Skip to content. | Skip to navigation

Vikaspedia

പങ്കുവയ്ക്കുക

ജലജീവനം

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍

ഭൂമി ഒരു ജലഗ്രഹം
കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍
ജലസംരക്ഷണം
കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍
ജല ഉപയോഗവും വിതരണവും
വിവിധ മേഖലകളില്‍
നദികള്‍
പ്രകൃത്യാ ഉണ്ടാവുന്ന വലിയ ജലസരണികളെ നദികൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. നദികളെ പുഴകൾ, ആറുകൾ എന്നും വിളിക്കാറുണ്ടെങ്കിലും താരതമ്യേന ചെറിയ ജലസരണികളെയാണു പുഴകൾ അല്ലെങ്കിൽ ആറുകൾ എന്നു വിളിക്കുന്നത്‌.
നവിഗറ്റിഒൻ
Back to top