Skip to content. | Skip to navigation

Vikaspedia

ഹോം പേജ് / ആരോഗ്യം / ദന്ത രോഗങ്ങള്‍
പങ്കുവയ്ക്കുക
Views
  • നില എഡിറ്റ്‌ ചെയുവാൻ വേണ്ടി തയ്യാ

ദന്ത രോഗങ്ങള്‍

ദന്ത രോഗങ്ങളും ദന്ത സംരക്ഷണവും കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്നു

ദന്തസംരക്ഷണം
വായുടെയും, പല്ലുകളുടെയും ആരോഗ്യം സമൂഹത്തിലെല്ലാവര്‍ക്കും ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ളയൊന്നാണ്.
ദന്തരോഗങ്ങളും സംരക്ഷണവും
വിവിധ തരത്തിലുള്ള ദന്തരോഗങ്ങളും അവയുടെ പ്രതിവിധികളെയും കുറിച്ചുള്ള വിശദമായ വിവരങ്ങൾ
ബ്രഷിങ്
പല്ലിന്റെ ആരോഗ്യത്തിന് ബ്രഷിങ്
ദന്തപരിചരണം
ദന്തപരിചരണം അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങള്‍
സാധാരണ കണ്ടുവരുന്ന ദന്തരോഗങ്ങള്‍
ദന്തരോഗങ്ങളെ കുറിച്ചും രൂപ ഘടനയെ കുറിച്ചും ഉള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
വെപ്പുപല്ലുകളും നൂതന മാര്‍ഗ്ഗങ്ങളും
കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍
ദന്തസംരക്ഷണം -അറിയേണ്ടവ
കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍
ഡെന്‍റൽ ആബ്സസ്
കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍
കുട്ടികളിലെ ദന്തരോഗങ്ങള്‍
കുട്ടികളിലെ വിവിധ ദന്തരോഗങ്ങള്‍
ദന്താരോഗ്യം
ദന്താരോഗ്യത്തെയും ചികിത്സയെയും കുറിച്ചുള്ള അഞ്ചു പതിവു സംശയങ്ങളും മറുപടിയും :
നവിഗറ്റിഒൻ
Has Vikaspedia helped you?
Share your experiences with us !!!
To continue to home page click here
Back to top