Skip to content. | Skip to navigation

Vikaspedia

ഹോം പേജ് / കൃഷി / മണ്ണു - ജല സംരക്ഷണം
പങ്കുവയ്ക്കുക
Views
  • നില എഡിറ്റ്‌ ചെയുവാൻ വേണ്ടി തയ്യാ

മണ്ണു - ജല സംരക്ഷണം

മണ്ണിനെയും ജലത്തെയും സംരക്ഷിക്കേണ്ട മാര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍

നീര്‍ത്തട വികസനം, നിമ്ന്നോനത രേഖ
നീര്‍ത്തടാധിഷ്ടിത വിവരങ്ങള്‍
മണ്ണൊരുക്കാം
കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍
Back to top