Skip to content. | Skip to navigation

Vikaspedia

പങ്കുവയ്ക്കുക
Views
  • നില എഡിറ്റ്‌ ചെയുവാൻ വേണ്ടി തയ്യാ

ഉപരിപഠന കോഴ്സുകൾ- 3

വിവിധ തരത്തില് ഉള്ള ഉപരിപഠന കോഴ്സുകൾ

പ്ലാനിങ്ങ്

നഗരാസൂത്രണ വിദഗ്ദരാവാന്‍ പ്ലാനിങ്ങിലെ വിവിധ കോഴ്സുകള്‍

സിവില്‍, ആര്കിയടെക്ചര്‍ മേഖലയില്‍ അഭിരുചിയുള്ളവര്ക്ക്ു തിരഞ്ഞെടുക്കുവാന്‍ കഴിയുന്ന വ്യത്യസ്തമായൊരു കരിയറാണ് പ്ലാനിങ്ങ്. ഗ്രാമവികസനം, ട്രാന്സ്പോ്ര്ട്ടേൊഷന്‍, ഉള്നാ്ടന്‍ ജലഗതാഗതം, അനുബന്ധ നഗരപദ്ധതി തുടങ്ങിയ വിവിധ മേഖലകളിലേക്ക് വിദഗ്ദരെ ഇനിയും ആവശ്യമാണെന്നതിനാല്‍ ശോഭനമായൊരു കരിയര്‍ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നയൊരു പഠന മേഖലയാണിത്. കാലാവസ്ഥയും പ്രകൃതിയുമനുസരിച്ച് ഗ്രാമങ്ങളേയും പട്ടണങ്ങളേയും നിര്മ്മി ക്കുകയും പുനര്സൃഗഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യന്ന വിദഗ്ദരാണിവര്‍. ആയതിനാല്‍ തന്നെ സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയുള്ളയൊരു കരിയര്‍ കൂടിയാണിത്. ഭൂകമ്പം ചാമ്പലാക്കിയ ഗുജറാത്തിലെ ഭുജും ഉത്തരാഖണ്ധിലെ ഗ്രാമങ്ങളുമെല്ലാം ഇന്ന് പ്ലാനിങ്ങ് വിദഗ്ദരുടെ മേല്‍ നോട്ടത്തില്‍ പുനസൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയാണിന്ന്.

കോഴ്സുകള്‍

ബാച്ച്ലര്‍ ഓഫ് പ്ലാനിങ്ങ് (ബി പ്ലാനിങ്ങ്) ആണ് ഈ രംഗത്തെ ബിരുദ കോഴ്സ്. മാസ്റ്റര്‍ ഓഫ് പ്ലാനിങ്ങ്, പി എച്ച് ഡി ബിരുദം എന്നിവയ്ക്കും അവസരമുണ്ട്. നാലു വര്ഷറങ്ങളിലെ എട്ട് സെമസ്റ്ററുകളിലായിട്ടാണ് ബി പ്ലാനിങ്ങ് കോഴ്സ് രൂപകല്പ്പഅന ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ലാന്ഡ്റ സര്വേണ, പ്ലാന്‍ ആന്ഡ്ത പ്രിപ്പറേഷന്‍, അനാലിസിസ് ഡെവലപ്മെന്റ്ള ആന്ഡ്ല മാനേജ്മെന്റ്ബ, ടീംസ് ഫോര്‍ സര്വേട, അര്ബ,ന്‍ പ്ലാനിങ്ങ്, റൂറല്‍ പ്ലാനിങ്ങ്, റീജനല്‍ പ്ലാനിങ്ങ്, ഹൌസിങ്ങ്, ട്രാന്സ്പോറര്ട്ട് പ്ലാനിങ്ങ്, ഇന്ഫ്രാെസ്ട്രക്ചര്‍ പ്ലാനിങ്ങ് എന്നിവയാണ് വിഷയങ്ങളില്‍ ചിലത്.

എനവിയോണ്മെറന്റകല്‍ പ്ലാനിങ്ങ്, റീജിയണല്‍ പ്ലാനിങ്ങ്, ഹൌസിങ്ങ്, ലാന്ഡ്ട സ്കേപ്പ് ആര്ക്കി്ടെക്ചര്‍ എന്നിവയില്‍ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യാം

ബി പ്ലാനിങ്ങിന് പ്രവേശനം ലഭിക്കുവാന്‍ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ് ഐ ഐ ടി ജെ ഇ ഇ മെയിന്‍ ലിസ്റ്റില്‍ പേര് വരേണ്ടതുണ്ട്. NATA ടെസ്റ്റ് 
ഇതിനാവശ്യമില്ല.

എവിടെ പഠിക്കാം?

ബി പ്ലാനിങ്ങ്, എം പ്ലാനിങ്ങ്, പിഎച്ച്ഡി ഇവ പഠിക്കുവാന്‍ വളരെ കുറച്ച് സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ മാത്രമാണ് അവസരമുള്ളത്. ഡല്ഹിപയിലെ സ്കൂള്‍ ഓഫ് പ്ലാനിങ്ങ് ആന്ഡ്ന ആര്കി ടെചര്‍ (http://spa.ac.in) ഈ മേഖലയിലെ ലോകപ്രശസ്ത സ്ഥാപനമാണ്. ഇതിന് ഭോപ്പാലിലും വിജയവാഡയിലും രണ്ട് സെന്റളറുകള്‍ കൂടിയുണ്ട്. അഹമ്മദാബാദിലെ CEPT (http://www.cept.ac.in/) യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് മറ്റൊരു പ്രധാന കേന്ദ്രം. ഹൈദരാബാദിലെ ജവഹര്ലാpല്‍ നെഹൃു ടെക്നോളജിക്കല്‍ യൂണിവേഴ്സിറ്റി, ന്യൂഡല്ഹിദയിലെ AMITY യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്നിവിടങ്ങളിലും പഠന സൌകര്യമുണ്ട്.

ജോലിസാധ്യതകള്‍

ഇന്ഡ്യധയില്‍ EMBARQ India, L&T, IL & FS, Indian Institute of Remote sensing, Municipal Corporation of Delhi, National Capital Regional Planning Board, DMRC, Central Pollution Control Board തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ തൊഴില്‍ സാധ്യതയുണ്ട്. ബിരുദ പഠനം കഴിഞ്ഞ ശേഷവും ജോലി ലഭിക്കാത്ത സാഹചര്യമുണ്ടായാല്‍www.itpi.org എന്ന സൈറ്റില്‍ ബന്ധപ്പെട്ടാല്‍ ഈ മേഖലയിലെ കരിയറിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ അറിയുവാന്‍ സാധിക്കും.

ഹ്യുമാനിറ്റിക്സ്

ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിഷയങ്ങള്‍ ഉപരി പഠനത്തിനായി തിരഞ്ഞെടുത്താല്‍ മാത്രമേ ശോഭനമായൊരു കരിയറിലേക്കെത്തിപ്പെടുവാന്‍ കഴിയുകയുള്ളുവെന്നാണ് പലരുടേയും ചിന്ത. ആയതിനാല്ത്തിന്നെ ഉപരിപഠനത്തിനായി പലരും മാനവിക വിഷയങ്ങള്‍ തിരഞ്ഞെടുക്കുവാന്‍ മടി കാണിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാല്‍ മാനവിക വിഷയങ്ങള്‍ പഠിക്കുന്നവര്ക്കും നിരവധി അവസരങ്ങള്‍ ഉണ്ടുവെന്ന സത്യം പലരും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. എന്നാല്‍ കോഴ്സിനേക്കാളുപരി എടുക്കുന്ന വിഷയത്തില്‍ ആഴത്തിലുള്ള അറിവും അത് തൊഴില്‍ ദാദാവിന്റെന മുന്പിില്‍ അവതരിപ്പിക്കുവാനുള്ള കഴിവും ആകര്ഷലകമായ വ്യക്തിത്വവുമാണ് നമ്മുടെ വിധി നിര്ണ്ണപയിക്കുന്നതെന്ന സത്യം പലരും തിരിച്ചറിയാറില്ല. ഓരോ കരിയറിന്റേനയും സാധ്യതകളും പരിമിതികളും വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കി അവരവര്ക്ക് അത് ചേരുമോയെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് വ്യക്തമായ ലക്ഷ്യം നിര്ണ്ണിയിച്ച് മുന്നേറിയാല്‍ നമുക്ക് വിജയിക്കുവാന്‍ കഴിയും. കോഴ്സ് മോശമായത് കൊണ്ടല്ല നമുക്ക് ജോലി കിട്ടാത്തതെന്നും മറിച്ച് നാം ആ പ്രത്യേക കോഴ്സിന് ചേരുന്നവരല്ലാത്തതാണെന്നുമുള്ള തിരിച്ചറിവാണ് ആദ്യമുണ്ടാകേണ്ടത്.

എങ്ങോട്ട് തിരിയാം?

മാനവിക വിഷയങ്ങള്‍ തിരഞ്ഞെടുത്തവര്ക്ക്ണ മുന്പിതല്‍ അനവധി അവസരങ്ങളുണ്ട്. മാനവിക വിഷയങ്ങളില്‍ ഡിഗ്രി എടുത്തവര്ക്ക്ക ഏത് ഡിഗ്രിക്കാര്ക്കും പോകുവാന്‍ കഴിയുന്ന എല്ലാ ജോലിക്കും പോകുവാന്‍ കഴിയും. പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി മുതല്‍ ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടര്‍ വരെയാകുവാന്‍ ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിലുള്ള ഡിഗ്രി മതിയാകുമെന്നറിയുക.

അധ്യാപനം

മാനവിക വിഷയങ്ങളില്‍ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ബി എഡ് കഴിഞ്ഞാല്‍ ഹൈസ്കൂളില്‍ അധ്യാപകരായി ജോലി നോക്കുവാന്‍ കഴിയും. ബിരുദാനന്തര ബിരുദവും ബി എഡും തുടര്ന്ന്് സെറ്റ് പരീക്ഷയും അല്ലായെങ്കില്‍ എം ഫില്‍ കഴിഞ്ഞാലും ഹയര്‍ സെക്കന്ഡ റി അധ്യാപകരാവാന്‍ കഴിയും. എത് പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞവര്ക്കും ഡി എഡ് (പഴയ ടി ടി സി) എടുക്കാവുന്നതായതിനാല്‍ അതിനു ശേഷം എല്പി , യു പി അധ്യാപകരാകുവാന്‍ കഴിയും. ഇഷ്ടമുള്ള മാനവിക വിഷയങ്ങളില്‍ ബിരുദാനന്തര ബിരുദത്തിന് ശേഷം നെറ്റ് പാസായാല്‍ കോളേജുകളിലും സര്വികലാശാലകളിലും അധ്യാപകരാവാന്‍ കഴിയും.

നിയമ രംഗം

പ്ലസ്ടുവിന് ശേഷം ദേശീയ നിയമ പരീക്ഷയായ ക്ലാറ്റ് എഴുതി 5 വര്ഷ‍ത്തെ എല്‍ എല്‍ ബിക്ക് രാജ്യത്തെ 14 ദേശീയ നിയമ സ്കുളുകളില്‍ ചേരാം. അല്ലായെങ്കില്‍ ഡിഗ്രിക്ക് ശേഷം 3 വര്ഷ ത്തെ എല്‍ എല്‍ ബിക്ക് ചേരാം. തുടര്ന്ന് അഭിഭാഷക വൃത്തിയിലേക്കോ, ജുഡീഷ്യല്‍ സര്വീ സിലേക്കോ, ലീഗല്‍ അഡ്വൈസര്‍ തുടങ്ങിയ മറ്റ് രംഗങ്ങളിലേക്കോ മാറുവാന്‍ കഴിയും.

പത്ര പ്രവര്ത്തറനം

ഏത് ഡിഗ്രിക്കാര്ക്കും പഠിക്കാവുന്ന ഒന്നാണിത്. 2 വര്ഷ,ത്തെ എം സി ജെ എന്ന പി ജി കോഴ്സിനോ, ഒരു വര്ഷിത്തെ പി ജി ഡിപ്ലോമ കോഴ്സിന് ചേര്ന്ന്ച ഈ മേഖലയില്‍ പ്രവേശിക്കാം.

മാനേജ്മെന്റ്‍

മാനവിക വിഷയങ്ങളില്‍ പ്ലസ്ടു കഴിഞ്ഞവര്ക്ക് ഡിഗ്രിക്ക് ശേഷം CAT/CMAT/XAT/MAT തുടങ്ങിയ പ്രവേശന പരീക്ഷകളെഴുതി മാനേജ്മെന്റിഞലേക്ക് കടക്കാം. നിരവധി സ്പെഷ്യലൈസേഷനുകളുള്ളതിനാല്‍ ആകര്ഷികമായ ഒരു മേഖലയാണിത്.

ട്രാവല്‍ ആന്ഡ്െ ടൂറിസം

ആധുനിക കാലഘട്ടത്തില്‍ അത്യാകര്ഷറകമായ ഒരു തൊഴില്‍ മേഖലയാണിത്. ഈ വിഷയത്തില്‍ ഡിഗ്രി, പി ജി കോഴ്സുകളിന്നുണ്ട്. ഹെല്ത്ത് ടൂറിസം, അഡ്വഞ്ചര്‍ ടൂറിസം, ഇക്കോ ടൂറിസം, ഫാം ടൂറിസം ഇങ്ങനെ നിരവധി ഉപശാഖകളുണ്ട്.

ഹോട്ടല്‍ മാനേജ്മെന്റ്

പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞാല്‍ പ്രവേശന പരീക്ഷ വഴി ഇതിന്റെങ ഡിഗ്രി കോഴ്സിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. സര്ട്ടി്ഫിക്കറ്റ്, പി ജി ഡിപ്ലോമ കോഴ്സുകളുമുണ്ട്.

ഫുഡ് ക്രാഫ്റ്റ് കോഴ്സുകള്‍

സംസ്ഥാന സര്ക്കാ രിന്റെി ഫുഡ്ക്രാഫ്റ്റ് ഇന്സ്റ്റി റ്റ്യൂട്ടുകളിലുള്ള നിരവധി കാറ്ററിങ്ങ്, ഫുഡ് കോഴ്സുകളാണ് മറ്റൊരു വഴി.

ഭാഷാ പഠനം

ഭാഷാ പഠനത്തിനായി അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരമുള്ള സ്ഥാപനനങ്ങളിന്നിന്ത്യയിലുണ്ട്. സാഹിത്യം, വിവര്ത്ത നം തുടങ്ങിയ രംഗങ്ങളില്‍ പ്രവര്ത്തിടക്കുവാന്‍ കഴിയും.

സാമ്പത്തിക രംഗം

മാറിയ കാലഘട്ടത്തില്‍ സാമ്പത്തിക കോഴ്സുകള്ക്കും അതിന്റെ് ജോലികള്ക്കും സാധ്യതയേറെയാണ്. ചാര്ട്ടേ ഡ് അക്കൌണ്ടന്റ്്, കോസ്റ്റ് അക്കൌണ്ടന്റ്റ, ഫിനാന്ഷ്യാല്‍ അസിസ്റ്റന്റ്ണ, ഇക്കണോമിസ്റ്റ് തുടങ്ങി ആകര്ഷറകമായ അനവധി പ്രൊഫഷനുകളിലേക്ക് തിരിയാവുന്നതാണ്.

ബാങ്കിങ്ങ്

ബാങ്കിങ്ങ് ആണ് എടുത്ത് പറയേണ്ട മറ്റൊരു മേഖല. ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ് ബാങ്ക് ജോലികള്ക്ക്ആ തിരിയുകയോ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ് ബാങ്കിങ്ങ് സംബന്ധമായ കോഴ്സുകള്ക്ക് ചേരുകയോ ചെയ്യാം.

അഡ്വര്ടൈ്സിങ്ങ്

അഡ്വര്ടൈ്സിങ്ങില്‍ ഇന്ന് നിരവധി കോഴ്സുകള്‍ ഉണ്ട്. പരസ്യ ഏജന്സി്കളിലും ടെലിവിഷന്‍ രംഗത്തും ജോലി ചെയ്യുവാന്‍ കഴിയുമെങ്കിലും ടാലന്റ്ധ ഇവിടെ പ്രധാനമാണെന്നോര്ക്കുക.

സിനിമ/ടെലിവിഷന്‍

നല്ല കലാബോധമുണ്ടുവെങ്കില്‍ ഈ രംഗത്തെ വിവിധ കോഴ്സുകളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം.

കായിക പഠനം

കായിക പരമായ കഴിവുകളുണ്ടുവെങ്കില്‍ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഫിസിക്കല്‍ എഡ്യുക്കേഷന്‍ സംബന്ധമായ കോഴ്സുകള്ക്ക്ി ചേരാവുന്നതാണ്.

ഡിസൈന്‍

ഡിസൈന്‍ എന്ന് കേള്ക്കുകമ്പോള്ത്ത്ന്നെ ഫാഷന്‍ ഡിസൈന്‍ എന്നാണ് ഭൂരിപക്ഷത്തിന്റേ യും ചിന്ത. എന്നാല്‍ പ്രോഡക്ട് ഡിസൈനും, വാഹന ഡിസൈനും, ഫര്ണീകച്ചര്‍ ഡിസൈനുമുള്പ്പെപടെ 25 ന് മുകളില്‍ ഡിസൈന്‍ കോഴ്സുകളുണ്ട്. നല്ല ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയുള്ളവര്ക്ക് മാത്രം ശോഭിക്കുവാന്‍ കഴിയുന്ന ഈ മേഖലയില്‍ പ്ലസ് ടുവിന് ശേഷമുള്ള കോഴ്സുകളിലൂടെ പ്രവേശിക്കാം.

രത്നക്കല്ലുകളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠന ശാഖയായ ജെമ്മോളജി, ഘടികാരങ്ങളെപ്പറ്റി പഠിക്കുന്ന ഹോറോളജി തുടങ്ങിയവയും ഭേദപ്പെട്ട തൊഴില്‍ സാധ്യതയുള്ള കോഴ്സുകള്‍ തന്നെയാണ്.

ഇന്റ്റകഗ്രേറ്റഡ് കോഴ്സുകള്‍

സാധാരണക്കാര്ക്ക് അധികം പരിചിതമല്ലാത്ത ഈ കോഴ്സുകള്‍ രാജ്യത്തെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെറ അഭിമാന സ്തംഭങ്ങളായ ഐ ഐ ടികളിലും ഐ ഐ എമ്മുകളിലുമാണുള്ളത്. എം എ, മാനേജ്മെന്റ്ല തുടങ്ങിയവയുണ്ട്.

ഗവേഷണ രംഗം

പി ജിക്ക് ശേഷം ഗവേഷണ മേഖലയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞാല്ത്ത ന്നെ നിരവധി അവസരങ്ങളുണ്ട്. രാജ്യത്തിന്റെ് വിവിധ മന്ത്രാലയങ്ങളുടെ പോളിസി നിര്ണ്ണളയിക്കുന്നവര്‍ വരെ ആയി മാറുവാനുള്ള അവസരങ്ങളുണ്ട്.

വിവിധ കമ്പ്യൂട്ടര്‍ കോഴ്സുകള്‍

ഡിഗ്രിക്ക് ശേഷം വിവിധങ്ങളായ കമ്പ്യൂട്ടര്‍ പി ജി ഡിപ്ലോമകള്‍ ചെയ്ത് ഈ രംഗത്ത് നിലയുറപ്പിക്കുവാന്‍ കഴിയും.

സോഷ്യല്‍ സര്വീ്സ്

സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയോടെ പ്രവര്ത്തി ക്കേണ്ട ഈ രംഗത്തേക്ക് ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞുള്ള കോഴ്സുകളിലൂടെ പ്രവശേിക്കാം.

സിവില്‍ സര്വീംസ്

ഹ്യുമാനിറ്റിക്സ് പഠിച്ചവര്ക്കുംാ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ് സിവില്‍ സര്വീ്സില്‍ ചേരുവാന്‍ കഴിയും. മുന്‍ കൂട്ടിയുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകളാവശ്യമാണ്.

മാനവിക വിഷയങ്ങളിലെ ഡിഗ്രി കോഴ്സുകള്‍ ഇന്നും ആകര്ഷ കം തന്നെയാണ്. ചരിത്രം, സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം, രാഷ്ട്ര തന്ത്രം തുടങ്ങിയവയില്‍ ഉപരി പഠനം നടത്തി ഉന്നതങ്ങളിലെത്തുവാന്‍ കഴിയും. ആര്ക്കി യോളജി, വിദേശ സര്വീ്സ്, സാമ്പത്തിക സര്വീങസ്, മനശാസ്ത്രജ്ഞന്‍ തുടങ്ങി ആകര്ഷ്കമായ അനവധി പ്രൊഫഷനുകളുണ്ട്.

ആയതിനാല്‍ തന്നെ അല്പ്പം സമയമെടുത്താല്‍ വളരെ ഉന്നതങ്ങളിലെത്തുവാന്‍ കഴിയുന്നയൊന്നു തന്നെയാണ് ഹ്യുമാനിറ്റിക്സിലെ ഉപരി പഠനം.

റിമോട്ട് സെന്സി്ങ്ങ്

ഭാവിയുടെ തൊഴില്‍ മേഖലയായി കരുതാവുന്നതാണ് റിമോട്ട് സെന്സിുങ്ങും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റു ശാഖകളും. ഒരു വസ്തുവിനെ ദൂരെ നിന്നു പരിശോധിച്ച് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍ ശേകരിക്കുന്ന ശാസ്ത്ര ശാഖക്കാണ് റിമോട്ട് സെന്സി്ങ്ങ എന്ന് പറയുന്നത്. വസ്തുവില്‍ നിന്നും കുറേ ദൂരെ നില്ക്കു ന്ന ഒരു സെന്സിര്‍ ഉപയോഗിച്ചാണ് ആ വസ്തുവിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍ തിരഞ്ഞ് പിടിക്കുന്നത്. ഉപഗ്രഹത്തിലോ വിമാനത്തിലോ ഘടിപ്പിച്ച ഉപകരണങ്ങള്‍ ഉപയോഗിച്ച് ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷത്തില്‍ നിന്നും പുറം തള്ളപ്പെടുന്ന ഇലക്ട്രോ മാഗനറ്റിക് റേഡിയോഷന്‍ പരിശോധിക്കുന്ന രീതിയാണ് റിമോട്ട് സെന്സിപങ്ങ്. ഭൌമോപരിതലത്തെക്കുറിച്ചറിയാനുള്ള പല മാര്ഗ്ഗെങ്ങലിലൊന്നാണിത്. ജല വിഭവ ശേഷി മുതല്‍ പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണത്തിന്റെള അളവു വരെ റിമോട്ട് സെന്സിങങ്ങിലൂടെ ലഭിക്കുന്നു. കാട്ടു തീ, എണ്ണപ്പാട തുടങ്ങിയ ദുരിതങ്ങള്‍ ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് കൃത്യമായി ഇടപെടാന്‍ ഇത് സഹായിക്കുന്നു. എന്വിണയോണ്മെിന്റലല്‍ മോണിറ്ററിങ്ങ്, മാപ്പിങ്ങ്, കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനം, ലോഹപര്യവേക്ഷണം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലെല്ലാം റിമോട്ട് സെന്സിങങ്ങ് ഇന്ന് ഉപയോഗപ്പെടുത്തി വരുന്നു.

ഭൂമിശാസ്ത്ര പരമായ വിവരങ്ങള്‍ ശേഖരിക്കുക, സൂക്ഷിക്കുക, വിശകലനം ചെയ്യുക അത് പഠനത്തിന് സഹായകമായ രീതിയില്‍ പ്രദര്ശിുപ്പിക്കുക ഇതാണ് ജി ഐ എസ് മേഖലയിലെ ജോലിയുടെ സ്വഭാവം. ഫോട്ടോഗ്രാഫമെട്രിയും ഇതിന്റെശ ഒരു അനുബന്ധ വിഭാഗമാണ്. അകലെ നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുത്തതിന് ശേഷം അതുപയോഗിച്ച് അളവുകള്‍ നിജപ്പെടുത്തുന്ന പഠന ശാഖയാണിത്. ബയോമെഡിക്കല്‍ റിസേര്ച്ചിപന്റെു അവിഭാജ്യഘടകമായി ഇത് തീര്ന്നി രിക്കുന്നു. ജി ഐ എസ്, റിമോട്ട് സെന്സിതങ്ങ്, ഫോട്ടോഗ്രോമെട്രി, ഇന്ഫോ്ര്മേ ഷന്‍ ടെക്നോളജി – ഇതെല്ലാം സംയോജിപ്പിക്കുന്ന ജിയോ ഇന്ഫോ്ര്മാ റ്റിക്സും ഒരു പഠന ശാഖയായി മാറിയിട്ടുണ്ട്.

പഠന യോഗ്യതയും കോഴ്സുകളും

ജിയോളജി ബിരുദ കോഴ്സ് പൂര്ത്തി യോക്കിയ ഒരാള്ക്ക് ഉപരി പഠനത്തിനായി റിമോട്ട് സെന്‍‌സിങ്ങ് തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ്. എര്ത്ത്ര സയന്സ്ി വിഷയങ്ങളിലുള്ള ബിരുദമാണ് റിമോട്ട് സെന്സിിങ്ങ് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജ്വേറ്റ് കോഴ്സിനുള്ള യോഗ്യത. ജിയോളജി, ജ്യോഗ്രഫി, അഗ്രിക്കള്ച്ചിര്‍ എന്നിവയ്ക്ക് പുറമേ ഐ ടി, എഞ്ചിനിയറിങ്ങ്, കമ്പ്യൂട്ടര്‍ സയന്സ്ര എന്നീ വിഷയങ്ങളില്‍ ബിരുദം നേടിയവര്ക്കും റിമോട്ട് സെന്സിനങ്ങില്‍ പി ജി ബിരുദം എടുക്കാവുന്നതാണ്. റിമോട്ട് സെന്സി ങ്ങിന് പുറമേ ജ്യോഗ്രഫിക്കല്‍ ഇന്ഫോിര്മേ്ഷന്‍ സിസ്റ്റത്തിലും (ജി ഐ എസ്), ജിയോ ഇന്ഫസര്മാ റ്റിക്സിലും അവസരങ്ങളുണ്ട്.

പ്രമുഖ സ്ഥാപനങ്ങള്‍

ഡെറാഡൂണിലെ ഇന്ത്യന്‍ ഇന്സ്റ്റി റ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് റിമോട്ട് സെന്സി‍ങ്ങ് ആണ് ഈ രംഗത്തെ പ്രമുഖ സ്ഥാപനം. M.Sc. in Geo-information Science and Earth Observation, M.Tech in Remote Sensing and GIS applications, Postgraduate Diploma in Remote Sensing & GIS എന്നിവയാണിവിടുത്തെ പ്രധാന കോഴ്സുകള്‍. ഗവേഷണത്തിനും അവസരമുണ്ട്. ISRO യുടെ കീഴിലുള്ള സ്ഥാപനമാണിത്. വിശദ വിവരങ്ങള്ക്ക്i http://www.iirs.gov.inസന്ദര്ശിുക്കുക.

ഡെറാഡൂണിലെത്തന്നെ ഇന്സ്റ്റി റ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ജിയോ ഇന്ഫോംര്മാgറ്റിക്സ് ആന്ഡ്ു ടെക്നോളജി(www.igtindia.in), മദ്രാസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഡിപ്പാര്ട്ട്മെ ന്റ്റ് ഓഫ് ജ്യോഗ്രഫി (http://www.unom.ac.in/), അഹമ്മദാബാദിലെ സ്കാന്‍ പോയിന്റ്‍ എഡ്യുക്കേഷന്‍ റിസേര്ച്ച്ത ഇന്സ്റ്റി റ്റ്യൂട്ട് (www.seri.net.in), ബാംഗ്ലൂര്‍ യൂണിവേഴ്സിറ്റി, അഹമ്മദാബാദിലെ മോട്ടിലാല്‍ നെഹൃ നാഷണല്‍ ഇന്സ്റ്റി റ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെകനോളജി (http://mnnit.ac.in/), ചെന്നൈയിലെ ഇന്ത്യന്‍ ജിയോ ഇന്ഫോസര്മാററ്റിക്സ് സെന്റിര് (http://www.indiangeo.in/), ഡെല്ഹിലയിലെ ഇന്സ്റ്റി റ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫോട്ടോഗ്രാമെട്രി ആന്ഡ്് ജിയോ ഇന്ഫോരര്മാiറ്റിക്സ് (http://www.ipgi.in/) തുടങ്ങി ഒട്ടനവധി സ്ഥാപനങ്ങള്‍ ഈ മേഖലയിലെ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജ്വേറ്റ് കോഴ്സുകള്‍ നടത്തുന്നുണ്ട്.

തൊഴില്‍ സാധ്യതകള്‍

വിവിധ തൊഴില്‍ മേഖലകള്‍ ഈ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. മാര്ക്ക റ്റ് റിസേര്ച്ച്റ, എന്വധയോണ്മെ.ന്റളല്‍ അനാലിസിസ്, സോഷ്യല്‍ ആന്ഡ്് മെഡിക്കല്‍ സയന്സ്സ തുടങ്ങിയവയെല്ലാം ജി ഐ എസും റിമോട്ട് സെന്സിെങ്ങും ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു. റിയല്‍ എസ്റ്റേറ്റ് ഡവലപ്മെന്റികന് ഉപയോഗപ്പെടുത്താവുന്ന രീതിയില്‍ ജി ഐ എസ് മാറിക്കഴിഞ്ഞു. ഗവണ്‍മെന്റ്േ ഏജന്സിറകളിലും ഡിഫന്സിപലും അനന്ത സാധ്യതകളാണിന്നുള്ളത്.

വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിലുള്ള പ്രൊഫഷണല്സിിന് ഈ മേഖലയിലേക്ക് കരിയര്‍ തിരിച്ച് വിടോവുന്നതാണ്. ആര്ക്കിസയോളജി, ഇക്കോളജി, എഞ്ചിനിയറിങ്ങ്, അര്ബ.ന്‍ ആന്ഡ്് റീജിയണല്‍ പ്ലാനിങ്ങ്, ഫോറസ്ട്രി, ജിയോളജി, വൈല്ഡ്ണ ലൈഫ് മാനേജ്മെന്റ്ാ, മെറ്റീരിയോളജി, ഓഷ്യാനോഗ്രാഫി ഈ മേഖലകളുമായൊക്കെ ബന്ധപ്പെടുന്ന രീതിയില്‍ പുത്തന്‍ ശാസ്ത്രശാഖയായി റിമോട്ട് സെന്സി ങ്ങ് വളര്ന്ന്ധ കഴിഞ്ഞു.

ഭൌമ ശാസ്ത്രം

സമയ ബന്ധിതമല്ലാതെ ജോലി ചെയ്യുവാന്‍ തയ്യാറാണോ? മാസങ്ങളോളം വീട്ടില്‍ നിന്നും അകന്ന് നിന്ന് ഫീല്ഡിലല്‍ ജോലി ചെയ്യുവാനുള്ള സന്നദ്ധതയുണ്ടോ? കഠിനാദ്ധ്വാനം ചെയ്യുവാനുള്ള മനസ്സും പ്രകൃതിയില്‍ ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന അറിവുകള്‍ അനാവരണം ചെയ്യുവാനുള്ള ത്വരയുമുള്ളവര്ക്കാംയി ആകര്ഷതകമായ ഒരു കരിയര്‍. അതാണ് ജിയോളജിസ്റ്റിന്റേ ത്. ഒരു നാടിന്റെള സംസ്കാരം മുതല്‍ മണ്ണിനെ വരെ അറിയുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രവര്ത്തറനമാണ് ഒരു ജിയോളജിസ്റ്റിന്റേവത്. ഗവേഷണ തല്പ്പെരര്ക്കിീണങ്ങുന്ന മേഖലയാണിത്.

ജിയോളജി, കടലിനെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനശാഖയായ ഓഷ്യാനോഗ്രഫി, മറൈന്‍ ജിയോളജി, ഭൂമിയിലെ ജലസ്രോതസിനെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനശാഖയായ ഹൈഡ്രോളജി, അറ്റ്മോസ്ഫെറിക് സയന്സ്വ (മെറ്റീരിയോളജി, ക്ലൈമറ്റോളജി, വെതര്‍), ഫോസില്‍ പഠനം അഥവാ പാലിയെന്റോ ളജി, ക്രിസ്റ്റലോഗ്രാഫി, ഗ്ലേസിയോളജി, ലിംനോളജി, ജ്യോഗ്രഫി (ഫിസിക്കല്‍ ജ്യോഗ്രഫി, പൊളിറ്റിക്കല്‍ ജ്യോഗ്രഫി, ഹിസ്റ്റോറിക്കല്‍ ജ്യോഗ്രഫി, ഇക്കണോമിക്കല്‍ ജ്യോഗ്രഫി), ജിയോകെമിസ്ട്രി, ജിയോസ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്, റിമോട്ട് സെന്സിോങ്ങ് ഇവയെല്ലാം ഈ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പഠന ശാഖകളാണ്.

കോഴ്സുകള്‍

പ്ലസ്ടു നേടിയതിന് ശേഷം ചേരാവുന്ന ബിരുദ, ബിരുദാനന്തര കോഴ്സുകളുണ്ട്. കേരളത്തില്‍ ജ്യോഗ്രഫി, ജിയോളജി എന്നീ ബിരുദ കോഴ്സുകളാണ് കൂടുതലുള്ളത്. എം ഫില്‍, പി എച്ച് ഡി സൌകര്യമുള്ള മികച്ച സര്വോകലാശാലകള്‍ ഇന്ത്യയിലുണ്ട്. ചില പ്രത്യേക വിഷയങ്ങളില്‍ എം ടെക് കോഴ്സുകളും നിലവിലുണ്ട്. ജ്യോഗ്രഫിയില്‍ എം എ കോഴ്സുകളും എ എസ് എസ്സി കോഴ്സുകളുമുണ്ട്. സയന്സ്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഗണിതം ഒരു വിഷയമായി പഠിച്ച പ്ലസ്ടുവാണ് ജിയോളജി ബിരുദ കോഴ്സിന്റെ് അടിസ്ഥാന യോഗ്യത.

പ്രമുഖ സ്ഥാപനങ്ങള്‍

1. ഇന്ത്യന്‍ സ്കൂള്‍ ഓഫ് മൈന്സ്് ധന്ബാഷദ്, ജാര്ഖോണ്ഡ് (http://www.ismdhanbad.ac.in/)

അഞ്ച് വര്ഷ്ത്തെ Integrated M.Sc. Tech. Applied Geology, Integrated M.Sc. Tech. Applied Geophysics കോഴ്സുകളും Mineral Engineering, Mining Machinery Engineering, Mining Engineering എന്നീ B.Tech കോഴ്സുകളുമിവിടെയുണ്ട്. എര്ത്ത്y സയന്സ്c വിഷയങ്ങളില്‍ എം ടെക്, എം ഫില്‍, പി എച്ച് ഡി എന്നി പഠന സൌകര്യങ്ങളുള്ള രാജ്യത്തെ പ്രമുഖ സ്ഥാപനമാണിത്.

2. Manipur University, Cachipur Imphal 
(http://en.manipuruniv.ac.in/)
എര്ത്ത്ാ സയന്സിiല്‍ എം എസ് സി, പി എച്ച് ഡി എന്നിവ ഇവിടെയുണ്ട്.

3. Barkatullah University, Hoshangabad Road Bhopal, 
Madyapradesh (http://bubhopal.nic.in/)
എര്ത്ത്ാ സയന്സ്v, റിമോട്ട് സെന്സിdങ്ങ്, ജിയോ ഇന്ഫോlര്മാണറ്റിക്സ് എന്നിവയില്‍ എം എസ് സി കോഴ്സുകളാണിവിടെയുള്ളത്.

4. Indian Institute of Remote sensing, Dehradun, Uttarakhand 
(http://www.iirs.gov.in/)

ISRO യുടെ സ്ഥാപനമായ ഇവിടെ റിമോട്ട് സെന്സിrങ്ങ് ആന്ഡ്d ജിയോ ഇന്ഫോിര്മാനറ്റിക്സ് വിഷയങ്ങളില്‍ എം ടെക് കോഴ്സുകളും വിവിധ സര്ട്ടി ഫിക്കറ്റ് കോഴ്സുകളും ഉണ്ട്. എട്ട് ആഴ്ച, നാലു മാസം, 10 മാസം ദൈര്ഖ്യ മുള്ളവയാണ് സര്ട്ടിളഫിക്കറ്റ് കോഴ്സുകള്‍. റിമോട്ട് സെന്സി ങ്ങ് – ജ്യോഗ്രഫിക്കല്‍ ഇന്ഫോിര്മേൈഷന്‍ എന്നീ വിഷയങ്ങളില്‍ അന്താരാഷ്ട്ര പ്രസിദ്ധിയുള്ള സ്ഥാപനമാണിത്.

5. Annamalia University. Tamilnadu 
(http://annamalaiuniversity.ac.in/)
എം എസ് സി മറൈന്‍ ബയോളജി ആന്ഡ്സ ഓഷ്യാനോഗ്രാഫി ആണ് ഇവിടുത്തെ കോഴ്സ്.

6. University of Pune. Ganeshkhindha Road, Pune 
(http://www.unipune.ac.in/)

ജിയോളജിയില്‍ എം എ/എം എസ് സി. ജിയോ ഇന്ഫോ.ര്മാൈറ്റിക്സില്‍ എം എസ് സി. ആണ് ഇവിടുത്തെ കോഴ്സ്.

7. University Of Delhi Dept Of Geology (http://geology.du.ac.in/)
എം എസ് സി ജിയോളജി, എം എസ് സി ഇന്റyഗ്രറ്റേഡ് എര്ത്ത്d സയന്സ്് എന്നിവയാണിവിടുത്തെ കോഴ്സുകള്‍.

8. Banaras Hindu University, Varanasi (http://www.bhu.ac.in)
ബി എസ് സി ജിയോളജി, എം എസ് സി (ടെക്നോളജി) ജിയോളജി, എം എസ് സി പെട്രോളിയം ജിയോസയന്സ് എനനിവയോണിവിടത്തെ കോഴ്സുകള്‍. റിസേര്ച്ചി നും സൌകര്യമുണ്ട്.

9. Presidency College Kolkata (http://www.presiuniv.ac.in)
ബി എസ് സി ജിയോളജി, എം എസ് സി അപ്ലൈഡ് ജിയോളജി ആണ് ഇവിടുത്തെ കോഴ്സ്.

പഠനം കേരളത്തില്‍

1. ശ്രീ നാരായണ കോളേജ് ചെമ്പഴന്തി, തിരുവനന്തപുരം 
(http://sncollegechempazhanthy.org/)
ബി എസ് സി ജിയോളജി

2. ശ്രീ നാരായണ കോളേജ് വര്ക്ക ല, തിരുവനന്തപുരം 
(http://www.sncollegevarkala.org/)
ബി എസ് സി ജിയോളജി

3. യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം 
(http://www.universitycollege.ac.in)
ബി എസ് സി ജ്യോഗ്രഫി, ജിയോളജി

4. ഗവ. കോളേജ് കാര്യവട്ടം, തിരുവനന്തപുരം 
(www.govtcollegekariavattom.in/)
ബി എസ് സി ജ്യോഗ്രഫി

5. ഇമ്മാനുവേല്‍ കോളേജ് വാഴിച്ചല്‍ തിരുവനന്തപുരം
ബി എസ് സി ജ്യോഗ്രഫി

6. ബി കെ കോളേജ് ഫോര്‍ വിമന്‍, അമലഗിരി, കോട്ടയം 
(http://www.bkcollege.org/)
ബി എസ് സി ജിയോളജി വാട്ടര്‍ മാനേജ്മെന്റ്

7. ഗവ. കോളേജ് നാട്ടകം, കോട്ടയം (http://www.gckottayam.in/)
ബി എസ് സി ജിയോളജി, എം എസ് സി ജിയോളജി

8. എ ഡബ്ലു എച്ച് സ്പെഷ്യല്‍ കോളേജ് കല്ലായി, കോഴിക്കോട് 
(http://awhspecialcollege.info/)
ബി എസ് സി ജിയോളജി

9. എം ഇ എസ് കോളേജ് പൊന്നാനി, മലപ്പുറം 
(http://www.mesponnanicollege.org/)
ബി എസ് സി ജിയോളജി, എം എസ് സി അപ്ലൈഡ് ജിയോളജി

10. എച്ച് എം കോളേജ് ഓഫ് സയന്സ് ആന്ഡ്അ ടെക്നോളജി 
മഞ്ചേരി, മലപ്പുറം (http://hmcollegemanjeri.com)
ബി എസ് സി ജ്യോഗ്രഫി, എം എസ് സി ജ്യോഗ്രഫി

11. ഗവ. കോളേജ് ചിറ്റൂര്‍, പാലക്കാട് (http://chitturcollege.ac.in)
ബി എസ് സി ജ്യോഗ്രഫി, എം എസ് സി ജ്യോഗ്രഫി

12. ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജ് ഇരിങ്ങാലക്കുട, തൃശൂര്‍ 
(http://christcollegeijk.edu.in)
ബി എസ് സി ജിയോളജി, എം എസ് സി ജിയോളജി

13. ഡിപ്പാര്ട്ട്മെ ന്റ്ജ ഓഫ് ജ്യോഗ്രഫി, കണ്ണൂര്‍ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കണ്ണൂര്‍
എം എസ് സി ജ്യോഗ്രഫി (ജിയോ ഇന്ഫോളര്മാോറ്റിക്സ്)

14. ഗവ.കോളേജ് കാസര്കോനട്
ബി എസ് സി ജിയോളജി, എം എസ് സി ജിയോളജി

15. നളന്ദ കോളേജ് ഓഫ് ആര്ട്സ് ആന്ഡ്ര സയന്സ് പെര്ള , 
കാസര്കോകട്
ബി എസ് സി ജ്യോഗ്രഫി

16. കൊച്ചിന്‍ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് സയന്സ്് ആന്ഡ്െ 
ടെകനോളജി, എറണാകുളം (http://www.cusat.ac.in/)
എം എസ് സി മറൈന്‍ ജിയോളജി

ജോലി സാധ്യതകള്‍

സര്ക്കാധര്‍ സ്ഥാപനങ്ങളിലും സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജോലി സാധ്യതകളുണ്ട്. മൈനിങ്ങും എണ്ണ പര്യവേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേന്ദ്രങ്ങള്‍, സെന്ട്രില്‍ ഗ്രൌണ്ട് വാട്ടര്‍ അഥോറിറ്റി, ഇന്ത്യന്‍ ബ്യൂറോ ഓഫ് മൈന്സ്്, ജിയോളജിക്കല്‍ സര്വേ് ഓഫ് ഇന്ത്യ തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ സ്ഥലങ്ങളില്‍ ജോലി ചെയ്യുവാനാവും. സര്വ‍കലാശാലകളിലെ അധ്യാപനവും ഗവേഷണവും മികച്ച സാധ്യതകള്‍ തന്നെയാണ്.

ജിയോളജിസ്റ്റ് എക്സാമിനേഷൻ

ജിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടേയും ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ബോർഡിലേയും നിയമനത്തിനായിട്ടാണു ഈ എക്സാം നടത്തുന്നത്. 21 നും 32 ഇടയിൽ പ്രായമുള്ളവരാവണം.

ജിയോളജി/അപ്ലൈഡ് ജിയോളജി/മറൈൻ ജിയോളജി/മിനറല് എക്സ്പ്ലൊറേഷൻ/ഹൈഡ്രോളജി എന്നിവയിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദമുള്ളവർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ ഓഫ് മൈൻസ് നൽകുന്ന ഡിപ്ലോമ ഓഫ് അസോസിയേറ്റ്ഷിപ്പ് ഇൻ അപ്ലൈഡ് ജിയോളജി യോഗ്യതയുള്ളവർക്കോ അപേക്ഷിക്കാം. എഴുത്ത് പരീക്ഷയും ഇൻറ്റർവ്യൂവും ഉണ്ടാവും.

1. General English 100 മാർക്ക്
2. Geology Paper I 200 മാർക്ക്
3. Geology Paper II 200 മാർക്ക്
4. Geology Paper III 200 മാർക്ക്
5. Hydrology 200 മാർക്ക്

ജിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ളത് കാറ്റഗറി 1 ആയിട്ടും ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ബോർഡിലേക്കുള്ള ടെസ്റ്റ് കാറ്റഗറി 2 ആയിട്ടും കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. കാറ്റഗറി 1 തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നവർ 1, 4 പേപ്പറുകളും കാറ്റഗറി 2 തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നവർ 1,2,3,5 പേപ്പറുകളും മാത്രം എഴുതിയാൽ മതിയാകും. 200 മാർക്കിൻറ്റെ ഇൻറ്റർവ്യൂവും പേഴ്സണാലിറ്റി ടെസ്റ്റുമുണ്ടാവും. സാധാരണയായി ജൂണിൽ അറിയിപ്പുണ്ടായി നവംബറിൽ പരീക്ഷ നടത്തുകയാണു ചെയ്യാറുള്ളത്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് http://upsc.gov.in/ സന്ദർശിക്കുക.

വെറ്ററിനറി സയന്സ്

മനുഷ്യരെപ്പോലെ മൃഗങ്ങള്ക്കും ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കാനവകാശമുണ്ട്. ഈയൊരു ചിന്തയും കാരുണ്യവും ഉള്ളിലുണ്ടോ? മൃഗങ്ങളോട് യഥാര്ഥവമായൊരു സ്നേഹം മനസ്സിലുണ്ടെങ്കില്‍ മാത്രം തിളങ്ങുവാന്‍ കഴിയുന്നൊരു കരിയര്‍. അതാണ് വെറ്ററിനറി ഡോക്ടറുടേത്.

പഠനമേഖലയും യോഗ്യതയും

ഇന്ന് ഈ പഠനമേഖല വളരെയധികം വികാസം പ്രാപിച്ചയൊന്നാണ്. ഉപരി പഠന സാധ്യതയും ഏറെയുണ്ട്. ജന്തുക്കളെ ബാധിക്കുന്ന പല വിധ രോഗങ്ങള്ക്കു പുറമേ ബ്രീഡിങ്ങ്, ജനറ്റിക് എഞ്ചിനിയറിങ്ങ്, സര്ജ്റി, രോഗപ്രതിരോധം, ആരോഗ്യകരമായ പരിചരണം എന്നിവയെല്ലാം വെറ്റിനറി സയന്സി്ന്റെ പരിധിയില്‍ വരുന്നു. 
ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, ബയോളജി എന്നീ വിഷയങ്ങളെടുത്ത് പ്ലസ്ടു പാസായവര്ക്ക് വെറ്ററിനറി ഡിഗ്രി (ബി വി എസ് സി) കോഴ്സിന് ചേരാം. ഓള്‍ ഇന്ത്യ കോമണ്‍ എന്ട്രഗന്സ്എ പരിക്ഷ വഴിയാണ് പ്രവേശനം. വെറ്ററിനറി കൌണ്സിില്‍ ഓഫ് ഇന്ത്യയാണ് ഇതിന് നേതൃത്വം നല്കുറന്നത്.

ഇതിന് പുറമേ വിവിധ യൂണിവേഴ്സിറ്റികള്‍ എന്ട്രടന്സ്ാ പരീക്ഷകള്‍ നടത്തുന്നുണ്ട്. തമിഴ്നാട് യൂണിവേവ്സിറ്റി വെറ്ററിനറി എന്ട്ര ന്സ്സ എക്സാം, ഇന്ഡ്യരന്‍ കൌണ്സിുല്‍ ഓഫ് അഗ്രിക്കള്ച്ചനറല്‍ റിസേര്ച്ച്റ (ഐ സി എ ആര്‍) എന്ട്ര്ന്സ്ന തുടങ്ങി വിവിധ പരീക്ഷകളുണ്ട്.

ബി വി എസ് സി കോഴ്സിന് നാലര വര്ഷംര മുതല്‍ അഞ്ച് വര്ഷംന വരെയാണ് കാലാവുധി. അനാട്ടമി, ഫിസിയോളജി, ബയോകെമിസ്ട്രി, ലൈവ് സ്റ്റോക്ക് മാനേജ്മെന്റ്ാ, പ്രൊഡക്ഷന്‍ ടെക്നോളജി, പതോളജി, മൈക്രോബയോളജി തുടങ്ങിയവയാണ് അടിസ്ഥാനപരമായി പഠിക്കേണ്ട വിഷയങ്ങള്‍. തിയറി, പ്രാക്ടിക്കല്‍ എന്നിവയ്ക്ക് ശേഷം ഹാന്സ്ീ ഓണ്‍ ട്രെയിനിങ്ങ് ഉണ്ട്. മാസ്റ്റേഴ്സ് ഡിഗ്രിക്കും ഓള്‍ ഇന്ത്യ എന്ട്രതന്സ്അ ഉണ്ട്. ഐ സി എ ആര്‍ ഈ പരീക്ഷ നടത്തുന്നത്.

ജൈവശാസ്ത്ര മേഖലയില്‍ ഉപരി പഠനത്തിന് ഏറെ സാധ്യതകളാണുള്ളത്. ബയോസ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്, ഡയറി പ്രോസസിങ്ങ്, വൈല്ഡ്ര ലൈഫ് സ്റ്റഡീസ്, എന്നിവയില്‍ കേരളാ വെറ്റിനറി ആന്ഡ്് സയന്സ്് സര്വകകലാശാലയില്‍ 2 വര്ഷളത്തെ എം എസ് പ്രോഗ്രാം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രവേശന പരീക്ഷ, ഇന്റ‍ര്വ്യുന എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പ്രവേശനം.

സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്, മാത്തമാറ്റിക്സ്, എഞ്ചിനിയറിങ്ങ് എന്നീ വിഷയങ്ങളിലെ ബിരുദധാരികള്ക്കും പ്ലസ്ടു തലത്തില്‍ മാത്തമാറ്റിക്സ് പഠിച്ച സയന്സ്ട ബിരുദധാരികള്ക്കും എം എസ് ബയോസ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിന് അപേക്ഷിക്കാം. നാലു സെമസ്റ്ററാണ് ദൈര്‍ഖ്യം.

എം എസ് ക്വാളിറ്റി അഷ്വറന്സ്പ ഇന്‍ ഡയറി പ്രോസസിങ്ങ് കോഴ്സിന് ഡയറി സയന്സ്്, ഫുഡ് ടെകനോളജി എന്നിവയില്‍ ബി ടെക് കഴിഞ്ഞവര്ക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. മൈക്രോബയോളജി, കെമിസ്ട്രി, ഫുഡ് സയന്സ്ഇ, സൂവോളജി, ബോട്ടണി ബിരുദധാരികള്ക്കും ഡയറി പ്രോസസിങ്ങ് കോഴ്സിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. എഴുപത് ശതമാനം മാര്ക്കോപടെ വെറ്റരിനറി സയന്സ്ോ, ഫോറസ്ട്രി, ബോട്ടണി, സൂവോളജി ബിരുദം നേടിയവര്ക്ക്വ എം എസ് ഇന്‍ വൈല്ഡ് ലൈഫ് സ്റ്റഡീസിന് അപേക്ഷിക്കാം.

പ്രമുഖ വെറ്റരിനറി കോളേജുകള്‍

• N T Rama Rao College of Veterinary Science, 
Gannavarnam, Andhra Prasdesh

• School of veterinary science & animal husbandry, Pasighat, 
Arunachal Pradesh

• Bihar Veterinary College, Patna, Bihar

• College of veterinary science, GAU, Anand Gujarat

• Karnataka Veterinary, Animal & and Fishery Science 
University, Bangalore

• College of Veterinary Science, Gadvasu, Ludhiana

• Madras Veterinary College, Chennai

• Rajiv Gandhi College of veterinary & animal science, 
Kurumbapet, Pondichery

• Kerala Veterianry & Animal Science University, Mannuthy, 
Thrissur, Kerala

തൊഴില്‍ സാധ്യതകള്‍

വെറ്ററിനറി കോളേജിലെ വിവിധ കോഴ്സുകള്‍ പഠിച്ചിറങ്ങുന്നവര്ക്ക്, മുന്പിഇല്‍ നിരവധി തൊഴില്‍ സാധ്യതകളുണ്ട്. സര്ക്കാSര്‍, അര്ധപസര്ക്കാ ര്‍, ബാങ്ക്, സ്വകാര്യ മേഖല, ഇന്ഷു്റന്സ്വ തുടങ്ങി അനവധി അവസരങ്ങളുണ്ട്. സര്ക്കാാര്‍ വെറ്ററിനറി ആശുപത്രികള്‍, പ്രൈമറി വെറ്റരിനറി സെന്റ രുകള്‍, സ്റ്റേറ്റ് ലൈവ് സ്റ്റോക്ക് ഫാം, സര്ക്കാകരിന് കീഴിലുള്ള സെമന്‍ ബാങ്ക്, മീറ്റ് ആന്ഡ്, മില്ക്ക് പ്രോസസിങ്ങ് പ്ലാന്റ്്, പോളി ക്ലിനിക്കുകള്‍, ഡിസീസ് ഇന്വെ്സ്ററിഗേഷന്‍ സെന്റരറുകള്‍, ഡിസീസ് ഇറാഡിക്കേഷന്‍ സ്കീമുകള്‍, വാക്സിനേഷന്‍ ക്യാംപ്, പബ്ലിക് ഹെല്ത്ത് ലാബ് എന്നിവിടങ്ങളിലൊക്കെ തൊഴില്‍ സാധ്യതകളുണ്ട്.

മൃഗശാലകള്‍, നാഷണല്‍ ഡയറി ഡവലപ്മെന്റ് ബോര്ഡ്്, മില്ക്ക് ബോര്ഡ്ഗ, മില്ക്ക് യൂണിയന്‍, ഫുഡ് പ്രോസസിങ്ങ് ഇന്ഡൊസ്ട്രി, വൈല്ഡ്മ ലൈഫ് സെന്റ്റുകള്‍, എനനിവിടങ്ങളിലും വെറ്ററിനറി ഡോക്ടര്മാങരുടെ സേവനം ആവശ്യമുണ്ട്. കേന്ദ്ര സര്ക്കാബരിലും അവസരമുണ്ട്. ആര്മിിയില്‍ വെറ്ററിനറി ഡോക്ടര്മാമരുടെ ഒരു വിഭാഗം തന്നെയുണ്ട്.

ഇതിന് പുറമേ സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിലും അവസരങ്ങള്‍ നിരവധിയുണ്ട്. കൊമേഴ്സ്യല്‍ ഡയറി ഫാമുകള്‍, ഫാര്മാസ്യൂട്ടിക്കല്‍ കമ്പനികള്‍, പൌള്ട്രി ഫാം, ബ്രീഡിങ്ങ് ഫാമുകള്‍, റെയ്സ് ക്ലബുകള്‍, ബയോളജിക്കല്‍ പ്രോഡക്ട്/വാക്സിന്‍ പ്രോഡക്ട് എന്നിവിടങ്ങളിലും അവസരങ്ങളേരെയുണ്ട്. ലോണ്‍ സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങളില്‍, ബാങ്കുകള്ക്ക് വെറ്ററിനറി ഡോക്ടര്മാെരുടെ സേവനം ആവശ്യമാണ്. കൂടാതെ അഗ്രിക്കള്ച്ച്റല്‍ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പോലുള്ള അക്കാദമിക് സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ അധ്യപകരായും ഗവേഷകരായും ജോലി ചെയ്യാം. ഐ സി എ ആറിലും ഗവേഷകര്ക്കവസരമുണ്ട്.

സ്വയം തൊഴില്‍ ചെയ്യുവാനുള്ള അവസരങ്ങളും കുറവല്ല. വെറ്റരിനറി ഡോക്ടര്മാണര്ക്ക് ഡയറി ഫാം തുടങ്ങുവാന്‍ പല സര്ക്കാഅരുകളും പ്രത്യേക ഇളവ് നല്കിി വായ്പ അനുവദിക്കാറുണ്ട്. പെറ്റ്സ് പ്രതാപത്തിന്റെജ ചിഹ്നമായതോടെ പ്രൈവറ്റ് വെറ്റരിനറി ആശുപത്രികള്ക്ക് സാധ്യത കൂടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളും ആരംഭിക്കാവുന്നതാണ്.

ആനിമല്‍ വെല്ഫെയറിനായി അനേകം എന്ജിളഓ (നോണ്‍ ഗവണ്മൊന്റ്ക ഓര്ഗളനൈസേഷനുകള്‍) കള്‍ പ്രവര്ത്തിെക്കുന്നുണ്ട്. ബി എ ഐ എഫ്, പി ഇ ടി ഇ തുടങ്ങിയവ ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. ഇവിടേയും വെറ്ററിനറി കോഴ്സുകള്‍ പാസായവര്ക്ക് തൊഴില്‍ സാധ്യതയുണ്ട്.

ഹോട്ടല്‍ മാനേജ്മെന്റ്്

ആകര്ഷയകമായ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെആ ഉടമയും ഏത് പരുക്കനേയും വിനയത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുവാനുള്ള കഴിവുമുള്ളവരാണോ നിങ്ങള്‍? ആത്മാര്ത്ഥoതയോടെ സമയബന്ധിതമല്ലാതെ പരിശ്രമിക്കുവാന്‍ തയ്യാറാണോ? എങ്കില്‍ ഹോട്ടല്‍ മാനേജ്മെന്റ്് നിങ്ങളെ സഹര്ഷംറ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ടൂറിസം രംഗത്തുണ്ടായ വളര്ച്ചകയും സമ്പദ്ഘടനയിലുണ്ടായ പുത്തനുര്വുംമ ആഗോളവല്ക്കാരണവും ഈ മേഖലയിലെ സാധ്യതകള്‍ ഏറെ വര്ദ്ധിാപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഏതൊരു രാജ്യത്തും ടൂറിസത്തിന്റെണ വളര്ച്ചധ ഹോട്ടലുകളുടെ നിലവാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ആയതിനാല്ത്തടന്നെ രാജ്യാന്തര അതിര്ത്തി കള്‍ ഭേദിക്കുന്നയൊന്നായി ഈ കരിയറിനെ വിലയിരുത്താം.

വ്യക്തിപരമായ സവിശേഷതകള്‍ എന്തൊക്കെ?

സാങ്കേതിക പരിശീലനത്തേക്കാള്‍ വൈദഗ്ധ്യമാണ് ഈ ജോലിക്ക് ഏറെ ആവശ്യം. ജീവനക്കാരുടെ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ പെരുമാറ്റം അതിഥികളുടെ ഹൃദയത്തില്‍ പതിയണം. രാപകല്‍ ഭേദമേന്യേ ജോലി ചെയ്യുവാനുള്ള സന്നദ്ധത, പ്രസന്നതയും സഹകരണശീലവും, പ്രലോഭനങ്ങളെ കീഴടക്കുവാനുള്ള ഇച്ഛാശക്തി, സൌഹാര്ദ്ദഹപരമായ വ്യക്തിത്വം, ഒരു ടീമിന്റെേ കൂടെ യോജിച്ച് പ്രവര്ത്തിനക്കുവാനുള്ള കഴിവ് ഇങ്ങനെ ഈ രംഗത്തുള്ളവര്ക്ക്് വേണ്ട സവിശേഷതകള്‍ ഏറെയാണ്. സംഘടനാ പാടവം, മികച്ച ആശയ വിനിമയ ശേഷി, സംഘാങ്ങളെ ഒരുമിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവ്, സ്വയം ഒതുങ്ങിക്കൂടാതെ അതിഥികളെ കയ്യിലെടുക്കാനുള്ള മികവ് ഇതൊക്കെയുള്ളവര്ക്ക്ര ഈ രംഗത്ത് ശോഭിക്കാനാവും. ഏത് പ്രതിസന്ധിയിലും വിനയാന്വിതനായി പെരുമാറാനുള്ള കഴിവ് ഈ മേഖലയില്‍ അത്യാവശ്യമാണ്. ഒരു ജീവനക്കാരന്റെവ പെരുമാറ്റം മോശമായാല്‍ അത് ഒരു ഹോട്ടല്‍ ഗ്രൂപ്പിനെത്തന്നെ ബാധിച്ചേക്കാം.

കോഴ്സുകളും യോഗ്യതകളും

ബാച്ച്ലര്‍ ഓഫ് ഹോട്ടല്‍ മാനേജ്മെന്റ്ജ (ബി എച്ച് എം), ഡിപ്ലോമ ഇന്‍ ഹോട്ടല്‍ മാനേജ്മെന്റ്‍ (ഡി എച്ച് എം), ബാച്ച്ലര്‍ ഓഫ് ഹോട്ടല്‍ മാനേജ്മെന്റ്ച ആന്ഡ്, കേറ്ററിങ്ങ് ടെക്നോളജി (ബി എച്ച് എം സി ടി), ഡിപ്ലോമ ഇന്‍ ഹോട്ടല്‍ മാനേജ്മെന്റ്ച ആന്ഡ്, കേറ്ററിങ്ങ് ടെക്നോളജി (ഡി എച്ച് എം സി ടി), പോസ്റ്റ് ഗ്രാജ്വേറ്റ് ഡിപ്ലോമ ഇന്‍ ഹോട്ടല്‍ മാനേജ്മെന്റ്‍ (പി ജി ഡി എച്ച് എം) എന്നിവയാണ് ഈ രംഗത്തെ പ്രധാന കോഴ്സുകള്‍.

ഹോട്ടല്‍ മാനേജ്മെന്റ്സ കോഴ്സുകള്ക്കു ള്ള അടിസ്ഥാന യോഗ്യത പ്ലസ് ടു ആണ്. എഴുത്ത് പരീക്ഷ, ഇന്റടര്വ്യുെ, ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷന്‍ എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും പ്രവേശനം. മിക്ക ഹോട്ടല്‍ മാനേജ്മെന്റ്് കോഴ്സുകളുടേയും കാലാവുധി 3 വര്ഷ്മാണ്. ഡിഗ്രി കോഴ്സുകള്ക്ക് പുറമേ ഡിപ്ലോമാ കോഴ്സുകളുമുണ്ട്. ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള പരിജ്ഞാനം അത്യാവശ്യമാണ്. മിക്ക ഇന്സ്റ്റി റ്റ്യൂട്ടുകളും 
ഇംഗ്ലീഷ് ഒരു വിഷയമായി പഠിച്ചിരിക്കണമെന്ന് നിഷ്കര്ഷി.ക്കാറുണ്ട്.

അക്കോമഡേഷന്‍ മാനേജ്മെന്റ്്, കമ്യൂണിക്കേഷന്‍ സ്കില്സ്ണ‍, മാനേജ്മെന്റ്് ഓപ്പറേഷന്സ്്, വിദേശ ഭാഷകള്‍, എച്ച് ആര്ഡിെ, ടൂറിസം, മാര്ക്കിറ്റിങ്ങ് ഇതൊക്കെയാണ് ഹോട്ടല്‍ മാനേജ്മെന്റ്‍ കോഴ്സുകളില്‍ നിന്നും ഒരു വിദ്യാര്ഥിവ പഠിക്കുന്നത്.

പ്രധാന സ്ഥാപനങ്ങള്‍

1 National Council for Hotel Management & Catering 
Technology Library Avenue, New Delhi

2 Institute of Hotel Management Catering Technology & 
Applied Nutrition, Tharamani P.O, Chennai

3 Institute of Hotel Management Catering Technology & 
Applied Nutrition, D D Colony, Vidya Nagar Hyderabad

4 Welcome Group Graduate School of Hotel Administration, 
Valley View International Manipal

5 State Institute of Hotel Management & Catering Technology, 
Thuvakkudi, Thiruchirappally

6 National Council For Hotel Management & Catering 
Technology, Noida, UP

7 Kerala Institute Of Tourism & Travel Studies, Thycaud P.O. 
Thiruvananthapuram, Kerala

8 Army Institute Of Hotel Management, Bangalore

9 Institute Of Hotel Management, Bangalore

സാധ്യതകള്‍

ഹോട്ടല്‍ ആന്ഡ് റെസ്റ്റോറന്റ് മാനേജ്മെന്റ്, എയര്ലൈ്ന്‍ കാറ്ററിങ്ങ് ആന്ഡ് ക്യാബിന്‍ സര്വീtസ്, ക്ലബ് മാനേജ്മെന്റ്o, ക്രൂയിഷിപ്പ് ഹോട്ടല്‍ മാനേജ്മെന്റ് - ഈ മേഖലയില്‍ 
അവസരങ്ങള്‍ നീളുകയാണ്.

ടൂറിസം അസോസിയേഷനുകള്‍, ഗസ്റ്റ് ഹൌസ്, മാളുകള്‍, വാട്ടര്‍ 
തീം പാര്ക്കു കള്‍ ഇവിടെയൊക്കെ ഹോട്ടല്‍ മാനേജ്മെന്റ്് കോഴ്സ് പൂര്ത്തി്യാക്കിയവര്ക്ക് ജോലി സാധ്യതയുണ്ട്.

ജനറല്‍ ഓപ്പറേഷന്സ്, ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് മാനേജ്മെന്റ്മ, സെയില്സ്ര ആന്ഡ്യ മാര്ക്കമറ്റിങ്ങ്, ഫുഡ് ആന്ഡ്സ ബിവറേജ്, ഹൌസ് കീപ്പിങ്ങ് – ഇതാണ് ഹോട്ടല്‍ മാനേജ്മെന്റ്ല മേഖലയിലെ പ്രധാന വിഭാഗങ്ങള്‍

അതിഥികളുടെ സൌകര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്‍ വിഭാഗം പ്രവര്ത്തി ക്കുന്നത്. ഗാര്ഡമനര്‍ മുതല്‍ പ്ലംബര്‍ വരെ ഈ വിഭാഗത്തിന് കീഴിലായിരിക്കും. സന്ദര്ശ്കരെ സ്വീകരിക്കുക, അവരുടെ ആവശ്യങ്ങളറിയുക, 
യാത്രാസൌകര്യമൊരുക്കുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങള്‍ ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. ഭക്ഷണം ഉള്പ്പെരടെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഫുഡ് ആന്ഡ്് ബിവറേജിന് കീഴില്‍ വരുന്നത്. ആഗതരുടെ താമസവും മുറിയുടെ ശുചിത്വം ഉള്പ്പെ ടെയുള്ള കാര്യങ്ങളും ഹൌസ് കീപ്പിങ്ങ് വിഭാഗമാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്.

ഹോട്ടല്‍ മാനേജ്മെന്റ്ട പഠിച്ചവര്ക്ക് ഹോട്ടലില്‍ മാത്രമല്ല ജോലി കിട്ടുന്നത്, സ്വതന്ത്ര കണ്സടള്ട്ടഉന്റാ്യും അവര്ക്ക് ജോലി ചെയ്യാം. കേരളത്തിനകത്തും പുറത്തുമായി ധാരാളം പ്രൈവറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട്. ഇവിടെ അധ്യാപകരായും സാധ്യതകളുണ്ട്

ഗവേഷകരായിക്കൂടെ

പല കരിയര്‍ സെമിനാറുകളിലും എളുപ്പം ജോലി കിട്ടുവാന്‍ എന്താണ് മാര്ഗ്ഗരമെന്നന്വേക്ഷിക്കുന്ന നിരവധി കുട്ടികളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ആര്ക്കും തന്നെ ഒന്നിനും ക്ഷമയില്ലാത്തതാണല്ലോ ഈ കാലഘട്ടത്തിന്റെര ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകതയും. അതിനാല്ത്തതന്നെ ഗവേഷണം ഒരു കരിയറാക്കിയെടുക്കുവാന്‍ പഠനത്തില്‍ ഉന്നത നിലവാരം പുലര്ത്തു ന്നവരില്‍ 20 ശതമാനം പോലും തയ്യാറാവുന്നില്ലായെന്നതാണ് ഒരു വര്ത്തലമാനകാല യാഥാര്‍‍ഥ്യം. സത്യത്തില്‍ ഇന്ന് ഇന്ത്യക്കകത്തും പുറത്തും ഗവേഷണത്തിന് നിരവധി സാധ്യതകളുണ്ട്. എന്നാല്‍ പല വിദ്യാര്ഥിുകള്‍ക്കും ഇതിനെപ്പറ്റി വ്യക്തമായ ഗ്രാഹ്യമില്ലായെന്നതാണ് വസ്തുത. യഥാര്ഥ്ത്തില്‍ ഗവേഷണം കഴിഞ്ഞാല്‍ മുപ്പതിനായിരം മുതല്‍ രണ്ട് ലക്ഷം വരെ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്ന ജോലികളാണ് ലഭിക്കുക. പക്ഷേ ഗവേഷണ ലോകത്തിലേക്കിറങ്ങാന്‍ ഏകാഗ്രതയും മനസ്സിന്റെല പൂര്‍ണ്ണമായ സമര്പ്പകണവും ആവശ്യമാണ്.

ഗവേഷണം

പല വിഷയങ്ങള്ക്കും ഗവേഷണ ലോകത്തിലേക്കിറങ്ങുവാന്‍ പലതാണ് മാര്ഗ്ഗംയ. വിവിധങ്ങളായ പ്രവേശന പരീക്ഷകളുണ്ടിവിടെ.

നെറ്റ്

യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാന്റ്സ്ട കമ്മീഷന്‍ (യു ജി സി) – നാഷണല്‍ എലിജിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് (നെറ്റ്) (http://www.ugcnetonline.in/) പരീക്ഷയാണ് ഗവേഷണത്തിലേക്കുള്ള പ്രധാന പാത. ലക്ചറര്‍ ആകുവാനും ഗവേഷകരാകുവാനും പോവുന്നവര്ക്ക്യ അടിസ്ഥാന യോഗ്യത നിര്ണ്ണസയിക്കുന്ന പരീക്ഷയാണിത്. ഹ്യുമാനിറ്റിക്സ് വിഷയങ്ങള്ക്കും് കെമിസ്ട്രി, മാത്തമാറ്റിക്സ്, ഫിസിക്സ്, ബയോളജി, എര്ത്ത്സ യന്സ്ി എന്നിങ്ങനെ അഞ്ച് വിഷയങ്ങള്ക്കുചമാണ് യു ജി സി നെറ്റ് പരീക്ഷകള്‍. ജനറല്‍ കാറ്റഗറിയില്‍ ഇരുപത്തെട്ട് വയസ് വരെ മാത്രമേ ജെ ആര്‍ എഫിന് അപേക്ഷിക്കാനാവു. ലക്ചര്ഷിടപ്പിന് പക്ഷേ പ്രായ പരിധിയില്ല. പ്രസ്തുത വിഷയങ്ങളില്‍ ബിരുദാനന്തര ബിരുദമാണ് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള .യോഗ്യത.

ശാസ്ത്ര വിഷയങ്ങള്ക്ക് യു ജി സി – സി എസ് ഐ ആര്‍ പരീക്ഷയാണുള്ളത്. കൌണ്സിരല്‍ ഓഫ് സയന്റിഗഫിക് ആന്ഡ്സ ഇന്ഡവസ്ട്രിയല്‍ റിസേര്ച്ചും് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാന്റ്സ് കമ്മീഷനും ചേര്ന്നാഐണ് ഈ പരീക്ഷ നടത്തുന്നത്. ശാസ്ത്ര വിഷയങ്ങളിലെ ലക്ചറര്‍ ജോലിക്കും, ഫെലോഷിപ്പോടെ ഗവേഷണം നടത്തുന്നതിനുമുള്ള ആദ്യ പടിയാണ് ഈ പരീക്ഷ. 2011 ജൂണ്‍ മുതല്‍ സി എസ് ഐ ആര്‍ യു ജി സി പരീക്ഷാ രീതിയില്‍ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട്. രണ്ടര മണിക്കൂര്‍ വീതമുള്ള രണ്ട് പേപ്പറുകള്‍ക്ക് പകരം ഒറ്റ പേപ്പറേയുള്ളു.

ജെ ആര്‍ എഫിനും ലക്ചര്ഷിപപ്പിനും സംയുക്തമായി അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. നെറ്റ് യോഗ്യത ലഭിച്ചാലും ലക്ചറര്‍ ജോലിയോ ഗവേഷണ ഫെലോഷിപ്പോ കിട്ടണമെന്നില്ല. അവയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം അപേക്ഷിക്കണം.

ഗേറ്റ്

എഞ്ചിനിയറിങ്ങ് വിഷയങ്ങളില്‍ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് പഠനത്തിനും പി എച്ച് ഡി ഗവേഷണത്തിനും അര്ഹഷത നിര്ണ്ണ്യിക്കുന്ന പരീക്ഷയാണ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് ഇന്‍ എഞ്ചിനിയറിങ്ങ് (ഗേറ്റ്). (http://gate.iitk.ac.in/) എഞ്ചിനിയറിങ്ങ് കോളേജുകളുടെ എണ്ണം ക്രമാതീതമായി കൂടിയ സാഹചര്യത്തില്‍ എം ടെക്കിനും ഗേറ്റ് പരീക്ഷയ്ക്കുമൊക്കെ സാധ്യതകള്‍ കൂടുതലാണ്. എഞ്ചിനിയറിങ്ങ് ബിരുദമോ ശാസ്ത്ര വിഷയങ്ങളിലെ ബിരുദാനന്തര ബിരുദമോ ആണ് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള യോഗ്യത.

ജെ ഇ എസ് ടി

ഗണിത ശാസ്ത്രം, ഫിസിക്സ്, തിയററ്റിക്കല്‍ കമ്പ്യൂട്ടര്‍ സയന്സ്റ തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ പി എച്ച് ഡി പ്രവേശനത്തിനുള്ള മറ്റൊരു പരീക്ഷയാണ് ജോയിന്റ്് എന്ട്രങന്സ്ന സ്ക്രീനിങ്ങ് ടെസ്റ്റ് (https://www.jest.org.in/). തിയററ്റിക്കല്‍ ആന്ഡ്ള ഒബ്സര്വേ‍ഷനല്‍ അസ്ട്രോണമി, അസ്ട്രോഫിസിക്സ്, കണ്ടന്സ്ഡ്/ മാറ്റര്‍ ഫിസിക്സ്, പ്ലാസ്മാ ഫിസിക്സ്, അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക്ക് ആന്ഡ്, സ്പേസ് സയന്സ്. തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലേക്കുള്ള പ്രവേശന കവാടമാണ് ജെ ഇ എസ് ടി. ബി എസ് സി/ എം എസ് സി/ ബി ടെക്/എം ടെക് ആണ് യോഗ്യത.

വിദേശത്തെ ഗവേഷണ സാധ്യതകള്‍

ഇന്ത്യയെ താരതമ്യം ചെയതാല്‍ ഗവേഷണത്തിന് ഏറെ പ്രാമുഖ്യം കൊടുക്കുന്നവരാണ് ഒട്ടു മിക്ക വിദേശ സര്വഷകലാശാലകളും. ആയതിനാല്ത്ത/ന്നെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളില്‍ ഗവേഷണത്തിന് നല്ല തൊഴില്‍ സാധ്യതകളാണുള്ളത്. വിദേശത്ത് തൊഴില്‍ സാധ്യതയും റിസേര്ച്ച് ചെയ്യുവാന്‍ അവസരവുമുള്ള ഏതാനും ചില ശാസ്ത്ര മേഖലകള്‍

നാനോടെക്നോളജി: ചികിത്സാ രംഗത്ത് മുതല്‍ കെട്ടിട നിര്മ്മാ ണ രംഗത്ത് വരെ നാനോടെക്നോളജി വന്‍ മാറ്റങ്ങള്‍ വരുത്തുകയാണ്. അനുദിനം വളര്ന്ന് വരുന്ന ഈ മേഖലയില്‍ അവസരങ്ങള്‍ ഏറെയാണ്.
ബയോ ഇന്ഫോ്ര്മാററ്റിക്സ്: ബയോളജി, വെറ്റിനറി സയന്സ്ക, മെഡിക്കല്‍ സയന്സ്ോ, കെമിക്കല്‍ സയന്സ്ങ, ദെന്തല്‍ സയന്സ്ട, ബയോകെമിസ്ട്രി തുടങ്ങിയ മേഖലകളില്‍ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം നേടിയവര്ക്ക്ക ബയോ ഇന്ഫോങര്മാ്റ്റിക്സില്‍ ഗവേഷണം നടത്താം.
മെക്കാട്രോണിക്സ്: വിവിധ എഞ്ചിനിയറിങ്ങ് മേഖലകള്‍ കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു ള്ള പഠന ശാഖയാണിത്. സിംഗപ്പൂരിലും കാനഡയിലുമുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റികളില്‍ മെക്കാട്രോണിക്സില്‍ റിസേര്ച്ച്ട ചെയ്യാനാകും. വെസ്റ്റേണ്‍ ഓസ്ട്രേലിയയില്‍ എഞ്ചിനിയറിങ്ങ് ഗണിതശാസ്ത്രശാഖകള്‍ സമന്വയിപ്പിച്ച് മെക്കാട്രോണിക്സ് കോഴ്സ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.
മൈക്രോബയോളജി: മൈക്രോണുകളുടെ ജൈവചക്രത്തെക്കുറിച്ച് പഠനം നടത്തുന്ന ശാസ്ത്രശാഖയാണിത്. മെഡിക്കല്‍ മൈക്രോബയോളജിയില്‍ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം നേടിയവര്ക്ക്് മൈക്രോബയോളജിസ്റ്റായി കാനഡയിലും മറ്റും ഒട്ടേറെ അവസരങ്ങളുണ്ട്. യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലോറിഡ, വാഷിങ്ടണ്‍ സര്വ.കലാശാല എന്നിവിടങ്ങളിലും ഗവേഷണം നടത്താം. ബാകടീരിയോളജിസ്റ്റ്, എനവയോണ്മെനന്റലല്‍ മൈക്രോബയോളജിസ്റ്റ്, ഫുഡ് മൈക്രോബയോളജിസ്റ്റ്, ബയോമെഡിക്കല്‍ എഞ്ചിനയറിങ്ങ് ..... തുടങ്ങി അവസരങ്ങള്‍ ഏറെയാണ്.
ക്ലൈമറ്റോളജി അഥവാ കാലാവസ്ഥാ പഠനം: കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം ഭൂമിയിലുണ്ടാക്കുന്ന മാറ്റത്തെക്കുറിച്ചു പഠിക്കുന്ന മേഖലയാണ് ഹൈഡ്രോ മെറ്റീരിയോളജി. ഈ വിഷയത്തില്‍ ഗവേഷണത്തിന് ശേഷം നാസയില്‍ വരെ ജോലി സാധ്യതയുണ്ട്. വെസ്റ്റേണ്‍ കെന്റേക്കി, ഫ്ലോറിഡ സ്റ്റേറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി, സൌത്ത് കരോലിന എന്നിവിടങ്ങളിലൊക്കെ റിസേര്ച്ചി ന് സാധ്യതകളുണ്ട്
ബയോസേഫ്റ്റി: എഞ്ചിനിയറിങ്ങ് ബിരുദധാരികള്ക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് കെമിക്കല്‍ എഞ്ചിനിയറിങ്ങ് ബിരുദധാരികള്ക്ക്ച വിദേശത്ത് ഗവേഷണ സാധ്യതകള്‍ ധാരാളം ഉള്ള വിഷയമാണിത്. മെല്ബവണ്‍, സൌത്ത് അലബാമ, കാലിഫോര്ണിരയ സര്വളകലാശാലകളാണ് ഈ രംഗത്തെ പ്രമുഖര്‍

ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്

– സ്ഥിതി വിവര ശാസ്ത്രം പഠിക്കാനൊരു ഉന്നത സ്ഥാപനം

രാഷ്ട്രത്തിൻറ്റെ വികസനത്തിനുള്ള കുതിപ്പിൽ ഏറ്റവും അനിവാര്യമായയൊന്നാണു സ്ഥിതി വിവര ശാസ്ത്രം (Statistics). ഗണിത ശാസ്ത്രത്തിൻറ്റെ കൈവഴിയിൽ നിന്നും ഈ ശാസ്ത്ര ശാഖ ഇന്ന് വളരെയേറെ വികാസം പ്രാപിച്ച് കഴിഞ്ഞു. ആധുനിക സോഫ്റ്റ് വെയറുകളുടെ സഹായത്തോടെയാണു ഇന്ന് ഗവണ്മെറ്റും മറ്റു ബഹുരാഷ്ട്ര കമ്പനികളും തങ്ങളുടെ ഡാറ്റകളെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതും തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതും. ഓരോ രംഗത്തേയും വളർച്ചയുടേയും തളർച്ചയുടേയും വേഗം മറ്റെന്താല്ലാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്നു പഠിക്കുവാൻ സ്ഥിതി വിവര ശാസ്ത്രത്തിൻറ്റെ സഹായം ആവശ്യമാണു. അഞ്ചു വർഷം കൊണ്ടോ പത്ത് കൊണ്ടോ വർഷം എന്തു മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുമെന്ന് പ്രവചിക്കുവാൻ ഈ ശാസ്ത്ര ശാഖ അനിവാര്യമാണു. ഗവേഷണ രംഗത്തും ഒഴിച്ച് കൂടാത്തതാണിത്.

കാർഷിക, വ്യാവസായിക, വാണിജ്യ, വൈദ്യശാസ്ത്ര, സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്ര മേഖലകളിലെല്ലാം മുൻപോട്ടുള്ള പ്രയാണത്തിൽ മാറ്റി നിർത്തുവാനാവാത്തതായ ഈ ശാസ്ത്ര ശാഖ പഠിക്കുവാൻ ഇന്ത്യയിൽ പല സ്ഥാപനങ്ങളിൽ അവസരങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും അവയിൽ ഏറ്റവും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് ദേശീയ ഗവേഷണ സ്ഥാപനമായ ‘ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്’ തന്നെയാണു. കൊൽക്കത്തയിലാണു ആസ്ഥാനം. കൂടാതെ ഡെൽഹി, ബാംഗ്ലൂർ, ചെന്നൈ, തെസ്പുർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ക്യാമ്പസുകളും മറ്റ് ചില നഗരങ്ങളിൽ ഓഫീസുകളുമുണ്ട്. ക്യാമ്പസുകളിൽ അധ്യാപനവും ഗവേഷണവും നടക്കുമ്പോൾ മറ്റു നഗരങ്ങളിലെ ഓഫീസുകളിൽ കൺസൾട്ടൻസി, ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ, ഓപ്പറേഷൻസ് റിസേർച്ച് എന്നിവയ്ക്കാണു പ്രാമുഖ്യം.

എല്ലാ കോഴ്സുകൾക്കും പ്രവേശന പരീക്ഷയുണ്ട്. ഐ എസ് ഐ യിലെ ബിരുദക്കാരെ പ്രവേശന പരീക്ഷയിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ചില കോഴ്സുകൾക്ക് സ്റ്റൈപൻഡും നൽകുന്നു. ഇപ്പോൾ മാസം 3000 രൂപ സ്റ്റൈപൻഡായി നൽകുന്നുണ്ട്.

ISEC: വിദേശ വിദ്യാർഥികളെ ഉദ്ദേശിച്ച് ഇൻറ്റർ നാഷണൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ എഡ്യുക്കേഷൻ സെൻറ്റർ (http://www.isical.ac.in/~isecweb/) എന്ന സ്ഥാപനവും ഇതിൻറ്റെ അനുബന്ധമായുണ്ട്. മധ്യ പൗരസ്ത്യ രാഷ്ട്രങ്ങൾ, ദക്ഷിണ ഏഷ്യ, ദക്ഷിണ പൂർവ്വ ഏഷ്യ, കോമൺ വെൽത്ത് രാജ്യങ്ങൾ, പൗരസ്ത്യ രാഷ്ട്രങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിലെ വിദ്യാർഥികൾ ഇവിടെ പഠിക്കുന്നു.

സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് സാധ്യതകൾ

സെൻട്രൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഓർഗനൈസേഷൻ, നാഷണൽ സാമ്പിൾ സർവേ ഓർഗനൈസേഷൻ, രജിസ്ട്രാർ ജനറൽ ആൻഡ് സെൻസസ് കമ്മിഷണറേറ്റ്, ഡയറക്ട്രേറ്റ് ഓഫ് കൊമേഴ്സ്യൽ ഇൻറ്റല്ലിജെൻസ് ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്നിവ ഈ രംഗത്തെ പ്രധാന ഗവണ്മെൻറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളാണു. കൂടാതെ ഒട്ടു മുക്കാൽ കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാർ വകുപ്പുകളിലും സ്വന്തമായി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് സംവിധാനങ്ങളുണ്ട്. സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ അവസരങ്ങൾ ഇതിനു പുറമേയാണു.

ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ സർവീസ്

എല്ലാ വർഷവും യൂണിയൻ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ നടത്തുന്ന അഖിലേന്ത്യാ സർവീസിലേക്കുള്ള ഈ പരീക്ഷയിൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്, മാത്തമാറ്റിക്കൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്, അപ്ലൈഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്നിവയിലേതിലെങ്കിലും ബിരുദാനന്തര ബിരുദമുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. പാസായാൽ ചെറുപ്രായത്തിൽത്തന്നെ ഉയർന്ന പദവിയിലെത്താം. 21-30 വയസാണു പ്രായ പരിധി. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് http://upsc.gov.in/general/ies-iss.htm കാണുക.

ഈ മേഖലയിൽ ഏഷ്യയിലെത്തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ സ്ഥാപനമായ ഐ എസ് ഐയിൽ പഠിച്ച് പുറത്ത് വരുന്നവർക്ക് തൊഴിൽ വിപണിയിൽ നല്ല ഡിമാൻഡാണു. ക്യാമ്പസ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റും നന്നായി നടക്കുന്നുണ്ട്. സാധാരണയായി ഫെബ്രുവരി/മാർച്ച് മാസങ്ങളിലാണു അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുക. വിശദ വിവരങ്ങൾക്ക് www.isical.ac.in/സന്ദർശിക്കുക.

താഴെ പറയുനനത് കൂടാതെ ഗവേഷണം നടതതുവാനും ഇവിടെ കഴിയുനനതാണ്.

ഫുട് വെയർ ടെക്നോളജി

രൂപകൽപ്പനയെന്നും ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് ഫീൽഡ് ആണു. സർട്ടിഫിക്കറ്റിനപ്പുറം അനിതര സാധാരാണമായ കഴിവുള്ളവർക്ക് മാത്രം ശോഭിക്കുവാൻ പറ്റുന്ന മേഖല. ഈ ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ എന്തിനുമേതിനും ഡിസൈനുകൾ ഉള്ളതിനാൽ വ്യത്യസ്തമായ നിരവധി ഡിസൈൻ കോഴ്സുകളും അതിനനുസൃതമായ തൊഴിലവസരങ്ങളുമുയർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ എക്കാലവും ഡിമാൻഡുള്ള ഒന്നാണു ഫുട് വെയർ ഡിസൈൻ ആൻഡ് ടെക്നോളജി. എളുപ്പം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ട്രെൻഡുള്ള വിപണിയെ കയ്യിലെടുക്കുവാൻ കഴിയുന്ന പുത്തൻ ഫാഷൻ പാദരക്ഷകൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുവാൻ കഴിയുന്നവർക്ക് രാജ്യത്തും വിദേശത്തും മികച്ച കരിയർ പടുത്തുയർത്താം. ഇപ്പോൾ പ്രത്യേക സോഫ്റ്റ് വെയറുകളുടെ സഹായത്തോടെയാണു ഡിസൈനുകൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും മൗലീകമായ ആശയങ്ങളുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ഡിസൈൻ രംഗത്ത് പിടിച്ച് നിൽക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളു. ഫുട് വെയർ ഇൻഡ്സ്ട്രിയിൽ ഡിസൈൻ, ഉൽപ്പാദനം, വിപണനം എന്നീ മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളുണ്ട്. ജനതയുടെ മാറുന്ന അഭിരുചിക്കിണങ്ങും വിധം ഡിസൈനുകൾ തയ്യാറാക്കേണ്ടവരാണു ഡിസൈനർമാർ.

പ്രമുഖ പഠന കേന്ദ്രങ്ങൾ

ഈ വിഷയം പഠിക്കുവാൻ ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ നിരവധി പ്രമുഖ സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട്. കേന്ദ്ര വാണിജ്യ മന്ത്രാലയത്തിനു കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രമുഖമായ സ്ഥാപനമാണു ഫുട് വെയർ ഡിസൈൻ ആൻഡ് ഡവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് (www.fddiindia.com). 1986 ൽ ഉത്തർ പ്രദേശിലെ നോയിഡയിലാണു സ്ഥാപനം. ഇന്ന് ചെന്നൈ, കൊൽക്കത്ത, ജോധ്പുർ, രൊഹ്താക്, ചിധ് വാര, ഫുർസാധ്ഗാനി, ഗുണാ എന്നിവിടങ്ങളിൽ കാമ്പസുകൾ. School of Footwear Design, Production & Management (SFDPM), School of Retail Management (SRM), School of Leather Goods and Accessories Design (SLGAD), School of Fashion Design (SFD) and School of Business Management (SBM) എന്നിങ്ങനെയാണിവിടുത്തെ സ്കൂളുകൾ. ഇവിടുത്തെ School of Footwear Design, Production & Management കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദശാബ്ദക്കാലമായി Centre of Excellence എന്ന പദവി നില നിർത്തുന്നുണ്ട്.

ഫുട് വെയർ ഡിസൈൻ, റിട്ടയിൽ മാനേജ്മെൻറ്റ്, മാർക്കറ്റിങ്ങ് എന്നിവയിൽ ഡിഗ്രി, പി ജി തലങ്ങളിൽ സ്പെഷൈലൈസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുവാൻ ഇവിടെ സൗകര്യമുണ്ട്. ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞവർക്ക് പി ജിക്കും ഏതു വിഷയത്തിൽ +2 പാസായവർക്ക് ഡിഗ്രി കോഴ്സിനും ചേരാം. ഇതു കൂടാതെ മറ്റ് ഡിസൈൻ കോഴ്സുകളും ഇവിടെ പഠിക്കാം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് വെബ് സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക. ഇവിടുത്തെ കുട്ടികൾ ഇന്ന് USA, UK, Germany, Hong Kong, Egypt, China, Singapore, UK, Middle East, Sri Lanka, South Africa തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലും ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ലതർ റിസേർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്ന ഖ്യാതിയുള്ള ചെന്നൈയിലെ സെൻട്രൽ ലതർ റിസേർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ഫുട് വെയർ സയൻസിൽ എം ടെക്, പി എച്ച് ഡി എന്നിവയും ഫുട് വെയർ ടെക്നോളജിയിൽ ഡിപ്ലോമയുമുണ്ട്. ഇത് കൂടാതെ ഫുട് വെയർ മാനുഫാക്ചറിൽ നിരവധി ഹ്രസ്വ കാല കോഴ്സുകളുമുണ്ട്. വിശദ വിവരങ്ങൾക്ക്www.clri.org സന്ദർശിക്കുക.

മൈക്രോ സ്മോൾ, മീഡിയം എൻറ്റർപ്രൈസസ് മന്ത്രാലയത്തിൻറ്റെ കീഴിൽ ആഗ്രയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സെൻട്രൽ ഫുട് വെയർ ട്രെയിനിങ്ങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ഇത് സംബണ്ഡമായി നിരവധി കോഴ്സുകളുണ്ട്. 
ദീർഖ കാല പ്രോഗ്രാമുകൾ

Certificate in Creative Design and Shoe Making (12th pass)

Crash course in Footwear Design and Manufacture (10th 
pass/fail)

Certificate Course in Footwear Manufacturing Technology (12th pass)

Diploma in Foot ware Manufacture & Design (12th pass or equivalent)

Post Graduate Diploma in Footwear Technology (Degree in any discipline Science graduates will be preferred.

ഇതു കൂടാതെ ഹ്രസ്വ കാല പ്രോഗ്രാമുകളായ

Certificate course in Basic shoe design & pattern making, Certificate course in shoe designing & production technology, Operators course in bottom & making technology, Operators course in clicking & material technology, Certificate course in upper stitching തുടങ്ങിയവയും ഇതുമായി ബണ്ഡപ്പെട്ട് ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ വിവിധ ഔട്ട് റീച്ച് പ്രോഗ്രാമുകളും ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. വിശദാംശങ്ങൾക്ക് http://cftiagra.org.in

മൈക്രോ സ്മോൾ, മീഡിയം എൻറ്റർപ്രൈസസ് മന്ത്രാലയത്തിൻറ്റെ കീഴിൽത്തന്നെ ചെന്നൈയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സെൻട്രൽ ഫുട് വെയർ ട്രെയിനിങ്ങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലും നിരവധി കോഴ്സുകളുണ്ട്.

Diploma in Footwear Design & production (+2 Pass)

Post Graduate Diploma in Footwear Technology (Any Graduate)

Post Diploma in Footwear Technology (Diploma in any discipline)

Certificate Course in Footwear Technology (10th)

Post Graduate Higher Diploma in Footwear Technology & Management (Any Graduate)

കൂടാതെ Advanced Shoe Styling, Designing & Pattern Cutting, Shoe CAD, Shoe Upper Clicking, Shoe Upper Closing, Lasting, Full Shoe Making & Finishing, Leather Goods Making തുടങ്ങിയ ഹ്രസ്വ കാല കോഴ്സുകളും ചില സ്പോൺസേർഡ് കോഴ്സുകളും ഇവിടെയുണ്ട്. യോഗ്യത, ഫീസ് കാലാവുധി തുടങ്ങിയ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് www.cftichennai.in/ കാണുക.

പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ കലിപ്പൂരിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന Central Footwear Training Centre ഈ രംഗത്തെ മറ്റൊരു പ്രധാന സ്ഥാപനമാണു. Footwear Technology, Leather Goods Technology എന്നീ ഡിപ്ലോമ കോഴ്സുകളും ഒരു ഹ്രസ്വ കാല കോഴ്സുമാണിവിടെയുള്ളത്. All-India Council for Technical Education ൻറ്റെ അംഗീകാരമുള്ള ഈ കോഴ്സുകളെക്കുറിച്ചറിയാൻhttp://cftc.org.in/ സന്ദർശിക്കുക.

വമ്പൻ ബ്രാൻഡുകൾ കയ്യടക്കിയിരിക്കുന്ന ഈ വിപണി ഇന്ന് കഴിവുള്ളവർക്ക് ശോഭിക്കുവാൻ പറ്റുന്നയൊരു മേഖലയാണു.

ഗ്രാമീണ മാനേജ്മെൻറ്റ്

ഗ്രാമീണ മാനേജ്മെൻറ്റ് പഠിക്കാൻ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് റൂറൽ ഡവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് പഞ്ചായത്ത് രാജ്

ഇന്ന് സർക്കാർ തലത്തിൽ തന്നെ ഗ്രാമോദ്ധാരണത്തിനായി നിരവധി പ്രോജക്ടുകളുണ്ട്. മാത്രവുമല്ല പരമ്പരാഗത വ്യവസായങ്ങളെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുകയും ആയതിനെ വ്യാവസായിക തലത്തിലേക്ക് വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരുന്നത് വഴി നിരവധി തൊഴിലവസരങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടേണ്ടതുമുണ്ട്. ഗ്രാമീണ വ്യവസായ സംരഭങ്ങൾക്ക് പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യകളും വികസിപ്പിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാറുകളുടെ വ്യാവസായിക വകുപ്പുകൾ ഈ ദിശയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് നിരവധി സ്കീമുകൾ നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഒപ്പം നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന നിരവധി നോൺ ഗവണ്മെൻറ്റ് ഓർഗനൈസേഷനുകളും കാർഷിക രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന അനവധി ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങളുമുണ്ട്. ഇത് ടെക്നോളജി രംഗത്തും മാനേജ്മെൻറ്റ് തലത്തിലും തുറന്ന് തരുന്ന അവസരങ്ങൾ നിരവധിയാണു. സമൂഹത്തോടൊരു പ്രതിബദ്ധതയും അധ്വാന ശീലരുമായ യുവജനങ്ങൾക്ക് തങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ ഗ്രാമീണ പുനരുദ്ധാനത്തിനായി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുവാനുള്ള അവസരമാണു റൂറൽ ഡവലപ്മെൻറ്റ് പഠനത്തിലൂടെ തുറക്കപ്പെടുന്നത്.

ഇവിടെയാണു കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻറ്റെ കീഴിൽ ഹൈദരാബാദിലെ രാജേന്ദ്ര നഗറിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് റൂറൽ ഡവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിലെ കോഴ്സുകളും ഇവിടുത്തെ റൂറൽ ടെക്നോളജി പാർക്കും തുറന്ന് തരുന്ന അവസരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. റൂറൽ ഡവലപ്മെൻറ്റിൽ നിരവധി കോഴ്സുകൾ ഇവിടെയുണ്ട്. നിരവധി വിദേശ വിദ്യാർഥികളും ഇവിടെ പഠനത്തിനായിട്ടുണ്ട്.

പ്രോഗ്രാമുകൾ

ഫുൾ ടൈം കോഴ്സ്

ഒരു വർഷത്തെ ഫുൾ ടൈം കോഴ്സായ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജ്വേറ്റ് ഡിപ്ലോമ ഇൻ റൂറൽ ഡവലപ്മെൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് (PGDRDM) ആണു ഇവിടുത്തെ ഹൈലൈറ്റ്. വളരെയധികം പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഉള്ള കോഴ്സാണിത്. ഏത് വിഷയത്തിലുമുള്ള ഡിഗ്രി എടുത്തവർക്കും ഇതിനപേക്ഷിക്കാം. ഓൺ ലൈനായിട്ടപേക്ഷിക്കാം. 
www.nird.org.in/pgdrdm എന്നതാണു അഡ്രസ്. English Comprehension and Essay writing, Verbal Ability, Quantitative Ability, Reasoning and Analytical Skills എന്നിവയടങ്ങിയ രണ്ടര മണിക്കൂർ ദൈർഖ്യമുള്ള പ്രവേശന പരീക്ഷയുണ്ടാകും. കേരളത്തിൽ തിരുവനന്തപുരം ഒരു സെൻറ്ററാണു.

ഡിസ്റ്റൻസ് കോഴ്സുകൾ

1. Post Graduate Certificate Programme in Geospatial Technology Applications 
in Rural Development (PGC-GARD)
2. PGD in Sustainable Rural Development
3. PGD in Tribal Development Management

ഇതിൽ ആദ്യത്തെ പ്രോഗ്രാം 6 മാസവും അടുത്തത് രണ്ടെണ്ണം ഒരു വർഷം ദൈർഖ്യമുള്ളതുമാണു. ഡിഗ്രിയാണു എല്ലാറ്റിൻറ്റേയും യോഗ്യത.

റൂറൽ ടെക്നോളജി പാർക്ക് (RTP)

ഗ്രാമീണ വ്യവസായങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിൻറ്റെ ഭാഗമായി ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന റൂറൽ ടെക്നോളജി പാർക്ക് വഴി നിരവധി ഗ്രാമീണ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ പരിശീലനവും നൽകി വരുന്നു. പുതിയ ടെക്നോളജിയുടെ വികാസവും ഇത് വഴി നടത്തപ്പെടുന്നു.

കോഴ്സുകളെപ്പറ്റിയും ഫീസ്, പ്ലേസ്മെൻറ്റ് മുതലായവയെക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയുവാൻ http://www.nird.org.in സന്ദർശിക്കുക.

ഇ-ലേണിങ്ങ്

ആഗോളവൽക്കരണത്തിൻറ്റെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസം രാജ്യാന്തര അതിർത്തികൾ ഭേദിക്കുന്നതൊരു അത്ഭുതക്കാഴ്ചയൊന്നുമല്ല. വിവര സാങ്കേതിക വിദ്യ അതിനു നമ്മെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നുണ്ട്. അതാണു ഇ-ലേണിങ്ങ്. ലോകത്താകമാനം മികവുറ്റ അധ്യാപകരുടെ ക്ഷാമം നില നിൽക്കുമ്പോൾ വിദ്യാർഥികൾക്ക് വിദൂര വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ പ്രഗൽഭരായ അധ്യാപകരുടെ ക്ലാസുകൾ കേൽക്കുവാനും ലോക പ്രശസ്ത സർവകലാശാലകളിൽ നിന്ന് ഉന്നത ബിരുദം നേടുവാനും ഈ സാങ്കേതിക വിദ്യ കൊണ്ട് സാധിക്കും.

എന്താണു ഇ-ലേണിങ്ങ്?

പ്രശസ്ത വിദ്യാഭ്യാസ വിചക്ഷണനായ ബെർണാഡ് ലസ്കിൻറ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇ ലേണിങ്ങിലെ ഇ എന്നതിനെ Exciting, Energetic, Enthusiastic, Emotional, Extended, Excellent, Educational എന്നൊക്കെയും വിവക്ഷിക്കാം. കൂടാതെ Electronic എന്നും. ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉപകരണങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെയുള്ള പഠനം, അധ്യാപനം, വിദ്യാഭ്യാസ സാങ്കേതിക വിദ്യ, വിവര വിനിമയം എന്നിവയെല്ലാം ഇതിലുൾപ്പെടും. വിദ്യാർഥികൾക്ക് സ്കൂളിൽ പോകാതെ തന്നെ വീട്ടിലിരുന്നു പഠിക്കാവുന്ന രീതി വിപുലമായി വരുന്നു. ഇ-ലേണിങ്ങിൽ അറിവുകൾ എക്സ്ട്രാനെറ്റ്, ഓഡിയോ ടേപ്പ്, വീഡിയോ ടേപ്പ്, സാറ്റലൈറ്റ് ടിവി, സി ഡി റോം എന്നിവയിലൂടെ പഠിതാക്കളിലെത്താം.

ഇ-ലേണിങ്ങ് – സാധ്യതകൾ

ഇ-ലേണിങ്ങിൽ സ്കൂൾ വിദ്യാർഥികൾക്ക് ട്യൂഷനു വേണ്ടി വീടിനു പുറത്ത് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. മറിച്ച് ഓൺലൈൻ വഴി ട്യൂഷൻ ക്ലാസിലിരിക്കാം. പുസ്തകവും പേനയുമില്ലാതെ ടാബ്ലറ്റ് പി സി മാത്രം ഉപയോഗിച്ചുള്ള ടെക്നോളജി എനേബ്ല്ഡ് സ്കൂളുകൾ രാജ്യത്തിനകത്തും വിദേശത്തുമുണ്ട്.

സൈബർ, വിർച്വൽ സ്കൂൾ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇ-ലേണിങ്ങിനായി രാജ്യത്താകമാനം പ്രയോജനപ്പെടുത്തി വരുന്നു. Synchronous and Asynchronous Learning കോഴ്സുകൾ ഇൻറ്റർനെറ്റിൻറ്റെ സാധ്യത ഉപയോഗിച്ച് പ്രയോജനപ്പെടുത്താം. നിരവധി കമ്പനികൾ ജീവനക്കാരെ പരിശീലിപ്പിക്കാൻ ഇ ലേണിങ്ങ് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ഇ-ലേണിങ്ങിൽ Black board inc, Moodle എന്നീ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളുണ്ട്. Black Board ൽ Black board learn, Black board collaborate, Black board mobile, Black board connect, Transact, Analytics എന്നിവയുണ്ട്. Moodle ഒരു Open Source മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ആണു. ബ്ലോഗുകൾ, വിക്കിപീഡിയ, ഗൂഗിൾ ടോക് എന്നിവ Computer supported Collaborative Learning (CSCL)ൽ പെടുന്നു. ഇ-ലേണിങ്ങിലൂടെയുള്ള ആശയവിനിമയത്തിനു Synchronous, Asynchronous സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ അഭ്യസിച്ച് വരുന്നു. സ്കൈപ്പ് വഴിയുള്ള സംസാരം, ചാറ്റിങ്ങ് എന്നിവ ഇവയിൽപ്പെടും. ഇ മെയിൽ Asynchronous സാങ്കേതിക വിദ്യയിൽപ്പെടുന്നു. Learning Management System (LMS), Learning Content Management System (LCMS) എന്നിവ അധ്യാപനം, പരിശീലനം എന്നിവക്ക് ഉപയോഗിച്ച് വരുന്നു.

ഓൺലൈൻ കോഴ്സുകളുടെ പരീക്ഷയുമായി ബണ്ഡപ്പെട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ അധിഷ്ടിത വിലയിരുത്തുകളും നിലവിലുണ്ട്. Formative assessment, Summative assessment, Electronics Performance Support Systems (EPSS) എന്നിവ ഇവയിൽ ചിലതാണു.

ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസം ഒരു പുത്തൻ സാങ്കേതിക വിദ്യയായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു. ലോകത്തെ ഏത് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനവുമായും വീട്ടിലിരുന്നു തന്നെ ആശയവിനിമയം നടത്തുവാനും പ്രഗത്ഭരായ അധ്യാപകരുടെ ക്ലാസുകൾ കേൾക്കുവാനും ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസം ഉപകരിക്കും. ഈ രംഗത്ത് ഡിജിറ്റൽ പുസ്തകങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞു. ഇ ബുക്കുകൾ ലൈബ്രറിയിൽ നിന്ന് മെബർഷിപ്പ് വ്യവസ്ഥയിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കാവുനതാണു. വിപണിയിൽ യഥേഷ്ടം വിദ്യാഭ്യാസ സോഫ്റ്റ് വെയറുകളും ഇ ബുക്കുകളും നിലവിലുണ്ട്. ഓൺലൈൻ ലേണിങ്ങിൽ പരീക്ഷകളുടെ പ്രോജക്ടുകളും, ശില്പശാലകളും ലൈബ്രറിയുമുണ്ട്. അധ്യാപകരുടെ ക്ഷാമം മൂലം ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഏറെ അനുഗ്രഹമാണു ഇ-ലേണിങ്ങ്.

ഇ-ലേണിങ്ങ് – പ്രമുഖ കോഴ്സുകളും സ്ഥാപനങ്ങളും

ഇ-ലേണിങ്ങ് പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയുള്ള കോഴ്സുകൾ രാജ്യത്തിനകത്തും പുറത്തും നിരവധിയുണ്ട്. രാജ്യത്തെ പ്രമുഖ ഐ ഐ ടികളെ ബന്ധിപ്പിച്ചുള്ള ഓൺലൈൻ കോഴ്സുകളിൽ നിരവധി വിദ്യാർഥികൾ ഉപരിപഠനം നടത്തുന്നു. ICT യുടെ സഹായത്തോടെ ഇ-ലേണിങ്ങ്, എഡ്യുസാറ്റ് എന്നിവയുടെ സാധ്യതകൾ രാജ്യത്താകമാനം പ്രയോജനപ്പെടുത്തി വരുന്നു.

കേരളത്തിൽ കേരള വെറ്റിനറി യൂണിവേഴ്സിറ്റി കാനഡയിലെ ഗ്വൾഫ് സർവകലാശാലയുമായി ചേർന്ന് ആനിമൽ മെഡിസിനിൽ ഓൺലൈൻ ഡിപ്ലോമ പ്രോഗ്രാം നടത്തുന്നുണ്ട്. വിശദ വിവരങ്ങൾക്ക് http://www.kvasu.ac.in സന്ദർശിക്കുക.

അമൃത സർവകലാശാല അവരുടെ ഇ ലേണിങ്ങ് പ്ലാറ്റ്ഫോമായ AVIEW (http://aview.in/) പ്രയോജനപ്പെടുത്തി Talk to a Teacher പദ്ധതിയിലൂടെ അധ്യാപകരോട് സംസാരിക്കുവാൻ അവസരമൊരുക്കുന്നു. കേന്ദ്ര മാനവ വിഭവശേഷി വകുപ്പിൻറ്റേയും ഐ ഐ ടി മുംബൈയുടേയും സഹകരണത്തോടെയാണിത്. അമൃത പുരി ക്യാമ്പസിൽ നിന്നാണു വിദഗ്ദരായ അധ്യാപകരുടെ ക്ലാസുകൾ സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്നത്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്www.onlinegurukul.in സന്ദർശിക്കുക.

കേരളത്തിലെ ഗവണ്മെൻറ്റ് ഐ ടി ഐ കളെ ബണ്ഡിപ്പിച്ച് കൊണ്ട് വിർച്വൽ ക്ലാസുകൾ നടത്തി വരുന്നുണ്ട്.

കർണ്ണാടകയിലെ വിശ്വേശരയ്യ സാങ്കേതിക സർവകലാശാല Technology Enhancement Learning പ്രയോജനപ്പെടുത്തി വരുന്നു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് http://elearning.vtu.ac.in/ സന്ദർശിക്കുക. ഹൈദരാബാദിലെ നാഷണൽ അക്കാദമി ഓഫ് അഗ്രിക്കൾച്ചറൽ റിസേർച്ച് ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് (http://www.naarm.ernet.in/) ഇ-ലേണിങ്ങിലൂടെ കാർഷിക രംഗത്തെ പുത്തൻ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ കർഷകരിലും വിദ്യാർഥികളിലുമെത്തിക്കുന്നു.

കോഴിക്കോട് ഐ ഐ എമ്മിൽ (https://www.iimk.ac.in) ഇ-ലേണിങ്ങ് പ്രയോജനപ്പെടുത്തി രാജ്യത്തിനകത്തും പുറത്തുമുള്ള വിദ്യാർഥികൾക്ക് വിവിധ കോഴ്സുകൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു. ക്ലാസുകൾ പൂർണമായും ഓൺലൈൻ വഴിയാണു.

അണ്ണാ യൂണിവേഴ്സിറ്റി (https://www.annauniv.edu/) എഞ്ചിനിയറിങ്ങ് വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുവാൻ ഇ-ലേണിങ്ങ് ഉപയോഗിക്കുന്നു.

വിദേശ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള പ്രാവിണ്യ പരീക്ഷകളായ GRE, GMAT, TOEFL, IELTS എന്നിവയ്ക്കുള്ള ഓൺലൈൻ കോച്ചിങ്ങും ഇന്ന് ലഭ്യമാണു.

അമേരിക്കൻ സർവകലാശാലാ ഓൺലൈൻ കോഴ്സുകൾ

അമേരിക്കയിലെ പ്രശസ്തമായ ഹാവാർഡ്, സ്റ്റാൻഫോർഡ്, മിഷിഗൺ പ്രിൻസ്റ്റൺ സർവകലാശാലകളും ഐ വി ലീഗിൽപ്പെടുന്ന ബിസിനസ് സ്കൂളുകളും കമ്പ്യൂട്ടർ, മാനേജ്മെൻറ്റ് തുടങ്ങി നിരവധി വിഷയങ്ങളിൽ സൗജന്യ ഓൺലൈൻ കോഴ്സുകൾ നടത്തിവരുന്നു. പഠിതാവിനു പ്രായഭേദമേന്യ ഈ കോഴ്സുകൾക്ക് ചേരാവുന്നതാണു. ഓൺലൈൻ വീഡിയോ ക്ലാസുകൾ, ടെലികോൺഫറൻസ്, ആശയവിനിമയത്തിനുള്ള സൗകര്യം എന്നിവയോടൊപ്പം പഠന നിലവാരം വിലയിരുത്തുവാൻ നിശ്ചിതകാലയളവുകളിൽ പരീക്ഷകളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ഹവാർഡ് സർവകലാശാലയും മസാചുസ്റ്റസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജിയും (MIT) ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി Edx (https://www.edx.org/) എന്നൊരു കമ്പനിക്കു രൂപം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. Edx നു നിരവധി സർവകലാശാലകളുമായി ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുവാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളുണ്ട്.

സ്റ്റാൻഫോർഡ്, പ്രിൻസ്റ്റൺ, പെൻസിൽവാനിയ സർവകലാശാലകൾ ചേർന്ന് coursera എന്നൊരു കമ്പനി ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. MIT ആരംഭിച്ച MITX എന്ന പ്രോജക്ടിൻറ്റെ ഭാഗമായി Circuit and Electronics തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.

വിദേശ വിദ്യാഭാസത്തിനു ചിലവേറുന്ന ഇക്കാലത്ത് ഓൺലൈൻ കോഴ്സുകൾ വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഏറെ പ്രയോജനപ്പെടും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് www.ai-class.com,see.stanford.edu, www.coursera.org എന്നിവ സന്ദർശിക്കുക.

ടൂൾ ഡിസൈനിങ്ങ്

ടൂൾ ഡിസൈനിങ്ങ് പഠിക്കാൻ സെൻട്രൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടൂൾ ഡിസൈൻ

ഏതൊരു ഉൽപ്പന്നവും ഉണ്ടാക്കുന്നതിനു മുൻപതിൻറ്റെ ഡൈയാണു ഉണ്ടാക്കാറുള്ളത്. ഇന്നാകട്ടെ കമ്പ്യൂട്ടർ നിയന്ത്രിതമായ CNC ലെയിത്തിലാണീ ജോലികൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് മാത്രം. അതിനാൽത്തന്നെ തൊഴിൽ വിപണിയിൽ എക്കാലവും ഏറെ ഡിമാൻഡുള്ള കോഴ്സാണു ടൂൾ ആൻഡ് ഡൈ മേക്കിങ്ങ്. അപൂർവമായിട്ടാണിതിനു പഠനാവസരങ്ങളുള്ളതും. ഡിപ്ലോമാ, ഡിഗ്രി, പി ജി തലങ്ങളിലായി ചില ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളിൽ ഈ കോഴ്സുണ്ട്. എന്നാൽ ടൂൾ ആൻഡ് ഡൈ പഠിപ്പിക്കുവാനായി മാത്രം ഹൈദരാബാദിലൊരു സ്ഥാപനമുണ്ട്. സെൻട്രൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടൂൾ ഡിസൈൻ (CITD). ഇന്ത്യാ ഗവണ്മെൻറ്റിൻറ്റെ മൈക്രോ, സ്മോൾ, മീഡിയം എൻറ്റർപൈസസ് മന്ത്രാലയത്തിനു കീഴിലുള്ള സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനമാണിത്. ടൂൾ ഡിസൈനിങ്ങ് കൂടാതെ മെക്കാട്രോണിക്സ്, റോബോട്ടിക്സ്, വി എൽ എസ് ഐ ആൻഡ് എംബഡഡ് സിസ്റ്റം തുടങ്ങിയവയിലും കോഴ്സ്സുകളിവിടെയുണ്ട്, മാത്രവുമല്ല വിദേശിയരുൾപ്പെടെയുള്ള പ്രൊഫഷല്ലുകൾക്കായി ഹ്രസ്വകാല ട്രെയിനിങ്ങ് പ്രോഗ്രാമുകളുമിവിടെയുണ്ട്.

ദീർഘ കാല പ്രോഗ്രാമുകൾ

1. Diploma in Tool, Die and Mould Making (DTDM) 
2. Diploma in Production Engineering (DPE) 
3. Diploma in Electronics & Communication Engineering (DECE)
4. Diploma in Automation & Robotics Engineering (DARE)

SSLC യാണു എല്ലാ ഡിപ്ലോമാ കോഴ്സുകളുടേയും അടിസ്ഥാന യോഗ്യത. ടൂൾ ആൻഡ് ഡൈ ഒഴികെ മറ്റെല്ലാം 3 വർഷവും ടൂൾ ആൻഡ് ഡൈ 4 വർഷവുമാണു കാലാവുധി. എല്ലാറ്റിനും 60 സീറ്റാണുള്ളത്. പ്രവേശന പരീക്ഷയുണ്ടാകും. 15 മുതൽ 19 വരെയാണു പ്രായ പരിധി.

5. ME (Mech – CAD/CAM) in Collaboration with Osmania 
University (MECC)
6. ME Tool Design in Collaboration with Osmania University 
(METD)
7. ME Design for Manufacture in Collaboration with Osmania 
University (ME DFM) (Under approval)
8. ME Tool Design in Collaboration with Osmania University (Part 
Time) (Under approval)

മെക്കാനിക്കൽ/പ്രൊഡക്ഷൻ/മെക്കാട്രോണിക്സ് എന്നിവയിലേതെങ്കിലും ബിരുദമാണു അടിസ്ഥാന യോഗ്യത. പാർട് ടൈം കോഴ്സിനു 3 വർഷവും മറ്റെല്ലാറ്റിനും 2 വർഷവുമാണു കാലാവുധി. 25 സീറ്റ് വീതമാണുള്ളത്. 45 വയസാണു പ്രായ പരിധി. എല്ലാറ്റിനും പ്രവേശന പരീക്ഷയുണ്ടാകും.

9. Post graduate course in tool, die & mould design (PGTD) - B.E./B.Tech. (Mechanical/ Production) എന്നിവയിലേതെങ്കിലുമാണു യോഗ്യത. 45 വയസാണു പ്രായം. 100 സീറ്റുണ്ട്. 3 സെമസ്റ്ററാണു കാലാവുധി.

10. Post graduate course in Mechatronics (PGM) B.E./B.Tech.(ECE/Mech/EEE/EIE/Production/Aeronautical/Automobile)എന്നിവയിലേതെങ്കിലുമാണു യോഗ്യത. 45 വയസാണു പ്രായം. 60 സീറ്റുണ്ട്. 3 സെമസ്റ്ററാണു കാലാവുധി.

11. Post graduate course in VLSI & Embedded systems (PGVES) - B.E./B.Tech. (ECE / EEE / EIE) എന്നിവയിലേതെങ്കിലുമാണു യോഗ്യത. 45 വയസാണു പ്രായം. 60 സീറ്റുണ്ട്. 3 സെമസ്റ്ററാണു കാലാവുധി.

12. Post diploma in tool design – (PDTD) - Diploma in Mechanical Engineering ആണു യോഗ്യത. 27 വയസാണു പ്രായം. 60 സീറ്റുണ്ട്. 2 സെമസ്റ്ററാണു കാലാവുധി.

13. M.Tech Mechatronics (In Collaboration with JNTUH, Hyderabad. 
AICTE Approved) 
2 വർഷത്തെ ഈ കോഴ്സിനു 25 സീറ്റാണുള്ളത്. B.E./B.Tech.(Mechanical Engineering/Production Engineering/ Automobile Engineering/ Electrical and Electronics/Electronics and Communication/Electronics and Instrumentation /Mechatronics OR Equivalent) with 55% marks ആണു യോഗ്യത. 45 വയസാണു പ്രായം

14. M.Tech – Robotics & Automation (In Collaboration with JNTUH, 
Hyderabad. AICTE Approved)
B.E./B.Tech.( Electronics and Communication/Mechanical Engineering/ Electrical and Electronics/Electronics and Instrumentation/Aeronautical/Automobile Engg. OR Equivalent) with 55% marks. 2 വർഷത്തെ ഈ കോഴ്സിനു 25 സീറ്റാണുള്ളത്. 45 വയസാണു പ്രായം

15. Advanced CNC Machinist Course (ACMC) 1 വർഷത്തെ ഈ 
കോഴ്സിനു ITI (Machinist / Turner / Fitter എന്നിവയിലേതെങ്കിലും 
ആണു യോഗ്യത.

16. Master Certificate in CAD/CAM (M-CAD/CAM) 6 മാസത്തെ ഈ 
കോഴ്സിനു മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനിയറിങ്ങിലുള്ള ഡിഗ്രിയോ 
ഡിപ്ലോമയൊ ആണു യോഗ്യത. 20 സീറ്റുണ്ട്.

17. Master Certificate in Computer Aided Tool Engineering 6 
മാസത്തെ ഈ കോഴ്സിനു മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനിയറിങ്ങിലുള്ള 
ഡിഗ്രിയോ ഡിപ്ലോമയൊ ആണു യോഗ്യത. 20 സീറ്റുണ്ട്.

ഇത് കൂടാതെ നിരവധി ഹ്രസ്വകാല കോഴ്സുകളും ഇവിടെ നടത്താറുണ്ട്. എല്ലാ കോഴ്സുകൾക്കും ഏതെങ്കിലും ഇൻഡസ്ട്രി സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്നവർക്കായി സീറ്റ് സംവരണവുമുണ്ട്. ഒട്ടു മിക്ക കോഴ്സുകൾക്കും ദേശീയ തലത്തിലുള്ള പ്രവേശന പരീക്ഷയുണ്ട്. വളരെ ഉയർന്ന പ്ലേസ്മെൻറ്റ് റെക്കോർഡുമിവിടെയുണ്ട്. നിരവധി കമ്പനികൾ കാമ്പസ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റിനായി ഇവിടെ എത്തുന്നുണ്ട്. വിജയ വാഡ, ബാംഗ്ലൂർ ഇപ്പോൾ ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് www.citdindia.org/ സന്ദർശിക്കുക.

ഫോട്ടോഗ്രാഫി

ഏത് മേഖലയിലാണെങ്കിലും പരമ്പരാഗത വഴിയിൽ നിന്നും മാറി നടക്കുവാനാഗ്രഹിക്കുന്നവർ അധികമില്ല. എന്നാൽ തങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന വഴികളെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ അവബോധവും അർപ്പണ മനോഭാവവുമുള്ളവർ വ്യത്യസ്ത വഴികൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത് വിജയ പഥത്തിലേറിയെതിൻറ്റെ നിരവധി വർത്തമാനകാല ഉദാഹരണങ്ങൾ നമ്മുടെ മുൻപിലുണ്ട് താനും. കരിയർ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ പരമ്പരാഗത വഴികളായ എഞ്ചിനിയറിങ്ങും മെഡിസിനും തന്നെയാണു ഇന്നും ഒട്ടു മിക്ക രക്ഷിതാക്കളുടേയും ആദ്യ പരിഗണന. എന്നാൽ കുട്ടിയുടെ കഴിവുകളെന്തെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞുള്ള ഒരു കരിയർ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പലരും നടത്താറില്ല. സ്വന്തം കഴിവുകൾ എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയുള്ള ഒരു കരിയർ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ആ രംഗത്ത് സന്തോഷത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ മാത്രമല്ല തങ്ങളുടെ മേഖലയിൽ വ്യക്തി മുദ്ര പതിപ്പിക്കുവാനും സാധിക്കുമെന്നുള്ളതിനു പക്ഷാന്തരമില്ല.

സ്വന്തം കലാ വൈഭവത്തെ ക്യാമറക്കണിലൂടെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്ന മേഖലയാണു ഫോട്ടോഗ്രാഫി. വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയേക്കാളുപരി നൈസർഗ്ഗീകമായ കഴിവാണു ഈ രംഗത്താവശ്യം. അത് കൊണ്ട് തന്നെ വ്യത്യസ്ത സ്ഥാപനങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയാണു തങ്ങളുടെ കോഴ്സുകൾക്ക് നിഷ്കർഷിച്ചിരിക്കുന്നത്. കലാപരമായ കഴിവും സാഹസികതയും അന്വേഷണ ത്വരയുമൊക്കെയുള്ളവർക്ക് തിളങ്ങുവാൻ പറ്റിയ രംഗമാണിന്ന് ഫോട്ടോഗ്രാഫി.

വ്യത്യസ്തമായ തൊഴിൽ സാധ്യതകൾ

പത്ര മാധ്യമങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കുന്ന വാർത്താ ചിത്രങ്ങളെടുക്കുന്ന വിഭാഗമാണു ന്യൂസ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി. പത്രപ്രവർത്തനത്തിൽ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് കൂടുതൽ ശോഭിക്കുവാൻ കഴിയും പത്രസ്ഥാപനങ്ങളിൽ സ്റ്റിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ, ന്യൂസ് ഏജൻസികളിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ, പബ്ലിക് റിലേഷൻ വകുപ്പിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ തുടങ്ങിയിടങ്ങളിലൊക്കെ അവസരമുണ്ട്.

പരസ്യ ഏജൻസികളിലും വലിയ വലിയ ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ്ങ് സെൻറ്ററുകളിലും തൊഴിൽ സാധ്യതയുള്ള വിഭാഗമാണു അഡ്വർടെസിങ്ങ് ആൻഡ് ഫാഷൻ ഫോട്ടോഗ്രാഫി.

ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്ന വൻകിട ബേക്കറി, ഫുഡ് പ്രോസസിങ്ങ് യൂണിറ്റുകൾ തുടങ്ങിയവയൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാരെ നിയമിക്കാറുണ്ട്. ഫുഡ് ഡിസ്പ്ലേ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയെന്നാണിതറിയപ്പെടുന്നത്.

ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിലെ വെല്ലുവിളിയാർന്ന രംഗമാണു വനം വന്യ ജീവി ഫോട്ടോഗ്രാഫി. അതിനാൽ തന്നെ നിരവധി തൊഴിലവസരങ്ങളുമിതിനുണ്ട്.

യുദ്ധം, പകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ, ഭൂപ്രദേശങ്ങൾ, കെട്ടിടങ്ങൾ, സ്ഥലങ്ങൾ എന്നിവയുടെ ചിത്രങ്ങൾ വിമാനത്തിലിരുന്നും അല്ലാതെയും പകർത്തുന്നതാണു ഏരിയൽ ഫോട്ടോഗാഫി. 
കുറ്റാന്വേഷണത്തിൻറ്റെ ഭാഗമായി മൃതദേഹങ്ങളുടേയും, കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ നടന്ന സ്ഥലങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയുടേയുമൊക്കെ ഫോട്ടോയെടുക്കുന്നതാണു ഫോറൻസിക് ഫോട്ടോഗ്രാഫി.

വൻകിട കമ്പനികൾക്ക് ബ്രോഷർ, കാറ്റലോഗുകൾ, ഡോക്യുമെൻറ്ററികൾ മുതലായവ തയ്യാറാക്കുന്നതിനായി കമ്പനികളുടെ ചിത്രമെടുക്കലാണു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സിൻറ്റെ ജോലി.

ശാസ്ത്രീയ പരീക്ഷണങ്ങൾക്കും മറ്റും ഡാറ്റാ തയ്യാറാക്കാനായുള്ള വിവര ശേഖരണമാണു സയൻറ്റിഫിക് ഫോട്ടോഗ്രാഫറുടെ ചുമതല.

സിനിമയിലും സീരിയലിലും മറ്റും സീനുകളുടെ തുടർച്ച നഷ്ടമാവാതിരിക്കുവാൻ ഓരോ സീനും റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഇത് ചെയ്യുന്നവരാണു സിനിമ സ്റ്റിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ്.

തൊഴിൽ മാർഗ്ഗം എന്ന നിലയിൽ ഗൗരവമായി ഈ മേഖലയെ കാണുന്നവർക്ക് കൊമേഴ്സ്യൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിൽ എത്തിച്ചേരാം. സ്വന്തം നിലയിൽ ചിത്രങ്ങൾ എടുത്ത് വിപണനം നടത്തുന്നത് മുതൽ സ്റ്റുഡിയോ, സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് വേണ്ടി ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നതും ഈ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടും. +2 വാണു അടിസ്ഥാന യോഗ്യത.

സ്വന്തമായി ചിത്രങ്ങളെടുത്ത് പത്ര സ്ഥാപനങ്ങളിലും മറ്റും വിപണനം നടത്തുന്നവരാണു ഫ്രീലാൻസ് ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ്.

വിവഹ പാർട്ടികൾ, ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടികൾ, വലിയ സമ്മേളനങ്ങൾ, സ്റ്റേജ് ഷോകൾ തുടങ്ങിയവയുടെയൊക്കെ ഫോട്ടോയെടുക്കുന്നവരാണു ഈവൻറ്റ് ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ്

എവിടെ പഠിക്കാം?

തിരുവനന്തപുരത്തെ സെൻറ്റർ ഫോർ ഇമേജിങ്ങ് ടെക്നോളജി (C-DIT) ന്യൂസ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിലും സ്റ്റിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിലും കോഴ്സുകൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. വിവരങ്ങൾക്ക് http://cdit.org സന്ദർശിക്കുക.

ഭോപ്പാലിലെ ബർക്കത്തുല്ല വിശ്വവിദ്യാലയ, റായ്പൂരിലെ രവിശങ്കർ സർവകലാശാല, അലഹബാദ് സർവകലാശാല, വാരാണസിയിലെ കാശി വിദ്യാപീഠ് എന്നിവിടങ്ങളിലും ഫോട്ടോ ജേർണലിസം കോഴ്സ് നടത്തുന്നുണ്ട്. അംഗീകൃത സർവകലാശാലാ ബിരുദമാണു യോഗ്യത.

മറ്റ് പ്രമുഖ സ്ഥാപനങ്ങൾ

1. Quick Photographic Technical Institute Thiruvananthauram (1 
Year Course)
2. Southern Film Institute Thiruvallam Thiruvananthauram (1 Year 
Course)
3. National Institute of Photography Mumabi (www.focusnip.com)

4. Indian Institute of Photography, Noida 
(www.indianinstituteofphotography.com)

Diploma in Basic photography:

• National Institute of Photography (NIP), Dadar(W)
• Creative Hut Ahmedabad (Gujarat) www.creativehut.org
• Delhi school of photography, Kalkaji
www.delhischoolofphotography.com
• Shishikant School of photography, Chennai. 
www.shashikant.coml

Certificate Course in Basic Photography

• National Institute of Photography (NIP), Dadar(W) 
• Ambitious 4 photography Academy, Chennai.
• Bangalore School of Arts and Photography (BSOAP), 
Bangalore. www.bsoap.com
• Fergusson College, Pune. www.fergusson.edu

Certificate Course in Digital Photography

• Ambitious 4 photography Academy, Chennai. 
www.ambitions4.com
• National Academy of Photography (NAP), Kolkata 
www.napindia.org
• Academy of Photographic Excellence, New Delhi. 
www.apexindia.net
• National Academy of Photography (NAP), Kolkata 
www.napindia.org
• University of Allahabad, Allahabad. www.alldunivpio.org
• Jawaharlal Nehru Technological University, Hyderabad. 
www.jntu.ac.in

Diploma in Fashion Photography

• National Institute of Photography (NIP), Dadar(W) 
• J.D. Institute of Fashion Technology, Mumbai. 
www.jdinstitute.com

Diploma in Photography

• International School of Photography, New Delhi 
• Jawaharlal Nehru Technological University, Hyderabad. 
www.jntu.ac.in

ലോജിസ്റ്റിക് മാനേജ്മെൻറ്റ്

ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിങ്ങ് കമ്പനികളുടെ അഭൂത പൂർവ്വമായ വളർച്ചയും വല്ലാർപ്പാടവും, വിഴിഞ്ഞം പോലുള്ള വൻകിട പദ്ധതികളും തുറന്നിട്ട വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് പഠന ശാഖയാണു ലോജിസ്റ്റ്ക് മാനേജ്മെൻറ്റ്. ഒരു കമ്പനിയുടെ വിവിധ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും സേവനങ്ങളും അത് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങളും ഉൽപ്പാദന ഉറവിടത്തിൽ നിന്ന് വിപണിയിലെത്തിക്കാനായി ചെയ്യുന്ന മാനേജ്മെൻറ്റ് ധർമ്മത്തേയും നിയന്ത്രണത്തേയുമാണു ലോജിസ്റ്റ്ക് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. കമ്പനിക്കാവശ്യമായ അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നടക്കം കേടുപാടുകൾ കൂടാതെ അപായ സാധ്യതകൾ കുറച്ച് കമ്പനിയിലെത്തിക്കുന്നതും, ഇതേ കാര്യക്ഷമതയോടെ കമ്പനി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ലോകത്തിൻറ്റെ ഏത് കോണിലുമുള്ള വിതരണക്കാരിലും കസ്റ്റമേഴ്സിലെത്തിക്കുന്നതും ലോജിസ്റ്റിക്കിൻറ്റെ പരിധിയിൽ വരുന്നു.

പഠനാവസരങ്ങൾ

ലോജിസ്റ്റിക് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ വിവിധ തലത്തിലുള്ള കോഴ്സുകൾ ഇന്ന് ലഭ്യമാണു. ഭാവിയിൽ ഏറ്റവും സാധ്യത കൽപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് പഠന മേഖലയെന്ന നിലയിൽ ഇന്ത്യയിലെ മാനേജ്മെൻറ്റ് രംഗത്ത് മുൻ നിര സ്ഥാപനമായ ഐ ഐ എം കൊൽക്കത്ത (www.iimcal.ac.in/) Advanced Program In Supply Chain Management എന്ന ഒരു കോഴ്സ് 3 വർഷമെങ്കിലും പ്രവർത്തിപരിചയമുള്ള ബിരുദദാരികൾക്കായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. 55 ശതമാനം മാർക്ക് വേണം.

ചെന്നയിലെ CII Institute of Logistics ഈ രംഗത്ത് ഏറ്റവും പ്രമുഖമായ ഒരു സ്ഥാപനമാണു. ലോജിസ്റ്റിക് മാനേജ്മെൻറ്റ്, സപ്ലൈ ചെയിൻ മാനേജ്മെൻറ്റ്, കോമ്പറ്റിറ്റീവ് സപ്ലൈ ചെയിൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നിവയിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ഡിപ്ലോമ, പി ജി ഡിപ്ലോമ പ്രോഗ്രാമുകൾ ഇവിടെയുണ്ട്. ഒന്നര വർഷത്തെ പി ജി ഡിപ്ലോമക്ക് ഡിഗ്രിയാണു യോഗ്യത. എം ബി എ പോലുള്ള മാനേജ്മെൻറ്റ് യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് രണ്ടാമത്തെ സെമസ്റ്ററിലേക്ക് നേരിട്ട് പ്രവേശനം ലഭിക്കും. ഒരു വർഷത്തെ ഡിപ്ലോമ കോഴ്സിനു ഡിഗ്രിയാണു യോഗ്യത. പത്താം ക്ലാസും 2 വർഷത്തെ പ്രവൃത്തി പരിചയമോ, +2, ഡിഗ്രി, ഡിപ്ലോമ തുടങ്ങി ഏതെങ്കിലും യോഗ്യതയുള്ളവർക്കോ 6 മാസത്തെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സിനു ചേരാം. വിശദ വിവരങ്ങൾക്ക്www.ciilogistics.com സന്ദർശിക്കുക.

ന്യൂഡൽഹി ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ചാർട്ടേഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ലോജിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് മറ്റൊരു പ്രമുഖ സ്ഥാപനമാണു. International Certificate, International Diploma, International Advanced Diploma എന്നീ 3 പ്രോഗ്രാമുകളാണിവിടെയുള്ളത്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്www.ciltindia.co.in സന്ദർശിക്കുക.

ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്റ്റഡീസ് ഗാസിയാബാദ് (www.ims-ghaziabad.ac.in), സിംബിയോസിസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പൂനൈ (www.sibm.edu/) എന്നിവിടങ്ങളിൽ ലോജിസ്റ്റിക് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒരു വിഷയമായി പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.

മുംബൈയിലെ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ കറസ്പോണ്ടൻസായി പി ജി ഡിപ്ലോമ ഇൻ ലോജിസ്റ്റിക് മാനേജ്മെൻറ്റ് കോഴ്സ് നടത്തുന്നുണ്ട്. ഒരു വർഷമാണു ദൈർഖ്യം. ഡിഗ്രിയും 3 വർഷത്തെ പ്രവൃത്തി പരിചയമോ, എഞ്ചിനിയറിങ്ങ് ബിരുദവും 2 വർഷത്തെ പ്രവൃത്തി പരിചയമോ ഉള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് www.iimmmumbai.org.

വല്ലാർപാടം പോലുള്ള വൻകിട കണ്ടെയ്നർ ടെർമിനലുകൾ, ഷിപ്പിങ്ങ് കമ്പനികൾ, ഇ കൊമേഴ്സ് പോർട്ടലുകൾ തുടങ്ങി അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ കയറ്റുകയോ ഇറക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന സാധാരണ കമ്പനികൾ വരെ ലോജിസ്റ്റിക്കിനെ ആശ്രയിക്കുന്നു. ആയതിനാൽ തന്നെ വളർന്ന് വരുന്ന ഒരു തൊഴിൽ മേഖലയാണിത്. ലോക വ്യാപാരത്തിൻറ്റെ 90 ശതമാനവും കപ്പലുകളിലൂടെയാണെന്നതും ഈ രംഗത്തെ പ്രൊഫഷണലുകളുടെ സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.

സി ഡിറ്റ്

കമ്പ്യൂട്ടർ അനുബണ്ഡ കോഴ്സുകൾ വ്യാപകമായതോട് കൂടി അവ നടത്തുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വിശ്വാസ്യത സംബണ്ഡിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് പ്രസക്തിയേറി. മികവുറ്റ തൊഴിലധിഷ്ടിത കോഴ്സുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് ഈ രംഗത്ത് ഏറെ ആവശ്യമായ ഒന്നാണു. ഇവിടെയാണു സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻറ്റെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സി ഡിറ്റിൻറ്റെ (CENTRE FOR DEVELOPMENT IN IMAGING TECHNOLOGY) പ്രസക്തി. തിരുവനന്തപുരത്തെ ആസ്ഥാനത്തും ഓഫ് കാമ്പസ് സെൻറ്ററുകളിലും സംസ്ഥാനത്തുടനീളം പ്രവർത്തിക്കുന്ന സി ഇ പി (സി ഡിറ്റ് എഡ്യുക്കേഷൻ പാർട്ണർ) സെൻറ്ററുകളിലും കമ്യൂണിക്കേഷൻ ഐ ടി രംഗത്ത് പി ജി ഡിപ്ലോമ, ഡിപ്ലോമ, സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തലങ്ങളിലായി മികവാർന്ന കോഴ്സുകൾ നടത്തുന്നുണ്ട്.

കോഴ്സുകളും യോഗ്യതയും

സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സുകൾ

1. Certificate Course In Non-Linear Editing: വീഡിയോ എഡിറ്റിങ്ങ് ചെയ്യുവാൻ പ്രാപ്തരാക്കുന്ന ഈ കോഴ്സിൻറ്റെ യോഗ്യത എസ് എസ് എൽ സിയാണു. റഗുലർ കോഴ്സിനു 3 മാസവും വീക്കെൻഡ്, ഈവനിങ്ങ് പ്രോഗ്രാമുകൾക്ക് 5 മാസവുമാണു കാലാവുധി. 12 പേർക്കാണു പ്രവേശനം.

2. Certificate Course in Videography: ഷൂട്ടിങ്ങ് ഒരു കരിയറായി എടുക്കുവാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്കാണു ഈ കോഴ്സിണങ്ങുക. 3 മാസം ദൈർഖ്യമുള്ള ഇതിൻറ്റെ യോഗ്യത എസ് എസ് എൽ സി യാണു. 15 സീറ്റാണുള്ളത്.

3. Certificate Course in digital still photography: സ്റ്റിൽ ഫോട്ടാഗ്രാഫിയിലെ നൂതന സങ്കേതങ്ങൾ പഠന വിധേയമാക്കുന്ന ഈ കോഴ്സിനും എസ് എസ് എൽ സി മതിയാകും. റഗുലർ കോഴ്സിനു 5 ആഴ്ചയും ഈവനിങ്ങ് കോഴ്സിനു 8 ആഴ്ചയുമാണു കാലാവുധി. 15 സീറ്റുണ്ട്.

4. P G Certificate Course in Photo Journalism: ഫോട്ടോ ജേർണലിസത്തിൻറ്റെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ഈ 3 മാസ കോഴ്സിനു ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിലുള്ള ഡിഗ്രി മതിയാകും. 15 പേർക്കാണു പ്രവേശനം.

ഡിപ്ലോമ കോഴ്സുകൾ

1. Diploma in Graphic Design for Print & Publishing Media: 6 മാസം ദൈർഖ്യമുള്ള ഈ കോഴ്സിൻറ്റെ അടിസ്ഥാന യോഗ്യത +2 ആണു.

2. Diploma in Digital Media Production: +2 അടിസ്ഥാന യോഗ്യതയായ ഈ കോഴ്സിൽ ഫിലിം/സീരിയൽ/ഡോക്യുമെൻറ്ററി തുടങ്ങിയവയുടെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ പഠിക്കാവുന്നതാണു. 6 മാസമാണു കാലാവുധി. 20 പേർക്കാണു പ്രവേശനം

3. Diploma in Web Design & Development: 6 മാസം ദൈർഖ്യമുള്ള ഈ വീക്കെൻഡ് പ്രോഗ്രാമിൻ റ്റെ യോഗ്യത ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിലുള്ള +2 ആണു. 20 പേർക്കാണു പ്രവേശനം

4. Diploma in Sound Design & Engineering: +2 അടിസ്ഥാന യോഗ്യതയായ ഈ കോഴ്സിൻറ്റെ കാലാവുധി 1 വർഷമാണു. 15 സീറ്റുകളുള്ള ഇതിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം എഴുത്ത് പരീക്ഷയുടേയും അഭിമുഖത്തിൻറ്റേയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണു.

ഓഫ് കാമ്പസായി മാത്രമുള്ള കോഴ്സുകൾ

1. Diploma in 3 D Animation: 6 മാസം ദൈർഖ്യമുള്ള ഈ കോഴ്സിനു +2 
പാസായവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.

2. Diploma in 3 Television Production Management & Marketing: 6 
മാസം ദൈർഖ്യമുള്ള ഈ കോഴ്സിനു +2 പാസായവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.

3. Diploma in Multimedia & Animation: 1 വർഷം കാലാവുധിയുള്ള 
ഈ കോഴ്സിനു എസ് എസ് എൽ സിയാണു യോഗ്യത.

4. Diploma in Advertising & Graphic Design: 6 മാസം 
കാലാവുധിയുള്ള ഈ കോഴ്സിനു എസ് എസ് എൽ സിയാണു യോഗ്യത.

പോസ്റ്റ് ഗ്രാജ്വേറ്റ് ഡിപ്ലോമ കോഴ്സുകൾ

1. PG Diploma in Science & Development Communication: ഈ ഒരു 
വർഷം ദൈർഖ്യമുള്ള പ്രോഗ്രാമിനു ഏത് ഡിഗ്രിക്കാർക്കും 
അപേക്ഷിക്കാം. സയൻസ് ബിരുദക്കാർക്ക് മുൻ തൂക്കമുണ്ട്. 15 സീറ്റുണ്ട്.

2. PG Diploma in Multimedia Designing: ഈ ഒരു വർഷം 
ദൈർഖ്യമുള്ള പ്രോഗ്രാമിനു ഏത് ഡിഗ്രിക്കാർക്കും അപേക്ഷിക്കാം. 
ബിടെക്/ബിഎഫ്എ ബിരുദക്കാർക്ക് മുൻ തൂക്കമുണ്ട്. 15 സീറ്റുണ്ട്.

3. PG Diploma in Animation Film Designing: ഈ ഒരു വർഷം 
ദൈർഖ്യമുള്ള പ്രോഗ്രാമിനു ഏത് ഡിഗ്രിക്കാർക്കും അപേക്ഷിക്കാം. 
ബിഎഫ്എ ബിരുദക്കാർക്ക് മുൻ തൂക്കമുണ്ട്. 15 സീറ്റുണ്ട്.

4. PG Diploma in Technical Writing: മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനികളുടെ
വ്യാപനം നൽകിയ ഒരു പ്രൊഫഷനാണു ടെക്നിക്കൽ റൈറ്റിങ്ങ്. 
അധികം പഠനാവസരങ്ങളില്ലാത്ത ഈ പാർട് ടൈം കോഴ്സിനു 
ഏതെങ്കിലും ഡിഗ്രി മതിയാകും. 20 സീറ്റാണുള്ളത്.

ഇത് കൂടാതെ സി ഇ പി പ്രോഗ്രാമായും ചില കോഴ്സുകൾ നടത്തപ്പെടുന്നു.

1. Post Graduate Diploma in Computer Application (PGDCA) 
One Year Any Degree

2. Post Graduate Diploma in Information Technology and 
Management ( PGDITM) One Year Any Degree

3. Post Graduate Diploma in Open Source Technology ( PGDOST) 
One Year Any Degree

4. Post Graduate Diploma in Computer Application in Teaching 
( PGDCAT) One Year Any Degree

5. Advanced Diploma in Computer Hardware and Network 
Engineering ( ADCHNE) One Year SSLC

6 Advanced Diploma in Computer Training for Teachers (ADCTT) 
One Year SSLC

7 Diploma in Wireless Technology ( DWT) 6 Months SSLC

8 Diploma in Computer Application (DCA) 6 Months SSLC

9 Diploma in Office Automation ( DOA) 6 Months SSLC

10 Diploma in Computerized Financial Management ( DCFM) 
6 Months SSLC

11 Diploma in Desktop Publishing ( DDTP) 6 Months SSLC

12 Diploma in Multimedia ( DIM) 6 Months SSLC

13 Certificate in Web Design ( CWD) 3 Months SSLC

14 Certificate in Desktop Publishing (CDTP) 3 Months SSLC

15 Certificate in Electronic Office ( CEO) 3 Months SSLC

16 Certificate in Data Entry and Console Operation ( CDECO) 
3 Months SSLC

17 Certificate in CAD Technology (CCAD) 3 Months SSLC

18 Certificate in Computerized Accounting ( CCA) 
3 Months SSLC

സി ഡിറ്റിനേക്കുറിച്ചും സി ഇ പി പ്രോഗ്രാം, ഓഫ് ക്യാമ്പസുകൾ, ഫീസ് നിലവാരം തുടങ്ങിയവയെക്കുറിച്ചുമെല്ലാമറിയുവാൻ www.cdit.orgസന്ദർശിക്കുക

സ്റ്റാഫ് സെലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ

കേന്ദ്ര ഗവണ്മെൻറ്റിൻറ്റെ വിവിധ തസ്തികകളിൽ ജോലി ചെയ്യുവാൻ വ്യത്യസ്ത ഏജൻസികൾ വഴി പ്രവേശിക്കുവാൻ കഴിയും. ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണു സ്റ്റാഫ് സെലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ. സർക്കാരിൻറ്റെ വിവിധ മന്ത്രാലയങ്ങളിലേക്കും വിഭാഗങ്ങളിലേക്കുമുള്ള ഗ്രൂപ്പ് ‘B’, ‘C’ തസ്തികകളിലേക്കാണു നിയമനങ്ങളാണു സ്റ്റാഫ് സെലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ വഴി നടത്തുന്നത്. ന്യൂഡൽഹിയാണു ആസ്ഥാനം. ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ ചെന്നൈയിലും ബാംഗ്ലൂരും റീജിയണൽ ഓഫീസുകളുണ്ട്. കമ്മീഷൻ നടത്തുന്ന വിവിധ പരീക്ഷകളിലേക്ക് ഒരെത്തി നോട്ടം.

കംബൈൻഡ് ഗ്രാജ്വേറ്റ് ലവൽ പരീക്ഷ

കംബൈൻഡ് ഗ്രാജ്വേറ്റ് ലവൽ പരീക്ഷ, ടാക്സ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് പരീക്ഷ, സെൻട്രൽ പോലീസിലെ സബ് ഇൻസ്പെക്ട്രർ പരീക്ഷ, സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റർ ഗേഡ് – 2 പരീക്ഷ, കംപൈലർ പരീക്ഷ എന്നീ 5 പരീക്ഷകൾ ചേർത്ത് കംബൈൻഡ് ഗ്രാജ്വേറ്റ് ലവൽ പരീക്ഷ എന്ന പേരിൽ ഒറ്റ പരീക്ഷയായാണു നടത്തുന്നത്. ഈ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഓൺ ലൈനായി അപേക്ഷിക്കുവാൻ മാർഗ്ഗമുണ്ട്.

യോഗ്യതകളും തസ്തികകളും

സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റർ ഗ്രേഡ് – 2 – സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റ്ക്സ്, മാത്തമാറ്റിക്സ്, ഇക്കണോമിക്സ്, കൊമേഴ്സ് എന്നിവയിലൊന്നിൽ ബിരുദം.

കംപൈലർ - ഇക്കണോമിക്സ്, സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്, മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്നിവയിലൊന്ന് നിർബണ്ഡ വിഷയമായോ ഇലക്ടീവ് വിഷയമായോ നേടിയ ബിരുദം.

മറ്റു തസ്തികകളിലേക്ക് ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിലുള്ള ബിരുദം മതിയാകും. അസിസ്റ്റൻറ്റ് തസ്തികകൾക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ പരിജ്ഞാനം നിർബണ്ഡമാണു.

പരീക്ഷാ രീതി: ത്രീ ടയർ രീതിയിലാണു പരീക്ഷ. ആദ്യ രണ്ട് ഘട്ടങ്ങൾ ഒബ്ജക്ടീവ് മൾട്ടിപ്പ്ൾ ചോയ്സ് രീതിയിലുള്ള എഴുത്ത് പരീക്ഷയും മൂന്നാം ഇൻറ്റർവൂവുമാണു. ഇൻസ്പെക്ടർ, സി ബി ഐ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ തസ്തികകളിൽ ശാരിരിക ക്ഷമതാ പരീക്ഷയും മെഡിക്കൽ ടെസ്റ്റുമുണ്ടാവും.

പേപ്പർ I. അരിത്തമെറ്റിക്കൽ എബിലിറ്റി. പേപ്പർ II. ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് കോപ്രിഹെൻഷൻ. പേപ്പർ III. കൊമേഴ്സ്/മാത്തമാറ്റിക്സ്/സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്/ഇക്കണോമിക്സ്. ഓരോ ഘട്ടത്തിലും ജയിക്കുന്നവർ മാത്രമേ അടുത്ത ഘട്ട പരീക്ഷക്ക് യോഗ്യത നേടു.

കംബൈൻഡ് മെട്രിക് ലെവൽ

പത്താം ക്ലാസ് വിജയമാണു യോഗ്യത. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ, സെൻട്രൽ വിജിലൻസ് കമ്മീഷൻ, വിദേശ കാര്യ മന്ത്രാലയം, ആംഡ് ഫോഴ്സ് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ്, ടൂറിസം എന്നിവിടങ്ങളിലാണു നിയമനം.

പരീക്ഷാ രീതി: പ്രിലിമിനറി, മെയിൻ, സ്കിൽ ടെസ്റ്റ് എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് തലങ്ങളിലായിട്ടാണു പരീക്ഷ. പ്രീലിമിനറി ഒബ്ജക്ടീവ് മാതൃകയിലും മെയിൻ ഡിസ്ക്രിപ്ടീവ് മാതൃകയിലുമാണു.

ജൂനിയർ എഞ്ചിനിയർ (സിവിൽ/ഇലക്ട്രിക്കൽ)

കേന്ദ്ര പൊതു മരാമത്ത് വകുപ്പ് (CPWD), മിലിട്ടറി എഞ്ചിനിയർ സർവീസ് (MES), ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് പോസ്റ്റ് തുടങ്ങിയ കേന്ദ്ര ഗവണ്മെൻറ്റ് തസ്തികകളിൽ ജൂനിയർ എഞ്ചിനിയറായി നിയമനം ലഭിക്കുന്നത് ഈ പരീക്ഷ വഴിയാണു.

യോഗ്യത: സിവിൽ/ഇലക്ട്രിക്കൽ/മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനിയറിങ്ങിൽ ഡിപ്ലോമ അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യ യോഗ്യത. എഴുത്ത് പരീക്ഷ, ഇൻറ്റർവ്യൂ എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണു തിരഞ്ഞെടുപ്പ്. എഴുത്ത് പരീക്ഷക്ക് 500 മാർക്കും ഇൻറ്റർവ്യൂവിനു 100 മാർക്കും ഉണ്ടാവും. 
എഴുത്ത് പരീക്ഷ ഒബ്ജക്ടീവ് മാതൃകയിലാണു.

Paper I: General Intelligence and Reasoning
II: General Awareness
III: Part A-General Engineering (Civil & Structural)
Part B-General Engineering (Electrical & Mechanical)
Paper II: Part A-General Engineering (Civil & Structural)
Part BA- General Engineering (Electrical & Mechanical)

ട്രാൻസലേറ്റർ

യോഗ്യത: ഇംഗ്ലീഷ്/ഹിന്ദി ബിരുദ തലത്തിൽ ഒരു വിഷയമായി പഠിച്ച് നേടിയ ഇംഗ്ലീഷ്/ഹിന്ദി ബിരുദാനന്തര ബിരുദം. അല്ലെങ്കിൽ ബിരുദ തലത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷ്/ഹിന്ദി വിഷയമായി ഇംഗ്ലീഷ്/ഹിന്ദി മാധ്യമത്തിൽ പഠിച്ച് ഏതെങ്കിലും ബിരുദം.

ഡാറ്റാ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്റർ

യോഗ്യത: പ്ലസ്ടുവും ഡാറ്റാ എൻട്രിയിൽ മണിക്കൂറിൽ 8000 കീ ഡിപ്രഷനും.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ (ഓഡിറ്റ്)

യോഗ്യത: ബിരുദം

ഇതു കൂടാതെ സെക്ഷൻ ഓഫീസർ (അക്കൗണ്ട്സ്), സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റർ, ഡെപ്യൂട്ടി ഫീൽഡ് ഓഫീസർ, ജൂനിയർ ഓഫീസർ (കൊമേഴ്സ്യൽ ഓഡിറ്റ്), ടാക്സ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് തുടങ്ങി നിരവധി തസ്തികകളിലേക്ക് സ്റ്റാഫ് സെലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ പരീക്ഷ നടത്താറുണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് http://ssc.nic.in/സന്ദർശിക്കുക.

ബാംഗ്ലൂർ റീജിയണൽ ഓഫീസ്

Kendriya Sadan, 1st Floor E, Wing 2nd Block
Koramnagala, Bangalore – 560034
www.ssckkr.kar.nic.in

ചെന്നൈ റീജിയണൽ ഓഫീസ്

Tamilnadu Text Book Society Building (EVK Sampath Building)
2nd Floor, College Road, Chennai – 600006
www.sscsr.gov.in

സ്പെഷ്യലൈസഡ് കേന്ദ്ര സർവീസുകൾ

കേന്ദ്ര സർവീസുകളേപ്പറ്റി പറയുമ്പോൾ സിവിൽ സർവീസ് മാത്രമേ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ചിന്താധാരയിൽ മരാറുള്ളു. എന്നാൽ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റു ചില സർവീസുകളും കൂടിയുണ്ട്. യൂണിയൻ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മിഷനാണു (UPSC) ഈ സർവീസുകളിലേക്കും നിയമനങ്ങൾ നടത്തുന്നത്.

1. ഇന്ത്യൻ ഫോറസ്റ്റ് സർവീസ്

ഇന്ത്യയുടെ അമൂല്യ സമ്പത്തായ വനത്തെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ പ്രാപ്തരായ ഉദ്യോഗസ്ഥ വൃന്ദത്തെ കണ്ടെത്തുന്നത് ഈ സർവീസിലേക്കു നടത്തുന്ന പരീക്ഷയിലൂടെയാണു.

യോഗ്യത

താഴെപ്പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിലുള്ള ബിരുദമാണു യോഗ്യത.

Animal Husbandry & Veterinary Science, Botany, Chemistry, Geology, Mathematics, physics, Statistics and Zoology or a Bachelor's degree in Agriculture, Forestry or in Engineering.

2 പാർട്ടായിട്ടാണു പരീക്ഷ നടത്തുക. പ്രിലിമിനറിയും മെയിനും. പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷയ്ക്ക് 2 പേപ്പറുകളാണുള്ളത്. ജനറൽ സ്റ്റഡീസും ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റും. 200 മാർക്ക് വീതം. വിജയികൾക്ക് മെയിൻ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇരിക്കാം. മെയിൻ പരീക്ഷയ്ക്ക് 6 പേപ്പറുകളുണ്ട്.

1. Paper I General English 300 marks
2. Paper II General Knowledge 300 marks
3. Paper III Optional Subject 1 (Paper 1) 200 marks
4. Paper IV Optional Subject 1 (Paper 2) 200 marks
5. Paper V Optional Subject 2 (Paper 1) 200 marks
6. Paper VI Optional Subject 2 (Paper 2) 200 marks

Agriculture
Agricultural Engineering
Animal Husbandry and Veterinary Science
Botany
Chemistry
Chemical Engineering
Civil Engineering
Forestry
Geology
Mathematics
Mechanical Engineering
Physics
Statistics
Zoology

എന്നിവയാണു ഓപ്ഷണൽ സബ്ജക്ടുകൾ. എന്നാൽ താഴെപ്പറയുന്ന സബ്ജക്ടുകൾ കോമ്പിനേഷനായി എടുക്കുവാൻ പാടില്ല.

I. Agriculture and Agricultural Engineering
II. Agriculture and Animal Husbandry and Veterinary Science
III. Chemistry and Chemical Engineering
IV. Mathematics and Statistics
V. Of the Engineering subjects viz. Agricultural Engineering, 
Chemical Engineering, Civil Engineering, and Mechanical 
Engineering- not more than one subject

തുടർന്ന് 300 മാർക്കിൻറ്റെ ഒരു അഭിമുഖം, കായികക്ഷമതാ പരീക്ഷ ഇവയുണ്ടാവും.

അസിസ്റ്റൻറ്റ് കൺസർവേറ്റർ ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് മുതൽ ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് വരെ എത്താവുന്ന ഒരു കരിയറാണിത്. വിശദ വിവരങ്ങൾക്ക് www.civilserviceindia.com/ സന്ദർശിക്കുക.

2. ഇൻഡ്യൻ ഇക്കണോമിക്സ് സർവീസ്

ഗ്രൂപ്പ് A സെൻട്രൽ സർവീസായ ഇത് 1961 ലാണു നിലവിൽ വന്നത്. സാമ്പത്തിക അവലോകനം, വികസന പദ്ധതികളുടെ രൂപകൽപ്പന തുടങ്ങിയവയ്ക്കാവശ്യമായ കഴിവുറ്റ ഒരു പറ്റം ഉദ്യോഗസ്ഥ വൃന്ദത്തെ വാർത്തെടുക്കുകയാണു ഉദ്ദേശം. 30 വയസിൽ താഴെയുള്ള ഇക്കണോമിക്സ്/അപ്ലൈഡ് ഇക്കണോമിക്സ്/ബിസിൻസ് ഇക്കണോമിക്സ്/ഇക്കണോമെട്രിക്സ് എന്നിവയിലേതെങ്കിലും ബിരുദാനന്തരബിരുദമുള്ളവർക്കാണു അപേക്ഷിക്കാനാവുക.

General English 100 marks
General Studies 100 marks
Gener Economics I 200 marks
Gener Economics II 200 marks
Gener Economics III 200 marks
Gener Economics IV 200 marks

എന്നിങ്ങനെയാണു എഴുത്ത് പരീക്ഷയുടെ വിവരം. എല്ലാ പരീക്ഷയും 3 മണിക്കൂറാണു. തുടർന്ന് അഭിമുഖവുമുണ്ടാവും.

Finance, social sector, rural development, education, health, agriculture, industry, trade, transport, and information technology തുടങ്ങി ഗവണ്മെൻറ്റിൻറ്റെ ഏതാണ്ടെല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളിലും നിർണ്ണായക സ്ഥാനമാണിവർക്കുള്ളത്. കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന ഗവണ്മെൻറ്റുകളുടേയും വിവിധ വകുപ്പുകളുടേയും ബഡ്ജറ്റ് രൂപീകരണത്തിൽ വലിയ പങ്ക് വഹിക്കുന്നവരാണു IES ഓഫീസേഴ്സ്. അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഡയറക്ടർ മുതൽ ഗവണ്മെൻറ്റ് സെക്രട്ടറിക്ക് തുല്യമായ ചീഫ് ഇക്കണോമിക്സ് അഡ്വൈസർ വരെ എത്താവുന്ന തസ്തികയാണിത്. വിശദ വിവരങ്ങൾക്ക്www.civilserviceindia.com/, http://ifs.nic.in/ എന്നിവയിലേതെങ്കിലും സന്ദർശിക്കുക.

3. ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ സർവീസ്

സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്/അപ്ലൈഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്/മാത്തമാറ്റിക്കൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്നിവയിലേതെങ്കിലുമൊന്നിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദമുള്ളവർക്ക് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ സർവീസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.

1. General English 100 Marks
2. General Studies 100 Marks
3. Statistics I 200 Marks
4. Statistics II 200 Marks
5. Statistics III 200 Marks
6. Statistics IV 200 Marks

എന്നിങ്ങനെയാണു ടെസ്റ്റിൻറ്റെ ഘടന. 200 മാർക്കിൻറ്റെ ഇൻറ്റർവ്യൂവും പേഴ്സണാലിറ്റി ടെസ്റ്റുമുണ്ടാവും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് http://upsc.gov.in/ കാണുക.

4. ഇന്ത്യൻ എഞ്ചിനിയറിങ്ങ് സർവീസ്

എഞ്ചിനിയറിങ്ങ് ബിരുദക്കാർക്ക് എത്താവുന്ന ഏറ്റവും തിളക്കമാർന്ന ഒരു അഖിലേന്ത്യാ സർവീസാണു ഇന്ത്യൻ എഞ്ചിനിയറിങ്ങ് സർവീസ്. യൂണിയൻ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷനാണു പരീക്ഷ നടത്തുന്നത്. ഗ്രൂപ്പ് എ, ബി ടെക്നിക്കൽ തസ്തികകളിലേക്കാണു നിയമനം. പൊതു മേഖല സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ഉയർന്ന തസ്തികകളിൽ ജോലി ചെയ്യുവാനുള്ള അവസരമാണിത് നൽകുന്നതു. പ്രായവും അവസരങ്ങളും സിവിൽ സർവീസിനു തത്തുല്യമാണു.

യോഗ്യത: എഞ്ചിനിയറിങ്ങ് ബിരുദമാണു യോഗ്യത. എ എം ഐ ഇ യുടെ സെക്ഷൻ എ, ബി എന്നിവ പാസായവരും അപേക്ഷിക്കാൻ യോഗ്യരാണു. അല്ലെങ്കിൽ വയർലെസ്സ് കമ്യൂണിക്കേഷൻ/ഇലക്ട്രോണിക്സ്/റേഡിയോ ഫിസിക്സിൽ എം എസ് സി അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയോ എഞ്ചിനിയറിങ്ങ് വിജയിച്ചവർക്കും അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണു.

പ്രായം: 21 വയസിനും 30 വയസിനും ഇടയിൽ. ജനുവരി ഒന്നു വച്ചാണു പ്രായം കണക്കാക്കുന്നത്. സംവരണ വിഭാഗക്കാർക്ക് നിയമാനുസൃതമായ വയസ്സിളവുണ്ടായിരിക്കും.

നാലു വിഭാഗത്തിലാണു ഒഴിവുകൾ

Category I: Civil Engineering (Group A Posts/Services)

1. Indian Railway Stores Service
2. Central Engineering Service
3. Indian Railway Service of Engineers
4. Military Engineer Service (Roads Cadre and Building)
5. Assistant Executive Engineer (in Boarder Roads Engineering 
Service)
6. Central Water Engineering
7. Survey of India Service

Category II: Mechanical Engineering (Group A & B Posts/Services)

1. Indian Railway Stores Service
2. Central Water Engineering Service
3. Assistant Executive Engineer (in Ministry of Defence)
4. Indian Railway Service of Mechanical Engineers
5. Indian Ordnance Factories Service
6. Assistant Naval Store officer Grade I in Indian Navy
7. Indian Naval Armament Service
8. Mechanical Engineer (in Geological Survey of India)
9. Assistant Executive Engineer (in Boarder Roads Engineering 
Service)
10. Central Electrical & Mechanical Engineering Service

Category III: Electrical Engineering (Group A & B Posts/Services)

1. Indian Railway Stores Service
2. Indian Naval Armament Service
3. Assistant Naval Store (in Indian Navy)
4. Military Engineer Service
5. Assistant Executive Engineer (in Ministry of Defence)
6. Central Electrical & Mechanical Engineering Service
7. Indian Railway Service of Electrical Engineers

Category IV: Electronic and Telecommunication Engineering (Group A & B Posts/Services)

1. Indian Naval Armament Service
2. Indian Railway Service of Signal Engineers
3. Indian Ordnance Factories Service
4. Assistant Naval Stores officer (in Indian Navy)
5. Assistant Executive Engineer (in Ministry of Defence)
6. Indian Railway Stores Service
7. Survey of India Service
8. Engineer in Wireless Planning and Coordination Wing/Monitoring 
Organisation

ഒബ്ജക്ടീവ് രീതിയിലും വിവരാണാത്മക രീതിയിലുമാണു പരീക്ഷ. ഒബ്ജക്ടീവ് ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം 2 മണിക്കൂർ വീതമാണു. ജനറൽ ഇംഗ്ലീഷും ജനറൽ സ്റ്റഡീസുമാണു ആദ്യപേപ്പർ. 200 മാർക്ക്. പിന്നീട് ഓരോ വിഭാഗത്തിലുമുള്ള 2 ഒബ്ജക്ടീവ് പരീക്ഷകൾ. 200 മാർക്ക് വീതം. ഒബ്ജക്ടീവ് പരീക്ഷക്ക് നെഗറ്റീവ് മാർക്കുണ്ടായിരിക്കും. തുടർന്ന് ഓരോ വിഭാഗത്തിലും 3 മണിക്കൂർ വീതമുള്ള 2 വിവരണാത്മക പരീക്ഷകൾ. 200 മാർക്ക് വീതം. ആകെ 1000 മാർക്ക്. പിന്നീട് 200 മാർക്കിൻറ്റെ അഭിമുഖ പരീക്ഷ. അഭിമുഖത്തിൽ ഉദ്യോഗാർത്ഥിയുടെ സമഗ്രമായ വ്യക്തിത്വം, നേതൃ പാടവം, സാമൂഹിക ഉത്തരവാദിത്വം തുടങ്ങിയവ വിലയിരുത്തപ്പെടും. നന്നായി തയ്യാറെടുപ്പ് വേണമെന്നർത്ഥം.

ശരാശരി 500 എഞ്ചിനിയർമാരാണു ഓരോ വർഷവും നിയമിതരാവുന്നത്. ഇതിൽ തന്നെ 100 ഓളം ഒഴിവുകൾ ടെലകോം വിഭാഗത്തിലാണു. അസിസ്റ്റൻറ്റ് എക്സിക്യുട്ടീവ് എഞ്ചിനിയറിൽ തുടങ്ങി ഗവണ്മെൻറ്റ് സെക്രട്ടറിക്ക് തുല്യമായ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ചെയർമാൻ വരെ എത്താവുന്ന കരിയറാണിതിനുള്ളതു. അപേക്ഷകൾ ഓൺലൈനായിട്ടാണു അയക്കേണ്ടത്. വിലാസംwww.upsconline.nic.in. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് www.upsc.gov.in

5. ജിയോളജിസ്റ്റ് എക്സാമിനേഷൻ

ജിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടേയും ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ബോർഡിലേയും നിയമനത്തിനായിട്ടാണു ഈ എക്സാം നടത്തുന്നത്. 21 നും 32 ഇടയിൽ പ്രായമുള്ളവരാവണം.

ജിയോളജി/അപ്ലൈഡ് ജിയോളജി/മറൈൻ ജിയോളജി/മിനറല് എക്സ്പ്ലൊറേഷൻ/ഹൈഡ്രോളജി എന്നിവയിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദമുള്ളവർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ ഓഫ് മൈൻസ് നൽകുന്ന ഡിപ്ലോമ ഓഫ് അസോസിയേറ്റ്ഷിപ് ഇൻ അപ്ലൈഡ് ജിയോളജി യോഗ്യതയുള്ളവർക്കോ അപേക്ഷിക്കാം. എഴുത്ത് പരീക്ഷയും ഇൻറ്റർവ്യൂവും ഉണ്ടാവും.

1. General English 100 മാർക്ക്
2. Geology Paper I 200 മാർക്ക്
3. Geology Paper II 200 മാർക്ക്
4. Geology Paper III 200 മാർക്ക്
5. Hydrology 200 മാർക്ക്

ജിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ളത് ആയിട്ടും ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ബോർഡിലേക്കുള്ള ടെസ്റ്റ് കാറ്റഗറി 2 ആയിട്ടും കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. കാറ്റഗറി 1 തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നവർ 1, 4 പേപ്പറുകളും കാറ്റഗറി 2 തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നവർ 1,2,3,5 പേപ്പറുകളും മാത്രം എഴുതിയാൽ മതിയാകും. 200 മാർക്കിൻറ്റെ ഇൻറ്റർവ്യൂവും പേഴ്സണാലിറ്റി ടെസ്റ്റുമുണ്ടാവും.

സാധാരണയായി ജൂണിൽ അറിയിപ്പുണ്ടായി നവംബറിൽ പരീക്ഷ നടത്തുകയാണു ചെയ്യാറുള്ളത്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് http://upsc.gov.in/ സന്ദർശിക്കുക.

ഓഡിയോളജിയും സ്പീച്ച് തെറാപ്പിയും

സംസാര വൈകല്യമുള്ളവർക്ക് അത്താണിയാവാനൊരു കരിയർ. ക്ഷമയും സഹാനുഭൂതിയും അർപ്പണമനോഭാവവുമുള്ളവർക്ക് മാത്രം ശോഭിക്കുവാൻ കഴിയുന്നൊരു മേഖല. അതാണു ഓഡിയോളജി ആൻഡ് സ്പീച്ച് തെറാപ്പി. സേവന സന്നദ്ധരാണു നിങ്ങളെങ്കിൽ സംസാരത്തിൻറ്റേയും കേൾവിയുടേയും ഈ ലോകത്തേക്ക് കടന്ന് വരാം.

ബധിരത, മൂകത, കേൾവിക്കുറവ്, തപ്പിത്തടഞ്ഞും വിക്കിയും ശബ്ദ വൈകല്യവുമുള്ള സംസാരം എന്നിവ കൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്നവരെ കൈപിടിച്ചുയർത്തുന്നവരാണിവർ. ഓഡിയോ മീറ്ററുകളും, കമ്പ്യൂട്ടറും മറ്റ് ആധുനിക ഉപകരണങ്ങളുമുപയോഗിച്ച് വൈകല്യങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്ത് പരിഹരിക്കുകയോ തീവ്രത കുറക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന വിദഗ്ദരായ സ്പീച്ച് തെറാപ്പിസ്റ്റുകളുടെ തൊഴിൽ സാധ്യത വർദ്ധിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

കോഴ്സുകളും യോഗ്യതയും

സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ഡിപ്ലോമ, ഡിഗ്രി, പോസ്റ്റ് ഗ്രാജ്വേറ്റ്, പി ജി ഡിപ്ലോമ, ഗവേഷണം എന്നിങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത നിലവാരത്തിലുള്ള കോഴ്സുകൾ നിലവിലുണ്ട്. എഞ്ചിനിയറിങ്ങ്, ഡിപ്ലോമയോ ഐ ടി ഐ/+2 സർട്ടിഫിക്കറ്റോ ആണു ഡിപ്ലോമ കോഴ്സുകളുടെ പൊതുവായ യോഗ്യത. വിവിധ ബി എസ് സി കോഴ്സുകളുണ്ട്. എല്ലാറ്റിനും ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, മാത്തമാറ്റിക്സ്, ബയോളജി എന്നിവ പഠിച്ചുള്ള +2 വാണു യോഗ്യത. സ്പീച്ച് ആൻഡ് ഹിയറിങ്ങിൻറ്റെ ഏതെങ്കിലും ബി എസ് സി പാസായവർക്ക് വ്യത്യസ്ത വിഷയങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത് എം എസ് സിക്ക് ചേരാം. ബി എസ് സി കഴിഞ്ഞവർക്കുള്ള പി ജി ഡിപ്ലോമ പ്രോഗ്രാമുകളും ചില സ്ഥാപനങ്ങളിലുണ്ട്. എം എസ് സി കഴിഞ്ഞവർക്ക് പി എച്ച് ഡിക്കുള്ള സൗകര്യങ്ങളും ലഭ്യമാണു. പോസ്റ്റ് ഡോക്ടറൽ പ്രോഗ്രാമുകളും ഈ രംഗത്ത് ലഭ്യമാണു. റീഹാബിലിറ്റേഷൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ അംഗീകാരമാണു ഈ കോഴ്സുകൾക്ക് വേണ്ടത്.

പ്രധാന പഠന കേന്ദ്രങ്ങൾ

ഈ രംഗത്തെ ഏഷ്യയിലെത്തന്നെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന പഠന ഗവേഷണ കേന്ദ്രമാണു മൈസൂർ മാനസഗംഗോത്രിയിലെ ഓൾ ഇന്ത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സ്പീച്ച് ആൻഡ് ഹിയറിങ്ങ് (AIISH). അധ്യാപകരും ലബോറട്ടറിയും ലോക നിലവാരത്തിലുള്ള ഈ സ്ഥാപനത്തെ ലോകാരോഗ്യ സംഘടന (WHO) മികവിൻറ്റെ കേന്ദ്രമായി (Centre of Excellence) അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓഡിയോളജി, ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജി, ക്ലിനിക്കൽ സർവീസസ്, ഇലക്ട്രോണിക്സ്, മെറ്റീരിയൽ ഡവലപ്മെൻറ്റ്, ഓട്ടോറിനോ ലാരിങ്കോളജി, സ്പെഷ്യൽ എഡ്യുക്കേഷൻ, സ്പീച്ച് ലാംഗ്വേജ് സയൻസ്, സ്പീച്ച് ലാഗ്വേജ് പാത്തോളജി, പ്രിവൻഷൻ ഓഫ് കമ്യൂണിക്കേഷൻ ഡിസ് ഓർഡേ ഴ്സ് (POCD), സെൻറ്റർ ഫോർ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ത്രൂ ഡിസ്റ്റസ് മോഡ് (CREDM) എന്നിങ്ങനെ 11 ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളിലായി 16 വ്യത്യസ്ത കോഴ്സുകളിവിടെയുണ്ട്. ഇതിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തലം മുതൽ പോസ്റ്റ് ഡോക്ട്റൽ ഫെല്ലോഷിപ്പ് വരെ ഉൾപ്പെടും.

14 ആഴ്ച ദൈർഖ്യമുള്ള Certificate course for Caregivers of Children with Developmental Disabilities എന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സിനു സംസാര വൈകല്യമുള്ള കുട്ടികളുടെ രക്ഷിതാക്കൾക്കാണു പ്രവേശനം. ലോകത്തിൽ മറ്റെവിടെയുമില്ലാത്ത ഈ കോഴ്സിനു എസ് എസ് എൽ സി യാണു യോഗ്യത.

ഇലക്ട്രിക്കൽ അനുബന്ധ വിഷയങ്ങളിൽ ഡിപ്ലോമയോ ഐ ടി ഐ യോ അല്ലായെങ്കിൽ ദെന്തൽ ടെക്നീഷ്യൻ പാസായവർക്കോ അതുമല്ലായെങ്കിൽ ഫിസിക്സ് പഠിച്ച് +2 പാസായവർക്കോ Diploma in Hearing Aid and Mould Technology എന്ന ഡിപ്ലോമാ പ്രോഗ്രാമിനു ചേരാം. 17 വയസാണു പ്രായ പരിധി., 18 വയസ് കഴിഞ്ഞ +2 പാസായവർക്ക് Diploma in Training Young (Deaf and Hearing) എന്ന ഒരു വർഷത്തെ കോഴ്സിനു ചേരാം. Diploma in Hearing Language and Speech എന്ന കോഴ്സ് തപാൽ വഴി പഠിക്കാവുന്നതാണു. +2 യോഗ്യതയുള്ള ഈ കോഴ്സിൻറ്റെ കാലാവുധി 1 വർഷമാണു. 17 വയസാണു പ്രായപരിധി. 
ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, മാത്തമാറ്റിക്സ്, ബയോളജി എന്നിവ പഠിച്ചുള്ള +2 കഴിഞ്ഞവർക്ക് ബി എസ് സി (സ്പീച്ച് ആൻഡ് ഹിയറിങ്ങ്) എന്ന 4 വർഷത്തെ കോഴ്സിനു ചേരാം. എം എസ് സി (ഓഡിയോളജി), എം എസ് സി (സ്പീച്ച് ലാംഗ്വേജ് പാത്തോളജി) എന്നീ എം എസ് സി പ്രോഗ്രാമുകളും ഇവിടെയുണ്ട്. സ്പെഷ്യൽ എഡ്യുക്കേഷനിൽ ബി എഡും, എം എഡും പഠിക്കുവാനും ഇവിടെ സൗകര്യമുണ്ട്. കൂടാതെ പി ജി ഡിപ്ലോമാ പ്രോഗ്രാമുകളും. വിവിധ വിഷയങ്ങൾ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്ത് പി എച്ച് ഡി എടുക്കുവാനും പോസ്റ്റ് ഡോക്ടറൽ ഫെല്ലോഷിപ്പ് ചെയ്യുവാനും വരെ സൗകര്യമുള്ള ഈ സ്ഥാപനത്തെപ്പറ്റി കൂടുതൽ അറിയുവാൻwww.aiishmysore.in എന്ന വെബ് സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക. സെമിനാറുകളും വർക്ക്ഷോപ്പുകളും ഏതാണ്ട് സ്ഥിരമായി നടത്തുന്ന ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ വിദേശ വിദ്യാർത്ഥികൾ ധാരളമായി എത്തിച്ചേരുന്നുണ്ട്.

ബാംഗ്ലൂരിലെ ചന്ദ്രശേഖർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സ്പീച്ച് ആൻഡ് ഹിയറിങ്ങിൽ Bachelors In Speech Language Pathology & Audiology (BSLPA), Diploma In Special Education (Deaf & Hard Of Hearing), M. Sc (Aud) [Audiology], M. Sc (SLP) [Speech Language Pathology], MASLP [Master In Audiology And Speech Langauge Pathology] എന്നീ കോഴ്സുകൾ നടത്തപ്പെടുന്നു. യോഗ്യതകൾക്കും മറ്റു വിവരങ്ങൾക്കുമായി www.speechear.org സന്ദർശിക്കുക.

തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സ്പീച്ച് ആൻഡ് ഹിയറിങ്ങ് (NISH) ഈ രംഗത്തെ പ്രമുഖമായൊരു സ്ഥാപനമാണു. Bachelor of Audio & Speech Language Pathology, Master of Audio & Speech Language Pathology, Diploma in Teaching Young Deaf & Hard of Hearing എന്നിവ ഇവിടുത്തെ ഈ രംഗത്തുള്ള കോഴ്സുകളാണു. ബധിര വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് +2 വിനു ശേഷം ഉപരി പഠന സൗകര്യം ഒരുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ BSc (Computer Science) (HI), BSc (Computer Science) (HI), BCom (HI) എന്നീ 3 ഡിഗ്രി കോഴ്സുകളും ഇവിടെയുണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് www.nish.ac.in സന്ദർശിക്കുക.

ന്യൂഡൽഹിയിൽ IIMS ൽ (www.aiims.edu) ബി എസ് സി ഓഡിയോളജി ആൻഡ് സ്പീച്ച് തെറാപ്പി കോഴ്സുണ്ട്. ചണ്ഡീഗറിലെ പോസ്റ്റ്ഗ്രാജ്വേറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ എഡ്യുക്കേഷൻ ആൻഡ് റിസേർച്ച് (http://pgimer.edu.in/), മണിപ്പാലിലെ മണിപ്പാൽ അക്കാദമി ഓഫ് ഹയർ എഡ്യുക്കേഷൻ (www.manipal.edu/), ചെന്നയിലെ ശ്രീരാമ ചന്ദ്ര മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആൻഡ് റിസേർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് (www.sriramachandra.edu.in/) എന്നിവ ഈ രംഗത്തെ പ്രധാന സ്ഥാപനങ്ങളാണു.

കോഴിക്കോട് കല്ലായിലെ AWH Special College ൽ (http://awhspecialcollege.info/) BASLP (Audiology & Speech Language Pathology), MASLP (Audiology & Speech Language Pathology), എന്നീ കോഴ്സുകൾ പഠിക്കാം.

തൊഴിൽ സാധ്യതകൾ

ഉയർന്ന ആശുപത്രികൾ, വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ, ശ്രവണോപകരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ തുടങ്ങിയയിടങ്ങളിൽ ഓഡിയോളജിസ്റ്റുകൾക്കും സ്പീച്ച് തെറാപ്പിസ്റ്റുകൾക്കും ഉയർന്ന ശമ്പളത്തോടെ ജോലി ലഭിക്കുന്നു. നഗരങ്ങളിൽ സ്വന്തമായി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നവരുമുണ്ട്. സഹാനുഭൂതിയും സമൂഹത്തോട് പ്രതിബദ്ധതയുമുള്ളവർക്കേ ഈ മേഖലയിൽ വിജയിക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളു.

അഗ്രിക്കൾച്ചറൽ ബിസിനസ് മാനേജ്മെൻറ്റ്

കൃഷിയും ബിസിനസും കൈ കോർക്കുന്ന പഠന ശാഖ

മുൻ കാലങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇന്ന് വൈവിധ്യമാർന്ന ഒട്ടേറെ പഠന വിഭാഗങ്ങളായി വികസിച്ചിട്ടുണ്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് മേഖല. അതിൽ അതി പ്രാധാന്യമുള്ളയൊന്നാണു അഗ്രിക്കൾച്ചറൽ ബിസിനസ് മാനേജ്മെൻറ്റ്. ഇന്ന് കൃഷിയോടുള്ള സമൂഹത്തിൻറ്റെ കാഴ്ചപാടിലുണ്ടായിട്ടുള്ള മാറ്റം ഈ കോഴ്സ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നവരുടെ സാധ്യതകൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബിസിനസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് വൈദഗ്ധ്യം കൃഷിയുമായി കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയാണിവിടെ. അതിനാൽ തന്നെ കാർഷിക ബിരുദ ദാരികൾക്ക് അവർ മാനേജ്മെൻറ്റ് രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണെങ്കിൽ ധൈര്യപൂർവ്വം തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന കോഴ്സാണിത്. മാത്രവുമല്ല ബഹുരാഷ്ട്ര കമ്പനികൾ കൃഷിക്കിറങ്ങിയതോട് കൂടി തൊഴിലവസരങ്ങൾ അനവധിയായി വർദ്ധിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. രാജ്യത്തെ മുൻ നിര സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും കോഴ്സ് പൂർത്തിയാക്കുന്നവർക്ക് മുൻപിൽ മുൻപൊന്നുമില്ലാത്ത വിധം സാധ്യതകളിന്നുണ്ട്.

പഠന വിഷയങ്ങൾ

അഗ്രിക്കൾച്ചറൽ ഇൻപുട്ട് മാർക്കറ്റിങ്ങ്, സപ്ലൈ ചെയിൻ മാർക്കറ്റിങ്ങ്, റൂറൽ മാർക്കറ്റിങ്ങ്, റിസ്ക് മാനേജ്മെൻറ്റ്, അഗ്രിക്കൾച്ചറൽ മാർക്കറ്റിങ്ങ്, സീഡ് ഇൻഡസ്ട്രി മാനേജ്മെൻറ്റ്, വെറ്റിനറി ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രി മാനേജ്മെൻറ്റ് തുടങ്ങിയവയാണു പ്രധാന വിഷയങ്ങൾ. കാർഷികോൽപ്പന്നങ്ങളുടെ മൂല്യ വർധന, സംസ്കരണം, വിതരണം, വിപണനം തുടങ്ങിയവയുമെല്ലാം പഠന വിഷയങ്ങളിലുൾപ്പെടും. കൃഷിയും ഭഷ്യ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണെങ്കിൽ കൂടിയും മുഖ്യ പരിഗണന ബിസിനസ്സിനു തന്നെയാണു.

പഠന സൗകര്യങ്ങളും കോഴ്സുകളും

ബിരുദാദനന്തര ബിരുദ തലത്തിലാണു ഇപ്പോൾ ഈ പഠന ശാഖയുള്ളത്. കൃഷി, വെറ്റിനറി സയൻസ്, ഡെയറി സയൻസ്, ഫിഷറീസ്, ഭഷ്യ സംസ്കരണം തുടങ്ങി കാർഷിക അനുബണ്ഡ വിഷയങ്ങളിൽ ബിരുദമുള്ളവർക്ക് അഗ്രിക്കൾച്ചറൽ ബിസിനസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് മേഖലയിൽ ശോഭിക്കാം. പ്രവേശന പരീക്ഷയുടേയും ഇൻറ്റർവ്യൂവിൻറ്റേയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണു എല്ലായിടത്തും തന്നെ പ്രവേശനം.

കേരളത്തിൽ കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലക്ക് കീഴിൽ വെള്ളാനിക്കരയിലെ കോളേജ് ഓഫ് കോപ്പറേഷൻ, ബാങ്കിങ്ങ് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ അഗ്രിക്കൾച്ചർ ബിസിനസ് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ എം ബി എ കോഴ്സ് നടത്തുന്നുണ്ട്. രണ്ട് വർഷമാണു കാലാവുധി. വിശദ വിവരങ്ങൾക്ക് www.kau.edu/cbm.htm സന്ദർശിക്കുക.

ഐ ഐ എം അഹമ്മദാബാദും (www.iimahd.ernet.in/) ഐ ഐ എം ലക്നൗവും (www.iiml.ac.in/) ആദ്യ വർഷം മാനേജ്മെൻറ്റ് തത്വങ്ങൾക്ക് ഊന്നൽ നൽകി രണ്ടാം വർഷം മുതലാണു അഗ്രി ബിസിനസ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. കൃഷി അനുബണ്ഡ വിഷയങ്ങളിലെ ബിരുദദാരികൾക്കാണു പ്രവേശനമെങ്കിലും ചില നിബണ്ഡനകൾക്ക് വിധേയമായി മറ്റ് ബിരുദദാരികൾക്കും പ്രവേശനമുണ്ട്. CAT വഴിയാണു പ്രവേശനം. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച അഗ്രി ബിസിനസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പഠന സ്ഥാപനമായി 2011 ൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് ഐ ഐ എം അഹമ്മദാബാദാണു. ഐ ഐ എം ലക്നൗവ് മുപ്പത്തിയഞ്ചാം സ്ഥാനത്തായിരുന്നു.

ഹൈദരാബാദിലെ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് അഗ്രിക്കൾച്ചറൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റിലെ (MANAGE) (www.manage.gov.in/) അഗ്രിക്കൾച്ചറൽ ബിസിനസ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ്, അഗ്രിക്കൾച്ചറൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നിവ ഈ മേഖലയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കോഴ്സുകളാണു. ഐ ഐ എം ക്യാറ്റ് വഴിയാണു സിലക്ഷൻ.

രാജസ്ഥാൻ അഗ്രിക്കൾച്ചറൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് കീഴിലെ ബിക്കനീർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് അഗ്രി ബിസിനസ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റും (http://iabmbikaner.org/) സമാന കോഴ്സുകൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. അഗ്രിക്കൾച്ചറിൽ ഡിഗ്രി യോഗ്യതയായ ഇവിടെയും ഐ ഐ എം ക്യാറ്റ് വഴിയാണു സിലക്ഷൻ.

ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ ജി ബി പാന്ത് സർവകലാശാലക്ക് കീഴിലെ സെൻറ്റർ ഫോർ അഗ്രി ബിസിനസ് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ (www.cabm.ac.in/) കാർഷിക മേഖലക്കാണു കൂടുതൽ ഊന്നൽ. ഭൂവനേശ്വറിലെ ഉത്കാൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ കീഴിലുള്ള സെൻറ്റർ ഫോർ അഗ്രി മാനേജ്മെൻറ്റിൽ അഗ്രിക്കൾച്ചറൽ ബിസിനസ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ 2 വർഷം ദൈർഖ്യമുള്ള എം ബി എ കോഴ്സുണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് www.camutkal.orgസന്ദർശിക്കുക.

സിംബിയോസിസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇൻറ്റർ നാഷണൽ ബിസിനസ്സിൽ (www.scie.ac.in/) 2 വർഷത്തെ എം ബി എ കോഴ്സുണ്ട്. കാർഷിക അനുബണ്ഡ ബിരുദദാരികൾക്കോ കാർഷിക ബിസിനസ് മേഖലയിൽ ഒരു വർഷമെങ്കിലും പ്രവൃത്തി പരിചയമുള്ള മറ്റ് ബിരുദദാരികൾക്കോ അപേക്ഷിക്കാം.

കൃഷിയുമായി ബണ്ഡപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്ര തൽപ്പരർക്ക് ന്യൂ ഡൽഹിയിലെ ഇന്ത്യൻ അഗ്രിക്കൾച്ചറൽ റിസേർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ (www.iari.res.in) എം എസ് സി അഗ്രിക്കൾച്ചറർ ഇക്കണോമിക്സ് കോഴ്സിനു ചേരാം. ഫാം മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് റിസോഴ്സ് ഇക്കണോമിക്സ്, അഗ്രിക്കൾക്കറൽ മാർക്കറ്റിങ്ങ് ആൻഡ് ട്രേഡ്, അഗ്രിക്കൾച്ചറൽ ഫിനാൻസ് ആൻഡ് പ്രോജക്ട് അനാലിസിസ്, അഗ്രിക്കൾച്ചറൽ ഡവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് പോളിസി, അഗ്രിക്കൾച്ചറൽ ബിസിനസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നിവയാണു പഠന വിഷയങ്ങൾ.

ഗുജറാത്ത് ആനന്ദിലെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് റൂറൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആനന്ദിൽ (IRMA) പി ജി ഡിപ്ലോമ ഇൻ ബിസിനസ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻറ്റെ ഭാഗമാണു അഗ്രി ബിസിനസ് മാനേജ്മെൻറ്റ്. വിശദ വിവരങ്ങൾക്ക് www.irma.ac.in/ സന്ദർശിക്കുക.

തൊഴിൽ സാധ്യതകൾ

രാജ്യത്തിൻറ്റേയും വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളുടേയും കാരഷിക നയ രൂപീകരണത്തിൽ നിർണായക പങ്ക് വഹിക്കുന്നവരാണു അഗ്രി ബിസിനസ് പ്രൊഫഷണലുകൾ. പഠനം കഴിഞ്ഞിറങ്ങുന്നവർക്ക് ചില്ലറ വ്യാപാരം, സാമ്പത്തിക സേവനം, ബാങ്കുകൾ, ഇൻഷുറൻസ് തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലെല്ലാം തൊഴിലവസരങ്ങളുണ്ട്. കാമ്പസ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റും ധാരാളം ഈ രംഗത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട്.

ഔഷധ നിർമ്മാണ ഗവേഷണം

ഔഷധ നിർമ്മാണ ഗവേഷണ രംഗത്ത് ഉയരങ്ങൾ കീഴടക്കാൻ - NIPER

ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ മനുഷ്യനു അവശ്യ വസ്തുവായി മാറിയിട്ടുണ്ട് മരുന്നുകൾ. മാറിയ ജീവിത ശൈലി ഇതിനു ആക്കം കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഏറെ തട്ടിപ്പുകൾ നടക്കുന്ന ഒരു രംഗമായി മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടം. മാത്രവുമല്ല ജീവൻ രക്ഷാ മരുന്നുകളുടെ വില കുതിച്ചുയരുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യം നില നിൽക്കുന്നു. അവശ്യ മരുന്നുകൾ തദ്ദേശീയമായി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് നാം മാറിയെങ്കിലേ ഇനിയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ഇതിനു കടിഞ്ഞാണിടുവാൻ കഴിയുകയുള്ളു.

ഇവിടെയാണു കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻറ്റെ കെമിക്കൽസ് ആൻഡ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് മന്ത്രാലയത്തിനു കീഴിലുള്ള ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ വകുപ്പിൻറ്റെ തണലിൽ ഒരു സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനമായി ആരംഭിച്ച ‘നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫാരമസ്യൂട്ടിക്കൽ എഡ്യുക്കേഷൻ ആൻഡ് റിസേർച്ച്’ (NATIONAL INSTITUTE OF PHARMASEUTICAL EDUCATION AND RESEARCH) എന്ന സ്ഥാപനത്തിൻറ്റെ പ്രസക്തി. 1998 ൽ പാർലമെൻറ്റ് അംഗീകരിച്ച നിയമം വഴി ‘ദേശീയ പ്രാധാന്യമുള്ള സ്ഥാപനമായി’ (CENTRE OF NATIONAL EXCELLENCE) ഇത് മാറി. ഇന്ത്യക്ക് മാത്രമല്ല ദക്ഷിണ – ദക്ഷിണ പൂർവ ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങൾക്കും ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങൾക്കും ഇത് സേവനം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. രാഷ്ട്രപതിയാണു ഇതിൻറ്റെ വിസിറ്റർ, അഥവാ പരമാധികാരി.

ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് 250 കിലോമീറ്റർ അകലെ പഞ്ചാബിലെ മൊഹാലിയിലാണു ആരംഭിച്ചത്. ഇന്നിപ്പോൾ അഹമ്മദാബാദ്, ഹാജിപ്പൂർ, ഹൈദരാബാദ്, കൊൽക്കത്ത, ഗുവാഹത്തി, റായ്ബെറേലി എന്നിവിടങ്ങളിലും ശാഖകളുണ്ട്. അഹമ്മദാബാദിൽ ബി വി പട്ടേൽ ഫാരമസ്യൂട്ടിക്കൽ എഡ്യുക്കേഷൻ ആൻഡ് റിസേർച്ചും, ഹാജിപ്പൂരിൽ രാജേന്ദ്ര മെമ്മോറിയൽ റിസേർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസും, ഹൈദരാബാദിൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് കെമിക്കൽ ടെക്നോളജിയും കൊൽക്കത്തയിൽ ഇൻഡ്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് കെമിക്കൽ ബയോളജിയും താൽക്കാലിക വേദി നൽകുന്നു. ഗുവാഹത്തിയിൽ മെഡിക്കൽ കോളേജും റായ്ബെറേലിയിൽ സെൻട്രൽ ഡ്രഗ് റിസേർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുമാണു സൗകര്യം നൽകിയിട്ടുള്ളത്. സ്വന്തം കാമ്പസുകൾ തയ്യാറായി വരുന്നു. ഔഷധ മേഖലയിലെ നായക സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് ഗവേഷകരേയും ഉൽപ്പാദന വിദഗ്ദരേയും അധ്യാപകരേയും എത്തിക്കുകയാണു ലക്ഷ്യം. ലോകത്തിലെ മറ്റ് ഔഷധ ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങളുമായും ഇന്ത്യയിലെ ഔഷധ വ്യവസായികളുമായും നല്ല സമ്പർക്കമുണ്ട്. ഔഷധ ദുരുപയോഗം നിരീക്ഷിക്കാനുള്ള സ്ഥാപനവും ഇത് തന്നെ.

ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകൾ

10 ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളുണ്ട്. ബയോടെക്നോളജി, മെഡിസിനൽ കെമിസ്ട്രി, നാച്ച്വറൽ പ്രോഡക്ട്സ്, ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ അനാലിസിസ്, ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ മാനേജ്മെൻറ്റ്, ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ടെക്നോളജി, ഫാർമസ്യൂട്ടിക്സ്, ഫാർമക്കോളജി & ടോക്സിക്കോളജി, ഫാർമസി പ്രാക്ടീസ്, ഫാർമകോ ഇൻഫോർമാറ്റിക്സ് എന്നിങ്ങനെയാണു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകൾ. ഇതിൽ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ടെക്നോളജി പ്രോസസ് കെമിസ്ട്രി, ഫോർമുലേഷൻസ്, ബയോടെക്നോളജി എന്നീ 3 ഉപ വകുപ്പുകളായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

പ്രോഗ്രാമുകളും യോഗ്യതയും

പി എച്ച് ഡി, എം ബി എ, മാസ്റ്റേഴ്സ് എന്നിങ്ങനെയാണു പ്രോഗ്രാമുകൾ. MS (Pharma), M.Pharm, M.Tech (Pharma) എന്നിവയാണു മാസ്റ്റേഴ്സ് പ്രോഗ്രാമുകൾ. യോഗ്യതാ പരീക്ഷക്ക് 60 ശതമാനം മാർക്ക് വേണം.

M S (Pharma) Specializations Basic Qualification Centers

1. Biotechnology B.Pharm.; M.Sc. (Biological Sciences) (Guwhati; 
Hajipur; Mohali)

2. Medicinal Chemistry B.Pharm.; M.Sc.(Organic Chemistry) 
(Ahmedabad; Hyderabad; Kolkata; Rae Barelli; Mohali)

3. Medical Devices - B.Pharm (Ahmedabad; Kolkata; Mohali)

4. Natural Products - B.Pharm.; M.Sc.(Organic Chemistry) 
(Ahmedabad; Kolkata; Mohali)

5. Pharmaceutical Analysis - B.Pharm, M.Sc.(Organic/Analytical Chemistry) (Ahmedabad; Hyderabad; Mohali)

6. Pharmaceutics - B.Pharm. (Ahmedabad; Hyderabad; Rae 
Barelli; Mohali)

7. Pharmacology and Toxicology - B.Pharm.; B.V.Sc.; M.B.B.S. 
(Ahmedabad; Guwahati; Hyderabad; Rae Barelli; Mohali)

8. Traditional Medicine - B.Pharm; B.A.M.S.; M.Sc. (Botany) 
(Mohali)

9.Regulatory Toxicology - B. Pharm.; B.V.Sc.; M.Sc.
(Pharmacology/ Toxicology/LifeSciences/Biochemistry/
Medical Biotechnology/Zoology); M.B.B.S (Hyderabad; Mohali)

10. Pharmacoinformatics - B. Pharm M.Sc.(Organic/Physical/Pharmaceutical Chemistry); M.Sc./B.Tech. (Bioinformatics); M.Sc. (Biochemistry/Biotechnology/Molecular Biology/Microbiology) (Hajipur; Kolkata; Mohali)

M.Pharm Specializations Basic Qualification Centers

1. Clinical Research - B. Pharm (Mohali)
2. Pharmaceutical Technology - B. Pharm (Mohali)
3. Pharmacy Practice: - B. Pharm (Guwahati; Hajipur; Mohali)

M.Tech (Pharma) Specializations Basic Qualification Centers

1. Pharmaceutical Technology (Process Chemistry) - B.Pharm.; M.Sc. (Organic Chemistry); B.Tech. (Chemical Engineering) or equivalent (Hyderabad; Mohali)

2. Pharmaceutical Technology (Biotechnology) - B.Pharm./M.Sc. (Life Sciences) (Mohali)

M.B.A (Pharm) Basic Qualification Centers

Pharmaceutical Management - B.Tech (Chemical Engg. or equivalent); M.Sc. (Chemical/Life Sciences) (Hyderabad; Mohali)

കൂടാതെ ഫാർമസിയുടെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിൽ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്ത് പി എച്ച് ഡി എടുക്കുവാനും സൗകര്യമുണ്ട്. സാധുവായ NET/GATE സ്കോർ ആവശ്യമാണു.

മാർച്ചിലാണു സാധാരണ പ്രവേശന വിജ്ഞാപനം വരാറുള്ളത്. ഏപ്രിൽ അവസാന വാരം വരെ അപേക്ഷിക്കാം. അഭിരുചി പരീക്ഷയുണ്ട്. NIPER Joint Entrance Exam എന്നാണു പരീക്ഷയുടെ പേരു. ജൂൺ മൂന്നാം വാരത്തിലാണു പരീക്ഷ. ജൂലൈയിൽ കൗൺസിലിങ്ങ് നടത്തി അവസാന വാരത്തിൽ ക്ലാസ് ആരംഭിക്കും. തിരുവനന്തപുരം ഒരു പരീക്ഷാ കേന്ദ്രമാണു. പിന്നോക്ക വിഭാഗത്തിലുള്ളവർക്ക് നിയമാനുസൃത സംവരണമുണ്ട്.

പാഠ്യ പദ്ധതി വർഷം തോറും നവീകരിക്കുന്നയിവിടെ കാമ്പസ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റിനായി ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും വിദേശത്ത് നിന്നും സ്ഥാപനങ്ങൾ വരാറുണ്ട്. ഇതിനിടെ ഒട്ടേറെ പേറ്റൻറ്റുകൾ നേടിക്കഴിഞ്ഞ NIPER ഫാർമസിയിൽ നല്ലയൊരു കരിയർ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന ഏറ്റവും നല്ല സ്ഥാപനങ്ങളിലൊന്നാണു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്http://www.niper.ac.in/ സന്ദർശിക്കുക

3.10526315789
നിങ്ങളുടെ നിര്‍ദ്ദേശം പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക

(നിങ്ങള്‍ക്ക് അന്വേഷണങ്ങള്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയോ ചര്‍ച്ച ചെയ്യുകയോ ചേര്‍ക്കുകയോ ചെയ്യാം)

Enter the word
നവിഗറ്റിഒൻ
Back to top