Skip to content. | Skip to navigation

Vikaspedia

ഹോം പേജ് / വിദ്യാഭ്യാസം / അദ്ധ്യപകരുടെ വിഭാഗം / ടീച്ചേഴ്‌സ് കോർണർ / വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്‍റെ യഥാർത്ഥ മൂല്യം
പങ്കുവയ്ക്കുക
Views
 • നില എഡിറ്റ്‌ ചെയുവാൻ വേണ്ടി തയ്യാ

വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്‍റെ യഥാർത്ഥ മൂല്യം

"താങ്കളുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഏറ്റവും നല്ല ഭാവത്തെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് യഥാര്‍ത്ഥ വിദ്യാഭ്യാസം. മനുഷ്യത്വമെന്ന പുസ്തകമല്ലാതെ മറ്റേത് പുസ്തകമാണതിനുള്ളത്?"

എം.കെ ഗാന്ധി

വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്‍റെ യഥാര്‍ത്ഥ മൂല്യം

എന്താണ് വിദ്യാഭ്യാസമെന്ന് പൊതുജനങ്ങള്‍ക്ക് യാതൊരു രൂപവുമില്ലാത്തതാണ് യഥാര്‍ത്ഥ ബുദ്ധിമുട്ട്. നാം വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്‍റെ മൂല്യത്തെ നിര്‍ണ്ണയിക്കുന്നത് ഭൂമിയുടെ മൂല്യം നിര്‍ണ്ണയിക്കുന്നതുപോലെയോ അല്ലെങ്കില്‍ സ്റ്റോക്ക് - എക്‌സേഞ്ച് മാര്‍ക്കറ്റില്‍ ഓഹരികളുടെ മൂല്യം നിര്‍‌ണ്ണയിക്കുന്നതുപോലെയോ ആണ്. വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് കൂടുത‌‌ല്‍കൂ‌ടുത‌ല്‍ നേടണം എന്ന ആഗ്രഹമുണ്ടാകുന്ന തരത്തിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസമാണ് നാം കൊടുക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവന്‍റെ സ്വഭാവത്തിന് പുരോഗമനം ഉണ്ടാകുന്ന തരത്തിലുള്ള യാതൊരു ചിന്താധാരയും നാം നല്കുന്നില്ല.. പെണ്‍‌കുട്ടികള്‍ ധനം സമ്പാദിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലെന്ന് നാം പറയാറുണ്ട്. എന്നാല്‍പിന്നെയെന്തിനാണവര്‍ക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം നല്കുന്നത്? അത്തരത്തിലുള്ള ചിന്താഗതി എത്രകാലത്തോളം നിലനില്ക്കുന്നുവോ അത്രയും കാലത്തോളം തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്‍റെ നമുക്കറിയാവുന്ന തരത്തിലുള്ള യഥാര്‍ത്ഥ മൂല്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് യാതൊരു വിധമായ പ്രതീക്ഷകളും ഉണ്ടാകുന്നില്ല.

പഠനമണ്ഡലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ബ്ലൂമിന്‍റെ വര്‍ഗ്ഗീകരണ നിയമം

ചരിത്രത്തിന്‍റെ പുലരി മുതല്‍ക്ക് തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസം അതിന്‍റെ വ്യാപ്തിയില്‍നിന്നുപരിയായി ഉരുത്തിരിഞ്ഞുവരാനും വൈവിദ്ധ്യവല്‍ക്കരിക്കാനും വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള പരിശ്രമങ്ങള്‍തുടര്‍ന്നിട്ടുണ്ട്. ഓരോ രാഷ്ട്രവും തങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതിനും തങ്ങളുടെ അതുല്യമായ സാമൂഹിക - സാംസ്‌കാരിക സമീകരണം അല്ലെങ്കില്‍ ഏകരൂപത അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഒപ്പം നിലവിലുള്ള വെല്ലുവിളികള്‍നേരിടുന്നതിനും ഒരു സംവിധാനം വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്''. 1986-ല്‍രൂപീകരിച്ചതും തുടര്‍ന്ന് 1992 –ല്‍പുനരാവിഷ്‌കരിച്ചതുമായ, ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിന്‍റെ (എന്‍.പി.ഇ) ഈ വാക്കുകള്‍ ഇന്ത്യ‌‌ന്‍വി‌‌ദ്യാഭ്യാസത്തിന് പുതുദിശ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. ഭാരത സര്‍ക്കാര്‍ ഓരോ അഞ്ച് വര്‍ഷത്തിലൊരിക്കലും നേടാനായ പുരോഗതിയെ പുനഃപരിശോധിക്കുകയും തുടര്‍ന്നുള്ള വികസനത്തിനു വേണ്ടി പുതിയ മാര്‍ഗ്ഗ നിര്‍‌ദ്ദേശങ്ങള്‍ക്ക് ഈ നയം ശുപാര്‍ശ്ശ ചെയ്യുന്നതുമാണ്.

ബ്ളൂമിന്‍റെ ബോധനമണ്ഡലങ്ങളുടെ തരം തിരിക്കല്‍

മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ബോധനം

ഇവിടെ ഒന്നിലധികം തരത്തിലുള്ള ബോധനരീതികളുണ്ട്. ബെഞ്ചമിന്‍ ബ്ളൂമിന്‍റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കലാശാലകളുടെ ഒരു കമ്മിറ്റി 1956-ല്‍ ബോധനോദ്ദേശ്യങ്ങളെ 3 മണ്ഡലങ്ങളായി തരം തിരിച്ചു.

 • ബുദ്ധി: മാനസിക നൈപുണ്യങ്ങള്‍ (അറിവ്)
 • വൈകാരികം: വൈകാരികമായ അവസ്ഥ അഥവാ വികാരാധീനമാകുന്ന മേഖലകള്‍ (മനോഭാവം)
 • മനശ്ചാലകം:ശാരീരിക കഴിവുകളുടെ ഉള്ളടക്കം (നൈപുണ്യങ്ങള്‍)

ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം വഴി തൊഴില്‍ ലഭ്യമാകു‌ന്പോള്‍ ആ പദത്തിന് നാം സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനേക്കാള്‍ വലിയ വിലയുണ്ട്. മണ്ഡലങ്ങളെ പല വിഭാഗങ്ങളായി നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം. പരിശീലകര്‍ സാധാരണയായി ഈ മൂന്ന് മണ്ഡലങ്ങളെ കെ.എസ്.എ (KSA) (അറിവ്, നൈപുണ്യങ്ങള്‍, മനോഭാവം- Knowledge, Skills, and Attitude. എന്ന് പരാമര്‍ശിക്കാറുണ്ട്. ഇത്തരത്തിലുള്ള പഠന സ്വഭാവങ്ങളുടെ തരം തിരിവിനെ പരിശീലന പരിപാടിയുടെ അനന്തരഫലത്തെയാണ് പ്രകടമാക്കുന്നത്. അതായത് പഠിതാവ് പരിശീലനം കഴിയുന്നതോടെ പുതിയ നൈപുണ്യങ്ങളും അറിവും നേടുകയും മനോഭാവം മാറുകയും ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും.

ഈ കമ്മിറ്റി ബുദ്ധി, വൈകാരിക മണ്ഡലങ്ങളുടെ വിശാലമായ സമാഹരണം നടത്തി. എന്നാല്‍ മനശ്ചാലക മണ്ഡലത്തിന് വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്തില്ല. ഈ പിശകിന് കാരണമായി അവര്‍ പറയുന്നത് കലാശാലാ വിദ്യാഭ്യാസകാലത്ത് കായിക നൈപുണ്യങ്ങള്‍ പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് ഒരു പരിചയവും കിട്ടിയില്ല എന്നാണ്.

ഇത്തരത്തിലുള്ള സമാഹരണങ്ങള്‍ മൂന്ന് മണ്ഡലങ്ങളെ കൂടുതല്‍ ഉപ വിഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ചു. (അതായത് സാധാരണ സ്വഭാവം മുതല്‍ സങ്കീര്‍ണ്ണമായ സ്വഭാവം വരെ പലതരം). ഓരോന്നിന്‍റെയും അതിര്‍വരന്പിന് പൂര്‍ണ്ണതയുണ്ടായിരുന്നില്ല. കൂടാതെ വിദ്യാഭ്യാസ പരിശീലന ലോകത്ത് പഠന തരം തിരിവിന് വേറെ മാര്‍ഗ്ഗങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. എങ്ങനെയായിരുന്നാലും ഇന്നത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ സന്പ്രദായം ബ്ളൂമിന്‍റെ എളുപ്പം മനസിലാക്കാന്‍ കഴിയുന്ന തരത്തിലുള്ള തരം തിരിക്കലാണ് കൂടുതല്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. .

ബൗദ്ധിക മണ്ഡലം

ബുദ്ധി മണ്ഡലത്തില്‍ അറിവും ബുദ്ധിപരമായ കഴിവുകളുടെ വികാസവും ഉള്‍പ്പെടുന്നു (ബ്ളൂം, 1956). ആവശ്യമുള്ളപ്പോള്‍ ആവശ്യമുള്ള വസ്തുതകള്‍ പുനസ്മരിക്കുവാനും മാതൃകകള്‍ പിന്‍തുടരാനും അത് ബുദ്ധിവികാസത്തിനും വഴിയൊരുക്കുന്നു. സാധാരണ സ്വഭാവം മുതല്‍ സങ്കീര്‍ണ്ണമായ സ്വഭാവം വരെ ആറ് പ്രധാന വിഭാഗങ്ങളെ ക്രമത്തില്‍ ചുവടെ പട്ടികയായി കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഈ വിഭാഗങ്ങളെ ദുര്‍ഘടതകളുടെ അളവുകോലായി ചിന്തിക്കാവുന്നതാണ്. അതായത്, അടുത്ത സ്വഭാവം യാഥാര്‍ത്ഥ്യമാകുന്നതിന് മുന്‍പ് ഒന്നാമത്തെ സ്വഭാവം സന്പാദിച്ചിരിക്കും.

വിഭാഗം

ഉദാഹരണങ്ങളും പ്രധാന പദങ്ങളും

അറിവ്:വസ്തുതകളുടെ അഥവാ വിവരങ്ങളുടെ പുനര്‍സ്മരണ.

ഉദാഹരണങ്ങള്‍ : നയങ്ങളെകുറിച്ച് പറയുക. ഓര്‍മ്മയില്‍നിന്നും ഉപഭോക്താവിനെ വില അറിയിക്കുക. സുരക്ഷാ നിയമങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ്.
പ്രധാന പദങ്ങള്‍: നിര്‍വ്വചിക്കുക, വിവരിക്കുക, തിരിച്ചറിയുക, ഗ്രഹിക്കുക, മേല്‍വിലാസങ്ങള്‍, പട്ടികകള്‍, താരതമ്യങ്ങള്‍, പേരുകള്‍, അതിര്‍ത്തികള്‍, പുനര്‍സ്മരിക്കല്‍, മനസ്സിലാക്കുക, പുനര്‍നിര്‍മ്മിക്കുക, തിരഞ്ഞെടുക്കുക, പ്രസ്താവിക്കുക.

ഗ്രഹണ ശക്തി :അര്‍ത്ഥം മനസിലാക്കുക, പരിഭാഷ, പ്രശ്നങ്ങളെയും സൂചികകളെയും മനസിലാക്കുക, പ്രശ്നങ്ങളെ സ്വന്തം വാക്കുകളില്‍ വ്യാഖ്യാനിക്കുക തുടങ്ങിയവ.

ഉദാഹരണങ്ങള്‍ : വസ്തുതകള്‍ എഴുതുന്നതിന്‍റെ മാനദണ്ഡങ്ങള് മാറ്റിയെഴുതുക, ഒരു സംങ്കീര്‍ണ്ണമായ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാന്‍ സ്വന്തം വാക്കുകളില്‍ മാര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍ പറയുക, കണക്കിലെ ക്രീയകള്‍ കംപ്യൂട്ടറിന്‍റെ സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റില്‍ അവതരിപ്പിക്കുക എന്നിവ.
പ്രധാന പദങ്ങള്‍: മനസ്സിലാക്കുക, മാറ്റുക, പ്രതികരിക്കുക, വേര്‍തിരിക്കുക, വിലയിരുത്തുക, വിശദീകരിക്കുക, വ്യാപിപ്പിക്കുക, സാധാരണമാക്കുക, ഉദാഹരണങ്ങള്‍ പറയുക, അനുമാനിക്കുക വ്യാഖ്യാനിക്കുക, പരാവര്‍ത്തനം ചെയ്യുക, മുന്‍കൂട്ടി പറയുക, മാറ്റിയെഴുതുകആശയങ്ങള് ചുരുക്കുക, പരിഭാഷ

പ്രയോഗംവ്യവസ്ഥകള്‍ക്ക് അനുസൃതമായ നൂതനസാഹചര്യങ്ങളില്‍ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക. പഠനമുറികളില്‍നിന്ന് ആര്‍ജ്ജിക്കുന്ന അറിവുകള്‍ജോലിസ്ഥലങ്ങളിലെ പുതിയസാഹചര്യങ്ങളില്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നതുപോലെ യുക്തിയുടെ പ്രയോഗത്താലുള്ള പ്രശ്നപരിഹരണശേഷിക്കാണ് ഇവിടെ പ്രാധാന്യം

ഉദാഹരണങ്ങള്‍ : ഒരു പട്ടികഉപയോഗിച്ച് ഒരു ജോലിക്കാരന്‍റെ ഒഴിവ്കാലാവധി കണക്ക് കൂട്ടുന്നത്. സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് സിദ്ധാന്തങ്ങളുടെ പിന്‍ബലത്തില്‍ ഒരു പരീക്ഷയുടെ മൂല്യം തിട്ടപ്പെടുത്തുന്നത്..
പ്രധാന പദങ്ങള്‍: ഉപയോഗം, മാറ്റം, കണക്ക് കൂട്ടല്‍,, നിര്‍മ്മാണം, ബോദ്ധ്യപ്പെടുത്തുക, കണ്ടുപിടിക്കുക, കൈകാര്യം ചെയ്യുക, മെച്ചപ്പെടുത്തുക, പ്രവര്‍ത്തിക്കുക, മുന്‍കൂട്ടി പറയുക, തയ്യാറാകുക, ഉണ്ടാക്കുക, ബന്ധപ്പെടുത്തുക,കാണിക്കുക, പരിഹരിക്കുക, ഉപയോഗിക്കുക.

വിശകലനം:ഒരു സിദ്ധാന്തത്തെയോ വ്യവസ്ഥയെയോ അതിന്‍റെ മൂലഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ചുകൊണ്ട് അതിന്‍റെ നിര്‍മ്മാണത്തെയോ പ്രവര്‍ത്തന പ്രക്രിയയെയോ കുറിച്ചുള്ള പഠനം. ഇത് വസ്തുതയെയും അനുമാനത്തെയും വേര്‍തിരിക്കുന്നു.

ഉദാഹരണങ്ങള്‍ : ഒരുപകരണത്തിന്‍റെ കേടുപാട് ആര്‍ജ്ജിച്ചെടുത്ത വിജ്ഞാനത്തിന്‍റെ വിശകലനത്താല്‍ തീര്‍ക്കുക, കേന്ദ്രീകൃത വ്യവസ്ഥയില് അറിവു സന്പാദനം നടത്തുകയും സൂക്ഷ്മമായി തിരെഞ്ഞെടുത്ത പ്രവര്‍ത്തിപഥങ്ങളിലേയ്ക്ക് അവ ഉപയുക്തമാക്കുകയും ചെയ്യുക.
പ്രധാന പദങ്ങള്‍: വിശകലനം, ക്രമീകരണം, താരതമ്യം, വ്യത്യാസം, ചിത്രങ്ങള്‍, ശിഥിലീകരണം, വ്യത്യാസം കണ്ടുപിടിക്കുക, വകതിരിച്ചറിയുക, തിരിച്ചറിയുക, അനുരൂപമാക്കുക, വിശദീകരണം, വിഭജനം, ചുരുക്കിപ്പറയുക, സംബന്ധിക്കുക, തെരെഞ്ഞെടുക്കുക,  വ്യത്യസ്തമാക്കുക

ഉദ്ഗ്രഥനം:ഭിന്നമായ മേഖലകളില്‍ നിന്നുള്ള ആശയങ്ങള്‍ സ്വാംശീകരിച്ച് നൂതന ആശയങ്ങള്‍ക്ക് രൂപീകരണം നല്കുന്ന പ്രക്രിയ.

ഉദാഹരണങ്ങള്‍:വ്യത്യസ്തമായ ഉദ്ദേശത്തോടെ നൂതനമായ ഒരു ഉപകരണം നിര്‍മ്മിക്കുക. ഒരു കന്പനിയുടെ പ്രവര്‍ത്തനരീതി ആശയസന്‍പുഷ്ടമായി വ്യത്യസ്ഥതയോടെ പ്രതിപാദിക്കുക, വിവിധങ്ങളായ അറിവുകള്‍ ഒരു പ്രത്യേക പ്രശ്നപരിഹാരത്തിനുപയോഗപ്പെടുത്തുക. അനന്തരഫലം നന്നാവുന്നതിന് വേണ്ടി പുന:പരിശോധിക്കുകയും നടപടി എടുക്കുകയും ചെയ്യുക.
പ്രധാന പദങ്ങള്‍:വര്‍ഗ്ഗീകരിക്കുക, കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കുക, സമാഹരിക്കുക, ഉണ്ടാക്കപ്പെടുക, സൃഷ്ടിക്കുക, ആസൂത്രണം ചെയ്യുക, രൂപകല്‍പന, വിശദീകരിക്കുക, പരിണമിക്കുക, പുതുക്കുക, ചിട്ടപ്പെടുത്തുക, ആസൂത്രണം, പുന:ക്രമീകരിക്കുക, പുനര്‍നിര്‍മ്മിക്കുക, സംബന്ധിക്കുക, നവീകരിക്കുക, നന്നാക്കുക, മാറ്റിയെഴുതുക, ചുരുക്കിപ്പറയുക, വാമൊഴി, എഴുത്ത്.

മൂല്യ നിര്‍ണ്ണയം:വസ്തുക്കളുടെയോ ആശയങ്ങളുടെയോ മൂല്യം വ്യവസ്ഥാപിത മാര്‍ഗ്ഗങ്ങളിലൂടെ നിര്‍ണ്ണയിക്കുക.

ഉദാഹരണങ്ങള്‍ : അത്യുത്തമമായ പരിഹാരം കണ്ടെത്തുക. ക്രീയാത്മക ശേഷിയുള്ള ഉദ്യോഗാത്ഥികളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്. പുതിയൊരു പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ന്യായീകരണം.
പ്രധാന പദങ്ങള്‍: മൂല്യം നിര്‍ണ്ണയം, താരതമ്യം, അനുമാനം, വ്യതിയാനം, വിമര്‍ശനം, സ്വാംശീകരണം, പ്രതിരോധം, വിവരണം, വകതിരിച്ചറിയുക, വിലയിരുത്തുക, വിശദീകരണം, വ്യാഖ്യാനം, ന്യായീകരണം, സംബന്ധിക്കുക, ചുരുക്കിപ്പറയുക, പിന്‍താങ്ങുക

വൈകാരിക മണ്ഡലം

ശാരീരികവും ബൌദ്ധികവുമായ വളര്‍ച്ച വ്യക്തിത്വ വളര്‍ച്ചക്കു ഒരു മാനദണ്ഡമല്ല. ഒരുവന്‍റെ സത്യസന്ധത, സ്നേഹം, നീതിബോധം, വ്യക്തിബന്ധങ്ങളിലെ വിശ്വസനീയത, മൂല്യബോധം, ബഹുമാനം, ഉത്സാഹം, പ്രചോദനം, മനോഭാവം തുടങ്ങിയതലങ്ങളെല്ലാം അവന്‍റെ വ്യക്തിത്വത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു (ക്രാത്തോള്‍, ബ്ളൂം,മസിയ, 1973). ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടി സ്വഭാവഗുണത്തെ അതിന്‍റെ വൈവിധ്യങ്ങള്‍ക്ക് അനുസൃതമായി അഞ്ചായി തരംതിരിക്കപ്പെട്ടു.

വിഭാഗം

ഉദാഹരണവും പ്രധാന പദങ്ങളും

സ്വീകരണ സ്വഭാവം: അവബോധം, കേള്‍ക്കാനുളള താത്പര്യം, നിശ്ചിതമായ ശ്രദ്ധ തുടങ്ങിയ രീതികള്‍.

ഉദാഹരണങ്ങള്‍:ആദരവോടെ മറ്റുള്ളവരെ ശ്രദ്ധിക്കിക, പുതുതായി പരിചയപ്പെടുന്നവരെ മനസ്സിലാക്കുക, അവരുടെ വാക്കുകള്‍ ഓര്‍ത്തുവയ്ക്കുക.

പ്രധാന പദങ്ങള്‍: ചോദിക്കുക, സ്വീകരിക്കുക, വിശദീകരിക്കുക, പിന്‍‍തുടരുക, കൊടുക്കുക, നിലനിര്‍ത്തുക, തിരിച്ചറിയുക, കണ്ടുപിടിക്കുക, പേരിടുക, ചുണ്ടിക്കാട്ടുക, തിരഞ്ഞെടുക്കുക, ഇരിക്കുക, നാട്ടുക, മറുപടി പറയുക, ഉപയോഗിക്കുക

പ്രതികരണ സ്വഭാവം:താത്പര്യപൂര്‍വ്വം പഠിതാവ് പഠന പ്രക്രിയയില്‍ പങ്ക് ചേരുന്നു. വസ്തുതകളെ ബോധപൂര്‍വ്വം മനസിലാക്കുകയും പ്രതികരിക്കുകയും ചെയ്യുക. പ്രസ്തുത പഠനം പഠിതാവില്‍ തൃഷ്ണ വളര്‍ത്തുകയും പ്രതികരിക്കുന്നതിനുള്ള താത്പര്യവും കഴിവും (പ്രചോദനം) ഉളവാക്കുകയും പ്രതികരണങ്ങളില്‍ സംതൃപ്തിയും നല്‍കുന്നു.

ഉദാഹരണങ്ങള്‍:പഠന മുറികളിലെ ചര്‍ച്ചകളിലെ പങ്കാളിത്തം, സ്വന്തം ആശയങ്ങളുടെ അവതരണം. പുതിയ വ്യവസ്ഥകളെയും അറിവുകളെയും വിജ്ഞാന കുതുകിയായി ചോദ്യം ചെയ്തു മനസ്സിലാക്കുക. സുരക്ഷാ നിയമങ്ങളെ അറിയുകയും പ്രാവര്‍ത്തികമാക്കുകയും ചെയ്യുക.

പ്രധാന പദങ്ങള്‍:ഉത്തരങ്ങള്‍, സഹകരണം, സഹായം, അനുസരണ, യോജിപ്പ്, ചര്‍ച്ച, അഭിവാദനം ചെയ്യുക, സഹായിക്കുക, നാമനിര്‍ദ്ദേശം, അഭിനയം, പരിശീലനം, അവതരണം, വായന, ചൊല്ല്, അവലോകനം, തിരഞ്ഞെടുക്കുക, വാമൊഴി, എഴുത്ത്.

മൂല്യ ഗണനം :ഒരു വസ്തുതയ്ക്കോ, വസ്തുവിനോ, വ്യക്തിക്കോ മൂല്യം തിട്ടപ്പെടുന്ന രീതി. ഇതിന് അന്യന് തൃണവല്‍ഗണിക്കാവുന്നത് എന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങള്‍മുതല്‍ അതിസങ്കീര്‍ണ്ണമായ കാര്യങ്ങള്‍വരെ മാറ്റുരയ്ക്കപ്പെടുകയും പാത്രീഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മൂല്യ ഗണനം ഒരുവനില്‍ അങ്കുരിച്ചിരിക്കുന്ന മൂല്യങ്ങള്‍ക്ക് അനുസൃതമായിരിക്കും. അതിന്‍റെ പ്രതിഫലനങ്ങള്‍ വ്യക്തിയുടെ സ്വഭാവത്തില്‍ ദര്‍ശനീയമായിരിക്കും.

ഉദാഹരണങ്ങള്‍:ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥിതികളിലുള്ള വിശ്വാസം വ്യക്തിയുടെയും സാംസ്കാരിക വൈവിധ്യങ്ങളുടെയും വ്യത്യസ്ഥതയോടുള്ള ആദരം. പ്രശ്ന ദൂരീകരണത്തിനുള്ള കഴിവ്. സാമൂഹിക നന്മയ്ക്കായി നവീന പദ്ധതികള്‍ ആസൂത്രണം ചെയ്ത് അവയ്ക്കായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുക. ഉന്നതാധികാരികളെ തന്‍റെ ആശയങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും ധരിപ്പിക്കുക തുടങ്ങിയവ.

പ്രധാന പദങ്ങള്‍:പൂര്‍ത്തീകരണം, ബോദ്ധ്യപ്പെടുത്തുക, വേര്‍തിരിക്കുക, വിശദീകരണം, അനുകരണം, അവസ്ഥ, തുടങ്ങിവയ്ക്കുക, ക്ഷണിക്കുക, യോജിപ്പിക്കുക, ന്യായീകരിക്കുക, പ്രസ്താവിക്കുക, വായന, അവലോകനം, തിരഞ്ഞെടുക്കുക, പകുക്കുക, പഠിക്കുക, പരിശ്രമം.

ഘടന (രൂപീകരണം):വൈരുദ്ധ്യങ്ങളുടെയും വ്യത്യസ്ഥതകളുടെയും ഏകീകൃത സ്വഭാവങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തില്‍ മൂല്യ രൂപീകരണം നടത്തുക. ഇവിടെ താരതമ്യപഠനത്തിനും ആശയ സ്വാംശീകരണത്തിനുമാണ് പ്രാധാന്യം.

ഉദാഹരണങ്ങള്‍:മൌലീക സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും ഉത്തരവാദിത്വപൂര്‍ണ്ണമായ പൌരത്വത്തിനും ഒരുവന് അവകാശവും കടപ്പാടുമുണ്ട് എന്ന ധാരണ. ഒരാളുടെ സ്വഭാവത്തിന്‍റെ ഉത്തരവാദിത്വം സ്വയം ഏറ്റെടുക്കുക, പടിപടിയായുള്ള പ്രശ്നപരിഹാരത്തിന്‍റെ ആവശ്യകത, ആശയങ്ങള്‍ക്കും പ്രതിബദ്ധതകള്‍ക്കും വിശ്വാസങ്ങള്‍ക്കുമനുസൃതം ജീവിതത്തിന് സംതൃപ്തമായ ഒരു ഘടന നല്‍കുക. കുടുംബത്തിനും സ്വയാവശ്യത്തിനും സമൂഹത്തിനും കര്‍മ്മ മേഖലകള്‍ക്കും ആവശ്യാനുസരണം സമയം കണ്ടെത്തുക.

പ്രധാന പദങ്ങള്‍:പറ്റിപ്പിടിക്കുക, രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുക, ക്രമീകരിക്കുക, കൂട്ടിചേര്‍ക്കുക, താരതമ്യം ചെയ്യുക, പൂര്‍ത്തിയാക്കുക, എതിര്‍ക്കുക, വിശദീകരിക്കുക, രൂപം നല്‍കുക, സാധാരണമാക്കുക, തിരിച്ചറിയുക, സംയോജിപ്പിക്കുക, മാറ്റം വരുത്തുക, ആജ്ഞാപിക്കുക, രൂപവല്‍ക്കരിക്കുക, തയ്യാറാക്കുക, ബന്ധപ്പെടുത്തുക, ഉദ്ഗ്രഥനം.

്വാംശീകരണം (സ്വഭാവ വല്‍കരണം)മൂല്യ സ: സ്വഭാവം നിയന്ത്രിക്കുന്നവിധം ആശയങ്ങള്‍ ക്രോഡീകരിക്കുക. സ്വഭാവം ഉത്സുകവും അചഞ്ജലവും പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതുമായിരിക്കും. ഏറ്റവും പ്രധാനം പഠിതാവിന്‍റെ സവിശേഷതകളും. പാഠ്യ പ്രക്രിയകള്‍ പഠിതാവിന്‍റെ വ്യക്തിത്വത്തെയും, സാമൂഹ്യ, വൈകാരിക മേഖലകളുടെ ഉന്നമനത്തെയും ഉദ്ദേശിച്ചായിരിക്കും.

ഉദാഹരണങ്ങള്‍:ജോലികളിലെ നിപുണത, കൂട്ടായ്മ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളിലെ സഹകരണം, വ്യവസ്ഥകള്‍ക്കനുസൃതമായി വ്യക്തതയോടെയുള്ള പ്രശ്ന പരിഹാരം, ഉത്തരവാദി്ത്വത്തോടെയുള്ള പ്രവര്‍ത്തനവും പ്രതികരണവും, കാലികമായ മാറ്റങ്ങളുടെ സ്വീകരണം, കാഴ്ചക്കുപരി പ്രവര്‍ത്തിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ വ്യക്തിക്ക് വില നല്‍കുക.

പ്രധാന പദങ്ങള്‍:പ്രവര്‍ത്തിക്കുക, വിവേചിക്കുക, പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുക, പ്രേരിപ്പിക്കുക, ശ്രദ്ധിക്കുക, മാറ്റം വരുത്തുക, നിര്‍വ്വഹിക്കുക, പരിശീലിക്കുക, നിര്‍ദ്ദേശിക്കുക, യോഗ്യമാക്കുക, തര്‍ക്കിക്കുക, നവീകരിക്കുക, സഹായി്ക്കുക, പരിഹരിക്കുക, പരിശോധിക്കുക.

മനശ്ചാലക മണ്ഡലം

ബോധമനസ്സും നാഡികളും ഏകോപിച്ച് ചെയ്യുന്ന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളാണ് മനശ്ചാലക പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍. നൈപുണ്യങ്ങള്‍ ആര്‍ജ്ജിക്കുന്നത് മനശ്ചാലക പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ ആവര്‍ത്തനം കൊണ്ടാണ്. ഇത്തരം നിപുണതകള്‍ക്ക് വേഗത, കൃത്യത, അകലം, നടപടിക്രമങ്ങള്‍, പ്രവര്‍ത്തനത്തിന്‍റെ സാങ്കേതികത എന്നിവ അളവുകോലുകളാണ്. ഇവയില്‍ സാധാരണ ശീലം മുതല്‍ സങ്കീര്‍ണ്ണമായവവരെ എഴ് പ്രധാനപ്പെട്ട വിഭാഗത്തെകുറിച്ച് ചുവടെ പട്ടികയായി കൊടുക്കുന്നു.

വിഭാഗം

ഉദാഹരണവും പ്രധാന പദങ്ങളും

ഗ്രഹണ ശക്തി:ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെ വെളിപ്പെടുന്ന വിവരങ്ങള്‍ക്കനുസൃതമായി ശാരീരിക പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. നാഡികളടെ ഉത്തേജനം, വിവരങ്ങളുടെ പ്രസക്തി, അവ ശാരീരിക പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് കാരണമാവുക തുടങ്ങിയ വിവിധ ഘട്ടങ്ങള്‍ ഇതിലുള്‍പ്പെടുന്നു.

ഉദാഹരണങ്ങള്‍:വാമൊഴിക്കതീതമായി ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാന്‍ സാധിക്കുക, എറിയപ്പെട്ട ഒരു പന്ത് എവിടെ പതിക്കുമെന്ന് കണക്കുകൂട്ടി അതിനെ പിടികൂടാന്‍ ശ്രമിക്കുക, ഭക്ഷണ പദാര്‍‍ത്ഥങ്ങളുടെ ഗന്ധത്തിനും രുചിക്കുമനുസൃതമായി ആവശ്യത്തിന് മാത്രം അടുപ്പില്‍നിന്നും പാത്രത്തിലേക്ക് തീ കൊടുക്കുക, ഫോര്‍ക്ക് ലിഫ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്പോള്‍ പാലറ്റുമായി താരതമ്യം ചെയ്ത് ഫോര്‍ക്കിന്‍റെ നീളം ക്രമീകരിക്കുന്നത്.

പ്രധാന പദങ്ങള്‍:സ്വീകരിക്കുക, വിശദീകരണം, തെളിയിക്കുക, വ്യത്യാസപ്പെടുത്തുക, വേര്‍തിരിക്കുക, തിരിച്ചറിയുക, ഒറ്റപ്പെടുത്തുക, ബന്ധപ്പെടുത്തുക, തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

സ്ഥിതി:പ്രവര്‍ത്തന സജ്ജമാക്കുക. ഇതില്‍ മാനസിക, ശാരീരിക, വൈകാരിക സ്ഥിതികള്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നു. മേല്‍പറഞ്ഞ മൂന്ന് അവസ്ഥകള്‍ വിവിധ സാഹചര്യങ്ങളില്‍ ഒരാള്‍ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുമെന്ന് മുന്‍കൂട്ടി തീരുമാനിച്ചിരിക്കും.

ഉദാഹരണങ്ങള്‍:ഒരു നിര്‍മ്മാണ പ്രവര്‍ത്തനത്തിന്‍റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവും പ്രവര്‍ത്തിയും, ഒരാളുടെ കഴിവുകളേയും കുറവുകളെയും കുറിച്ചുള്ള ധാരണ, നൂതന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനുള്ള താല്‍പര്യം (പ്രചോദനം) തുടങ്ങിയവ.ശ്രദ്ധിക്കുക: മനശ്ചാലക പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളിലെ ഈ ഉപഭാഗം വൈകാരിക മണ്ഡലത്തിലെ "വ്യവസ്ഥകളോടുള്ള പ്രതികരണ" വുമായി വളരെ ഇഴ ചേര്‍ന്നിരിക്കുന്നു.

പ്രധാന പദങ്ങള്‍:തുടക്കം, പ്രവര്‍ത്തനം, വിശദീകരണം, നീക്കങ്ങള്‍, പ്രതികരണം, പ്രവര്‍ത്തന രീതി, നിലപാട്, സന്നദ്ധ പ്രവര്‍ത്തനം

മാര്‍ഗ്ഗദര്‍ശക പ്രതികരണം:പഠന പ്രക്രിയയിലെ പ്രാഥമിക ഘട്ടങ്ങള്‍ ദുഷ്കരങ്ങളാണ്. അനുകരണവും തെറ്റ് തിരുത്തലുകളും നിറഞ്ഞ പാഠ്യഘട്ടമാണത്. പ്രവര്‍ത്തികളുടെ ഗുണമേന്മ നിരന്തരമായ ശ്രമ ഫലമായി ഈ അവസരത്തില്‍ ലഭിക്കുന്നു.

ഉദാഹരണങ്ങള്‍:തെളിവ് കാണിച്ച് ബോദ്ധ്യപ്പെടുത്തിയപോലെ കണക്കിലെ ഒരു പ്രശ്നത്തിന് ഉത്തരം കണ്ടെത്തുന്നത്, ഒരു മാതൃക നിര്‍മ്മിക്കുന്നതിന് നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള‍ പിന്‍തുടരുന്നത്, ഫോര്‍ക്ക് ലിഫ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കാന്‍ പഠിക്കുന്പോള്‍ അദ്ധ്യാപകന്‍റെ കൈ സുചനകള്‍ക്ക് പ്രതികരിക്കുന്നത്.

പ്രധാന പദങ്ങള്‍:പകര്‍പ്പുകള്‍, അവശിഷ്ഠങ്ങള്‍, പിന്‍തുടരുക, വിപരീതമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുക, പുനര്‍നിര്‍മ്മിക്കുക, പ്രതികരണം

യന്ത്ര സംവിധാനം:പഠനത്തില്‍ സങ്കീര്‍ണ്ണമായ നൈപുണ്യത്തിന് ഇടയ്ക്കുള്ള ഘട്ടമാണിത്. പഠനത്തിന് വിധേയമായ കാര്യങ്ങള്‍ ഈ അവസരത്തില്‍ ജീവിതചര്യയുടെ ഭാഗമാകുകയും പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ആത്മ വിശ്വാസത്തോടെയും തികവോടെയുമുള്ളതായിത്തീരുന്നു.

ഉദാഹരണങ്ങള്‍:കാറുപയോഗിക്കുന്ന രീതി, കംപ്യൂട്ടര്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന വിധം, തകരാറായ ഒരു പൈപ്പ് നന്നാക്കുന്ന വിധം.

പ്രധാന പദങ്ങള്‍:കൂട്ടിചേര്‍ക്കുക, ത്വരിതപ്പെടുത്തുക, നിര്‍മ്മാണം, ഇടിച്ച് പൊളിച്ചെടുക്കുക, പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുക, ഉറപ്പിക്കുക, കെട്ടുക, ഉരയ്ക്കുക, ചൂടാക്കുക, കൈകാര്യം ചെയ്യുക, അളക്കുക, കേട്പാട് തീര്‍ക്കുക, കലര്‍ത്തുക, രൂപവല്‍ക്കരിക്കുക, രേഖാചിത്രങ്ങള്‍.

സങ്കീര്‍ണ്ണ സൂക്ഷ്മ പ്രതികരണം:സങ്കീര്‍ണ്ണമായ അംഗചലനങ്ങള്‍ കഠിനമായ പരിശ്രമത്തിലൂടെ തന്മയത്വത്തോടെ ചെയ്യാന്‍ സാധിക്കുക. ചടുലവും കൃത്യതയും ഏകോപിതവുമായി അത്തരമൊരു പ്രവര്‍ത്തി ചെയ്യാന്‍ സാധിച്ചാല്‍ അതിനെ നിപുണത എന്നു പറയാം. മടുപ്പുകൂടാതെയും തന്മയത്വത്തോടെയും ത്വരിതവുമായുള്ള പ്രവര്‍ത്തനം ഈ ഭാഗത്തിലുള്‍ക്കൊള്ളുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന് കാല്‍പ്പന്തുകളിക്കാരും ടെന്നീസുകളിക്കാരും കളിക്കളത്തിലെ ദുഷ്കരമായ അവസരങ്ങളില്‍ ഉപയോഗപ്രദമായ രീതിയില്‍ പന്ത് ഉപയോഗിക്കാന്‍ സാധിക്കുന്പോള്‍ അവരുണ്ടാക്കുന്ന ശബ്ദം അവരുടെ ഉദ്ദേശ്യ സാധ്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

ഉദാഹരണങ്ങള്‍:തിങ്ങി നിറഞ്ഞ കാര്‍പാര്‍ക്കിംഗ് സ്ഥലത്ത് ഒരു സമര്‍ത്ഥനായ ഡ്രൈവര്‍ കാര്‍ പാര്‍ക്ക് ചെയ്യുന്നത്. കംപ്യൂട്ടര്‍ വേഗത്തില്‍ സമര്‍ത്ഥമായി കൈകാര്യം ചെയ്യാന്‍ ഒരാള്‍ക്ക് സാധിക്കുന്നത്. പിയാനോ വായിക്കുന്പോള്‍ കാര്യക്ഷമത പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്.
പ്രധാന പദങ്ങള്‍:കൂട്ടിചേര്‍ക്കുക, പണിയുക, ത്വരിതപ്പെടുത്തുക, നിര്‍മ്മിക്കുക, ഇടിച്ച് പൊളിച്ചെടുക്കുക, പ്രകടിപ്പിക്കുക, കെട്ടുക, ഉറപ്പിക്കുക, ഉരയ്ക്കുക, ചൂടാക്കുക, കൈകാര്യം ചെയ്യുക, അളക്കുക, കേട്പാട് തീര്‍ക്കുക, കലര്‍ത്തുക, രൂപവല്‍ക്കരിക്കുക, രേഖാചിത്രങ്ങള്‍.

ശ്രദ്ധിക്കുക: പ്രധാന പദങ്ങള്‍ യന്ത്രഘടനാ വിഭാഗത്തില്‍പ്പെടുന്നത് തന്നെ. പക്ഷെ ഈ വിഭാഗ അവയെ നാമവിശേഷണങ്ങളായോ ക്രീയാ വിശേഷണങ്ങളായോ കൂടുതലായി ഉപയോഗിക്കുന്നു.

യുക്തമാക്കല്‍: കഴിവുകള്‍ മികച്ച രീതിയില്‍ വളര്‍ത്തിയെടുത്ത് ഒരാള്‍ക്ക് ചലന രീതികള്‍ മാറ്റം വരുത്തുന്നതിനും നൂതനമായ പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങള്‍ക്ക് ഉപയോഗിക്കാനും കഴിയുന്നു.

ഉദാഹരണങ്ങള്‍:പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത മേഖലകളില്‍ ഏറ്റവും നിപുണതയോടെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുക. പഠിതാവിന്‍റെ ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കനുസൃതമായി നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ പുതുക്കി നല്‍കുക. ഒരു പ്രത്യേക ജോലിക്കായി നിര്‍മ്മിച്ച യന്ത്രസാമഗ്രിയുപയോഗിച്ച് തികച്ചും വ്യത്യസ്ഥമായ ഒരു ജോലി ചെയ്യുക (ഉപകരണങ്ങള്‍ക്ക് കേടുപാടുകള്‍വരുന്നുമില്ല, കൂടാതെ പുതിയ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നതിന് ഒരപകടവുമില്ല).

പ്രധാന പദങ്ങള്‍:യുക്തമാക്കുക, രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുക, മാറ്റം, പുനക്രമീകരണം, പുന:സംഘടിപ്പിക്കുക, നവീകരിക്കുക, വ്യത്യാസ പ്പെടുത്തുക.

ഉത്ഭവം:പുതിയ തലങ്ങളിലുള്ള ചലനങ്ങള്‍ നൂതന സാദ്ധ്യതകള്‍ക്കുതകും വിധം പ്രശ്ന പരിഹാരങ്ങള്‍ക്കായി വളര്‍ത്തിയെടുക്കുക. ഉയര്‍ന്ന തരത്തില്‍ വളര്‍ത്തിയെടുത്ത നൈപുണ്യങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് പഠനത്തിന്‍റെ ഫലമായി സര്‍ഗ്ഗവൈഭവത്തെ ഉറപ്പിച്ച് പറയുന്നത്.

ഉദാഹരണങ്ങള്‍:ഒരു പുതിയ സിദ്ധാന്തം രൂപീകൃതമാക്കുക. സ്പഷ്ടവും ലളിതവുമായ പുതിയൊരു പഠന രീതി ആസൂത്രണം ചെയ്യുക. ശാരീരിക അഭ്യാസത്തിന് നവീനമായൊരു രീതി കണ്ടെത്തുക.

പ്രധാന പദങ്ങള്‍:ക്രമീകരിക്കുക, പണിയുക, കൂട്ടിചേര്‍ക്കല്‍, ക്രമപ്പെടുത്തുക, നിര്‍മ്മിക്കുക, സൃഷ്ടിക്കുക, മാതൃകാരൂപം ഉണ്ടാക്കുക, ആരംഭിക്കുക, ഉണ്ടാക്കുക, ഉത്ഭവിക്കുക.

മറ്റു മനശ്ചാലക മണ്ഡലങ്ങള്‍

നേരത്തേ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ കമ്മിറ്റി മറ്റ് മണ്ഡലങ്ങളുടെ സമാഹരണം നടത്തിയെങ്കിലും മനശ്ചാലക മണ്ഡലത്തെ വിവധ ഭേദങ്ങളെ തരം തിരിക്കാന്‍ സാധിച്ചില്ല. ഇതിനെ കുറിച്ച് പ്രതിബാധിച്ച ഒരേ ഒരാള്‍ 1972-ല്‍ സിംസനാണ്‍. ഈ അവസരത്തില്‍ ജനപ്രിയമായ മറ്റ് രണ്ട് വീക്ഷണങ്ങള്‍ക്ക് പ്രസക്തിയേറുന്നു.

ഡേവിന്‍റെ വീക്ഷണം (1975)

 • അനുകരണം: നിരീക്ഷണത്തിലൂടെയും അനുകരണത്തിലൂടെയും ഒരു സ്വഭാവ ഗുണം പകര്‍ത്തുക. ഗുണം മെച്ചമല്ലെങ്കിലും ചെയ്യാന്‍ സാധിക്കുന്നത്.
 • ഉദാഹരണം:ഒരു ചിത്രത്തെ പകര്‍ത്തി വരയ്ക്കുന്നത്.
 • കൈകാര്യം ചെയ്യല്‍:നിശ്ചിതമായ മാര്‍ഗ്ഗരേഖകളുടെ സഹായത്തോടെയും പരിശീലനത്തിലൂടെയും സ്വായത്തമാക്കിയ കഴിവുപയോഗിച്ച് പ്രശ്നങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കുക. ഉദാഹരണം : പഠിച്ചതോ, വായിച്ചതോ ആയ ഒരു ഭാഗത്തെയാസ്പദമാക്കി സ്വയം ആശയങ്ങള്‍ നൂതന ശൈലിയില്‍ അവതരിപ്പിക്കുക.
 • കൃത്യത: നവീകരിക്കപ്പെട്ട, കൂടുതല്‍ കൃത്യമായ, തെറ്റുകുറ്റങ്ങള്‍ ഇല്ലെന്ന് പറയാവുന്ന അവസ്ഥ. ഉദാഹരണം : ഏതെങ്കിലും ഒരു ജോലി ആവര്‍ത്തിച്ചാവര്‍ത്തിച്ച് ചെയ്ത് മികച്ച രീതിയില്‍ പൂര്‍ത്തീകരിക്കുക.
 • ആശയപ്രകടനം:ആശയങ്ങളെ കോര്‍ത്തിണക്കി, മാനസിക താല്‍പര്യങ്ങള്‍ക്കും ഇംഗിതങ്ങള്‍ക്കുമനുസൃതമായി പ്രകടിപ്പിക്കുക. ഉദാഹരണം : സംഗീതവും കഥകളും നിറങ്ങളും ശബ്ദങ്ങളും ഒത്തിണക്കി ഒരു ആശയം ചിത്രീകരിക്കുക.
 • സ്വാഭാവികത:ലഭിക്കുന്ന അവസരങ്ങളില്‍ കൂടുതല്‍ ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലാതെ മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുക്കാന്‍ കഴിയുന്ന അവസ്ഥയാണ് സ്വാഭാവികത. ഉദാഹരണം : മൈക്കല്‍ ജോര്‍ദാന്‍ ബാസ്ക്കറ്റ് ബോള്‍ കളിക്കുന്നത്, നാന്‍സി ലോപ്പസ് ഗോള്‍ഫ് ബാള്‍ അടിക്കുന്നത്.

ഹാരോസിന്‍റെ വീക്ഷണം (1972):

 • ചിന്താധീനമല്ലാത്ത ചലനങ്ങള്‍ - പഠനത്തിന് വിധേയമാക്കപ്പെടാത്ത ചലനങ്ങള്‍
 • അടിസ്ഥാനപരമായ ചലനങ്ങള്‍- ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായ ചലനങ്ങളായ നടത്തം, മുറുകെ പിടികുക്കുക തുടങ്ങിയവ.
 • ഗ്രഹണ ശക്തി– കാഴ്ച, കേള്‍വി, നയപൂര്‍വ്വമുള്ള വിവേചനം തുടങ്ങിയ ഉത്തേജന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞുള്ള പ്രതികരണം.
 • ശാരീരിക കഴിവുകള്‍- ശരീരത്തിന്‍റെ കായികവും മാനസികവുമായ കരുത്ത് അതിന്‍റെ ശക്തിയുടെയും ചുറുചുറുക്കിന്‍റെയും വളര്‍ച്ചയ്ക്കായി ഉപയോഗിക്കുക.
 • നൈപുണ്യ ചലനങ്ങള്‍- സാധാരണയില്‍നിന്നും വ്യത്യസ്ഥമായി കലയ്ക്കും കായികക്ഷമതയ്ക്കുമായി വളര്‍ത്തിയെടുക്കുന്ന പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള അംഗചലനങ്ങള്‍.
 • വാമൊഴിയിതര ആശയവിനിമയം- പ്രത്യേക തരം അംഗവിക്ഷേപങ്ങള്‍, മുഖത്തെ ഭാവഭേദങ്ങള്‍, ആംഗ്യങ്ങള് തുടങ്ങിയവ.

ബ്ളൂമിന്‍റെ പുനര്‍വിചിന്തനം ചെയ്യപ്പെട്ട ബോധനോദ്ദേശ്യങ്ങള്‍

ലോറിന്‍ ആന്‍റേഴ്സണ്‍ എന്ന ബ്ളൂമിന്‍റെ ഒരു വിദ്യാര്‍ത്ഥി തൊണ്ണൂറുകളുടെ മധ്യത്തില്‍ ബ്ളൂമിന്‍റെ ധാരണാഗ്രഹണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സിദ്ധാന്തത്തില്‍ കാതലായ മാറ്റങ്ങള്‍ വരുത്തി. പ്രധാനമായി 1) നാമരൂപങ്ങളില്‍നിന്ന് ആറു വിഭാഗങ്ങളെയും കര്‍മ്മരൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റി. 2) അവയുടെ നേരിയ പുനക്രമീകരണം.

കൂടുതല്‍ സജീവമായ ചിന്തകളെയും ഒരു പക്ഷെ ഏറെ കൃത്യതയെയുമാണ് ഈ പുതിയ തരം തിരിവ് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നത്:

 

സാങ്കേതിക വിദ്യകള്‍- അദ്ധ്യാപനവും പഠന പ്രക്രിയയും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന്

സാങ്കേതിക വിദ്യകള്‍- അദ്ധ്യാപനവും പഠന പ്രക്രിയയും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന്

വിദ്യാഭ്യാസത്തില്‍ ഐസിടി യുടെ മികച്ച പ്രയോഗം ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിന് അനുയോജ്യമായ സാങ്കേതിക ഉപകരണങ്ങള്‍ നിങ്ങളുടെ വിദ്യാലയത്തിനു വേണ്ടി തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് മര്‍മ്മ പ്രധാനമായ ചുവടുവയ്പാണ്. ഈ ഭാഗം, വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് പ്രയോഗിക്കാവുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യകളെക്കുറിച്ചും വിദ്യാഭ്യാസത്തില്‍ ഐസിടിയുടെ പ്രായോഗിക തലത്തിലുള്ള വെല്ലുവിളികളെക്കുറിച്ചും ഉള്ള വിവരങ്ങള്‍ നല്കുന്നു.

എന്താണ് ഐസിടി?

ഇലക്ട്രോണിക് രീതിയില്‍ സംപ്രേഷണം നടത്തുക, ശേഖരിക്കുക, നിര്‍മ്മിക്കുക, പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുക, പങ്കുവയ്ക്കുക അല്ലെങ്കില്‍ വിവരങ്ങള്‍ കൈമാറ്റം ചെയ്യുക മുതലായവയ്ക്കു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ രൂപങ്ങളെയാണ് ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ആന്‍റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്‍ ടെക്നോളജി (ഐസിടി) എന്ന സാങ്കേതിക പദം കൊണ്ട് അര്‍ഥമാക്കുന്നത്. ഐസിടി യുടെ വിശാലമായ ഈ നിര്‍വ്വചനത്തില്‍ റേഡിയോ, ടെലിവിഷന്‍, വീഡിയോ, ഡിവിഡി, ടെലഫോണ്‍ (സ്ഥിരമായതും, മൊബൈല്‍ ഉപയോഗിച്ചുള്ളതും), സാറ്റലൈറ്റ് വ്യവസ്ഥകള്‍, കംപ്യൂട്ടര്‍, നെറ്റ്വര്‍ക്ക് ഹാര്‍ഡ് വെയര്‍, സോഫ്റ്റ് വെയര്‍ തുടങ്ങിയ സാങ്കേതിക വിദ്യകള്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നു. അതുപോലെ, വീഡിയോ കോണ്‍ഫറന്‍സിംഗ്, ഇ-മെയില്‍, ബ്ലോഗുകള്‍ തുടങ്ങിയ ഉപകരണങ്ങളും സേവനങ്ങളും ഈ സാങ്കേതികവിദ്യകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു

വിദ്യാഭ്യാസവുമായി ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ആന്‍റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്‍ ടെക്നോളജിയുടെ (ഐസിടി) ആധുനിക രൂപങ്ങള്‍ സമന്വയിപ്പിക്കേണ്ടത്, "ഇന്‍ഫര്‍‌മേഷന്‍ ഏജിന്‍റെ" വിദ്യാഭ്യാസ ലക്ഷ്യങ്ങള്‍ തിരിച്ചറിയുന്നതിന് അനിവാര്യമാണ്. വളരെ ഫലപ്രദമായി ഇത് ചെയ്യുന്നതിന്, വിദ്യാഭ്യാസ വിചക്ഷണന്മാര്‍, പ്രിന്‍സിപ്പാള്‍മാര്‍, അധ്യാപകര്‍, സാങ്കേതിക വിദഗ്ദ്ധര്‍ എന്നിവര്‍ സാങ്കേതികത, പരിശീലനം, സാമ്പത്തികം, ബോധനപരം, അടിസ്ഥാന സൗകര്യ ആവശ്യങ്ങള്‍ എന്നീ മേഖലകളില്‍ ധാരാളം തീരുമാനങ്ങള്‍ എടുക്കേണ്ടതായുണ്ട്. പലര്‍ക്കും ഒരു പുതിയ ഭാഷ പഠിക്കുന്നതു പോലെയല്ല, മറിച്ച് ഒരു പുതിയ ഭാഷയില്‍ എങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കാം എന്നതു പോലെ വളരെ സങ്കീര്‍ണ്ണമായ ജോലിയാണിത്.

സാറ്റ്‌ലൈറ്റുകള്‍ (ഉപഗ്രഹങ്ങള്‍) രാജ്യങ്ങളെ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതു മുതല്‍ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ അവരുടെ ക്ലാസ്സ് മുറികളിലിരുന്നു ജോലി ചെയ്യുന്ന യന്ത്രങ്ങള്‍ വരെയുള്ള ഉപകരണങ്ങളെ തന്നെയാണ് ഈ ഭാഗം ശ്രദ്ധയൂന്നുന്നത്. ഇത് അധ്യാപകര്‍, നയതന്ത്രങ്ങള്‍ രൂപപ്പെടുത്തുന്നവര്‍, പദ്ധതി ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നവര്‍, പാഠ്യക്രമം വികസിപ്പിക്കുന്നവര്‍, ഐസിടി ഉപകരണങ്ങള്‍, സാങ്കേതികത, വ്യവസ്ഥകള്‍ എന്നിവയുടെ എപ്പോഴും ആശങ്ക സൃഷ്ടിക്കും വിധം സങ്കീര്‍ണ്ണമായ വഴികളില്‍ സ്വന്തം പാത കണ്ടെത്തിയവര്‍ എന്നിവരെ സഹായിക്കുവാനുള്ളതാണ്

വിദ്യാഭ്യാസത്തില്‍ ഐസിടിയുടെ പങ്ക്

വിശാലമായി പറഞ്ഞാല്‍, വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവര്‍ത്തകര്‍, നയങ്ങള്‍ രൂപപ്പെടുത്തുന്നവര്‍, ഗവേഷകര്‍ തുടങ്ങിയവരെല്ലാം തന്നെ അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യം ഐസിറ്റി വിദ്യാഭ്യാസത്തില്‍ ഏറെ ഗുണപരമായ ഫലം ഉളവാക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. എന്നാല്‍ വിദ്യാഭ്യാസ നവീകരണത്തില്‍ ഐസിടിയുടെ കൃത്യമായ പങ്കും അതിന്‍റെ സഫലീകരണം എത്ര നന്നായി ഉറപ്പാക്കാന്‍ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യത്തെക്കുറിച്ചുമാണ് ഇപ്പോഴും വാദപ്രതിവാദം നിലനില്ക്കുന്നത്

വിദ്യാഭ്യാസത്തില്‍ ഐസിടിയുടെ സ്വാധീനം ഏത് ദിശയിലേയ്ക്കാണ് നയിക്കുന്നു എന്നുള്ളതും വിദ്യാലയങ്ങള്‍ പിന്തുടരുന്ന സാങ്കേതികവിദ്യ ഏത് മാര്‍ഗ്ഗത്തിലൂടെയായിരിക്കണം എന്നെല്ലാം അന്വേഷിക്കുന്ന ലേഖനങ്ങള്‍, റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍, ഓണ്‍ ലൈന്‍ ആനുകാലികങ്ങളിലേക്കുള്ള ലിങ്കുകള്‍, വെബ് സൈറ്റുകള്‍ എന്നിവയാണ് ഈ വിഭാഗത്തില്‍ ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത്

(ഈ വിഭാഗത്തില്‍ ഐസിടി വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ ഉണ്ടായ നേട്ടങ്ങള്‍ പ്രതിപാദിക്കുന്ന ലേഖനങ്ങള്‍ കൂടാതെ, വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടികളില്‍ ഐസിടിയെ സമന്വയിപ്പിക്കുന്നതിനും പരിഗണിക്കേണ്ടതായ പ്രശ്നങ്ങള്‍, പഠിച്ച പാഠങ്ങള്‍, ഒഴിവാക്കേണ്ട പൊതുവായ തെറ്റുകള്‍ എന്നിവയെ ഉള്‍‌ക്കൊള്ളിക്കുന്നതിനുള്ള മാര്‍ഗ്ഗ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ നല്കുന്ന ലേഖനങ്ങളും കേസ് സ്റ്റഡികളും ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നു.)

സാങ്കേതിക വിദ്യ പ്രവര്‍ത്തനത്തില്‍

സാങ്കേതിക വിദ്യകളുടെ പ്രയോഗത്തിനായി ലോകമെന്പാടുമായി അവലംബിക്കുന്ന നയങ്ങള്‍, ഉപായങ്ങള്‍, പ്രായോഗിക മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ എന്നിവ ചിത്രീകരിക്കുന്ന പര്യവേക്ഷണം, ജയപരാജയങ്ങള്‍ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള കഥകള്‍, വിഷയങ്ങള്‍ താഴെ പറയുന്നവ ഒറ്റയ്ക്കോ ഒന്നുചേര്‍ന്നോ ആണ് പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത്.

 • വിവിധ മാര്‍ഗ്ഗങ്ങളിലൂടെയുള്ള പഠനം
 • വിദ്യാഭ്യാസ ടെലിവിഷന്‍
 • വിദ്യാഭ്യാസ റേഡിയോ
 • വെബ് അടിസ്ഥാന നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍
 • പര്യവേക്ഷണത്തിനായി ലൈബ്രറികള്‍
 • ശാസ്ത്രത്തിലും സാങ്കേതിക വിദ്യയിലുമുള്ള പ്രവര്‍ത്തന പരിപാടികള്‍
 • മാധ്യമങ്ങളുടെ ഉപയോഗ
 • ബാല്യത്തിന്‍റെ ആദ്യഘട്ട വികസനം, കുറഞ്ഞ ജനസാന്ദ്രത, പ്രായപൂര്‍ത്തിയായവരുടെ സാക്ഷരത, സ്ത്രീ വിദ്യാഭ്യാസം, തൊഴില്‍ ശക്തി ഉയര്‍ത്തല്‍ തുടങ്ങിയ മേഖലകളില്‍ സാങ്കേതിക വിദ്യ ലക്ഷ്യമിടുന്ന ഉപയോഗം
 • അധ്യാപകരെ തയ്യാറാക്കുന്നതിനും ഒദ്യോഗിക ജീവിതത്തിലുടനീളമുള്ള പരിശീലനത്തിനുമുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യകള്‍
 • നയങ്ങളുടെ ആസൂത്രണത്തിനും, രൂപകല്പനയ്ക്കും വിവരനിര്‍വ്വഹണത്തിനുമുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യകള്‍
 • വിദ്യാലയ നടത്തിപ്പിനുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യകള്‍

ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യകള്‍
താഴെ പറയുന്ന പഠന സാങ്കേതിക വിദ്യകളുടെ വിവധമേഖലകളില്‍ എന്തെല്ലാം ലഭ്യമാണ് എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിശകലനം:

 • ബോധനപരമായ സാമഗ്രികള്‍
 • ദൃശ്യ, ശ്രവ്യ, ഡിജിറ്റല്‍ ഉല്പന്നങ്ങള്‍
 • സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍, കണ്ടന്‍റ് വെയര്‍
 • പരസ്പരം ബന്ധപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള രീതികള്‍
 • മാധ്യമം
 • വിദ്യാഭ്യാസ വെബ് സൈറ്റുകള്‍

ഭാവിയുടെ സാങ്കേതിക വിദ്യകള്‍
ലഭ്യമായിട്ടുള്ളവയ്ക്കൊപ്പം വരാനിരിക്കുന്നവയുടെയും അടിസ്ഥാനത്തില്‍, തൊഴിലാളികളുടെയും തീരുമാനങ്ങള്‍ എടുക്കുന്നവരുടെയും ഭാവനയെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുകയും ഭാവിയിലേക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ആസൂത്രണത്തില്‍ അവരെ പിന്തുണയ്ക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഒറ്റനോട്ടത്തില്‍ സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ ഭാവിയിലേയ്ക്കായുള്ളത്.

റേഡിയോ, ടെലിവിഷന്‍

ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടു മുതല്‍ റേഡിയോയും ടെലിവിഷനും വിദ്യാഭ്യാസരംഗത്ത് ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നു.

മൂന്ന പ്രധാനരീതികളിലാണ് ഐസിടിയുടെ ഈ രൂപങ്ങള്‍ ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നത്:

 • ദൃശ്യവല്കരിച്ച പാഠങ്ങളിലൂടെയും ഇന്‍ററാക്ടിവ് റേഡിയോ ഇന്‍സ്ട്രക്ഷന്‍ (ഐആര്‍ഐ) എന്നിവയിലൂടെയും ക്ലാസ്സ് റൂമിലെ നേരിട്ടുള്ള അധ്യാപനത്തിന്
 • സ്കൂള്‍ പ്രക്ഷേപണത്തില്‍, പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യപ്പെട്ട പരിപാടി അധ്യാപനത്തിന് പൂരകമാകുന്ന രീതിയില്‍ സജ്ജീകരിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിലും മറ്റ് വിധത്തില്‍ പഠനവിഭവങ്ങള്‍ ലഭ്യമല്ലെങ്കിലും
 • പൊതുവായതും അനൌപചാരികവുമായ വിദ്യാഭ്യാസ അവസരങ്ങള്‍ ലഭ്യമാക്കുന്ന പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടി

നിത്യേന ക്ലാസ്സ് മുറികളിലേക്ക് ആവശ്യമായ പാഠങ്ങള്‍ നല്കുന്ന രീതിയാണ് ഐആര്‍ഐ യില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. റേഡിയോ പാഠങ്ങള്‍ നിശ്ചിതവിഷയങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളവയാണ്. അധ്യാപനത്തിന്‍റെ ഗുണനേന്മ വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും പഠനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്ന തിനുമായി അധ്യാപകര്‍ക്ക് ക്രമീകൃതവും ഘടനാപരവുമായ പിന്തുണ നല്കുക എന്ന നിശ്ചിത തലത്തില്‍ ലക്ഷ്യമിടുന്നവയാണ് ഈ പാഠങ്ങള്‍. പഠന സാമാഗ്രഹികളും അധ്യാപകരുമില്ലാത്ത ഒറ്റപ്പെട്ട സ്കൂളുകളിലേക്കും പഠന കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്കും വേണ്ടി മുന്‍കൂട്ടി തയ്യാറാക്കിയ പാഠങ്ങളിലൂടെ വിദ്യാഭ്യാസം എത്തിക്കുക എന്നതും ഐആര്‍ഐ യുടെ ലക്ഷ്യമാണ്. ഔപചാരികവും അനൗപചാരികവുമായ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്‍റെ ഗുണമേന്മയില്‍ പോസിറ്റിവ് ആയ സ്വാധീനമുളവാക്കുവാന്‍ ഐആര്‍ഐ പദ്ധതികള്‍ക്കു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്‌ടെന്ന് പഠനങ്ങള്‍ പറയുന്നു. ധാരാളം ആളുകളിലേക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ ഉള്ളടക്കം വളരെ കുറഞ്ഞ ചെലവില്‍ എത്തിക്കാനുമുള്ള മാര്‍ഗ്ഗവുമാണിത്.

ദൃശ്യവല്കരിച്ച പാഠങ്ങള്‍ മറ്റ് പഠനോപകരണങ്ങളുടെ പൂരകമായോ അങ്ങനെതന്നെയോ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. പഠിതാക്കളെ കൂടുതലായി പങ്കെടുപ്പിക്കുവാനായി അവര്‍ക്ക് പ്രാധാന്യമെന്നു തോന്നുന്ന വിഷയങ്ങള്‍ ഉള്‍‌ക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പരസ്പര സമ്പര്‍ക്ക പരിപാടികള്‍, അധ്യാപരുടെ സംഭാഷണം എന്നിവ പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുന്ന ടെലിവിഷന്‍ പരിപാടികളില്‍ നിന്ന് വികസിപ്പിച്ചടുത്തവയാണ് ഈ പാഠങ്ങള്‍. ടെലിവിഷന്‍ വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടികളുടെ അനുബന്ധമായി പഠനവും പരസ്പര സമ്പര്‍ക്കവും (ഇന്‍ററാക്ഷന്‍) ഉയര്‍ത്തുന്നതിനു വേണ്ട അച്ചടിച്ച സാമഗ്രികളും മറ്റ് വിഭവങ്ങളും എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കും

ഏഷ്യ-പസഫിക് മേഖലകളില്‍ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രക്ഷേപണം ദൂരവ്യാപകമാണ്. ഇന്ത്യയില്‍, ഉദാഹരണത്തിന്, ഇന്ദിര ഗാന്ധി നാഷണല്‍ ഓപ്പണ്‍ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ടെലിവിഷന്‍, വീഡിയോ കോണ്‍ഫറന്‍സ് കോഴ്സുകള്‍ സംപ്രേക്ഷണം ചെയ്യാറുണ്ട്.

പ്രക്ഷേപണത്തിന് നിശ്ചിതമായ പാഠങ്ങളെ കൂടാതെ, റേഡിയോയും ടെലിവിഷനും പൊതുവായ വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടികളും പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യാറുണ്ട്. അടിസ്ഥാനപരമായി, വിദ്യാഭ്യാസ മൂല്യത്തോടു കൂടിയ ഏത് റേഡിയോ അല്ലെങ്കില്‍ ടെലിവിഷന്‍ പരിപാടികളും "പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടി" ആയാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. ഉദാഹരണമായി "സിസെം സ്ട്രീറ്റ്" യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സില്‍ കുട്ടികള്‍ക്കായുള്ള ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ ടെലിവിഷന്‍ പരിപാടിയാണ്. മറ്റൊരുദാഹരണം, കനേഡിയന്‍ വിദ്യാഭ്യാസ റേഡിയോ ചര്‍ച്ചാ ഫോറം "ഫാം റേഡിയോ ഫോറം" ആണ്.

റേഡിയോ, ടിവി പ്രക്ഷേപണം വിദ്യാഭ്യാസത്തില്‍ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം?

യഥാക്രമം 1920 കളിലും 1950 കളിലും മുതല്‍ റേഡിയോയും ടെലിവിഷനും വിദ്യാഭ്യാസ ഉപാധികളായി പരക്കെ ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. വിദ്യാഭ്യാസത്തില്‍ റേഡിയോയും ടിവിയും ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മൂന്ന പ്രധാന സമീപനങ്ങളുണ്ട്:

 1. താത്കാലികമായി പ്രക്ഷേപണപരിപാടി അധ്യാപകര്‍ക്കു പകരമായി മാറുന്ന തരത്തില്‍ ക്ലാസ്സില്‍ നേരിട്ടുള്ള അധ്യാപനം
 2. പ്രക്ഷേപണ പരിപാടി കുറവുകള്‍ തീര്‍ക്കുന്ന അധ്യാപനമായിത്തീരുകയും മറ്റ് പഠന വിഭവങ്ങള്‍ ലഭ്യമല്ലാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഘട്ടങ്ങളിലുള്ള സ്കൂള്‍ പ്രക്ഷേപണം
 3. പൊതുവായതും അനൌപചാരികവുമായ വിദ്യാഭ്യാസ അവസരങ്ങള്‍ നല്കുന്ന പ്രാദേശിക, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര സ്റ്റേഷനുകളിലെ പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടികള്‍

ക്ലാസ്മുറികളിലെ നേരിട്ടുള്ള അധ്യാപന രീതിക്ക് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയവും രേഖപ്പെടുത്തിയ ഏറ്റവും മികച്ച ഉദാഹരണവുമാണ്, ഇന്‍ററാക്ടിവ് റേഡിയോ ഇന്‍സ്ട്രക്ഷന്‍ (ഐആര്‍ഐ). ഇതില്‍ "നിത്യേന ക്ലാസ് മുറികളിലേക്കാവശ്യമായ 20-30 മിനുട്ട് ദൈര്‍ഘ്യമുള്ള മുന്‍കൂട്ടി തയ്യാറാക്കിയ നേരിട്ടുള്ള അധ്യാപന, പഠന രീതികളാണ് ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത്. കണക്ക്, ശാസ്ത്രം, ആരോഗ്യം, ദേശീയ-സംസ്ഥാന പാഠ്യക്രമത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ഭാഷകള്‍ എന്നിവയുടെ നിശ്ചിത തലത്തിലെ പഠനലക്ഷ്യങ്ങള്‍ക്കനുസൃതമായാണ് റേഡിയോ പാഠങ്ങള്‍ വികസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ക്ലാസ്മുറി പഠനത്തിന്‍റെ ഗുണമേന്മ മെച്ചപ്പെടുത്തുക, ശരിയായ പഠന വിഭവങ്ങളില്ലാത്ത സ്കൂളുകളിലെ ശരിയായ പരിശീലനം നേടിയിട്ടില്ലാത്ത അധ്യാപകര്‍ക്ക് ക്രമമായ, ഘടനാപരമായ സഹായമായും റേഡിയോ പാഠങ്ങള്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിലും മറ്റ് ദക്ഷിണ ഏഷ്യന്‍ രാജ്യങ്ങളിലും ഐആര്‍ഐ പദ്ധതികള്‍ പ്രയോഗത്തില്‍ വരുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഏഷ്യയില്‍ 1980 ല്‍ തായ് ലാന്‍റിലാണ് ആദ്യമായി ഐആര്‍ഐ നടപ്പില്‍ വരുത്തിയത്; ഇന്തോനേഷ്യ, പാക്കിസ്ഥാന്‍, ബംഗ്ലാദേശ്, നേപ്പാള്‍ എന്നിവിടങ്ങളില്‍ 1990 ല്‍ അവരുടെ സ്വന്തം ഐആര്‍ഐ പദ്ധതികള്‍ സ്വീകരിക്കുകയുണ്ടായി. പഠന നിലവാരം ഉയര്‍ത്തുക എന്നുള്ളതാണ് –വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്‍റെ പ്രാപ്യത വിപൂലികരിക്കുക എന്നതു മാത്രമല്ല- അതിന്‍റെ പ്രഥമ ലക്ഷ്യം എന്നതാണ് മറ്റ് വിദൂര പഠന പദ്ധതികളില്‍ നിന്ന് ഐആര്‍ഐ യെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത്. ഔപചാരികവും അനൌപചാരികവുമായ സജ്ജീകരണങ്ങളില്‍ അതിന് കൂടുതല്‍ വിജയം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പഠനത്തിന്‍റെ അനന്തരഫലങ്ങള്‍, വിദ്യാഭ്യാസ നീതി എന്നീ കാര്യങ്ങളില്‍ ഐആര്‍ഐ പദ്ധതികള്‍ വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയ ഫലങ്ങള്‍ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് ലോകത്തെമ്പാടും നടന്ന വിപുലമായ ഗവേഷണങ്ങള്‍ കാണിച്ചു തരുന്നു. സമ്പദ് വ്യവസ്ഥാ മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ വച്ച് നോക്കുമ്പോള്‍ മറ്റ് ഇടപെടലുകളെ അപേക്ഷിച്ച് അത് വളരെ ചെലവു കുറഞ്ഞതാണെന്ന് തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

കേന്ദ്രീകൃതമായി നിര്‍മ്മിക്കുന്ന ടെലിവിഷന്‍ പരിപാടികള്‍ രാജ്യത്താകമാനമായി സാറ്റലൈറ്റ് മുഖേന ഒരുപോലെയുള്ള രണ്ടാംതരം പാഠ്യക്രമം പിന്തുടരുന്ന സാധാരണ സ്കൂളുകളില്‍ ഒരു നിശ്ചിത സമയത്ത് സംപ്രേക്ഷണം ചെയ്യുന്നു. ഓരോ മണിക്കൂറും വ്യത്യസ്ഥമായ വിഷയങ്ങളിലും അധ്യാപകര്‍ നയിക്കുന്ന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളിലുമാണ് ഊന്നല്‍ നല്കുന്നത്. ഓരോ തലത്തിലും എല്ലാ വിജ്ഞാനശാഖയിലേയ്ക്കും ഒരു അധ്യാപകന്‍ മാത്രം സ്കൂളിലുണ്ടാകുമ്പോള്‍ വ്യത്യസ്ത അധ്യാപകരെയാണ് ടെലിവിഷന്‍ കുട്ടികള്‍ക്കു മുന്നില്‍ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്
വര്‍ഷങ്ങളിലൂടെ പരിപാടിയുടെ രൂപരേഖ ധാരാളം മാറ്റങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട്. "സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന തലകള്‍" എന്ന സമീപനത്തില്‍ നിന്നും അധ്യാപന രീതിക്കു ചുറ്റുമായി സമൂഹത്തെ പരിപാടിയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തില്‍ അന്യോന്യം സമ്പര്‍ക്കം പുലര്‍ത്തുന്നതും ചലനാത്മകവുമായ രീതിയിലേക്ക് അത് മാറിക്കഴിഞ്ഞു. സമൂഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങള്‍ പരിപാടിയില്‍ യോജിപ്പിക്കുക, കുട്ടികള്‍ക്ക് സമന്വയിപ്പിച്ച വിദ്യാഭ്യാസം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുക, സ്കൂളിന്‍റെ നടത്തിപ്പിലും സ്ഥാപനത്തിലും സമൂഹത്തെ കൂടുതല്‍ ഭാഗഭാക്കാക്കുക, സാമൂഹിക പ്രവര്‍ത്തനത്തില്‍ കുട്ടികളെ പ്രചോദിപ്പിക്കുക എന്നതെല്ലാമാണ് സ്ട്രാറ്റജി (തന്ത്രം) എന്നതുകൊണ്ടര്‍ഥമാക്കുന്നത്. ടെലിവിഷന്‍ പരിപാടികളുടെ വിലയിരുത്തല്‍ പ്രോത്സാഹജനകമാണ്: പൊതുവായ സെക്കന്‍ഡറി സ്കൂളുകളെയും സാങ്കേതിക സ്കൂളുകളേയും അപേക്ഷിച്ച് കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്ന വിദ്യാര്‍ഥികളുടെ നിരക്ക് വളരെ മെച്ചമാണ്. ഏഷ്യയില്‍, ചൈനയില്‍ 44 റേഡിയോ, ടിവി സര്‍വ്വകലാശാലകളുണ്ട് (ചൈന സെന്ട്രല്‍ റേഡിയോ അന്‍റ് ടെലിവിഷന്‍ ഉള്‍പ്പടെ), ഇന്തോനേഷ്യയിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റാസ് ടെര്‍ബുക്ക, ഇന്ദിര ഗാന്ധി നാഷണല്‍ ഓപ്പണ്‍ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്നിവ അവയുടെ ക്രമാനുഗതമായ വലിയ ജനസമൂഹത്തിലേക്ക് എത്തും വിധം, ക്ലാസ്സുകളിലെ നേരിട്ടുള്ള അധ്യാപനം, സ്കൂള്‍ പ്രക്ഷേപണം എന്നിവയിലേക്ക് റേഡിയോയും ടെലിവിഷനും വിപുലമായി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അച്ചടിച്ച സാമഗ്രികളും ഓഡിയോ കാസറ്റുകളും ഈ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രക്ഷേപണത്തെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്.
ജപ്പാന്‍റെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ദ എയര്‍ 160 ടെലിവിഷന്‍ കോഴ്സുകളും 160 റേഡിയോ കോഴ്സുകളും 2000 ത്തില്‍ പ്രക്ഷേപണം ചെയ്തു. ഓരോ കോഴ്സും 15 മുതല്‍ 45 മിനിട്ടു വരെയുള്ള ലക്ചറുകള്‍ രാജ്യത്താകമാനമായി ആഴ്ചയില്‍ ഒരിക്കലെന്ന നിലയില്‍ 15 ആഴ്ച പ്രക്ഷേപണം ചെയ്തു. കോഴ്സുകള്‍ സര്‍വ്വകലാശാലയുടെ സ്വന്തം സ്റ്റേഷനുകളില്‍ നിന്ന് രാവിലെ 6 മണി മുതല്‍ ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണി വരെയാണ് പ്രക്ഷേപണം ചെയ്തത്. വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് അച്ചടിച്ച പഠന സാമഗ്രികളും, മുഖാമുഖ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളും ഓണ്‍ ലൈന്‍ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളും അനുബന്ധമായി നല്കി.

ദേശീയ പാഠ്യക്രമമനുസരിച്ച് വൈവിദ്ധ്യമാര്‍ന്ന വിഷയങ്ങളില്‍ തയ്യാറാക്കിയ അച്ചടിച്ച പഠനസാമഗ്രികള്‍, കാസെറ്റുകള്‍, സിഡി റോമുകള്‍, ക്ലാസില്‍ നേരിട്ടുള്ള അധ്യാപനം പോലുള്ള സ്കൂള്‍ പ്രക്ഷേപണം എന്നിവ എപ്പോഴും വിതരണം ചെയ്യുന്നു. പക്ഷേ, ക്ലാസിലെ നേരിട്ടുള്ള അധ്യാപനത്തില്‍ നിന്നു വ്യത്യസ്തമായി സ്കൂള്‍ പ്രക്ഷേപണം അധ്യാപകന് പകരമാവുക എന്നതല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. മറിച്ച് പരമ്പതാഗത ക്ലാസ്മുറി ശിക്ഷണ രീതിയെ പരിപോഷിപ്പിക്കുയാണ് ഇതിലൂടെ ചെയ്യുന്നത്. പ്രക്ഷേപണ സാമഗ്രികളെ അവരുടെ ക്ലാസ് മുറികളില്‍ എങ്ങനെ സമന്വയിപ്പിക്കണമെന്ന് അധ്യാപകര്‍ തീരുമാനിക്കുന്നതു മുതല്‍ സ്കൂള്‍ പ്രക്ഷേപണം ഐആര്‍ഐ യേക്കാളും അയവുള്ളതായിരിക്കും. ബ്രിട്ടീഷ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ എജ്യുക്കേഷന്‍ റേഡിയോ, ടിവി ഇന്‍ യുണൈറ്റഡ് കിംഗ്ഡം, എന്‍എച്ച് കെ ജപ്പാനീസ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേഷന്‍ എന്നിവ വന്‍തോതില്‍ സ്കൂള്‍ പ്രക്ഷേപണം നടത്തുന്ന ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിംഗ് കോര്‍പ്പറേഷനുകളാണ്. വികസ്വര രാഷ്ട്രങ്ങളില്‍, സ്കൂള്‍ പ്രക്ഷേപണം, വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയവും വിവരവിനിമയ മന്ത്രാലയവും തമ്മിലുള്ള പങ്കാളിത്തത്തിന്‍റെ ഫലമാണ്.

എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള പഠിതാക്കള്‍ക്ക് അനൌപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസ അവസരങ്ങള്‍ നല്കുന്ന വിശാലമായ പരിപാടികള്‍ -വാര്‍ത്താപരിപാടികള്‍, ഡോക്യുമെന്‍ററി പരിപാടികള്‍, ക്വിസ് പ്രദര്‍ശനം, വിദ്യാഭ്യാസ കാര്‍ട്ടൂണുകള്‍ തുടങ്ങിയവ- ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്നതാണ് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടി. മറ്റൊരു തരത്തില്‍, അനൌപചാരികവും വിദ്യാഭ്യാസ മൂല്യമുള്ളതുമായ ഏത് റേഡിയോ ടിവി പരിപാടികളും ഈ ഗണത്തില്‍ പെടുത്താവുന്നതാണ്. യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആധാരമായ ടെലിവിഷന്‍ പ്രദര്‍ശനമായ സിസെം സ്ട്രീറ്റ്, എല്ലാതരം വിവരങ്ങളും നല്കുന്ന ടെലിവിഷന്‍ ചാനലുകളായ നാഷണല്‍ ജ്യോഗ്രാഫിക്, ഡിസ്കവറി, വോയ്സ് ഓഫ് അമേരിക്ക റേഡിയോ പരിപാടി എന്നിവയാണ് ആഗോള വ്യാപ്തിയുള്ള ശ്രദ്ദേയമായ ചില ഉദാഹരണങ്ങള്‍. ആഗോളവ്യാപകമായി റേഡിയോ ചര്‍ച്ചാ പരിപാടികള്‍ക്ക് മാതൃകയായ, 1940കളില്‍ കാനഡയിലാരംഭിച്ച ദ ഫാം റേഡിയോ ഫോറം, അനൌപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടികള്‍ക്കും മറ്റൊരുദാഹരണമാണ്.

പഠിതാവിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഒന്നായി പഠനാന്തരീക്ഷത്തെ മാറ്റുവാന്‍ ഐസിടി എങ്ങനെ സഹായിക്കുന്നു?

ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ വിദ്യാഭ്യാസ നവീകരണത്തിന്‍റെ ഹൃദയമായിരുന്ന അധ്യാപനശാസ്ത്രത്തിലും ഉള്ളടക്കത്തിലുമുള്ള പാരഡിഗ്മാറ്റിക് മാറ്റത്തിന്‍റെ രാസത്വരകമാകുവാന്‍ ഐസിടിയുടെ ശരിയായ ഉപയോഗത്തിനു കഴിഞ്ഞുവെന്ന് ഗവേഷണഫലങ്ങള്‍ കാണിച്ചുതരുന്നു. ശരിയായി രൂപകല്പന ചെയ്ത് നടപ്പിലാക്കുകയാണെങ്കില്‍, ആജീവനാന്ത പഠനത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന വിധത്തില്‍ അറിവും കഴിവും ആര്‍ജ്ജിക്കുന്നതിന് ഐസിടി യുടെ പിന്തുണയോടെയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് സാധിക്കും. ശരിയായ രീതിയില്‍ ഉപയോഗിക്കുമ്പോള്‍ ഐസിടികള്‍ -പ്രത്യേകിച്ച് കംപ്യൂട്ടറുകളും ഇന്‍റര്‍നെറ്റ് സാങ്കേതികവിദ്യകളും- അധ്യാപകരെയും വിദ്യാര്‍ഥികളെയും തങ്ങള്‍ മുമ്പ് ചെയ്തിരുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ തന്നെ കുറച്ചു കൂടി നല്ല രീതിയില്‍ ചെയ്യാന്‍ പ്രാപ്തരാക്കുന്നതിലുമുപരി, അധ്യാപനത്തിന്‍റെയും പഠനത്തിന്‍റെയും പുതു മാര്‍ഗ്ഗങ്ങളെ സ്വായത്തമാക്കുവാന്‍ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അധ്യാപനത്തിന്‍റെയും പഠനത്തിന്‍റെയും ഈ പുതിയ മാര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍, പഠനത്തിന്‍റെ സൃഷ്ടിപരമായ സിദ്ധാന്തങ്ങളുടെ അടിത്തറയുള്ളവയും അധ്യാപക കേന്ദ്രീകൃതമായ അധ്യാപനശാസ്ത്രത്തില്‍ നിന്ന് – അതിന്‍റെ ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ട രൂപമായ മനപ്പാഠമാക്കല്‍, അര്‍ഥം ഗ്രഹിക്കാതെ ഉരുവിട്ടു പഠിക്കല്‍ എന്നിവയില്‍ നിന്ന്- പഠിതാവില്‍ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന ഒന്നിലേക്ക് ഒരു മാറ്റം രൂപപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു.

 • സജീവ പഠനം:. ഐസിടി അധിഷ്ഠിതമായ പഠനം, പരീക്ഷ, കണക്കുകൂട്ടല്‍, വിവരവിശകലനം എന്നിവയ്ക്കുള്ള ഉപകരണങ്ങളെ ഒരുമിച്ചു കൂട്ടുകയും വിദ്യാര്‍ഥിയുടെ സൂക്ഷ്മ പരിശോധന, പുതിയ വിവരങ്ങളുടെ വിശകലനം, നിര്‍മ്മാണം എന്നിവയ്ക്കനുയോജ്യമായ ഒരു വേദി ലഭ്യമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുമൂലം വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് അവര്‍ ചെയ്യുന്നതു പോലെ തന്നെ പഠിക്കുവാനും, നിത്യജീവിതത്തിലെ ആഴത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളില്‍ ജോലിചെയ്യുവാനും, പഠനത്തിലെ പ്രയാസം കുറയ്ക്കുവാനും പഠിതാവിന്‍റെ ജീവിതസാഹചര്യങ്ങളോട് കൂടുതല്‍ യോജിക്കുന്നതായിത്തീര്‍ക്കുവാനും സാധിക്കുന്നു. ഈ രീതിയില്‍ മനപ്പാഠമാക്കുന്നതില്‍ നിന്നും അര്‍ഥമറിയാതെ പഠിക്കുന്നതില്‍ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി, ഐസിടി അധിഷ്ഠിത പഠനം കൂടുതലായി പഠിതാവിന്‍റെ ഇടപെല്‍ വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. ഐസിടി അധിഷ്ഠിത പഠനം "യഥാസമയത്ത്" ഉള്ളതാണ്. ഇതില്‍ പഠിതാക്കള്‍ക്ക് എന്താണ് പഠിക്കേണ്ടതെന്നും എപ്പോഴാണ് പഠിക്കേണ്ടതെന്നും തെരഞ്ഞെടുക്കുവാന്‍ സാധിക്കും.
 • സഹകരണപരമായ പഠനം :ഐസിടിയുടെ പിന്തുണയുള്ള പഠനം വിദ്യാര്‍ഥികള്‍, അധ്യാപകര്‍, വിദഗ്ദ്ധര്‍ എന്നിവര്‍ എവിടെയാണെങ്കിലും അവര്‍ തമ്മിലുള്ള പരസ്പര സമ്പര്‍ക്കം സാധ്യമാക്കുന്നു. ശരിയായ ലോകത്തിലെ പരസ്പര സമ്പര്‍ക്ക മാതകയില്‍ നിന്നു വ്യത്യസ്തമായി, ഐസിടി പിന്‍ബലമുള്ള പഠനം, പഠിതാക്കള്‍ക്ക് വ്യത്യസ്ത സംസ്കാരങ്ങളിലുള്ള ആളുകളുമായി ജോലി ചെയ്യുവാന്‍ അവസരമൊരുക്കുന്നു. അതിലൂടെ, പഠിതാവിന്‍റെ സംഘപാടവം, ആശയവിനിമയ പാടവം എന്നിവയ്ക്കൊപ്പം അവരുടെ ആഗോള അവബോധവും പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നു. വ്യത്യസ്ത മേഖലകളിലുള്ള സമന്മാരായവര്‍, മാര്‍ഗ്ഗദര്‍ശികള്‍, വിദഗ്ദ്ധര്‍ എന്നിവര്‍ക്കൊപ്പം പഠിതാവിന് തന്‍റെ പഠന ഇടം വിപുലീകരിക്കുവാനും ജീവിതകാലം മുഴുവന്‍ പഠനം തുടരുവാനുള്ള മാതൃകയായിത്തീരുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഐസിടി പരിപോഷിത പഠനം ശരിക്കും പ്രാവര്‍ത്തികമാകുമോ?

ഐസിടിയുടെ വിദ്യാഭ്യാസരംഗത്തെ ഫലപ്രാപ്തി, എങ്ങനെ എന്താവശ്യത്തിനുവേണ്ടി അത് ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നു എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. മറ്റേത് വിദ്യാഭ്യാസ സാമഗ്രിയേയും വിദ്യാഭ്യാസ രീതികളേയും പോലെ ഐസിടിയും എല്ലാവരിലും എല്ലായിടത്തും ഒരേ രീതിയില്‍ പ്രാവര്‍ത്തികമാകണമെന്നില്ല.

പ്രാപ്യത വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുക

ഇതേ ആവശ്യത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള ഇടപെടലുകള്‍ വളരെ ചെറിയ തോതിലാണെന്നതു കൊണ്ടും പലപ്പോഴും റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നതിനാലും പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസ പ്രാപ്യത വിപുലീകരിക്കുവാന്‍ ഐസിടി എത്രമാത്രം സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നതിന്‍റെ തോത് നിര്‍ണ്ണയിക്കുവാന്‍ പ്രയാസമാണ്. പക്ഷേ പ്രൈമറി തലത്തില്‍ ഐസിടി അധിഷ്ഠിത മാതൃകകള്‍ എത്രമാത്രം ഉന്നതി പ്രാപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതിന്‍റെ യാതൊരു തെളിവുമില്ല. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തും മുതിര്‍ന്നവര്‍ക്കുള്ള പരിശീലനത്തിലും പരമ്പരാഗത പരിശീലനത്തില്‍ നിന്ന് നിര്‍ബ്ബന്ധപൂര്‍വ്വം തടയപ്പെട്ട വ്യക്തികള്‍ക്കും കൂട്ടങ്ങള്‍ക്കും വിദ്യാഭ്യാസ അവസരങ്ങള്‍ തുറന്നു കിട്ടിയതിന് ചില തെളിവുകള്‍ ഇവിടെയുണ്ട്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലുതും സുസ്ഥാപിതവുമായ ഓപ്പണ്‍, വിദൂര വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ മെഗാ യൂണിവേഴ്സിറ്റികള്‍ എന്നു വിളിക്കപ്പെടുന്ന 11 എണ്ണത്തില്‍ ഓരോന്നിലും (യുണൈറ്റഡ് കിംഗ്ഡത്തിലെ ഓപ്പണ് യൂണിവേഴ്സി്റി, ഇന്ത്യയിലെ ഇന്ദിര ഗാന്ധി നാഷണല്‍ ഓപ്പണ്‍ യൂണിവേഴ്സിറ്റി, ദ ചൈന ടിവി യൂണിവേഴ്സിറ്റി സിസ്റ്റം, ഇന്തോനേഷ്യയിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റാസ് ടെര്‍ബുക്ക, യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് സൌത്ത് ആഫ്രിക്ക, എന്നിവ മറ്റുള്ളവരില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നു.) ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം വാര്‍ഷിക പ്രവേശനവും അവയ്ക്കൊന്നിച്ച് ഏതാണ്ട് 2.8 മില്യണ്‍ പ്രവേശനങ്ങളും നടക്കുന്നുണ്ട്.

ഗുണമേന്മ വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കല്

വിദ്യാഭ്യാസ റേഡിയോ ടെലിവിഷന്‍ പ്രക്ഷേപണങ്ങളുടെ ഗുണമേന്മയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പ്രഭാവം ഇന്നും ശരിയായ ഗവേഷണം നടന്നിട്ടുള്ള മേഖലയല്ല. പക്ഷേ, പരമ്പരാഗത ക്ലാസ്റൂം ശിക്ഷണ രീതി പോലെ ഫലപ്രാപ്തിയുള്ളവയാണ് ഈ ഇടപെടലുകള്‍ എന്ന നിര്‍ദ്ദേശം ഗവേഷണം ആവശ്യപ്പെടുന്നതാണ്. പല വിദ്യാഭ്യാസ പ്രക്ഷേപണ പദ്ധതികളില്‍ വച്ച്, പരസ്പര സമ്പര്‍ക്കം പുലര്‍ത്തുന്ന ശിക്ഷണ പദ്ധതികള്‍ (ഇന്‍ററാക്ടിവ് റേഡിയോ ഇന്‍സ്ട്രക്ഷന്‍ പ്രൊജക്ട്) ആണ് കൂടുതല്‍ വിസ്തരിച്ചുള്ള വിശകലനത്തിന് വിധേയമായിട്ടുള്ളത്. മെച്ചപ്പെട്ട ഹാജര്‍, ക്രമപ്പെടുത്തിയ പരീക്ഷകള്‍ എന്നിവയുടെ വര്‍ദ്ധിച്ച സ്കോറുകളുടെ പ്രദര്‍ശനത്തിലൂടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്‍റെ ഗുണമേന്മ ഉയര്‍ത്തുന്നതില്‍ പദ്ധതിയുടെ ഫലപ്രാപ്തിയ്ക്കുള്ള ശക്തമായ തെളിവാണെന്ന് കണ്ടെത്തലുകള്‍ നല്കുന്നത്

ഇതില്‍ നിന്നു വിരുദ്ധമായി, വിദൂര പഠനത്തില്‍ കംപ്യൂട്ടറുകള്‍, ഇന്‍റര്‍നെറ്റ്, ബന്ധപ്പെട്ട സാങ്കേതികവിദ്യകള്‍ എന്നിവയുടെ വിശകലനം സംശയകരമാണ്. റസ്സല്‍, അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ വിസ്തരിച്ചുള്ള ഗവേഷണത്തില്‍, ഐസിടി അധിഷ്ഠിത വിദൂര പഠനത്തില്‍ പഠിതാക്കളുടെ പരീക്ഷാ സ്കോറുകളും മുഖാ മുഖ ശിക്ഷണത്തില്‍ നിന്നു ലഭിക്കുന്നവയും തമ്മില്‍ "പ്രധാന വ്യത്യാസങ്ങള്‍ ഇല്ല" എന്നാണ് അവകാശപ്പെടുന്നത്. എന്നിരുന്നാലും ഐസിടി അധിഷ്ഠിത വിദൂര പഠനം യഥാര്‍ഥ പരീക്ഷണത്തിലൂടെ തെളിയിക്കപ്പെട്ട ഗവേഷണമോ കേസ് സ്റ്റഡികളോ ഉള്‍പ്പെടുന്നവയല്ല എന്നതിനെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള അനേകം ലേഖനങ്ങള്‍ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു കൊണ്ട് ഇതു പോലെയുള്ള സാമാന്യ വിധികള്‍ നിര്‍ണ്ണായകമാണ് എന്ന് മറ്റുള്ളവര്‍ അവകാശപ്പെടുന്നു. ഐസിടികളിലൂടെ വിദൂരത്തില്‍ ശിക്ഷണം നല്കുമ്പോള്‍ കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നവരുടെ നിരക്ക് കൂടുതലാണെന്ന് മറ്റൊരു വിഭാഗം വിമര്‍ശകര്‍ ആരോപിക്കുന്നു..

ഇതില്‍ നിന്നു വിരുദ്ധമായി, വിദൂര പഠനത്തില്‍ കംപ്യൂട്ടറുകള്‍, ഇന്‍റര്‍നെറ്റ്, ബന്ധപ്പെട്ട സാങ്കേതികവിദ്യകള്‍ എന്നിവയുടെ വിശകലനം സംശയകരമാണ്. റസ്സല്‍, അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ വിസ്തരിച്ചുള്ള ഗവേഷണത്തില്‍, ഐസിടി അധിഷ്ഠിത വിദൂര പഠനത്തില്‍ പഠിതാക്കളുടെ പരീക്ഷാ സ്കോറുകളും മുഖാ മുഖ ശിക്ഷണത്തില്‍ നിന്നു ലഭിക്കുന്നവയും തമ്മില്‍ "പ്രധാന വ്യത്യാസങ്ങള്‍ ഇല്ല" എന്നാണ് അവകാശപ്പെടുന്നത്. എന്നിരുന്നാലും ഐസിടി അധിഷ്ഠിത വിദൂര പഠനം യഥാര്‍ഥ പരീക്ഷണത്തിലൂടെ തെളിയിക്കപ്പെട്ട ഗവേഷണമോ കേസ് സ്റ്റഡികളോ ഉള്‍പ്പെടുന്നവയല്ല എന്നതിനെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള അനേകം ലേഖനങ്ങള്‍ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു കൊണ്ട് ഇതു പോലെയുള്ള സാമാന്യ വിധികള്‍ നിര്‍ണ്ണായകമാണ് എന്ന് മറ്റുള്ളവര്‍ അവകാശപ്പെടുന്നു. ഐസിടികളിലൂടെ വിദൂരത്തില്‍ ശിക്ഷണം നല്കുമ്പോള്‍ കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നവരുടെ നിരക്ക് കൂടുതലാണെന്ന് മറ്റൊരു വിഭാഗം വിമര്‍ശകര്‍ ആരോപിക്കുന്നു.

ക്രമപ്പെടുത്തിയ പരിശോധനകളിലൂടെ അളക്കുമ്പോള്‍, കംപ്യൂട്ടറുകളുടെ ഉപയോഗം, നിലവിലുള്ള പാഠ്യക്രമത്തെ വികസിപ്പിക്കുകയും പോഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്നുള്ള വാദത്തെ പിന്താങ്ങുന്ന പല പഠനങ്ങളും കാണുവാന്‍ കഴിയും. പരമ്പരാഗത ബോധനരീതികളുമായി ചേര്‍ത്തുള്ള വ്യായാമം, അഭ്യാസം, ബോധനം പ്രദാനം ചെയ്യല്‍ എന്നിവയുടെ സ്വകാര്യാധ്യാപകന്‍ എന്നീ രീതികളിലുള്ള കംപ്യൂട്ടറിന്‍റെ ഉപയോഗം, പരമ്പരാഗത ബോധന രീതികള്‍ തനിയെ പിന്തുടരുന്നതുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോള്‍ പരമ്പരാഗത പാഠ്യക്രമം, പ്രാഥമിക വൈദഗ്ദ്ധ്യം എന്നിവയിലെ പഠനത്തിലെന്ന പോലെ തന്നെ ചില വിഷയങ്ങളിലുള്ള പരീക്ഷാ സ്കോറുകളിലെ മികവും ഫലപ്രാപ്തിയിലെത്തുന്നുണ്ടെന്ന് ഗവേഷണഫലങ്ങള്‍ കാണിച്ചു തരുന്നു. കംപ്യൂട്ടറുകളുമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുമ്പോള്‍ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ വളരെ വേഗം പഠിക്കുന്നു, ഉയര്‍ന്ന ഓര്‍മ്മശക്തി പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുന്നു, വളരെ വേഗം പ്രചോദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. പക്ഷേ മറ്റു ചിലര്‍ അവകാശപ്പെടുന്നതെന്തെന്നാല്‍, ഇവ ഒതുക്കമുള്ള വിജയങ്ങളെയാണ് പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നതെന്നും, ഏതൊരു സംഭവത്തിലും, പ്രവര്‍ത്തന സമ്പ്രദായ പരമായി (മെത്തഡോളജിക്കലി) അപര്യാപ്തമായ വാദങ്ങളിലുള്ളതാണ് ഏറിയ പങ്ക് ഗവേഷണങ്ങളുമെന്നതാണ്.

അതുപോലെ, കംപ്യൂട്ടര്‍, ഇന്‍റര്‍നെറ്റ്, ബന്ധപ്പെട്ട സാങ്കേതിക വിദ്യകള്‍ എന്നിവയുടെ ഉപയോഗം, ആവശ്യമായ അധ്യാപക പരിശീലനവും പിന്തുണയും നല്കുന്നതിനൊപ്പം, വാസ്തവത്തില്‍, പഠന അന്തരീക്ഷത്തെ പഠിതാവില്‍ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന ഒന്നാക്കി മാറ്റിത്തീര്‍ക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഗവേഷണങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഈ പഠനങ്ങള്‍, പ്രധാനമായും അന്വേഷണാത്മകവും വിവരണാത്മകവുമാണെന്നതിനാലും പ്രായോഗിക സിദ്ധാന്തങ്ങളുടെ അപര്യാപ്തതയാലും‍ വിമര്‍ശിക്കപ്പെടുന്നു. പഠനത്തിന്‍റെ പോസിറ്റീവ് ആയ ഫലപ്രാപ്തി നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്ന നിരീക്ഷണങ്ങളിലും വിദ്യാര്‍ഥി, അധ്യാപക കാഴ്ചപ്പാടുകളിലും അധിഷ്ഠിതമായ ഗുണാത്മകമായ വിവരങ്ങളാണ് നിലനില്ക്കുന്നത്.

പരിണാമത്തിനുള്ള ഉപകരണങ്ങളെന്ന നിലയില്‍ കംപ്യൂട്ടര്‍, ഇന്‍റര്‍നെറ്റ് എന്നിവയുടെ ഫലപ്രാപ്തി കണക്കാക്കുമ്പോള്‍ ഉണ്ടാകുന്ന വളരെ നിര്‍ണ്ണായകമായ പ്രശ്നങ്ങളില്‍ ഒന്ന്, ഒരു പഠിതാവിനെ കേന്ദ്രീകൃതമാക്കിയുള്ള അന്തരീക്ഷത്തില്‍, ക്രമപ്പെടുത്തിയ പരീക്ഷകളിലൂടെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വിജയങ്ങള്‍ നേടാനാവില്ല എന്നതാണ്. അതിലുമുപരി, സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ ഉപയോഗം, വിപുലമായ പാഠ്യരീതിയുമായി സമന്വയിപ്പിക്കുമ്പോള്‍, നിരീക്ഷിച്ച നേട്ടങ്ങള്‍ സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ ഉപയോഗം മൂലമാണോ, അതോ മറ്റേതെങ്കിലും ഘടകങ്ങളാലാണോ, അതോ ഘടകങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയാലാണോ എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതും സാങ്കേതിക വിദ്യയു ടെഅസ്ഥിരതയെ ഒറ്റപ്പെടുത്തുന്നതും വളരെ പ്രയാസമേറിയ കാര്യമാണ്

കൂടുതൽ  വിവരങ്ങൾക്ക്

ഉത്തരവാദിത്വവും പങ്കും നാളത്തെ വിദ്യാഭ്യാസം മുതലായവ

3.27659574468
നിങ്ങളുടെ നിര്‍ദ്ദേശം പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക

(നിങ്ങള്‍ക്ക് അന്വേഷണങ്ങള്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയോ ചര്‍ച്ച ചെയ്യുകയോ ചേര്‍ക്കുകയോ ചെയ്യാം)

Enter the word
Back to top