Skip to content. | Skip to navigation

Vikaspedia

പങ്കുവയ്ക്കുക
Views
 • നില എഡിറ്റ്‌ ചെയുവാൻ വേണ്ടി തയ്യാ

വായ്പ പദ്ധതികൾ

ബാങ്ക് ദേശസാല്‍ക്കരണം കാര്‍ഷികമേഖല ഉള്‍പ്പെടെ വിവിധ സാമ്പത്തികരംഗങ്ങളിലേക്ക് വായ്പകള്‍ വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതില്‍ നിര്‍ണായകമായ പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്.

കാര്‍ഷികമേഖലയിലെ ബാങ്കുകള്‍

ബാങ്ക് ദേശസാല്‍ക്കരണം കാര്‍ഷികമേഖല ഉള്‍പ്പെടെ വിവിധ സാമ്പത്തികരംഗങ്ങളിലേക്ക് വായ്പകള്‍ വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതില്‍ നിര്‍ണായകമായ പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചലനാത്മകതയും ഉന്നതിയും കാംക്ഷിക്കുന്ന സമഗ്രമായ കാര്‍ഷികവളര്‍ച്ചയ്ക്ക് ബാങ്കുകള്‍ മുഖേനയുള്ള ധനം അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. കാര്‍ഷികമേഖലയ്ക്കുള്ള ധനസഹായം 2004-05 സാമ്പത്തികവര്‍ഷം മുതല്‍ ഇരട്ടിയാക്കാന്‍ ബാങ്കുകള്‍ക്ക് സര്‍ക്കാര്‍ നിര്‍ദേശം നല്‍കിയിരുന്നു. സര്‍ക്കാര്‍ ഇങ്ങനെ അതീവതാല്‍പര്യം കാണിക്കുകയും 11-ാം പഞ്ചവത്സരപദ്ധതിയില്‍ കാര്‍ഷികമേഖലയ്ക്കായി ബജറ്റില്‍ പ്രത്യേകം തുക വകയിരുത്തുകയും ചെയ്തതോടെ ഇനി ഇത്തരം ബാങ്ക്പദ്ധതികളില്‍ നിന്നും പൂര്‍ണ നേട്ടം കൊയ്തെടുക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം കര്‍ഷകരിലാണ്. ദേശവല്‍കൃത ബാങ്കുകള്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള വിവിധ വായ്പാപദ്ധതികള്‍ ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

വിവിധ വായ്പാപദ്ധതികള്‍

അലഹബാദ് ബാങ്ക് (www.allahabadbank.com)

 • കിസാന്‍ ശക്തി യോജന പദ്ധതി
 • കൃഷിക്കാര്‍ക്ക് വായ്പ അവരുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം വിനിയോഗിക്കാം.
 • കൃഷിക്കാരുടെ വിഹിതം (മാര്‍ജിന്‍) ആവശ്യമില്ല.
 • വായ്പയുടെ 50% വ്യക്തിപരമോ കുടുംബപരമോ ആയ കാര്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കാം.

പലിശക്കാരില്‍നിന്ന് എടുത്ത വായ്പ തിരിച്ചടയ്ക്കാനും ഉപയോഗിക്കാം.

ആന്ധ്രാബാങ്ക് (www.andhrabank.in)

 • ആന്ധ്രാബാങ്ക് കിസാന്‍ ഗ്രീന്‍ കാര്‍ഡ്
 • വ്യക്തിഗത അപകട ഇന്‍ഷ്വറന്‍സ് പദ്ധതിയുടെ കവറേജ്.

ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡ (www.bankofbaroda.com)

 • കരഭൂമികൃഷിക്കായി പഴയ ട്രാക്ടര്‍ (സെക്കന്‍ഡ്ഹാന്‍ഡ് ) വാങ്ങാന്‍
 • വ്യാപാരികള്‍, വിതരണക്കാര്‍, കാര്‍ഷിക ഉപകരണ വില്‍പനക്കാര്‍, മൃഗസംരക്ഷണ വസ്തുക്കളുടെ വില്‍പനക്കാര്‍ എന്നിവര്‍ക്ക് പ്രവൃത്തി മൂലധനം.
 • കാര്‍ഷിക യന്ത്രങ്ങള്‍ വാടകയ്ക്കെടുക്കാന്‍.
 • ഉദ്യാനകൃഷി വികസനത്തിന്.
 • പശുവളര്‍ത്തല്‍, പന്നിവളര്‍ത്തല്‍, കോഴിവളര്‍ത്തല്‍, പട്ടുനൂല്‍പുഴു വളര്‍ത്തല്‍ യൂണിറ്റുകള്‍ക്ക് പ്രവൃത്തിമൂലധനം.
 • പട്ടികജാതി /പട്ടികവര്‍ഗ്ഗക്കാര്‍ക്ക് കാര്‍ഷികവസ്തുക്കള്‍, ഉപകരണങ്ങള്‍, ഒരു ജോഡി കാള, ജലസേചനസൌകര്യം എന്നിവയ്ക്കായി ധനസഹായം.

ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ (www.bankofindia.com)

 • നക്ഷത്രഭൂമിഹീന കിസാന്‍ കാര്‍ഡ് – ഓഹരി വിളവെടുപ്പുകാര്‍, പാട്ടകൃഷിക്കാര്‍, വാക്കാല്‍ പാട്ടമെടുത്തവര്‍ എന്നിവര്‍ക്ക്.
 • കിസാന്‍ സമാധാന കാര്‍ഡ് – വിള ഉല്‍പാദനത്തിനും മറ്റ് അനുബന്ധ നിക്ഷേപങ്ങള്‍ക്കും കൃഷിക്കാര്‍ക്കുള്ള വായ്പാകാര്‍ഡ്.
 • ബിഒഐ ശതാബ്ദി കൃഷി വികസനകാര്‍ഡ് – എവിടേയും ഏത്സമയത്തും കൃഷിക്കാര്‍ക്ക് ബാങ്കിങ് സൌകര്യം ഒരുക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണിക് കാര്‍ഡ്.
 • സങ്കരയിനം, പരുത്തിവ്യവസായം, പഞ്ചസാര വ്യവസായം തുടങ്ങിയവയില്‍ കരാര്‍ കൃഷി ചെയ്യുന്നതിന് ധനസഹായം.
 • സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിനുള്ള സ്വയംസഹായ സഹകരണ സംഘങ്ങള്‍ക്കുള്ള പ്രത്യേക പദ്ധതി.
 • നക്ഷത്ര സ്വരാജ്ഖര്‍ പ്രശിക്ഷണ്‍ സന്‍സ്ഥാന്‍ (എസ്എസ്പിഎസ്) - കൃഷിക്കാര്‍ക്ക് വ്യവസായ ഉദ്യമങ്ങള്‍ തുടങ്ങുന്നതിന് പരിശീലനം നല്‍കാനുള്ള നവീന നീക്കം.
 • വിള വായ്പ : ഏഴ് ശതമാനം വാര്‍ഷിക പലിശനിരക്കില്‍ മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപവരെ.
 • പരസ്പര ജാമ്യം: 50,000 രൂപവരെ പരസ്പരജാമ്യം ആവശ്യമില്ല. പക്ഷേ 50,000 രൂപയ്ക്കു മേല്‍ റിസര്‍വ്ബാങ്കിന്റെ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ പാലിക്കപ്പെടുന്നു.

ദേനാ ബാങ്ക് (www.denabank.com)

 • ഗുജറാത്ത്, മഹാരാഷ്ട്ര, ഛത്തീസ്ഗഢ്, കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളായ ദാദ്ര, നാഗര്‍ഹവേലി എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ദേനാബാങ്ക് സജീവമായിട്ടുള്ളത്.
 • ദേനാ കിസാന്‍ സര്‍ണവായ്പാ കാര്‍ഡ് പദ്ധതി
 • പരമാവധി വായ്പ 10,00,000/- രൂപ വരെ.
 • മക്കളുടെ പഠനമുള്‍പ്പെടെയുള്ള ഗാര്‍ഹികാവശ്യങ്ങള്‍ക്ക് 10% വരെ ചെലവഴിക്കാം.
 • ഒമ്പത് വര്‍ഷംവരെ നീളുന്ന ദീര്‍ഘമായ തിരിച്ചടവ് കാലാവധി.
 • ഏതുതരം കാര്‍ഷിക നിക്ഷേപത്തിനും വായ്പ നല്‍കും. - കാര്‍ഷികാഭിവൃദ്ധി, ട്രാക്ടര്‍, ജലസേചനത്തിനുള്ള വെള്ളംതളിക്കാനുള്ള യന്ത്രങ്ങള്‍, ഓയില്‍ എന്‍ജിന്‍, ഇലക്ട്രിക്പമ്പ് തുടങ്ങിയവ.
 • എഴ് ശതമാനം നിരക്കില്‍ 3ലക്ഷം രൂപവരെ ഹ്രസ്വകാല വിള വായ്പ.
 • അപേക്ഷ നല്‍കി 15 ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ വായ്പകള്‍ വിതരണം ചെയ്യും.
 • കാര്‍ഷികവായ്പയ്ക്ക് 50,000/- രൂപവരെയും കാര്‍ഷികക്ളിനിക്ക്, കാര്‍ഷികാടിസ്ഥാന വ്യവസായം എന്നിവയ്ക്ക് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപവരെയും പരസ്പരജാമ്യം ആവശ്യമില്ല.

ഇന്ത്യന്‍ ബാങ്ക് (www.indianbank.in)

 • ഉല്‍പാദന വായ്പ : പഞ്ചസാരമില്ലുകള്‍, കിസാന്‍ ക്രെഡിറ്റ് കാര്‍ഡ് പദ്ധതിയില്‍ പെട്ടവര്‍, വിള വായ്പ എടുക്കുന്ന പാട്ടക്കാര്‍, ഓഹരി കൃഷിക്കാര്‍, വാചാ പാട്ടക്കാര്‍ എന്നിവര്‍ക്ക് എല്ലാം ഉപകരിക്കുന്ന വിള വായ്പ.
 • കാര്‍ഷിക നിക്ഷേപ കടവായ്പ : ഭൂവികസനം, ചെറുകിട ജലസേചനം, സൂക്ഷ്മ ജലസേചനം, പാടം യന്ത്രവല്‍ക്കരണം, തോട്ടമുണ്ടാക്കല്‍, ഉദ്യാനത്തോട്ട നിര്‍മാണം.
 • കാര്‍ഷിക ഘടനാവായ്പ : കിസാന്‍ബൈക്ക്, കാര്‍ഷികോല്‍പന്ന കച്ചവട ബൈക്ക്, കാര്‍ഷിക ക്ളിനിക്ക്, കാര്‍ഷിക വാണിജ്യകേന്ദ്രം എന്നിവയ്ക്ക്.
 • കാര്‍ഷിക വികസനത്തിനുള്ള സംഘവായ്പ : പരസ്പരബാധ്യതയുള്ള സംഘങ്ങള്‍, സ്വയംസഹായ സഹകരണസംഘങ്ങള്‍ എന്നിവയ്ക്കുള്ള വായ്പ.
 • പുതിയ കാര്‍ഷികമാനങ്ങള്‍: : സഹകരണകൃഷി, ജൈവകൃഷി, ഗ്രാമീണ സംഭരണകേന്ദ്രങ്ങള്‍, ശീതീകരണകേന്ദ്രങ്ങള്‍, ഔഷധ - സുഗന്ധ സസ്യങ്ങള്‍, ജൈവ -ഇന്ധനകൃഷി തുടങ്ങിയവയ്ക്ക്

ഓറിയന്‍റല്‍ ബാങ്ക് ഓഫ് കൊമേഴ്സ് (www.obcindia.co.in)

 • ഓറിയന്റല്‍ ഗ്രീന്‍ കാര്‍ഡ് (ഒജിസി) പദ്ധതി.
 • കാര്‍ഷികവായ്പയ്ക്കുള്ള കോമ്പോസിറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് പദ്ധതി
 • ശീതീകരണ സംഭരണിയും കാര്‍ഷികോല്‍പന്ന ശേഖരണകേന്ദ്രവും സ്ഥാപിക്കാന്‍.
 • കമീഷന്‍ ഏജന്റുമാര്‍ക്കുള്ള ധനസഹായം.

പഞ്ചാബ് നാഷണല്‍ ബാങ്ക് (www.pnbindia.in)

 • പിഎന്‍ബി കിസാന്‍ സമ്പൂരന്റിന്‍ യോജന.
 • പിഎന്‍ബി കിസാന്‍ ഇഛാപൂര്‍ത്തി യോജന.
 • ശീതീകരണ കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ സംഭരിക്കുന്നതിനുള്ള രശീതി ഈട്വച്ച് ഉരുളക്കിഴങ്ങും പഴവര്‍ഗ്ഗങ്ങളും വളര്‍ത്തല്‍.
 • സ്വയം രൂപീകരിച്ച കൂട്ടുവിളവെടുപ്പുകള്‍.
 • വന നഴ്സറി രൂപീകരിക്കാന്‍.
 • തരിശുഭൂമി വികസനത്തിന്.
 • കൂണ്‍/ചെമ്മീന്‍ വളര്‍ത്തലിനും കൂണിന്റെ മുട്ട വികസിപ്പിക്കാനും.
 • കറവപ്പശുക്കളെ വാങ്ങാനും പരിപാലിക്കാനും.
 • ഡെയറി വികാസ് കാര്‍ഡ് പദ്ധതി
 • മീന്‍വളര്‍ത്തല്‍, പന്നിവളര്‍ത്തല്‍, തേനീച്ചവളര്‍ത്തല്‍ തുടങ്ങിയവയ്ക്ക്.

സ്റ്റേറ്റ്ബാങ്ക് ഓഫ് ഹൈദ്രാബാദ് (www.sbhyd.com)

 • വിള വായ്പയും കാര്‍ഷിക സ്വര്‍ണ വായ്പയും.
 • കാര്‍ഷികോല്‍പന്നങ്ങളുടെ വിപണനം.
 • ശീതീകരണി (സ്വകാര്യ ഉല്‍പന്ന സംഭരണകേന്ദ്രം).
 • ചെറുകിട ജലസേചനത്തിനും കിണര്‍ കുഴിക്കാനും പഴയ കിണര്‍ പുനരുദ്ധരിക്കാനും.
 • ഭൂവികസനത്തിന് ധനസഹായം.
 • ട്രാക്ടര്‍, പവര്‍ടില്ലര്‍, മറ്റു സമാനവസ്തുക്കള്‍ വാങ്ങാന്‍.
 • കൃഷിഭൂമി വാങ്ങാന്‍/ തരിശിടങ്ങളും വന്ധ്യസ്ഥലങ്ങളും വാങ്ങാന്‍.
 • കൃഷിക്കാര്‍ക്ക് വാഹനം വാങ്ങാന്‍.
 • തുള്ളി ജലസേചനത്തിനും വെള്ളംതൂകലിനും.
 • സ്വയംസഹായ സംഘങ്ങള്‍ക്ക്.
 • കാര്‍ഷിക ക്ളിനിക്കുകള്‍, കാര്‍ഷിക വ്യാപാരകേന്ദ്രങ്ങള്‍.
 • യുവ കൃഷി അധികപദ്ധതിക്ക്

സ്റ്റേറ്റ്ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്‍ഡ്യ (www.statebankofindia.com)

 • വിള വായ്പാ പദ്ധതി (എസിസി).
 • സ്വന്തം പറമ്പില്‍ ഉല്‍പന്ന ശേഖരണത്തിനും അടുത്ത കൃഷിക്കാലത്തേക്കുള്ള വായ്പ പുതുക്കാനും.
 • കിസാന്‍ ക്രെഡിറ്റ് കാര്‍ഡ് പദ്ധതി.
 • ഭൂവികസന പദ്ധതികള്‍.
 • ചെറുകിട ജലസേചനപദ്ധതികള്‍.
 • കൊയ്ത്ത് -മെതിയന്ത്രം വാങ്ങാന്‍.
 • കാര്‍ഷിക സ്വര്‍ണകാര്‍ഡ് പദ്ധതി.
 • കൃഷിഅധികപദ്ധതി (ഗൃശവെശ ജഹൌ ടരവലാല) - ഗ്രാമീണയുവാക്കള്‍ക്ക് ട്രാക്ടര്‍ വാടകയ്ക്ക് എടുക്കാന്‍.
 • കമ്മീഷന്‍ ഏജന്റുമാര്‍ക്ക് - അര്‍ത്യാസ് പ്ളസ് പദ്ധതി.
 • ഇറച്ചിക്കോഴി വളര്‍ത്തലിന് - ബ്രോയിലര്‍ പ്ളസ് പദ്ധതി.
 • ലീഡ്ബാങ്ക് പദ്ധതി.

സിന്‍ഡിക്കേറ്റ് ബാങ്ക് (www.syndicatebank.com)

 • സിന്‍ഡിക്കേറ്റ് കിസാന്‍ ക്രെഡിറ്റ് കാര്‍ഡ് (എസ്കെസിസി).
 • സൌരോര്‍ജ വെള്ളം ചൂടാക്കല്‍ പദ്ധതി.
 • കാര്‍ഷിക ക്ളിനിക്ക് - കാര്‍ഷിക വാണിജ്യകേന്ദ്രങ്ങള്‍ക്ക്.

വിജയാബാങ്ക് (www.vijayabank.com)

 • സ്വയംസഹായ സംഘങ്ങള്‍ക്ക്.
 • വിജയ കിസാന്‍ കാര്‍ഡ്.
 • വിജയ പ്ളാന്റേഴ്സ് കാര്‍ഡ്.
 • കെവിഐസി പ്രാരംഭ വായ്പാപദ്ധതി - കൈത്തൊഴിലുകാര്‍, ഗ്രാമീണ വ്യവസായികള്‍ എന്നിവര്‍ക്ക്.

മറ്റു ബാങ്കുകളുടെ കണ്ണികള്‍.

ബാങ്ക് ഓഫ് രാജസ്ഥാന്‍ (www.bankofrajasthan.com)

കാനറാ ബാങ്ക് (www.canbankindia.com)

 • ഇന്‍ഡ്യന്‍ ഓവര്‍സീസ് ബാങ്ക് (www.iob.com)
 • ഇന്‍ഡസ്ട്രിയല്‍ ഡവലപ്മെന്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്‍ഡ്യ (www.idbibank.com)
 • ജമ്മു & കാഷ്മീര്‍ ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ് (www.jkbank.net)
3.03333333333
നിങ്ങളുടെ നിര്‍ദ്ദേശം പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക

(നിങ്ങള്‍ക്ക് അന്വേഷണങ്ങള്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയോ ചര്‍ച്ച ചെയ്യുകയോ ചേര്‍ക്കുകയോ ചെയ്യാം)

Enter the word
നവിഗറ്റിഒൻ
Back to top