Skip to content. | Skip to navigation

Vikaspedia

പങ്കുവയ്ക്കുക
Views
 • നില എഡിറ്റ്‌ ചെയുവാൻ വേണ്ടി തയ്യാ

വെള്ളരികളിലെ കീടരോഗനിയന്ത്രണ മാര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍

വെള്ളരിവര്‍ഗ്ഗവിളകളിലെ കീടരോഗനിയന്ത്രണ മാര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍

കീടങ്ങള്‍

കായീച്ച
(ബാക്ട്രോസീറ കുകുര്‍ബിറ്റെ )

 • ലക്ഷണങ്ങള്‍
 • മൂപ്പ് കുറഞ്ഞ കായകളിലാണ് കായീച്ച മുട്ട ഇടുന്നത്
 • പുഴുക്കള്‍ കായുടെ ഉള്‍ഭാഗം കാര്‍ന്നു തിന്നുകയും ക്രമേണ കായ്കള്‍ മഞ്ഞളിച്ച് അഴുകി വീഴുകയും ചെയ്യുന്നു
 • ഇവ മറ്റ് അസുഖങ്ങള്‍ക്ക് വഴിവെക്കുന്നു
 • നിയന്ത്രണമാര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍
 • കീടo  ബാധിച്ചതും ചീഞ്ഞതുമായ കായ്കള്‍ നശിപ്പിക്കുക
 • കായ്കള്‍ കടലാസു ഉപയോകിച്ച് പൊതിയുക
 • വേപ്പിന്‍കുരുസത്ത്/വേപ്പെണ്ണ എമല്‍ഷന്‍  (2%)  തളിക്കുക
 • ശര്‍ക്കര ലായനി,പഞ്ചസാര ലായനി (10 ഗ്രാം ഒരു ലിറ്ററില്‍) എന്നിവയില്‍ കീടനാശിനി ആയ മാലത്തിയോണ്‍(0.1%) ചേര്‍ത്ത് രണ്ടാഴ്ച്ചകൂടുമ്പോള്‍ തളിക്കുക
 • ക്യുലൂര്‍ഫെറമോണ്‍ കെണി 15സെന്‍റില്‍ ഒന്ന് വെക്കുന്നു
 • പഴക്കെണി : 20ഗ്രാം പഴം, 10ഗ്രാം ശര്‍ക്കരയും 100 മി.ലി വെള്ളത്തില്‍ ഞെരഡി ചേര്‍ക്കുക ഇതില്‍ 0.2 മി.ലി മാലത്തിയോണ്‍ ചേര്‍ത്ത് പ്ലാസ്റ്റിക്‌ കുപ്പികളിലാക്കി 8 ചെടികള്‍ക്ക് ഒരു കെണി വെക്കുക
 • ചെടികള്‍ കായ്ച്ചു തുടങ്ങുബോള്‍ 20ഗ്രാം ബ്യുവെറിയ ബാസിയാന ഒരു ലിറ്റര്‍ വെള്ളത്തില്‍ കലക്കി മണ്ണില്‍ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഒരു സെന്ററിലേക്ക് പത്തു ലിറ്റര്‍ വെള്ളം ആവശ്യമാണ്

 

2.എപ്പിലക്നവണ്ട്‌
(ഹീനൊസ്എപ്പിലക്ന സെപ്റ്റിമ)

 • ലക്ഷണങ്ങള്‍
 • വണ്ടുകളും പുഴുകളും ഇലകളുടെ അടിഭാഗം കാര്‍ന്നുതിന്നുന്നത് മൂലം ഇലകളില്‍ ഞരമ്പുകള്‍ മാത്രമായി ഉണങ്ങുന്നു
 • നിയന്ത്രണമാര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍
 • കീടങ്ങളെ ശേഖരിച്ചു നശിപ്പിക്കുക
 • വേപ്പിന്‍കുരുസത്ത്/വേപ്പെണ്ണ എമല്‍ഷന്‍  (2%) 20മി.ലി ഒരു ലിറ്റര്‍  വെള്ളത്തില്‍ കലക്കി തളിക്കുക
 • പുഴുക്കളെയും സമാധിദശകളെയും ഇരയാക്കുന്ന മിത്രപ്രാണിയായ ക്രൈസോക്കാരിസ് ജോണ്‍സോണി ഉപയോഗിക്കുക

 

3.ചുവന്ന മത്തന്‍ വണ്ട്‌
(ഓലക്കൊഫോറ ഫോവികൊളിസ്)

 • ലക്ഷണങ്ങള്‍
 • മുട്ടവിരിഞ്ഞിറങ്ങുന്ന പുഴുക്കള്‍ വേര് തുളച്ച് വള്ളീച്ചുവട്ടില്‍ എത്തിഉള്‍ഭാഗം തിന്നു നശിപ്പിക്കുന്നതിനാല്‍ചെടി ഉണങ്ങുന്നു
 • വണ്ടുകള്‍ ഇലയുടെ ഭാഗങ്ങള്‍ തിന്ന്‍ ദ്വാരമുണ്ടാക്കുന്നു

 

 • നിയന്ത്രണമാര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍
 • വണ്ടുകളെ കൈവല കൊണ്ട് വീശിപ്പിടിച്ച് നശിപ്പിക്കുക
 • വിത്തിടുന്നതിന്നു മുമ്പ് തടം ചവറിട്ടു ചുടുക
 • വിളവെടുപ്പിനുശേഷം മണ്ണ് ഉഴുതുമറിക്കുക
 • ഇലകളില്‍ ചാരം പുരട്ടുക
 • മണ്ണ് അണുപ്രാണിനാശം ചെയ്യുക
 • വേപ്പിന്‍ പിണ്ണാക്ക് 50ഗ്രാം ഒരു ചെടിക്കിടുക
 • ബ്യുവെറിയ ബാസിയാന 20ഗ്രാം ഒരു ലിറ്റര്‍ വെള്ളത്തില്‍ കലക്കി മണ്ണില്‍ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക

4.പടവലപ്പുഴു
(അനാടെവിഡിയ പെപ്പോണിസ്)

 • ലക്ഷണങ്ങള്‍
 • ഈ പുഴുക്കള്‍ ഇലകള്‍ വന്‍ തോതില്‍ തിന്നു നശിപ്പിക്കുന്നു
 • ചിലപ്പോള്‍ ചെടിയുടെ പൂവും കായും ഇവ അക്രമിക്കാറുണ്ട്
 • ഇലകളുടെ അറ്റം മുറിച് ചുരുളുകള്‍ ഉണ്ടാക്കി അതിനുള്ളില്‍ ഇരുന്നാണ് പുഴുക്കള്‍ ഇലകള്‍ തിന്നുന്നത്.
 • ആക്രമണം രൂക്ഷമാകുമ്പോള്‍ ചെടിയില്‍ ഇലകള്‍ ഒന്നും തന്നെ അവശേഷിക്കാറില്ല

 

 • നിയന്ത്രണമാര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍
 • കീടങ്ങളെ ശേഖരിച്ചു നശിപ്പിക്കുക
 • പുഴു പരാദമായ അപാന്‍ടിലെസിന്‍റെ പ്രവര്‍ത്തനം ത്വരിതപ്പെടുത്തുക
 • വേപ്പിന്‍കുരുസത്ത്/വേപ്പെണ്ണ എമല്‍ഷന്‍  (2%)  തളിക്കുക
 • ഒരു ലിറ്റര്‍ ഗോമൂത്രത്തില്‍ 10ഗ്രാം കാന്താരിമുളക് അരച്ചു ചേര്‍ത്ത മിശ്രിതം 10 ലിറ്റര്‍ വെള്ളത്തില്‍ നേര്‍പ്പിച്ച് തളിക്കുക

5.വരയന്‍പുഴുക്കള്‍
(ഡയഫാനിയ ഇന്‍ഡിക്ക)

 • ലക്ഷണങ്ങള്‍:
 • പുഴുക്കള്‍ ഇലകളില്‍ ചുരുളുകള്‍ ഉണ്ടാക്കി അതിനുള്ളിലിരിനാണ് തിന്നുന്നത്‌
 • ഇവ കായ്കള്‍ക്കും നാശം വരുത്തുന്നു

 

 • നിയന്ത്രണമാര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍
 • പുഴുകളെ ശേഖരിച്ചു നശിപ്പിക്കുക
 • പുഴു പരാദമായ അപാന്‍ടിലെസിന്‍റെ പ്രവര്‍ത്തനം ത്വരിതപ്പെടുത്തുക
 • വേപ്പിന്‍കുരുസത്ത്/വേപ്പെണ്ണ എമല്‍ഷന്‍ (2%)  തളിക്കുക
 • ഒരു ലിറ്റര്‍ ഗോമൂത്രത്തില്‍ 10ഗ്രാം കാന്താരിമുളക് അരച്ചു ചേര്‍ത്ത മിശ്രിതം 10 ലിറ്റര്‍ വെള്ളത്തില്‍ നേര്‍പ്പിച്ച് തളിക്കുക

6. തണ്ടീച്ച
(നിയോലാസിയോപ്റ്റിറ ഫാല്‍ക്കേറ്റ)

 • ലക്ഷണങ്ങള്‍:
 • പാവലിലും കോവലിലും വള്ളികളുടെ അഗ്രഭാഗങ്ങള്‍ തടിച്ചുവരുന്നത് തണ്ടീച്ചയുടെ അക്രമണം കൊണ്ടാണ്
 • ഇവ തണ്ടില്‍ മുട്ട തറച്ചുവെക്കുന്നു
 • പുഴുക്കള്‍ തണ്ടിനുള്ളിലിരുന്ന്‍ ഉള്‍ഭാഗം തിന്നുന്നു
 • ഇളംതണ്ടിനുള്ളില്‍ അനവധി പുഴുക്കള്‍ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അത് ക്രമാതീതമായി തടിച്ചു കാണുന്നു

 

 • നിയന്ത്രണമാര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍
 • അക്രമനത്തിന്നു വിധേയമായ തണ്ടുകള്‍ മുറിച്ചുമാറ്റി നശിപ്പിക്കുക

7. മണ്ടരി
ചുവന്ന മണ്ടരി : ടെട്രാനിക്കസ്സ് അര്‍ട്ടിക്ക

മഞ്ഞ മണ്ടരി  : പോളിഫാഗോടാര്‍സോനീമസ് ലേറ്റസ്സ്

 • ലക്ഷണങ്ങള്‍:
 • ഇലയുടെ അടിഭാഗത്തുനിന്ന്‍ നീരൂറ്റി കുടിക്കുന്നു
 • ഇതുമൂലം ഇലയുടെ അഗ്രം സൂചിമുനപോലെ കൂര്‍ത്തുവരുന്നു

 

 • നിയന്ത്രണമാര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍
 • വേര്‍ട്ടിസിലിയം ലെക്കാനി 20ഗ്രാം ഒരു ലിറ്റര്‍ വെള്ളത്തില്‍ കലക്കി തളിച്ചുകൊടുക്കുക

8.വെള്ളീച്ച
(ബെമീസിയ ടബാസി)

 • ലക്ഷണങ്ങള്‍:
 • വെള്ളീച്ചയും അവയുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളും ഇലയുടെ അടിഭാഗത്തിരുന്ന്‍ നീരൂറ്റിക്കുടിക്കുന്നു
 • വെള്ളരിവര്‍ഗവിളകളില്‍ മോസേക്ക് രോഗം പരത്തുന്നതില്‍ വെള്ളീച്ച മുഖൃപങ്ക് വഹിക്കുന്നു
 • നിയന്ത്രണമാര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍
 • വെള്ളീച്ചകളെ കെണികളില്‍ കുടുക്കി നശിപ്പിക്കാം
 • മഞ്ഞക്കെണി ഒരേക്കറിനു 50 കെണി എന്ന തോതില്‍ വയ്ക്കണം
 • വേപ്പെണ്ണ എമള്‍ഷന്‍ - വെളുത്തുള്ളി മിശ്രിതം
 • ഒന്നര ലിറ്റര്‍ വേപ്പെണ്ണ എമള്‍ഷന്‍ 60 ലിറ്റര്‍ വെള്ളത്തില്‍ ചേര്‍ത്തു നേര്‍പ്പിക്കുക. ഈ ലായനിയില്‍ ഒന്നേകാല്‍ കിലോഗ്രാം വെളുത്തുള്ളി അരച്ചുചേര്‍ക്കുക. മിശ്രിതം അരിച്ചെടുത്ത് ഇലയുടെ അടിവശത്തു പതിക്കുന്ന രീതിയില്‍ തളിക്കുക

9. ഏഫിഡ്(മുഞ്ഞ)
(ഏഫിസ് ഗോസ്സിപ്പി)

 • ലക്ഷണങ്ങള്‍:
 • ഏഫിഡ്സും അവയുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളും ഇലയുടെ അടിഭാഗത്തിരുന്ന്‍ നീരൂറ്റിക്കുടിക്കുന്നു
 • ഇതുമൂലം ഇലകള്‍ കുരുടിച്ച് ചെടികള്‍ക്ക് വളരാന്നുള്ള ശക്തി ക്ഷയിക്കുന്നു
 • നിയന്ത്രണമാര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍
 • മുഞ്ഞകള്‍ കൂടുതലായി കാണുന്ന ഇലകള്‍ പറിച്ചെടുത്ത് നശിപ്പിക്കുക
 • വേപ്പെണ്ണ എമള്‍ഷന്‍ - വെളുത്തുള്ളി മിശ്രിതം  തളിക്കുക

10.പച്ചത്തുള്ളന്‍
(അമരാസ്കാ ബിഗിറ്റുല ബിഗിറ്റുല)

 • ലക്ഷണങ്ങള്‍:
 • പച്ചത്തുള്ളനും അവയുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളും ഇലയുടെ അടിഭാഗത്തിരുന്ന്‍ നീരൂറ്റിക്കുടിക്കുന്നു
 • ഇലയുടെ അരികില്‍ നിന്നും ഉള്ളിലേക്ക് മഞ്ഞളിപ്പു വ്യാപിക്കുന്നു ക്രമേണ ഇലകരിച്ചില്‍ ഉണ്ടാക്കുന്നു
 • ചെടിയുടെ വളര്‍ച്ച മുരടിച്ചു കായ്‌ഫലം കുറയുന്നു

 

 • നിയന്ത്രണമാര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍
 • വേപ്പെണ്ണ എമള്‍ഷന്‍ - വെളുത്തുള്ളി മിശ്രിതം  തളിക്കുക

 

 • മറ്റുകീടങ്ങള്‍
 • ഇലപ്പേന്‍
 • ചിത്രകീടം
 • നിയന്ത്രണമാര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍
 • വേപ്പെണ്ണ എമള്‍ഷന്‍ - വെളുത്തുള്ളി മിശ്രിതം  തളിക്കുക

വെള്ളരിവര്‍ഗവിളകളിലെ രോഗങ്ങള്‍

1.രോമപൂപ്പ്

രോഗഹേതു: സ്യൂഡോപെരനോസ്പോറ ക്യൂബെന്‍സിസ്

 • ലക്ഷണങ്ങള്‍
 • ഇലകളുടെ അടിവശത്ത് ഊതനിറത്തോടും പുറവശത്ത് മഞ്ഞ നിറത്തിലും ചില പൊള്ളിയപാടുകള്‍ കാണപ്പെടുന്നു
 • ക്രമേണ ഇലകള്‍ തളര്‍ന്നു ഉണങ്ങിതുടങ്ങുന്നു
 • വിളവിനെ സാരമായി ബാധിക്കും

 

 • നിയന്ത്രണമാര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍
 • രോഗം ബാധിച്ചഭാഗങ്ങള്‍ നീക്കം ചെയ്യുകയും നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക
 • വിളപരിക്രമം പാലിക്കുക
 • മുന്‍വിളയുടെ സസ്യാവശിഷ്ടങ്ങള്‍ പുതിയ വിത്ത് പാകുന്നതിനു മുന്നായി കത്തിച്ചുകളയുക
 • സൃുഡോമോണാസ്  ലായിനി (20 ഗ്രാം ഒരു ലിറ്റര്‍ വെള്ളത്തില്‍ ) രണ്ടാഴ്ച കൂടുമ്പോള്‍  തളിച്ചുകൊടുക്കുക

2.ചൂര്‍ണപൂപ്പല്‍

രോഗഹേതു– എറിസിഫെ സിക്കോറേസിയാരം

 • ലക്ഷണങ്ങള്‍
 • ഇലകളിലും ഇളംതണ്ടുകളിലും വട്ടംവട്ടമായി വെളുത്ത പൂപ്പല്‍പോടി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു
 • ക്രമേണ അവ വാടികരിഞ്ഞു കൊഴിയുന്നു

 

 • നിയന്ത്രണമാര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍
 • രോഗം ബാധിച്ചഭാഗങ്ങള്‍ നീക്കം ചെയ്യുകയും നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക
 • വിളപരിക്രമം പാലിക്കുക
 • മുന്‍വിളയുടെ സസ്യാവശിഷ്ടങ്ങള്‍ പുതിയ വിത്ത് പാകുന്നതിനു മുന്നായി കത്തിച്ചുകളയുക
 • ട്രൈക്കോടെര്‍മ വിരിടെ  (20 ഗ്രാം ഒരു ലിറ്റര്‍ വെള്ളത്തില്‍), അല്ലെങ്കില്‍ വേപ്പെണ്ണ എമല്‍ഷന്‍ (20 മി.ലി. ഒരു ലിറ്റര്‍ വെള്ളത്തില്‍ ) രണ്ടാഴ്ച ഇടവിട്ട്  മൂന്നുവട്ടം തളിച്ചുകൊടുക്കുക.

3.ഇലകരിച്ചില്‍രോഗം

രോഗഹേതു – കൊളറ്റോട്രിക്കം ലാജെനാറിയാരം

 • ലക്ഷണങ്ങള്‍:
 • ഇലകളിലും  തണ്ടുകളിലും തവിട്ടുനിറത്തിലുള്ള നിശ്ചിതാകൃതി ഇല്ലാത്തതോ വൃതാക്രിതിയിലുള്ളതോ ആയ പാടുകള്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു.
 • കായ്കളില്‍ ഇത്തരം പാടുകള്‍ മദ്ധ്യഭാഗം അല്പം കുഴിഞ്ഞമാതിരി കാണപ്പെടും

 

 • നിയന്ത്രണമാര്‍ഗങ്ങള്‍
 • രോഗം ബാധിച്ച ചെടികളും കായ്കളും നശിപ്പിക്കുക

4.മൊസൈക് രോഗം

രോഗഹേതു – വൈറസ്

രോഗം പരത്തുന്നവര്‍:

വെള്ളീച്ച, മുഞ്ഞ

 • ലക്ഷണങ്ങള്‍:
 • തളിരിലകള്‍ വളരെ ചെറുതായി മുരടിച്ചു മഞ്ഞളിക്കുന്നു
 • കായ്കള്‍ ആക്രിതിയില്ലാത്തതും ചെറുതുമാകുന്നു

 

 • നിയന്ത്രണമാര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍:
 • രോഗം ബാധിച്ച ചെടികളെയും സമാന്തര വിളകളെയും  നശിപ്പിക്കുക
 • രോഗബാധയെല്‍ക്കാത്ത ചെടികളില്‍ നിന്നുള്ള വിത്തു സംഭരണം
 • കൂടുതല്‍ വിത്തുകള്‍ പാകുക, ആരോഗ്യമുള്ള 2-3 ചെടികളെ നിലനിര്‍ത്തിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ളവയെ പിഴുതുകളയുക
 • വിളപരിക്രമം പാലിക്കുക
 • നടുന്നതിനുമുന്‍പ് കുഴി കത്തിക്കുക
 • രോഗവാഹകരായ കീടങ്ങളെ നശിപ്പിക്കാന്‍ വെര്ട്ടിസീലിയം/ വേപ്പെണ്ണ/ ആവണക്കെണ്ണ/ വെളുത്തുള്ളി- വേപ്പെണ്ണ മിശ്രിതം/ വേപ്പ് അധിഷ്ഠിതമായ ജൈവ കീടനാശിനികള്‍ (2%) വെള്ളത്തില്‍ കലക്കി തളിക്കുക

5.കായ ചീയല്‍

രോഗഹേതു- പിതിയം അഫാനിഡെര്‍മാറ്റം

 • ലക്ഷണങ്ങള്‍:
 • കായ്കളില്‍ കടുംപച്ചനിറത്തിലുള്ള പൊള്ളിയ പാടുകള്‍ ഉണ്ടാവുകയും പിന്നീട് അവ ചീയുകയും ചെയ്യുന്നു
 • അസുഖം ബാധിച്ച കായ്കളില്‍ പഞ്ഞി പോലുള്ള വളര്‍ച്ച കാണപ്പെടുന്നു

 

 • നിയന്ത്രണമാര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍
 • വിളപരിക്രമം
 • കായ്കള്‍ മണ്ണില്‍ തൊടാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക
 • കച്ചിയോ കടലാസോ ഉപയോഗിച്ച് നന്നായി പുതയിടുക

6.ബാക്ടീരിയല്‍ വാട്ടം

രോഗഹേതു- ക്സാന്‍തോമോണാസ് കുക്കുര്‍ബിറ്റേസിയാരം

 • ലക്ഷണങ്ങള്‍:
 • ചെടികളില്‍ പെട്ടെന്നുള്ള വാട്ടം
 • അസുഖം ബാധിച്ച ചെടികള്‍ മുറിച്ചു വെള്ളത്തില്‍ വയ്ക്കുമ്പോള്‍ ഒരു ദ്രാവകം ഒലിക്കുന്നു

 

 • നിയന്ത്രണമാര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍
 • നടുന്നതിനു മുന്‍പായി കുമ്മായം ഇടുക
 • ബ്ലീച്ചിംഗ് പൊടി 20 ഗ്രാം ഓരോ തടത്തിലും ഇടുക
 • അസുഖം ബാധിച്ച ചെടികള്‍ നശിപ്പിച്ചതിനുശേഷം കുമ്മായം(50 ഗ്രാം) + യുറിയ (15ഗ്രാം) ഇടുക
3.08219178082
Anonymous Apr 24, 2017 03:22 PM

നല്ലതാണ്

നിങ്ങളുടെ നിര്‍ദ്ദേശം പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക

(നിങ്ങള്‍ക്ക് അന്വേഷണങ്ങള്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയോ ചര്‍ച്ച ചെയ്യുകയോ ചേര്‍ക്കുകയോ ചെയ്യാം)

Enter the word
നവിഗറ്റിഒൻ
Back to top