Skip to content. | Skip to navigation

Vikaspedia

പങ്കുവയ്ക്കുക
Views
  • നില എഡിറ്റ്‌ ചെയുവാൻ വേണ്ടി തയ്യാ

കാപ്പി കൃഷി

കാപ്പി കൃഷിയുടെ നടീല്‍ മുതല്‍ വിളവെടുപ്പു വരെ ആവശ്യമായ എല്ലാ സാങ്കേതിക വിവരങ്ങളും

കാപ്പി കൃഷിയുടെ നടീല്‍ മുതല്‍ വിളവെടുപ്പു വരെ ആവശ്യമായ എല്ലാ

സാങ്കേതിക വിവരങ്ങളും ഇവിടെ ലഭ്യമാണ്‌

കാപ്പി കൃഷിയുടെ ഉത്ഭവം

ഉത്ഭവം കോഫി അറ­ബിക്ക(Coffea arabica)എന്ന കാപ്പി­ച്ചെ­ടി­യുടെ ഉത്ഭവം മധ്യ ഏത്യോ­പ്യ­യിലെ പീഢ­ഭൂ­മി­യി­ലാ­ണെ­ന്ന­തിന്‌ തെളിവുകളുണ്ട്‌. അതെ­ങ്ങി­നെയോ യെമ­നി­ലെ­ത്തിച്ചേർന്നു അവിടെ കാപ്പി  6-10 നൂറ്റാണ്ടു മുതൽ കൃഷി ചെയ്തി­രു­ന്നു.

ചരിത്രം ഏറ്റവും കൂടു­തൽ പ്രച­രി­പ്പി­ക്ക­പെട്ട ഒരു കഥ ഇതാ­ണ്‌. ഒരു കാലി ചെക്ക­നായ ഖാലിദ്‌ തന്റെ ആടു­കൾ ഒരു കുറ്റി­ച്ചെ­ടി­യുടെ കായ്കുലകൾ ചവച്ച്‌ ഉൻമാ­ദ­ത്തോടെ തുള്ളി­ച്ചാ­ടു­ന്നത്‌ ശ്രദ്ധി­ച്ചു. അയാളും അത്‌ രുചിച്ചു നോക്കു­കയും അതി­നാൽ ഉത്തേ­ജി­ക്ക­പെ­ടു­കയും ചെയ്തു. ഒരു സന്യാസി ഖാലി­ദിനെ ഈ അവ­സ്ഥ­യിൽ കാണു­കയും അദ്ദേഹം അതു രുചി­ച്ചു­നോക്കി എടുത്തു കൊണ്ടു പോയി തന്റെ ആശ്രമ പരി­സ­രത്ത്‌ - നീല­നൈൽനദി മൂലം ഉണ്ടായ ടാണ തടാ­ക­ക്ക­ര­യിൽ നട്ടുവളർത്തു­കയും ചെയ്തു. അദ്ദേഹം അത്‌ വിള­വെടുത്ത്‌ തിള­പ്പിച്ച്‌ തന്റെ അനു­യാ­യി­കൾക്ക്‌ കൊടു­ത്തു. അതിന്റെ ഫല­മായി രാത്രി­കാ­ലത്തെ ദീർഘ­മായ പ്രാർത്ഥ­ന­ക­ളിൽ അവർ എഴു­ന്നേ­റ്റിരുന്നു. അങ്ങിനെ കാപ്പി ഒരു ഉത്തേ­ജന പാനിയം എന്ന്‌ അംഗീ­ക­രി­ക്ക­പ്പെ­ട്ടു. സീഗ്‌ എന്ന സ്ഥലത്ത്‌ കാപ്പി­ച്ചെടി ആരാ­ധി­ക്ക­പ്പെ­ടു­ന്നു. ഇവിടെ നിന്ന്‌ ആയി­ര­ക്ക­ണ­ക്കിന്‌ ചെടി­കൾ സങ്കര ഇന­ങ്ങൾ ഉണ്ടാ­ക്കു­ന്ന­തിന്‌ ഏത്യോ­പ്യൻ കോഫി റിസർച്ച്‌ സെന്റർ ഉപയോഗ­പെ­ടു­ത്തുന്നു.

വ്യാപനം

ഏത്യോ­പ്യ­യുടെ പീഢ­ഭൂ­മി­ക­ളിൽ പ്രത്യ­ക്ഷ­പെട്ട കാലം മുതൽ-ഒമ്പതാം നൂറ്റാ­ണ്ടോടെ തന്നെ കാപ്പി ഉപ­യോ­ഗ­ത്തി­ലു­ണ്ടെന്ന്‌ തിരി­ച്ച­റി­ഞ്ഞി­ട്ടു­ണ്ട്‌. എത്യോ­പ്യ­യിൽ നിന്നും കാപ്പി ഈജിപ്തി­ലേക്കും യമ­നി­ലേക്കും വ്യാപി­ച്ചു. ആദ്യ­മായി അറേ­ബ്യ­യി­ലാണ്‌ കാപ്പി­ക്കുരു വറുത്ത്‌ ഇന്ന­ന്തേ­തു­പോലെ കാപ്പി­യു­ണ്ടാ­ക്കി­യ­ത്‌. പതി­നഞ്ചാം നൂറ്റാ­ണ്ടോടെ അത്‌ മധ്യേ­ഷ്യ­യി­ലേക്ക്‌ - പേർഷ്യ, ടർക്കി- വടക്കേ അമേ­രിക്ക എന്നി­വി­ട­ങ്ങ­ളി­ലേക്ക്‌ വ്യാപി­ച്ചു.

സസ്യ ശാസ്ത്ര­പ­ര­മായ സവി­ശേ­ഷത

കാപ്പി

കാപ്പി അന­വ­രതം നില­നിൽക്കുന്ന റൂബി­യേ­സിയ കുടും­ബ­ത്തിൽ പെട്ട ചെറു വൃക്ഷ­മാ­ണ്‌. ഇന്ന്‌ രണ്ടി­ന­ങ്ങ­ളാണ്‌ കൃഷി­ചെ­യ്യ­പ്പെ­ടു­ന്ന­ത്‌. കോഫി അറ­ബിക്ക എന്ന അറ­ബിക്ക കാപ്പിയും കോഫി കനേ­ഫോറ എന്ന റോബസ്റ്റ കാപ്പിയും. ലോക ഉത്പാ­ദ­ന­ത്തിൽ 75­-80% വരെയും അറ­ബി­ക്ക­യാ­ണ്‌. റോബസ്റ്റയിൽ നിന്നും അത്ര രുചി­ക­ര­മ­ല്ലാത്ത ഒരു അൽക്ക­ഹോ­ളിക്‌ പാനിയം ഉണ്ടാ­ക്കു­ന്നു.

 

വേരു­പ­ടലം 400­-500 ചതു­രശ്ര മീറ്റർ ആഗി­കരണ ഉപ­രി­ത­ല­മുള്ള വേരു പട­ല­മാ­ണ്‌ കാപ്പി­ക്കു­ള്ള­ത്‌. നേരെ താഴെക്കു വള­രുന്ന ഒരു തായ്‌ വേരും മണ്ണിൽ സമാ­ന്ത­ര­മായി വള­രുന്ന അനേകം പാർശ്വ വേരു­ക­ളു­മു­ണ്ട്‌. 30­-45 സെ.മി ൽ 4 മുതൽ 8 വരെ താങ്ങു വേരു­കൾ തിര­ശ്ചീ­ന­മായി ഉത്ഭവിച്ച്‌ താഴെക്ക്‌ വള­രു­ന്നു. പാർശ്വ വേരു­കൾ തായ്ത്ത­ടി­യിൽ നിന്ന്‌ രണ്ട്‌ മീറ്റർ വരെ നീളം­വെ­ക്കാം.

തണ്ട് കാപ്പി ഒരു നിത്യ ഹരിത കുറ്റി­ച്ചെ­ടി­യെന്നോ ചെറു വൃക്ഷ­മെന്നോ വിളി­ക്കാ­വുന്ന, വെട്ടി­യൊ­തുക്കിയില്ല­ങ്കിൽ 5 മീറ്റർ വരെ വള­രുന്ന സസ്യ­മാ­ണ്‌.

ഇല കാപ്പി­ച്ചെ­ടി­യുടെ ഇല മിനു­സ­മുള്ളതും കടുത്ത പച്ച നിറ­ത്തോടുകുടിയതുമാണ്. സാധാ­രണ 100­-150 സെ.മീറ്റർ വരെ നീളവും 60 മില്ലി മീറ്റർ വീതിയും ഉണ്ടാ­യി­രി­ക്കും. സുഗ­ന്ധ­മുള്ള വെളുത്ത പൂക്ക­ളുള്ള പൂങ്കു­ല­ ഉത്പാ­ദി­പ്പി­ക്കും. പൂക്ക­ളെല്ലാം ഒരു­മിച്ച്‌ വിട­രു­ന്നു.

പൂക്കൾ

കാപ്പി­ച്ചെടി നട്ട്‌ മൂന്നോ നാലോ വർഷം കഴി­യു­മ്പോൾ മധു­ര­ഗ­ന്ധ­മുള്ള പൂക്കൾ ഇല­യി­ടു­ക്കിൽ നിന്ന്‌ കൂട്ട­മായി വളരും. പുതിയ കുല­ക­ളിൽ നിന്നു മാത്രമേ കായ്‌ ഉണ്ടാ­കു­ന്നു­ള്ളു. അറ­ബിക്ക ഇന­ത്തിൽ സ്വയം പരാ­ഗ­ണ­മാ­ണ്‌ നട­ക്കു­ന്ന­ത്‌. എന്നാൽ റോബ­സ്റ്റ­യിൽ പര­പ­രാ­ഗ­ണ­മാ­ണ്‌. ആറോ എട്ടോ ആഴ്ചക്കു ശേഷ­മാണ്‌ പൂക്ക­ളിൽ ബീജ സങ്ക­ലനം നട­ക്കു­ന്ന­ത്‌. അതിനു ശേഷം കോശ­വി­ഭ­ജനം നടന്ന്‌ കായ്‌ ഒരു മൊട്ടു സൂചി­യുടെ തല­യോ­ള­മായി കുറച്ച്‌ നാളേക്ക്‌ അതു പോലെ തുടരും പിന്നീട്‌ അണ്ഡം വിക­സി­ക്കാൻ തുട­ങ്ങും. അതി­നു­ശേഷ­മുള്ള വളർച്ച വളരെ വേഗ­ത്തി­ലാ­യി­രി­ക്കും. അത്‌ നട­ക്കാൻ പൂവിട്ട്‌ ഏക­ദേശം 15 ആഴ്ച­യെ­ങ്കിലും എടുക്കും ഈ സമയം കൊണ്ട്‌ പരാ­ഗണം നടന്ന അണ്ഡം കാപ്പി­ക്കു­രു­വിന്‌ യഥാർത്ഥ രൂപം കൈവ­ന്നി­രി­ക്കും. മീസോ­കാർപ്പ്‌ വിക­സിച്ച്‌ കുരു­വിനു ചുറ്റും മാംസള­മായ ഒരു കവ­ച­മാ­യി­ത്തീ­രും. 30­-35 ആഴ്ച കഴി­യു­മ്പോൾ കായ്കുല പച്ചയിൽ നിന്നു ചുവപ്പു നിറ­മാ­യി­ത്തീ­രും.

 

ഫലം അണ്ഡാ­കൃ­തി­യി­ലുള്ള 15 മില്ലീ­മീ­റ്റർ നീള­മുള്ള പച്ച നിറ­ത്തോടെയുള്ള കായ്‌ ആണ്‌ കാപ്പിക്ക്‌ . പാക­മാ­കു­മ്പോൾ മഞ്ഞ­നി­റ­മാകും പിന്നീട്‌ ക്രീംസൺ ചുവപ്പും ഉണ­ങ്ങു­മ്പോൾ കറുത്ത നിറവും ആയി­ത്തീരും ഒരു ഫല­ത്തി­നു­ള്ളിൽ രണ്ട്‌ വിത്തു­കൾ ഉണ്ടാ­വും. എന്നാൽ 5-10% ഫല­ത്തി­നു­ള്ളിലും ഒരു വിത്തേ ഉണ്ടാ­യി­രി­ക്കൂ. 7 മുതൽ 9 മാസ­ങ്ങൾ കൊണ്ടാണ്‌ കായ്കൾ പാക­മാ­കു­ന്ന­ത്‌.

മണ്ണും കാലാ­വ­സ്ഥയും

 

മണ്ണു്

മണ്ണ്‌ ഒരു മീറ്റർ മുതൽ -ര­ണ്ടു­മീ­റ്റർ ആഴ­ത്തിൽ മണ്ണു­ണ്ടാ­കേ­ണ്ടത്‌ കാപ്പി­ച്ചെ­ടി­യുടെ ശരി­യായ വളർച്ചക്ക്‌ ആവ­ശ്യ­മാ­ണ്‌. തായ്‌വേര്‌ നന്നായി വിക­സി­ക്കാനും വേനൽക്കാ­ലത്ത്‌ ആവ­ശ്യ­ത്തിന്‌ വെള്ളം ലഭ്യ­മാ­വുന്നു എന്ന്‌ ഉറ­പ്പു­വ­രു­ത്താനും ഇത­ത്യാ­വ­ശ്യ­മാ­ണ്‌. എന്നി­രു­ന്നാലും ഭുഗർഭ­ജ­ല­നി­രപ്പ്‌ സ്ഥിര­മായി ഉയ­ര­ത്തി­ലായ മണ്ണ്‌ കാപ്പി­കൃ­ഷിക്ക്‌ അനു­യോ­ജ്യ­മ­ല്ല. ഉപ­രി­ത­ല­ത്തിൽ നിന്നും 1.5 -2 മീറ്റ­റിൽ താഴെ­യാ­യി­രി­ക്കണം ഭൂഗർഭ­ജ­ല­നി­ര­പ്പ്‌. വെള്ള­പൊക്ക ഭീഷണി നില­നിൽക്കുന്ന ഇട­ങ്ങൾ ഒഴി­വാ­ക്ക­ണം. കാപ്പി­ച്ചെ­ടി­യുടെ വേരു­കൾ പെട്ടെന്ന്‌ ചീഞ്ഞുതു­ട­ങ്ങും. കളി­മ­ണ്ണിന്റെ അംശം അധി­ക­മായ മുഴു­ത്ത­മണ്ണും നീർവർച്ച­യി­ല്ലാത്ത മണ്ണും കാപ്പി­കൃ­ഷിക്ക്‌ തീരെ അനു­യോ­ജ്യ­മ­ല്ല.

കാലാ­വ­സ്ഥ

ആവശ്യകത അറബിക്ക റോബസ്റ്റ
ഉയരം (സമുദ്ര നിരപ്പിൽ നിന്നുള്ള ഉയരം) 1000-1500 മീ.നു മുകളിൽ എം എസ് എൽ 500-1000 മീ.നു മുകളിൽ എം എസ് എൽ
വാർഷിക മഴ ലഭ്യത 1600-2500 മി.മീ 1000-2000മി.മീ
പൂവിടുമ്പോൾ മഴ മാർച്ച്-ഏപ്രിൽ (2.5-4.0 സെമി.) ഫെമ്പ്-മാർച്ച് (2.0-4.0 സെമി.)
കായ് പിടിക്കുമ്പോൾ മഴ ഏപ്രിൽ-മെയ് (5.0-7.5 സെമി) ഏപ്രിൽ-മെയ് (5.0-7.5 സെമി.)
തണൽ ഇടത്തരം തുടങ്ങി-കുറച്ച് തണൽ കനം കുറഞ്ഞ-ഒരുപോലെ
Temperature 15-25ºC 20-30ºC
RH 70-80% 80-90%

പര­മ്പ­രാ­ഗ­ത അറിവു­കൾ

സസ്യ­സം­ര­ക്ഷ­ണവും ആയി ബന്ധ­പ്പെട്ട്‌

400ഗ്രാം നീറിയം ഒലി­യാ­ണ്ടർന്റെ വേര്‌ 1500 ലിറ്റർ വെള്ള­ത്തിൽ ചെറിയ കഷ­ണ­ങ്ങ­ളാക്കി ഇട്ടു­വച്ച്‌ അതി­ലേക്ക്‌ 20ഗ്രാം മഞ്ഞൾ പൊടി ചേർത്ത്‌ കുഴമ്പു രൂപ­ത്തി­ലാക്കി അത്‌ തണ്ടിന്റെ കീട­ബാ­ധ­യേറ്റ സ്ഥലത്ത്‌ തേച്ച്‌ കൊടു­ത്താൽ തണ്ടു­തു­ര­പ്പൻ പുറത്ത്‌ വന്ന്‌ ചത്തു­പോ­വും.

വേപ്പിൻ കുരു പെറുക്കി വെയി­ല­ത്തു­ണക്കി ഗ്രൈന്റ­റിൽ പൊടിച്ച്‌ 100 ഗ്രാം പൊടിയൊ­ന്നിന്‌ എന്ന ക്രമ­ത്തിൽ 10 സെ.മി ആഴ­ത്തിൽ കട­ക്കൽ ഇട്ടു­കൊ­ടു­ത്താൽ ഏഫീഡ്‌ ജാസ്സി­സ്‌, വെളുത്ത ഈച്ച എന്നി­വ­യെല്ലാം നശി­ക്കും.

മര­മൊ­ന്നിന്‌ 500 ഗ്രാം എന്ന തോതിൽ നാര­ങ്ങ­പൊടി ഇട്ടു കൊടു­ത്താൽ നീമാ­വി­ര­ക­ളുടെ ശല്യം ഒഴി­വാ­കും.

ഏക്ക­റിന്‌ 200 കി.ഗ്രാം എന്ന തോതിൽ അവ­സാന ഉഴ­വി­നൊപ്പം മണ്ണിൽ ചേർത്താൽ കരി­മ്പിന്റെ ഇല­തീ­നി,   സെറ്റംബാർക്ക്‌, ഫംഗസ്‌ രോഗ­ങ്ങൾ എന്നിവ തട­യാം.

വിള­വെ­ടുപ്പും സംഭ­ര­ണവും സംബ­ന്ധിച്ച്‌

വേപ്പിൻ കുരു­പൊടി 500 ഗ്രാം ചെടി­യൊ­ന്നിന്‌ എന്ന തോതിൽ കട­ക്കൽ ഇട്ടു കൊടു­ത്താൽ കാപ്പി­യുടെ വിളവും വിള­വിന്റെ ഗുണവും വർധിക്കും

പ്രാധാ­ന്യവും ഉപ­യോ­ഗവും

സാമ്പ­ത്തിക പ്രാധാന്യം ലോക­സ­മ്പത്ത്‌ വ്യവ­സ്ഥ­യിൽ കാപ്പി­ക്കുള്ള പങ്ക്‌ വളരെ വലു­താ­ണ്‌. ലോക വിപ­ണി­യിൽ ഒരു വില­പ്പെട്ട പ്രാഥ­മിക ഉത്പ­ന്ന­മാ­ണ്‌ കാപ്പി.

 

കാപ്പി­കൃ­ഷി, സംസ്ക­ര­ണം, വിപ­ണ­നം, ഗതാ­ഗതം മാർക്ക­റ്റിംങ്ങ്‌ എന്നീ രംഗ­ത്തെല്ലാം ദശ­ല­ക്ഷ­ക്ക­ണ­ക്കിന്‌ ആളു­കൾ തൊഴിൽ ചെയ്യു­ന്നു. അനേകം വിക­സ്വര രാഷ്ട്ര­ങ്ങൾക്കും വള­രെ­യ­ധികം തീരെ വിക­സി­ക്കാത്ത രാജ്യ­ങ്ങളുടെ സമ്പത്ത്‌ വ്യവ­സ്ഥ­യിലും രാഷ്ട്രീ­യ­ത്തിലും കാപ്പി ഒരു നിർണ്ണാ­യക വസ്തു­വാ­ണ്‌. കയ­റ്റു­മ­തി­യിലും അതു­വ­ഴി­യുള്ള വിദേ­ശ­നാ­ണ്യ­ത്തിലും ഒരു സുപ്ര­ധാ­ന­പങ്ക്‌ ( ചില രാജ്യ­ങ്ങ­ളിൽ 80% കൂടു­തൽ ഉണ്ട്‌) വഹി­ക്കു­ന്നു.

പോഷ­ക­മൂല്യം കാപ്പി­യുടെ തരവും തയ്യാ­റാ­ക്കുന്ന രീതിയും അനു­സ­രിച്ച്‌ കാപ്പി­യിൽ അട­ങ്ങി­യി­രി­ക്കുന്ന കഫീന്റെ അളവ്‌ വളരെ വ്യത്യാ­സ­പെ­ട്ടി­രി­ക്കു­ന്നു. ഒരു കപ്പ്‌ കാപ്പി­യിൽ (ഏ­ക­ദേശം 200 മില്ലി­ലിറ്റർ) ശരാ­ശരി അട­ങ്ങി­യി­രി­ക്കുന്ന കഫീൻ താഴെ­പ­റയും പ്രകാ­ര­മാ­ണ്‌.

 

ഡ്രിപ്കോഫി 115 -17 മി.ഗ്രാം ( 560­-850 മി.ഗ്രാം/ ലിറ്റർ

എസ്പ്രെസ്സോ 60 മിഗ്രാം- ( 2000­മിഗ്രാം/ ലിറ്റർ

ബ്രീവ്ഡ്‌/ പ്രെസ്സ്ഡ്‌ 80­-135 മി.ഗ്രാം ( 390­-650 മി.ഗ്രാം/ ലിറ്റർ

ഇൻസ്റ്റാന്റ്‌ 65­-100 മി.ഗ്രാം (310­-480 മിഗ്രാം

ഡികാ­ഫ്‌, ബ്രീവ്ഡ്‌ 3-4 മി.ഗ്രാം

ഔഷ­ധ­ഗുണം

കാപ്പി­യിലെ പ്രധാന ഘടകം കഫീൻ ആണ്‌. ഹെപ്റ്റിക്‌ മൈക്രോ­ഡോ­മൽ എൻസൈം സംവി­ധാനം ഉപ­യോ­ഗിച്ച്‌ ആരോ­ഗ്യ­മുള്ള കരൾ കഫീനെ വിഘ­ടി­പ്പി­ക്കും.
കഫീൻ വിഘ­ടിച്ച്‌ പാര­സാൻന്തെൻ, തിയോ­ബ്രോ­മിൻ, തിയോ­ഫി­ലൈൻ എന്നി­വ­യു­ണ്ടാ­ക്കു­ന്നു. കുറച്ച്‌ മൂത്ര­ത്തി­ലൂടെ വിസർജ്ജി­ക്ക­പ്പെ­ടു­ന്നു. അതു­കൊണ്ട്‌ കഫീന്റെ ഉപാ­പ­ചയ പ്രവർത്തനം ഈ എൻസൈം സംവി­ധാനം അനു­സ­രി­ച്ചാണ്‌. പ്രായ­മായ ആളു­ക­ളിൽ ഈ സംവി­ധാനം ശരി­യ­ല്ലാത്തതുകൊണ്ട്‌ കഫീൻ അട­ങ്ങിയ കാപ്പി ബുദ്ധി­മു­ട്ടു­ണ്ടാ­ക്കും. കഫീൻ ഒഴി­വാ­ക്കിയ കാപ്പി­യാണ്‌ ഇവർക്ക്‌ നിർദ്ദേ­ശി­ക്ക­പെ­ടു­ന്ന­ത്‌. ആമാ­ശയം ആരോ­ഗ്യ­ക­ര­മ­ല്ലെങ്കിൽ രണ്ടു­തരം കാപ്പിയും നെഞ്ചു പുക­ച്ചിൽ ഉണ്ടാക്കും ഒരു ചെറിയ അളവ്‌ കാപ്പി(50­-100 മിഗ്രാം കഫീൽ 15­-10ഗ്രാം കാപ്പി­പൊടി ) മിക്ക­വാറും പ്രായ­മാ­യ­വ­രിൽ കുഴ­പ്പ­മൊന്നും ഉണ്ടാ­ക്കു­ന്നി­ല്ല. കാപ്പി­യുടെ അമിത ഉപ­യോഗം എല്ലാവർക്കും ആരോ­ഗ്യ­ത്തിന്‌ ഭീഷ­ണി­യാ­ണ്‌.

അമ്മ­മാ­രിലും കുട്ടി­ക­ളിലും കാപ്പി­യുടെ ഉപ­യോഗം അയേൺ കുറ­വു­കൊ­ണ്ടുള്ള അനീ­മിയ ഉണ്ടാ­ക്കു­ന്നു. അയേ­ണിന്റെ ആഗീ­ര­ണത്തെ കാപ്പി തട­സ്സ­പെ­ടു­ത്തും. യാസ്സർ ഡോറി എന്ന അമേ­രി­ക്കൻ ശാസ്ത്ര­ജ്ഞൻ അഭി­പ്രാ­യ­പെ­ടു­ന്നത്‌ കാപ്പി­യുടെ മണം വിശ­പ്പു­ണ്ടാ­ക്കും­എന്നും ഘ്രാണ ശക്തി ത്വരി­ത­പെ­ടുത്തും എന്നു­മാ­ണ്‌. മണ­മുള്ള കാപ്പി­ക്കുരു പാചകം ചെയ്ത്‌ വിശപ്പ്‌ വീണ്ടെ­ടു­ക്കാം. ഗവേ­ഷണ മൃഗ­ങ്ങ­ളിൽ ഇത്‌ ഉപ­യോ­ഗി­ക്കു­ന്നു എന്നും പറ­യു­ന്നു. പെർഫ്യൂം ക­ട­ക­ളിൽ പെർഫ്യൂം ടെസ്റ്റ്‌ ചെയ്യു­മ്പോൾ കാപ്പി­ക്കുരു മണ­പ്പിച്ച്‌ ഘ്രാണേ­ന്ദ്രിയം റിഫ്രഷ്‌ ചെയ്യു­ന്നു.

കാപ്പിയിനങ്ങൾ

നിങ്ങ­ളുടെ പ്രാഥ­മിക ആവ­ശ്യത്തെ മുൻനിർത്തി ആവ­ശ്യ­ത്തി­നനു­യോ­ജിച്ച ഇന­ങ്ങൾ തെര­ഞ്ഞെ­ടു­ക്കാൻ സഹായം ലഭ്യ­മാ­ക്കു­ന്നു.

Sln. 1R (S 274)

 

 

 

 

 

 

ഇന­ത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം

വാണി­ജ്യാ­ടി­സ്ഥാ­ന­ത്തിൽ കൃഷി­ചെ­യ്യുന്ന റോബസ്റ്റ കാപ്പി­യുടെ ഏറ്റവും പ്രചാരം കട്ടിയ ഇന­മാണ്‌ സെല­ക്ഷൻ 274. സാമാന്യം വലിയ മര­മായി നല്ല ആരോ­ഗ്യ­ത്തോടെ ഈ ഇനം വള­രു­ന്നു. ഇളം പച്ച നിറ­ത്തിലോ വലിയ വീതി­യേ­റിയ ഇല­യാ­ണി­തിന്‌. നല്ല ഉറ­പ്പു­ള്ള, 30­-50 കായ്ക­ളുള്ള, ഇട­തുർന്ന കുല­ക­ളാണ്‌ ഈ ഇനം ഉത്പാ­ദി­പ്പി­ക്കു­ന്ന­ത്‌. അറ­ബി­ക്കയെ അപേ­ക്ഷിച്ച്‌ പാക­മാ­വാൻ കുടു­തൽ സമ­യ­മെ­ടുക്കും പച്ച തുടങ്ങി ചാര­നി­റ­ത്തിൽ ഏക­ദേശം ഉരുണ്ട കാപ്പിക്കുരുകളാണ്‌. 43%വും എ ഗ്രേഡിൽ പെടുന്ന കായ്ക­ളാ­ണ്‌.

 

രൂപ­പ­ര­മായ സവി­ശേ­ഷത

1) ഇല­യുടെ ആകൃതി - വലി­യതും വീതി­യു­ള്ളതും

2) ഇല­യുടെ നിറം - ഇളം പച്ച

3) വളർച്ചാ സ്വഭാവം - ഉയ­ര­മുള്ള മര­ങ്ങൾ

4) കായുടെ നിറം - പച്ച - ചാര­നിറം

5) കുരു­വിന്റെ ആകൃതി - സാമാന്യം ഉരു­ണ്ട­ത്‌.

കാർഷിക രീതി

1) ഇട­യ­കലം = 3മീ 3മീ

2) നിർദ്ദേ­ശി­ക്ക­പ്പെ­ട്ട­വളം

3) ജല­ത്തിന്റെ ആവ­ശ്യ­കത കുറവ്‌

4) തണൽ

5) ആദ്യ­വി­ള­വെ­ടു­പ്പിന്‌ വേണ്ട കുറഞ്ഞ പ്രായം

6) വിളവു തരുന്ന സ്വഭാവം - കുമ്മായം

7) കായ്‌ പിടി­ക്കുന്ന നിരക്ക്‌

8) മൂക്കാൻ വേണ്ട കാലാ­വധി

9) വിള­വെ­ടു­ക്കുന്ന മാസം

10) ശരാ­ശരി വിള­വെ­ടു­പ്പു­കാലം

കീട­പ്ര­തി­രോധം

1) ഇല­ത്തു­രുമ്പ്‌ രോഗം(ഹലമള ​‍ൄ​‍െ​‍ി)= പ്രതി­രോ­ധ­മുണ്ട്‌

2) കരിം ചീയൽ

3) തണ്ടു­തു­ര­പ്പൻ =പ്രതി­രോ­ധ­മു­ണ്ട്‌.

4) കായ്തു­ര­പ്പൻ

5) ശൽക്ക കീട­ങ്ങൾ

പാരി­സ്ഥി­തി­ക­മായ അനു­കൂ­ല­ന­ങ്ങൾ

1) വരൾച്ച=

2) കുറഞ്ഞ ഊഷ്മാവ്‌=

3) ഉയർന്ന ഊഷ്മാവ്‌=

4) വെള്ള­ക്കെട്ട്‌=

5) ലോവർ ഇല­വേ­ഷൻ=

6) ഹൈയർ ഇവ­വേ­ഷൻ=

വിളവ്‌ സംബ­ന്ധിച്ച്‌ 1) ഓരോ നോഡിലും ഉള്ള കായ്കൾ =30-50

2) ഒരു ഹെക്ട­റിലെ ശരാ­ശരി വിളവ്‌ = 1000

3) എ ഗ്രേഡ്‌ കാപ്പി­ക്കു­രു­വിന്റെ ശത­മാനം = 43%

4) 100 കുരു­വിന്റെ ഭാരം =

5) ഔട്ട്‌ ടേൺ റേഷ്യോ = 5:1

6) കഫീൻ അളവ്‌ =

7) കാരകോളി കുരുനിരക്ക്‌ =

8) pH = ന്യൂട്രൽ

 

3 R (C x R)

ഇത് ‘ഇന്റർ-സ്പെസിഫിക് ഹൈഡ്രയെ സേഷൻ’ വഴി വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ഒരു സങ്കരയിനമാണ്.ഈ ഇനം 30-40 കായ്കൾ ഒരു ഇടമുട്ടിൽ ഉതപാദിപ്പിക്കും. പാകമായാൽ ക്രിംസൺ ചുപ്പു നിറത്തിലെ കായ്കളായിരിക്കും. കുരു ഒരുവിധം ഉറപ്പുള്ള സുവർണ്ണ തവിട്ടുനിറത്തിലാണ്.54% Aഗ്രേഡ് കുരുക്കളായിരിക്കും. ദ്രാവകം മ്യദുവും നീർവീര്യവും അമ്ലഗുണമുള്ളതും ആയിരിക്കും കപ്പ് നിരക്ക് മെച്ചപെട്ടതാണ്.

രൂപ­പ­ര­മായ സവി­ശേ­ഷത

1. ഇല­യുടെ ആകൃതി  = Large and broader

2. ഇല­യുടെ നിറം = Light green

3. വളർച്ചാ സ്വഭാവം  = Medium stature

4. കായുടെ നിറം= Orange to crimson red

5. കുരു­വിന്റെ ആകൃതി  = Medium to bold

കാർഷിക രീതി

1. ഇട­യ­കലം = 2.7 m x 2.7 m

2. നിർദ്ദേ­ശി­ക്ക­പ്പെ­ട്ട­വളം =

3. ജല­ത്തിന്റെ ആവ­ശ്യ­കത= Low

4. തണൽ = Medium

5. ആദ്യ­വി­ള­വെ­ടു­പ്പിന്‌ വേണ്ട കുറഞ്ഞ പ്രായം =

6. വിളവു തരുന്ന സ്വഭാവം = Regular

7. കായ്‌ പിടി­ക്കുന്ന നിരക്ക്‌ =

8. മൂക്കാൻ വേണ്ട കാലാ­വധി =

9. വിള­വെ­ടു­ക്കുന്ന മാസം =

10. ശരാ­ശരി വിള­വെ­ടു­പ്പു­കാലം =

കീട­പ്ര­തി­രോധം

1. ഇല­ത്തു­രുമ്പ്‌ രോഗം = Tolerant

2. കരിം ചീയൽ=

3. തണ്ടു­തു­ര­പ്പൻ = Tolerant

4. കായ്തു­ര­പ്പൻ =

5. ശൽക്ക കീട­ങ്ങൾ =

പാരി­സ്ഥി­തി­ക­മായ അനു­കൂ­ല­ന­ങ്ങൾ

1. വരൾച്ച =

2. കുറഞ്ഞ ഊഷ്മാവ്‌ =

3. ഉയർന്ന ഊഷ്മാവ്‌ =

4. വെള്ള­ക്കെട്ട്‌ =

5. ലോവർ ഇല­വേ­ഷൻ = Adaptable

6. ഹൈയർ ഇവ­വേ­ഷൻ =

വിളവ്‌ സംബ­ന്ധിച്ച്‌ 1. ഓരോ നോഡിലും ഉള്ള കായ്കൾ = 30-40

2. ഒരു ഹെക്ട­റിലെ ശരാ­ശരി വിളവ്‌ = 1200 kg/ha

3. എ ഗ്രേഡ്‌ കാപ്പി­ക്കു­രു­വിന്റെ ശത­മാനം = 54 %

4. 100 കുരു­വിന്റെ ഭാരം =

5. ഔട്ട്‌ ടേൺ റേഷ്യോ  = 4.5:1

6. കഫീൻ അളവ്‌ = % DM

7. കാരകോളി കുരുനിരക്ക്‌ = %

8. pH =

 

കാപ്പി­കൃ­ഷി­യുടെ നടീൽ പ്രവർത്ത­ന­ങ്ങൾ

 

കാപ്പി­യുടെ വംശ­വർദ്ധന

കാപ്പി­യുടെ വംശ­വർദ്ധന കാപ്പി­യിൽ സാധാ­രണ വിത്തു­വ­ഴി­യാണ്‌ വംശ­വർദ്ധന. റോബസ്റ്റ ഇന­ത്തിൽ ഈയ­ടുത്ത കാലത്ത്‌ ക്ളോൺ ചെയ്യു­ന്നത്‌ വിജ­യ­ക­ര­മാ­യി­ട്ടു­ണ്ട്‌. വളരെ കുറഞ്ഞ അള­വിൽ ഗ്രാഫ്റ്റ്‌ ചെയ്ത തൈകളും നട്ടു­വ­രു­ന്നു.

തെര­ഞ്ഞെ­ടു­ത്ത, സെർട്ടി­ഫൈ­ ചെയ്ത വിത്തു­ത്പാ­ദന തോട്ട­ങ്ങ­ളിൽ നിന്നും കാഴ്ച­യിൽ സാധാ­രണ വളർച്ച­യുള്ള ആരോ­ഗ്യ­മുള്ള കുല­ക­ളിൽ നിന്നു­മാണ്‌ വിത്തു­കൾ ശേഖ­രി­ക്കേ­ണ്ട­ത്‌. കുല­ക­ളിൽ മുക്കാൽ ഭാഗവും പഴുത്ത തെര­ഞ്ഞെ­ടുത്ത ചെടി­യിൽ നിന്ന്‌ ശ്രദ്ധാ­പൂർവ്വം കായ്കൾ ശേഖ­രി­ക്ക­ണം. അറ­ബിക്ക ഇനം നവം­ബർ - ഡിസം­ബർ മാസ­ത്തിലും റോബസ്റ്റ ജനുവരി - ഫെബ്രു­വരി മാസ­ത്തിലും വിള­വെ­ടു­ക്ക­ണം. കൂട്ട­ത്തിൽ നിന്നും കേടുള്ള കുരു­ക്കൾ നീക്കം ചെയ്യ­ണം. ഇങ്ങിനെ തെര­ഞ്ഞെ­ടു­ത്തവ 0.75 കി.ഗ്രാം വിത്തു­കൾ വീതം മര­ച്ചാരം ചേർത്ത്‌ കുഴച്ച്‌ തണ­ല­ത്തു­ണ­ക്ക­ണം. ഇട­ക്കി­ടക്ക്‌ ഇളക്കി ഉണക്ക്‌ ഒരു പോലെയാക്ക­ണം. വിത്തു­കളെ അണു­ജീ­വി­ക­ളിൽ നിന്നും സംര­ക്ഷി­ക്കാൻ കാർബോ­ഫൂ­റാൻ 1 ഗ്രാം വിറ്റാ­വെക്സ്‌ 0.66ഗ്രാം എന്നിവ ഒരു കി.ലോ വിത്തിന്‌ എന്ന തോതിൽ ചേർത്ത്‌ പരി­ച­രി­ക്ക­ണം.

ക്ളോണു­കൾ വഴി­യുള്ള വംശ­വർദ്ധന

റോബ­സ്റ്റ­യിൽ പര­പ­രാ­ഗ­ണ­മാണ്‌ നട­ക്കു­ന്ന­ത്‌ എന്നത്‌ കൊണ്ട്‌ ക്ളോണൽ വിത­ര­ണ­മാണ്‌ സ്വീകാ­ര്യം. അറ­ബി­ക്ക­യി­ലാ­കട്ടെ നല്ല ഗുണ­ങ്ങൾ നില­നിർത്താൻ ക്ളോണൽ രീതിയോ തണ്ട്‌ നടുന്ന രീതിയോ ആണ്‌ സ്വീക­രി­ക്ക­പ്പെ­ടു­ന്ന­ത്‌.

കുത്തനെ വള­രുന്ന മുള­കൾ വിള­വെ­ടുപ്പു സമ­യത്തു തന്നെ മാർക്കു ചെയ്ത്‌ അൽപം ബല­മുള്ള പച്ച­നി­റ­മുള്ള 3-6 മാസം പ്രായ­മായ തണ്ടു­കൾ 10 സെ.മി നീള­ത്തിൽ പോളി­ത്തീൻ ബാഗു­ക­ളിൽ വന­മണ്ണും മണലും കാലി­വ­ളവും 6:3:1 എന്ന അനു­പാ­ത­ത്തിൽ ചേർത്ത്‌ നട­ണം. 2 ഃ 1 ഃ 0.5 മീറ്റർ അള­വു­ക­ളിൽ ചാല്‌ / കുഴി­യെ­ടുത്ത്‌ ഈ പോളി­ത്തീൻ ബാഗു­കൾ അതിൽ നിര­ത്തി­വെ­ക്ക­ണം. അതിനു മുക­ളിൽ മുള­കൊണ്ട്‌ ഫ്രെയിം ഉണ്ടാക്കി 500 ഗേജിന്റെ പോളി­ത്തീൻ ഷീറ്റെ­ടുത്ത്‌ മൂടി­യി­ട­ണം.

 

നഴ്സറി പരി­ച­രണം

വിത്ത്‌ മുള­പ്പി­ക്കു­ന്ന­തി­നുള്ള തറ (ത­വാ­ര­ണ)

മണ്ണും കംപോസ്റ്റും മണലും 6:2:1 എന്ന അനു­പാ­ത­ത്തിൽ ചേർത്ത്‌ വെള്ളം വാർന്ന്‌ പോകാ­നുള്ള സൗകര്യം ഉറ­പ്പു­വ­രുത്തി 15 സെ.മി ഉയർത്തി തറ­യു­ണ്ടാക്കി അതിൽ വിത്തു പാക­ണം. 1.5 കി.ഗ്രാം വിത്തിന് 4x3 മീ വലി­പ്പ­ത്തി­ലുള്ള തറ മതി­യാ­കും. 1.0 - 1.5 സെ.മി അക­ല­ത്തിൽ വിത്തിന്റെ പരന്ന ഭാഗം മണ്ണിന്റെ അടി­യി­ലേകാക്കിയാണ്‌ നടേ­ണ്ടത്‌. തുടർന്ന വളരെ കനം കുറച്ച്‌ ഒരു പാളി മണ്ണിട്ടു കൊടു­ക്കു­ന്നു. ഒരേ ഊഷ്മാവും ഈർപ്പവും നില­നിർത്താൻ 5സെ.മി കന­ത്തിൽ ഉണ­ങ്ങിയ വൈക്കോൽ ഉപ­യോ­ഗിച്ച്‌ മൂടു­ന്നു.

അറ­ബിക്ക ഇന­ത്തിന്റെ വിത്തു പാകൽ ഡിസം­ബർ ജനു­വരി മാസ­ത്തിലും റോബ­സ്റ്റ­യു­ടേത്‌ ഫെബ്രു­വരി മാർച്ചി­ലു­മാണ്‌. ദിവ­സ­ത്തിൽ രണ്ടു നേരം വീതം വിത്തു പാകിയ നഴ്സറി ആദ്യ ആഴ്ച­ക­ളിൽ നന­ക്ക­ണം. അതിനു ശേഷം നന കുറ­ക്കാം. 40 ദിവ­സ­ങ്ങ­ളോളം ആകു­മ്പോൾ വിത്തു മുള­ക്കു­ന്നു. ഉണ­ങ്ങിയ ഇലയോ കയർ മാറ്റു­കളോ ഉപ­യോ­ഗിച്ച്‌ നഴ്സറി മൂട­ണം.

പോളീ­ബാഗ്‌ തവാ­രണ

മുള­കൾ ബട്ടൺ അവ­സ്ഥ­യി­ലാ­കു­മ്പോൾ മുള­പ്പിച്ച നഴ്സ­റി­യിൽ നിന്നും തൈകൾ പോളി­ത്തീൻ ബാഗു­ക­ളി­ലേക്ക്‌ പറിച്ചു നട­ണം. പകു­തിക്കു താഴെ 3 മി.മീ ദ്വാര­ങ്ങ­ളുള്ള 23 സെ.മി ഃ 15 സെ.മി വലി­പ്പ­ത്തിൽ 150 ഗേജിന്റെ പോളി­ത്തീൻ ബാഗു­ക­ളാണ്‌ ആവശ്യം 6: 2:1 എന്ന അനു­പാ­ത­ത്തിൽ ജൈവാം­ശ­മുള്ള വന­മണ്ണ്‌ , അഴു­കിയ കാലി­വ­ളം, നല്ല മണൽ എന്നി­വ­യുടെ മിശ്രിതം നന്നായി ചേർത്തി­ളക്കി നനച്ച്‌ ആവ­ശ്യ­ത്തിന്‌ ഈർപ്പം ഉറ­പ്പു­വ­രുത്തി പാക്ക്‌ ചെയ്യ­ണം.

നഴ്സ­റി­ക്കു­ട്ട­ക­ളിൽ മിശ്രിതം നിറച്ച്‌ നന്നായി അമർത്തു­ന്നു. മുള­കൾ കീറി ഫ്രെയം ഉണ്ടാക്കി ഇത്‌ മര­ക്കാ­ലു­ക­ളിൽ ഉറ­പ്പിച്ച്‌ (ദീർഘ­ച­തു­രാ­കൃ­തി­യിൽ ) അതി­നു­ള്ളിൽ സൗക­ര്യ­പ്ര­ദ­മായ രീതി­യിൽ കുട്ട­കൾ / ബാഗു­കൾ നിര­ത്തു­ന്നു.

കാപ്പി­യുടെ ബട്ടൺ ഘട്ട­ത്തി­ലെ­ത്തിയ മുള­കൾ കുട്ട­ക­ളി­ലേക്കോ ബാഗു­ക­ളി­ലേക്കോ ശ്രദ്ധ­യോടെ പറി­ച്ചു­ന­ടു­ന്നു. വേരു­കൾക്ക്‌ പര­മാ­വധി പരി­ക്കു­പ­റ്റാതെ വേണം പറി­ക്കാൻ. നടു­ന്ന­തിനു മുൻപ്‌ ബാസ്ക്ക­റ്റു­കുളുടെ മധ്യ­ത്തിൽ 5സെ.മി ആഴ­ത്തിൽ കുഴി­കൾ എടുത്തു നന­ക്ക­ണം. മുള­കൾ പറിച്ചു നടു­മ്പോൾ തായ്‌ വേരിന്റെ തുമ്പ്‌ നുള്ളി കള­യു­ന്നത്‌ നല്ല­താ­ണ്‌.

പറി­ച്ചു­നട്ട ചെടി­ക­ളുടെ മുള­കൾ ആദ്യ­ന­ഴ്സ­റിയിൽ ഉണ്ടാ­യി­രുന്ന അതേ ഉയ­ര­ത്തിൽ തന്നെ മണ്ണിനു മുക­ളിൽ ഉണ്ടാ­യി­രി­ക്കാൻ ശ്രദ്ധി­ക്ക­ണം. പറിച്ചു നടൽ അതി രാവിലെയോ വൈകു­ന്നേരം വളരെ വൈകീട്ടോ ആയി­രി­ക്കാൻ ശ്രദ്ധി­ക്ക­ണം. ആദ്യ­ന­ഴ്സ­റി­യിൽ ഉണ്ടായ വേരു­കൾ അധികം നില­നിൽക്കി­ല്ല­ങ്കിലും കൃത്യ­മായ നനയും പരി­ച­ര­ണവും തുട­ര­ണം.

മുള­ക­ളുടെ നടീ­ലിനു ശേഷ­മുള്ള പരി­ച­ര­ണം.

പശു­വിൻ ചാണക കുഴമ്പോ വെള്ള­ത്തിൽ കല­ക്കിയ യൂറി­യയോ ഉപ­യോ­ഗിച്ച്‌ രണ്ടു­മാ­സ­ത്തി­ലൊ­രി­ക്കൽ വളം ചേർക്ക­ണം. ഒരു ചതു­രശ്ര മീ നന­ക്കു­ന്ന­തിന്‌ 20 ഗ്രാം യൂറിയ 4.5 ലിറ്റർ വെള്ള­ത്തിൽ കല­ക്ക­ണം. നഴ്സറി രോഗ­ങ്ങൾക്കും കീട­ങ്ങൾക്കും എതി­രായ സംര­ക്ഷണ മാർഗ്ഗ­ങ്ങൾ കൈകൊ­ള്ളണം 
മൺസൂൺ ആവു­മ്പോ­ഴേക്കും മുക­ളി­ലിട്ട തണ­ലിന്റെ കനം കുറച്ച്‌ കൊണ്ടു­വന്ന്‌ പൂർണ­മായും നീക്കം ചെയ്യാ­വു­ന്ന­താ­ണ്‌. ഉച്ച സൂര്യ­നിൽ നിന്നും സംര­ക്ഷി­ക്കു­കയും ശരി­യായി നന­ക്കു­കയും ചെയ്താൽ ചെടി­കൾ അതി­വേഗം വള­രു­ന്ന­താ­യി­രി­ക്കും.

 

കൃഷി­യി­ട­ത്തിലെ നടീൽ

നിലമൊരുക്കല്‍

കാടു­വെ­ട്ടി­തെ­ളി­ച്ചാണ്‌ കൃഷി ചെയ്യു­ന്ന­തെ­ങ്കിൽ തണ­ലിന്‌ ആവ­ശ്യ­മുള്ള മര­ങ്ങൾ നിർത്തി­യ­തിന്‌ ശേഷം വേണം മര­ങ്ങൾ വെട്ടി­മാ­റ്റാൻ. സെല­ക്ടീവ്‌ ഫില്ലിംങ്ങ്‌ നടത്തി ആവ­ശ്യ­ത്തിന്‌ സ്ഥലം ഉണ്ടാ­ക്ക­ണം. വളർച്ച മുര­ടിച്ച ചെടി­കൾ നീക്കം ചെയ്യാ­വു­ന്ന­താ­ണ്‌. റോഡു­കളും നട­വ­ഴി­കളും ഉണ്ടാക്കി തോട്ടം ബ്ളോക്കു­ക­ളാ­ക്ക­ണം.

ഓരോ ഇന­ങ്ങൾക്കും ആവ­ശ്യ­മായ രീതി­യിൽ ഏപ്രിൽ മാസ­ത്തിൽ 45 x 45 x 45­സെ.മി വലി­പ്പ­ത്തിൽ കുഴി­കൾ തുറ­ക്ക­ണം. താഴെ കാണുന്ന പട്ടിക ശ്രദ്ധി­ക്കു­ക.

ഉയരം കൂടിയ അറ­ബിക്ക S 795, S 288: 2.1 m x 2.1 m
ഇട­ത്തരം കുള്ളൻ/ കാവെരി പോലു­ള്ളവ 1.8 m x 1.8 m
കുള്ളൻ ഇനം S 7 (സാന്റോ­മൻ ): 1.5 m x 1.5 m
സങ്ക­ര­യിനം  (CxR) 2.5 m x 2.5 m
റോബസ്റ്റ ഉദാ- S 274, BR series 3.0 m x 3.0 m

തുറന്ന കുഴി­കൾ മൺസൂൺ വരെ കാറ്റു കൊള്ളാ­നായി തുറന്നു വക്ക­ണം. ജൂൺ മാസ­ത്തിൽ മേൽമണ്ണ്‌ ഉപ­യോ­ഗിച്ച്‌ കുഴി­മൂ­ട­ണം. മണ്ണിന്‌ ഫല­ഭൂ­യി­ഷ്ടത കുറ­വാ­ണെ­ങ്കിൽ 250 ഗ്രാം എഫ്‌ വൈ എം അല്ല­ങ്കിൽ കംപോസ്റ്റ്‌ കുഴിയൊന്നിന്‌ എന്ന തോതിൽ ചേർത്തു­കൊ­ടു­ക്ക­ണം.

നടീൽ

രോഗ­ബാ­ധ­യി­ല്ലാത്ത നല്ല വളർച്ചയുള്ള മുള­കൾ നടീ­ലി­നായി തെര­ഞ്ഞെ­ടു­ക്കു­ക. വളർച്ച­യി­ല്ലാത്ത വേരു­കളോ പിരിഞ്ഞ വേരു­കളോ ഉള്ള തൈകൾ ഒഴി­വാ­ക്ക­ണം. 16­-18 മാസം പ്രായ­മായ വേരു­പി­ടിച്ച തൈകൾ ബാൾ കൂടിയോ അല്ലാ­തെയോ ജൂൺ മാസ­ത്തിൽ നടാം. ബാഗിലെ തൈകൾ സെപ്റ്റം­ബർ -ഒ­ക്ടോ­ബർ മാസ­ത്തി­ലാണ്‌ നടു­ന്ന­ത്‌. കുഴി­യുടെ നടു­വിൽ ഒരു ചെറിയ ദ്വാര­മിട്ട്‌ ചുറ്റും നിര­പ്പാ­ക്കു­ക. തൈ പറിച്ച്‌ അതിന്റെ തായ്‌ വേര്‌ ദ്വാര­ത്തിൽ വെച്ച്‌ പാർശ്ശ്വ വേരു­കൾ പുറത്ത്‌ ശരി­യായി വിടർത്തി­വ­ക്കു­ക. പിന്നെ ഈ ദ്വാരം മൂടുക. കട­ക്കു­ചുറ്റും 3 സെ.മി ഉയ­ര­ത്തിൽ മണ്ണി­ട്ട­മർത്തു­ക. ചെടി­കൾ കാറ്റിൽ മറിഞ്ഞു വീഴാതി­രി­ക്കാൻ താങ്ങു­കൊ­ടുത്ത്‌ പുത­യി­ടു­ക.

ബാൾ തൈകളും ബാഗ്‌ തൈകളും വടക്കു കിഴ­ക്കൻ മഴ തുട­ങ്ങു­മ്പോൾ അതാ­യത്‌ സെപ്തം­ബ­റിൽ നട­ണം. ആദ്യം ബാഗിന്റെ അടി­ഭാഗം മുറി­ക്ക­ണം. തായ്‌ വേരിന്റെ അറ്റം നുള്ളി­ക്ക­ള­യ­ണം. ബാഗിൽ നിന്നും ശ്രദ്ധ­യോടെ സാവ­ധാനം വേരു പട­ല­ത്തോടും മണ്ണോടും ഒപ്പം തൈ പുറ­ത്തെ­ടുത്ത്‌ കുഴി­യുടെ ദ്വാര­ത്തിൽ വച്ച്‌ നടു­ക. ദ്വാരം മൂടി തൈ ഉറ­പ്പിച്ചു നിർത്തു­ന്നു. രണ്ടു തരം നഴ്സ­റി­കളും നില­നിർത്തി സൂക്ഷി­ക്കു­കയും രണ്ട്‌ സീസ­ണിലും ജൂണിലും സെപ്റ്റം­ബ­റിലും നടീൽ നട­ത്തു­കയും ചെയ്യു­ന്ന­താണ്‌ ബുദ്ധി­പ­ര­മായ രീതി.

തണൽ മര­ങ്ങ­ളുടെ നടീൽ

 

തണൽ മര­ങ്ങ­ളുടെ പ്രാധാന്യം കാപ്പി­ച്ചെ­ടി­കൾ വളർന്നു തുട­ങ്ങു­മ്പോ­ഴേക്കും തണൽ മര­ങ്ങൾ നന്നായി വളർന്നി­ട്ടു­ണ്ടാ­ക­ണം. കാപ്പി നടീ­ലിനും ഒരു വർഷം മുൻപെങ്കിലും തണൽ മര­ങ്ങൾ നട­ണം. ഒരു കാര­ണ­വ­ശാലും കാപ്പിയും തണൽ മര­ങ്ങളും ഒരു­മിച്ച്‌ നട­രു­ത്‌.

 

തണൽ മര­ങ്ങൾ കാപ്പിയെ വരൾച്ച­യിൽ നിന്നും സൂര്യ­പ്ര­കാ­ശ­ത്തിൽ നിന്നും സംര­ക്ഷി­ക്കു­ന്നു. വരൾച്ചയും വെയിലും കാപ്പി­യി­ല­ക­ളുടെ മഞ്ഞ­പ്പിനും കൊഴി­ച്ചി­ലിനും കാര­ണ­മാ­കു­ന്നു. തണൽ കാപ്പി­യുടെ പുഷ്പി­ക്കലും വളർച്ചയും സമ­ന്വ­യി­പ്പിച്ച്‌ വിളവ്‌ വർദ്ധി­പ്പി­ക്കു­ന്നു. ലെഗ്യൂം ചെടി­കൾ തണ­ലായി ഉപ­യോ­ഗി­ക്കു­മ്പോൾ ഇല­കൊ­ഴിഞ്ഞും വെട്ടി­യിട്ടും മണ്ണിലെ ജൈവാംശം വർദ്ധി­പ്പി­ക്കാം. അന്ത­രീക്ഷ നൈട്ര­ജനെ മണ്ണിൽ സ്ഥിര­പ്പെ­ടു­ത്തു­ന്ന­തു­വഴി മണ്ണിന്റെ ആരോ­ഗ്യവും ഫല­ഭൂ­യി­ഷ്ട­തയും മെച്ച­പ്പെ­ടും.

നിർദ്ദേ­ശി­ക്ക­പ്പെട്ട തണൽ മര­ങ്ങൾ പല ഇന­ങ്ങളും ഇതി­നായി ഉപ­യോ­ഗ­പെ­ടു­ത്തു­ന്നു­ണ്ട്‌. പരി­ഗ­ണന അർഹി­ക്കു­ന്ന­തിവിടെ കൊടു­ക്കു­ന്നു.

1. എറി­ത്രിന, സുബാബു­ൽ, ഡാഡപ്പ്‌ വളരെ വേഗം വള­രു­ന്നതും പെട്ടന്ന്‌ കമ്പ്‌ മുറിച്ചു നട്ട്‌ എളുപ്പം വിത­രണം നട­ത്താ­വു­ന്ന­തു­മാ­ണ്‌. പല­സ്ഥ­ലത്തു കുരു­മു­ള­കിന്‌ താങ്ങായും കാപ്പിക്കു തണ­ലായും ഉപ­യോ­ഗിച്ചു പോരു­ന്നു.

2. ഗ്രിവി­ല്ലിയ റോബസ്റ്റ (സിൽവർ ഓക്ക്‌) 70 വർഷ­ത്തി­ല­ധി­ക­മായി മ്യാൻമ­റിലും 1856 മുതൽ ശ്രീല­ങ്ക­യിലും ചായ­ത്തോ­ട്ട­ത്തിൽ തണ­ലായി ഉപ­യോ­ഗി­ക്കു­ന്നു. വെട്ടി­യി­ല്ലെ­ങ്കിൽ 50 മീറ്റ­റോളം വള­രു­ന്നു. നല്ല തണലും വിറ­കു­മാ­ണ്‌.

തണൽ മര­ങ്ങ­ളുടെ ഇട­യ­കലം 14 x 13 അടി അല്ലെ­ങ്കിൽ ഏക്ക­റിൽ 170 തണൽമരം എന്ന­തോ­തിൽ എറി­ത്രി­ന, ഗ്രവെ­ല്ലി­യ, കാഷ്യ എന്നിവ (5 x 5 സെമി 555 മര­ങ്ങൾ ഒരു ഹെക്ട­റിന്‌ എന്ന തോതിൽ പോളോ­ണി­യ, 19 x 19 അടി അല്ലെ­ങ്കിൽ 120 ഏക്ക­റിൽ കാപ്പി­ച്ചെ­ടി­ക­ളുടെ നിര­യിൽ തന്നെ തണൽ മരവും നടു­ക. ചെടി വള­രു­ന്ന­ത­നു­സ­രിച്ച്‌ താഴത്തെ കൊമ്പു­കൾ നീക്കം ചെയ്തു കൊടു­ക്കു­ക.

കാപ്പി കൃഷി­യു­ടെ ഇട­ക്കാല സംര­ക്ഷണം

 

കാപ്പി­ത്തോ­ട്ട­ത്തിലെ കള നിയ­ന്ത്രണം

കള­നി­യ­ന്ത്ര­ണ­ത­ത്ത്വ­ങ്ങൾ

സാധാ­ര­ണ­ഗ­തി­യിൽ കള­കൾ പറിച്ചു നീക്കു­ക­യാണ്‌ ചെയ്യു­ന്ന­ത്‌. പുതു­തായി നട്ട ചെടി­ക­ളിൽ വർഷ­ത്തിൽ 3-4 തവ­ണ­യെ­ങ്കിലും കള­കൾ നീക്കം ചെയ്യ­ണം. മൺസൂൺകാ­ലത്ത്‌ വൃത്തി­യായി കള­കൾ നീക്കം ചെയ്യ­ണം. ചെറു­തൈ­കൾ ഉള്ള തോട്ട­ത്തിൽ പച്ചില വള­ച്ചെ­ടി­കൾ, ആവ­ര­ണ­വി­ള­കൾ, വാർഷിക വിള­ക­ളായ പയ­റു­കൾ, കസ്സാവ, ബീൻസ്‌, പീജി­യൻപീ, ചേന, എന്നിവ ഇട­വി­ള­യായി കൃഷി­ചെയ്ത്‌ കള­ശല്യം കുറ­ക്കാം.

 

രാസ­നി­യ­ന്ത്രണം തൊഴി­ലാ­ളി­കളെ കിട്ടാൻ ബുദ്ധി­മുട്ടോ ചില­വു­കൂ­ടു­തലോ ആണെ­ങ്കിൽ രാസ­നി­യ­ന്ത്രണം നട­ത്താം. ­ക­ള­നാ­ശി­നി­ക­ളായ   ഗ്ളൈഫോ­സ്ഫേറ്റ്‌ 42% ഇ.­സി. 0.27% വീര്യ­ത്തിൽ  നിർദ്ദേ­ശി­ക്ക­പ്പെ­ടു­ന്നു.

ചില­വു­കു­റ­ക്കൽ തന്ത്രം 1% വീര്യ­മുള്ള യൂറിയ തളിച്ച്‌ കള­നാ­ശിനി ഉപ­യോ­ഗി­ക്കുന്ന ചില­വിന്റെ 50% ലാഭി­ക്കാം. കാപ്പി­ത്തോ­ട്ട­ത്തിൽ രാസ കള­നാ­ശിനി തളി­ക്കു­മ്പോൾ പ്ളാസ്റ്റിക്‌ പാത്ര­ത്തിൽ നാപ്പ്‌- ഡാക്ക്‌ അല്ല­ങ്കിൽ ബാക്ക്‌ - സാക്ക്‌ ഘടി­പ്പി­ക്കു­ന്നത്‌ (ഉ­യർന്ന അള­വ്‌, താഴ്ന്ന മർദ്ദം) നല്ലതാണ്‌. മണ്ണിൽ ഈർപ്പം ഉണ്ടാ­യി­രി­ക്കുന്ന , കള­ക­ളുടെ നല്ല വളർച്ചാ­ഘ­ട്ട­ത്തിൽ പൂക്കുന്നതിന്‌ മുൻമ്പാണ്‌ കള­നാ­ശിനി തളി­ക്കേ­ണ്ട­ത്‌. നല്ല വെയി­ലുള്ള ദിവസം കള­നാ­ശനി പ്രയോ­ഗ­ത്തിനു തിര­ഞ്ഞെ­ടു­ക്ക­ണം. ആദ്യത്തെ മരുന്നു തളി ഏപ്രിൽ അവ­സാനം മെയ്‌ ആദ്യ­ത്തോ­ടെയും രണ്ടാ­മ­ത്തേത്‌ സെപ്റ്റം­ബർ -ഒ­ക്ടോ­ബ­റിലും നട­ത്തുക

കാപ്പി­ത്തോ­ട്ട­ത്തിലെ മണ്ണു സംര­ക്ഷ­ണം.

 

കുഴി­ക്കൽ

പുതിയ തോട്ടത്തി൯ 34­-45 സെ.മി ആഴ­ത്തിൽ നല്ല­വണ്ണം കിള­ക്കേ­ണ്ടത്‌ ആവ­ശ്യ­മാ­ണ്‌. മൺസൂൺ അവ­സാ­ന­ത്തോടെയാണിത്‌ നിർദ്ദേ­ശി­ക്ക­പെ­ടു­ന്ന­ത്‌.

 

മണ്ണി­ള­ക്കൽ വളർച്ച­യെ­ത്തിയ കാപ്പി­ത്തോ­ട്ട­ങ്ങ­ളിൽ വരണ്ട കാലാ­വസ്ഥ ആകു­ന്ന­തോടെ നല്ല­വണ്ണം ഇള­ക്കി­യി­ട­ണം. ഇത്‌ കള­നി­യ­ന്ത്ര­ണ­ത്തി­നു­മാ­ത്ര­മല്ല മണ്ണിലെ ഈർപ്പം നഷ്ട­പെ­ടാ­തി­രി­ക്കാനും ഉപ­ക­രി­ക്കും.

ചാലു­കീ­റൽ കാപ്പി­ത്തോ­ട്ട­ത്തിൽ വരി­കൾക്കി­ട­യിൽ ചാലു­കീ­റു­കയും കുഴി­ക­ളു­ണ്ടാ­ക്കു­കയും ചെയ്യണം ആഗസ്റ്റ്‌ ഒക്ടോ­ബർ മാസ­ത്തിൽ മണ്ണ്‌ മൃദു­വാ­യി­രി­ക്കുന്ന സമ­യ­ത്താണ്‌ ഇങ്ങിനെ ചെയ്യാ­നെ­ളുപ്പം 50­സെ.മി വ്യാസ­ത്തിലും 25­സെ.മി ആഴ­ത്തിലും അല്ലെങ്കിൽ സൗകര്യ­പ്ര­ദ­മായ നീള­ത്തിൽ ചെയ്യാ­വു­ന്ന­താ­ണ്‌.

പുത­യി­ടൽ ചെറു­ചെ­ടി­ക­ളുള്ള തോട്ട­ത്തിൽ പുത­യി­ടു­ന്നത്‌ മണ്ണിലെ ഊഷ്മാവും ഈർപ്പവും നില­നിർത്താൻ സഹാ­യിക്കും എന്നു മാത്ര­മല്ല ഒരു പരി­ധി­വരെ മണ്ണൊ­ലിപ്പും തട­യും.

കാപ്പി­ത്തോ­ട്ട­ത്തിലെ വള­പ്ര­യോഗം

വളപ്രയോഗം

വളം ഏറ്റവും ആവ­ശ്യ­മുള്ള സമയം എന്നു പറ­യു­ന്നത്‌ പൂക്കു­ന്ന, കായ്കൾ വിക­സി­ക്കുന്ന സമ­യ­ത്താ­ണ്‌. കാപ്പി­യുടെ വള­പ്ര­യോഗം താഴെ കാണി­ച്ചി­രി­ക്കു­ന്നു.

വള­പ്ര­യോ­ഗ­ത്തിന്റെ സമയം

പൂവി­ടു­ന്ന­തിന്‌ മുൻപ്‌ (മാർച്ച്‌)

പൂവി­ടു­ന്ന­തിന്‌ ശേഷം -മൺസൂ­ണിന്‌ മുൻപ്‌ മെയ്‌

മൺസൂ­ണിന്റെ മധ്യ­ത്തിൽ
(ആ­ഗ­സ്റ്റ്‌)

മൺസൂ­ണിനു ശേഷം
ഒക്ടോ­ബർ

അറ­ബിക്ക

1-​‍ാം വർഷം 15:10:15 15:10:15 15:10:15
2­3 വർഷം 20:15:20 20:15:20 20:15:20
4-​‍ാം വർഷം 30:20:30 30:20:30 30:20:30
5 വർഷ­ത്തിനു മുക­ളി­ലുള്ള കാപ്പിക്ക്‌ വിളവ്1t/ ഹെക്ട­റിലും താഴെ 40:30:40 40:30:40 20:0:0 40:30:40
വിളവ് 1t /ഹെക്ടർ ഉം അതിനു മുക­ളിലും 40:30:40 40:30:40 40:30:40 40:30:40

റോബസ്റ്റ

വിളവ് 1t/ ഹെക്ട­റിലുംതാഴെ 40:30:40 40:30:40
വിളവ്1​‍t/ ഹെക്ടറും മുക­ളിലും 40:30:40 40:30:40 40:30:40

കാപ്പി­ത്തോ­ട്ട­ത്തിലെ ജല­സേ­ചനം

 

ജല­സേ­ചന തത്ത്വ­ങ്ങൾ ദക്ഷി­ണേ­ന്ത്യ­യിലെ കാപ്പി­ത്തോ­ട്ട­ങ്ങൾ സാധാ­രണ ഗതി­യിൽ ഡിസം­ബർ മുതൽ 3-4 വരെ മാസ­ത്തേക്ക്‌ വരൾച്ച നേരി­ടാറുണ്ട്‌. ചില­പ്പോൾ ഒക്ടോ­ബർ മാ­സ­ത്തോടെ, വട­ക്കു­കി­ഴ­ക്കൻ മൺസൂൺ അവ­സാ­നി­ക്കു­ന്ന­തോടെ വരൾച്ച തുട­ങ്ങു­ക­യാ­യി. വളരെ നന്നായി പരി­പാ­ലി­ക്ക­പെ­ടുന്ന തോട്ട­ങ്ങ­ളിലും വരൾച്ച ഉത്പാ­ദ­നത്തെ കാര്യ­മായി ബാധി­ക്കാ­റു­ണ്ട്‌. ചെറിയ തൈകൾ പിടിച്ചു വരു­ന്ന­തിനെ വരൾച്ച വളരെ പ്രതി­കൂ­ല­മാ­യി­തന്നെ ബാധി­ക്കും. റോപ­സ്റ്റ­യേ­ക്കാൾ അറ­ബി­കക്ക്‌ വരൾച്ചയെ അതി­ജീ­വി­ക്കാ­നുള്ള ശേഷി കൂടു­ത­ലാ­ണ്‌.

പൂവി­രി­യുന്ന സമ­യത്തും കായ്‌ പാക­പെ­ടു­ത്തുന്ന സമ­യത്തും മഴ­യുടെ കുറവ്‌ ഈ വികാ­സ­ങ്ങൾ വൈകാനോ പൂർണ്ണ­മാ­കാ­തി­രി­ക്കാനോ ഇട­യാ­ക്കും. പൂവി­രിഞ്ഞു വരുന്ന സമ­യത്തെ ജല ദൗർലഭ്യം ഉത്പാ­ദ­നത്തെ ഗണ്യ­മായി ബാധി­ക്കും. അതുകൊണ്ട്‌ ഇത്തരം സമ­യത്ത്‌ (മാർച്ച്‌ ഏപ്രിൽ) ജല­സേ­ചനം ഗുണം ചെയ്യുന്നു പ്രത്യേ­കിച്ച്‌ റോബസ്റ്റ്‌ ഇന­ത്തി­ന്‌. റോബസ്റ്റ്‌ ജല­സേ­ച­ന­ത്തോട്‌ നന്നായി പ്രതി­ക­രി­ച്ചു­കാ­ണു­ന്നു. കാപ്പി­ത്തോ­ട്ട­ങ്ങ­ളിൽ സ്പ്രിംഗ­ളർ ജന­സേ­ച­ന­രീ­തി­യാണ്‌ കൂടു­തലും അവ­ലം­ബിച്ചു കാണു­ന്ന­ത്‌. ഏതുതരം ഭൂപ്ര­ദേ­ഷ­ത്തിനും ഇത്‌ അനു­യോ­ജ്യ­മാ­ണ്‌. മാത്ര­മല്ല ജല­ത്തിന്റെ അളവും തോതും കാര്യ­ക്ഷ­മ­മായി നിയ­ന്ത്രി­ക്കു­കയും ചെയ്യാം.

കാപ്പി­ത്തൈ­കൾ പിടി­ച്ചു­വ­രു­ന്ന­തിന്‌ അനു­യോ­ജ്യ­മായ ജല­സേ­ച­ന­തോത്‌ വരണ്ട മാസ­ങ്ങ­ളിൽ 15 ദിവ­സ­ത്തിൽ ഒരി­ക്കൽ 2.5 സെ.മീ ജല­മാണ്‌ നിർദ്ദേ­ശി­ച്ചി­രി­ക്കു­ന്ന­ത്‌.

പൂക്കു­മ്പോഴും കായ്പി­ടി­ച്ചു­വ­രുന്ന സമ­യത്തും റോബസ്റ്റ ഇന­ത്തിന്‌ സ്വാഭാ­വി­ക­മായി പൂക്കു­ന്ന­തിന്‌ ഫെബ്രു­വ­രി­യുടെ രണ്ടാം പകുതി മുതൽ മാർച്ച്‌ ആദ്യ­പ­കു­തി­വരെ 2.5 -3.25 സെ.­മീ. ജലം ലഭ്യ­മാ­ക്ക­ണം. പൂത്ത്‌ 15­-20 ദിവസം കഴി­ഞ്ഞാൽ കായ്‌ പിടി­ക്കുന്ന സമ­യത്ത്‌ 2.5 സെ.മീ മതി­യാ­കും. അറ­ബി­കക്ക്‌ ജല­സേ­ചനം ആവ­ശ്യ­മില്ല അവ വരൾച്ച അതി­ജീ­വി­ന­ശേ­ഷി­യുള്ള ഇന­മാ­ണ്‌.

പാക­മായ കാപ്പിയുടെ ജല­സേ­ചനം ജല ലഭ്യ­ത­ക്ക­നു­സ­രിച്ച്‌ ജല­സേ­ചനം ആവാം. മഴ നിന്ന്‌ 15­-20 ദിവസം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ആദ്യ ജല­സേ­ചനം നട­ത്ത­ണം (2.5-3.25 സെ.മീ ) തുടർന്ന്‌ 15­-20 ദിവസം ഇട­വിട്ട്‌ ഡിസം­ബർ വര ജല­സേ­ചനം ആവാം.

വരൾച്ചാ പരി­പാ­ലനം സസ്യ­വ­ളർച്ച മുര­ടി­ക്കൽ, പൂക്ക­ളിലെ വൈക­ല്യവും തുടർന്ന്‌ വിളവ്‌ കുറയലും വരൾച്ച­ബാ­ധി­ക്കു­ന്ന­തിന്റെ ലക്ഷ­ണ­മാ­ണ്‌. കാപ്പി ഉത്പാ­ദ­നത്തെ ബാധി­ക്കു­ന്ന ഒരു പ്രധാന ഘട­ക­മാണ്‌ വരൾച്ചാ അതി­ജീ­വ­നം. അറ­ബിക്ക വരൾച്ചയെ റോബ­സ്റ്റയെ അപേ­ക്ഷിച്ച്‌ പ്രതി­രോ­ധി­ക്കും. റോബ­സ്റ്റക്ക്‌ വരൾച്ചയെ പ്രതി­രോ­ധി­ക്കാ­നുള്ള ശേഷി വർദ്ധി­പ്പി­ക്കാൻ താഴെ പറ­യുന്ന പോഷ­ണ­ലാ­യ­നി ചെടി­യൊ­ന്നിനു 1 ലിറ്റർ എന്ന തോതിൽ തളി­ക്കു­ക.

 

200 ലിറ്റർ ജല­ത്തിൽ ആവ­ശ്യ­മായ പോഷണം

 

യുറിയ - 1 കി . ഗ്രാം

സൂപ്പർ ഫോസ്ഫേറ്റ്‌ - 1 കി

മുറേറ്റ്‌ ഓഫ്‌ പൊട്ടാഷ്‌ - 750 ഗ്രാം

സിങ്ക്‌ ഫോസ്ഫേറ്റ്‌ - 1 കി. ഗ്രാം

തളി­ക്കു­ന്ന­തിന്റെ ക്രമം

ആദ്യ­ത­വ­ണ- മഴ­നിന്ന്‌ 45 ദിവ­സ­ത്തിന്‌ ശേഷം

രണ്ടാം തവണ - ആദ്യ­ത­ളി­ക്കു­ശേഷം 35­-45 ദിവ­സ­ത്തിനു ശേഷം

ആന്റി ട്രാൻസ്പി­രന്റു­ക­ളായ റാലി ധാൻ 110 200 മില്ലി 200 ലിറ്റർ വെള്ള­ത്തിൽ (0.1%) ഇല­ക­ളിൽ തളി­ക്കു­ന്നത്‌ വരൾച്ച തട­യാൻ സഹാ­യ­ക­മാ­ണ്‌.

 

തണൽമ­ര­ങ്ങ­ളുടെ പരി­പാ­ലനം

തണൽപ­രി­പാ­ല­ന­ത­ത്വ­ങ്ങൾ ഇന്ത്യു­യുടെ കാലാ­വ­സ്ഥ­യ­നു­സ­രിച്ച്‌ കാപ്പി­കൃ­ഷിക്ക്‌ തണൽ അത്യാ­വ­ശ്യ­മാ­ണ്‌. തണൽമ­ര­ങ്ങൾ രണ്ടു­ത­ര­ത്തി­ലാ­ണ്‌. താഴ്ന്നതും താത്കാ­ലി­കവും ഉയർന്നതും സ്ഥിര­മാ­യ­തും. ഇൻഡ്യ­യിൽ താഴ്ന്ന തണൽമ­ര­മായി ഉപ­യോ­ഗി­ക്കു­ന്നത്‌ സാധാ­ര­ണ­യായി സാഡപ്പ്‌ ആണ്‌. ജൂൺ മാസ­ത്തിൽ കമ്പു­കൾ നട്ടാ൯ മണ്ണിലെ ഈർപ്പം വലി­ച്ചെ­ടുത്ത്‌ പെട്ടെന്ന്‌ വളർന്നു­വ­രു­ന്നു. സിൽവർ ഓക്കാണ്‌ താത്കാ­ലിക തണ­ലായി കാപ്പി­ത്തോ­ട്ട­ങ്ങ­ളിൽ സാധാ­ര­ണ­യായി ഉപ­യോ­ഗി­ച്ചു­കാ­ണു­ന്ന­ത്‌.

കാപ്പി­ചെ­ടിക്കു 10­-14 മീറ്റർ മുക­ളിൽ കനോപ്പി വരുന്ന രീതി­യിൽ വേണം തണൽമ­ര­ങ്ങൾ ക്രമീ­ക­രി­ക്കാൻ. കാപ്പി­ചെ­ടി­കൾക്ക്‌ ആവ­ശ്യ­മായ തണൽ മാത്രം ലഭ്യ­മാ­വുന്ന രീതി­യിൽ പതി­വായി വെട്ടിയൊതുക്കി സൂക്ഷി­ക്കു­ന്ന­തിൽ സുസ്ഥി­ര­ശ്രദ്ധ ആവ­ശ്യ­മാ­ണ്‌. കാലാ­വ­സ്ഥക്ക്‌ അനു­യോ­ജ്യ­മായ രീതി­യിൽ സൂര്യ­പ്ര­കാശം ലഭ്യ­മാ­ക്കു­ന്ന­തി­ന്‌. വർഷ­ത്തിൽ 2-3 തവ­ണ­യെ­ങ്കിലും ഡാഡപ്പ്‌ മര­ങ്ങൾ വെട്ടി­യൊ­തു­ക്കേ­ണ്ട­തു­ണ്ട്‌. തെക്കു പടി­ഞ്ഞാ­റൻ മൺസൂൺ ആരം­ഭി­ക്കു­ന്ന­തോടെ ഡാസപ്പ്‌ വെട്ടി­യൊ­തുക്കി കാപ്പിക്ക്‌ ആവ­ശ്യ­ത്തിന്‌ സൂര്യ­പ്ര­കാശം ലഭ്യ­മാ­ക്ക­ണം. വടക്കു കിഴ­ക്കൻ മൺസൂൺ ലഭ്യ­മാ­വു­ന്ന­യി­ട­ങ്ങ­ളിൽ ആഗസ്റ്റ്‌-സെ­പ്തം­ബൻ ആവു­മ്പോ­ഴേക്കും താഴത്തെ ചില്ല­കൾ നീക്കം ചെയ്തു കൊടു­ക്ക­ണം.

 

കാപ്പി­ത്തോ­ട്ട­ത്തിലെ വെട്ടലും കോതലും

ട്രെയി­നിംങ്ങ്‌

കാപ്പി­ച്ചെടി ഏക­കാണ്ഠ സംവി­ധാ­ന­ത്തിലും ബഹു­കാ­ണ്ഠ­സം­വി­ധാ­ന­ത്തിലും വളർത്തി­ക്കൊ­ണ്ടു­വ­രാം. 75 സെ.­മീ. ഉയ­ര­ത്തി­ലാ­യാൽ അറ­ബി­ക്കയിലും 150­-120 സെ.മീ ആയാ൯ റോബ­സ്റ്റ­യിലും വളർന്നു­കൊ­ണ്ടി­രി­ക്കുന്ന കൂമ്പ്‌ മുറി­ക്കു­ക. തുറ­സ്സാ­യ­സ്ഥ­ല­ങ്ങ­ളിൽ 60­-70 സെ.മീ ഉയരം ശുപാർശ­ചെ­യ്യ­പ്പെ­ടു­ന്നു. റീപ്ളാന്റ്‌ ചെയ്ത തോട്ട­ങ്ങ­ളിലും പഴ­യ­ചെ­ടി­കൾ നിർത്തി­കൊണ്ട്‌ തന്നെ പുതിയവ നട്ടു പിടി­പ്പി­ക്കുന്ന തോട്ട­ങ്ങ­ളിലും ബഹു­കാ­ണ്ഠ­സം­വി­ധാനം സ്വീക­രി­ച്ചു­വ­രു­ന്നു.

 

പ്രൂണിംങ്ങ്‌ വിള­വെ­ടുത്ത ഉടനെ തുടങ്ങി മൺസൂൺ ആരഭംവരെ പ്രൂണിം­ങ്ങ് നട­ത്തു­ന്നു.

സ്റ്റെറ്റിംങ്ങ്‌: മദ്ധ്യ­ത്തിൽ നിന്നും 15 സെ.മീ ആരം­ഭ­ത്തിൽ ചില്ല­ക­ളുടെ ആദ്യ­നോഡ്‌ നിർത്തി­ക്കൊണ്ട്‌ വെട്ടി­യൊ­തു­ക്കു­ന്നു.

ചെറു­തൈ­കൾ നീക്കം ചെയ്യൽ:- തായ­ത്ത­ടി­യിൽ നിന്നു പുറ­പ്പെ­ടുന്ന തൈകൾ നീക്കം ചെയ്യു­ന്നു.

ഹാൻഡി­ലിംങ്ങ്‌ :- ഇല­യി­ടു­ക്കു­ക­ളിൽ നിന്നു­ണ്ടാ­വുന്ന എല്ലാ കമ്പു­കളും നീക്കം­ചെ­യ്യു­ന്നു. ഇവ കേന്ദ്ര­ത്തി­ലേക്കു വള­രാനും അനാ­വ­ശ്യ­മായ തണ­ലു­ണ്ടാ­ക്കാനും അതുവഴി ഉത്പാ­ദനക്ഷ­മ­ത­യി­ല്ലാ­താവാനും ഇട­യാ­ക്കും

നിപ്പിംങ്ങ്‌ :- പ്രധാന ചില്ല­ക­ളുടെ വള­രുന്ന അഗ്രം ചേദി­ക്കു­ന്നു.

 

ഉണക്ക കമ്പു­കൾ നീക്കം ചെയ്യേ­ണ്ടത്‌ നേരത്തേ തന്നെ തുട­ങ്ങ­ണം. വളർച്ച­യെ­ത്തിയ കാപ്പി­ച്ചെ­ടി­കൾ നാലു­വർഷ­ത്തി­ലൊ­രി­ക്കൽ നല്ല­രീ­തി­യിൽ വെട്ടി­യൊ­തു­ക്ക­ണം. പ്രൂണിം­ങ്ങിന്റെ രീതിയും ഇട­വേ­ളയും പല­കാ­ര്യ­ങ്ങ­ളെയും ആശ്ര­യി­ച്ചാ­ണി­രി­ക്കു­ന്ന­ത്‌. സസ്യ­വ­ളർച്ച, രോഗ/കീട ആക്ര­മ­ണം എന്നി­ങ്ങ­നെ. സെന്റ­റിംങ്ങും, ഡീസ­ക്ക­റിംങ്ങും നടീ­ലിനു ശേഷം 5-6 വർഷം­ക­ഴി­ഞ്ഞാണ്‌ ചെയ്യു­ക.

 

വളർച്ചാ­ത്വ­രി­ത­ങ്ങ­ളുടെ പ്രയോഗം

Fruit drop കാർബോ­ഹൈ­ഡ്രേ­റ്റ്‌, വെള്ള­ക്കെ­ട്ട്‌, പോഷക കുറവ് , എന്നി­വ­മൂലം കായ് പിടി­ച്ചു­വ­രുന്ന സമ­യത്ത്‌ 10­-50 ശത­മാനം ചെറു­കാ­യ്കൾ കൊഴി­ഞ്ഞു­പോ­കും. കായ്പി­ടി­ക്കു­ന്ന­തിനും ചെറു­കാ­യ്കൾ കൊഴി­ഞ്ഞു­പോ­കു­ന്നത്‌ തട­യാനും ചില വളർച്ചാ­ത്വ­രി­ത­ങ്ങൾ ഉപ­യോ­ഗി­ക്കാ­റു­ണ്ട്‌. പൂവിട്ട്‌ 10­-15 ദിവ­സ­ത്തി­നു­ശേഷം ആദ്യ­ത­വ­ണ­യാ­യും, മൺസൂൺ തുട­ങ്ങു­ന്ന­തിന്‌ മുൻപ്‌ രണ്ടാം­ത­വ­ണയും ചില ലായ­നി­കൾ ഇല­ക­ളിൽ തളി­ക്കു­ന്നത്‌ വിളവ്‌ വർദ്ധി­പ്പി­ക്കാൻ സഹാ­യി­ക്കും.

വളർച്ചാ­ത്വ­രിതം 200 മില്ലി വെള്ള­ത്തിൽ തോത്‌ ഹെക്ടർ /(1.51)
പ്ളാനേ­ഫിക്സ്‌ 50 ml 375 ml
ഹോർമോ­ണോൾ 50 ml 375 ml
അട്രോണ 50 ml 375 ml
മിറാ­ക്കു­ലാൻ 50 ml 375 ml
അറ്റോ­ണിക്ക്‌ 50 ml 375 ml
സൈറ്റോസൈം ക്രോസ്‌ 60 ml 450 ml
അസ്കോർബിക്‌ ആസിഡ്‌ 20 g 150 g

 

കാപ്പി­ക്കു­രു­വിന്റ വിള­വെ­ടുപ്പ്‌

കാപ്പി­ക്കു­രു­വിന്റ വിള­വെ­ടുപ്പ്‌

ഇന്ത്യ­യിൽ കാപ്പി ഒരേ കാല­ത്താണ്‌ വിള­വെ­ടു­ക്കു­ന്ന­ത്‌. അറ­ബിക്ക നവം­ബർമു­തൽ ജനു­വ­രി­വ­രെയും റോബസ്റ്റ ഡിസം­ബർമു­തൽ ഫെബ്രു­വരി വരെ­യു­മാണ്‌ വിള­വെ­ടു­ക്കു­ന്ന­ത്‌. കാപ്പി­ക്കുരു നല്ല കടും ചുവ­പ്പു­നി­റ­ത്തിൽ തിളങ്ങി പാക­മാ­കു­മ്പോൾ വേനൽകാ­ൽത്താണ്‌ വിള­വെ­ടു­പ്പ്‌.

കാപ്പി വൈറ്റ്‌ രീതി­യിൽ സംസ്ക്ക­രിച്ച്‌ പ്ളാന്റേ­ഷൻ കാപ്പിയും സൈരീ­തി­യിൽ സംസ്ക്ക­രിച്ച്‌ ചെറി­കോ­ഫിയും ഉത്പാ­ദി­പ്പി­ക്കു­ന്നു. രണ്ടു­രീ­തിക്കും ശാസ്ത്രീ­യവും വൈദഗ്ദ്യം ആവ­ശ്യ­പ്പെ­ടു­ന്ന­തു­മാണ്‌. രണ്ട്‌ രീതിക്കും കായ്കൾ പാക­മായി കൃത്യ­സ­മ­യത്തു തന്നെ പറി­ച്ചെ­ടു­ക്കേ­ണ്ട­തുണ്ട്‌.

പാകം കുറ­ഞ്ഞാലും കൂടി­യാലും കോഫി­യുടെ ഗുണം കുറയും വിള­ഞ്ഞാൽ അതു­പോലം പറി­ച്ചെ­ടു­ക്കു­ക­യല്ല ചെയ്യേ­ണ്ട­ത്‌. കായ്കൾ പാക­മ­നു­സ­രിച്ച്‌ തരം തിരിച്ച്‌ സംസ്ക്ക­രി­ക്ക­ണം.

കാപ്പി­ക്കുരു എങ്ങിനെ വിള­വെ­ടു­ക്കണം പഴുത്ത കായ്കൾ കൈകൊണ്ട്‌ പറി­ച്ചെ­ടു­ക്കാം. എല്ലാ കാപ്പി­ക്കു­രുവും വിള­വെ­ടുപ്പ്‌ യന്ത്രം ഉപ­യോ­ഗിച്ച്‌ പറി­ച്ചെ­ടു­ക്കാം.

ഈ രീതി­കളെ സെല­ക്ടീവ്‌ പിക്കിം­ങ്ങ്‌, മെക്കാ­നി­ക്കൽ ഹാർവ­സ്റ്റ­റിങ്ങ്‌ എന്നൊക്കെ യഥാ­ക്രമം പറ­യു­ന്നു. പഴുത്ത കാപ്പി­ക്കു­രു­കൾ പര­മാ­വധി ലഭ്യ­മാ­ക­ണ­മെ­ങ്കിൽ പഴുത്ത കായ­കു­രു­ക്കൾ കൈകൊണ്ട്‌ പറി­ച്ചെ­ടുത്ത്‌ പാക­മാ­കാ­ത്ത­വയും പഴു­ക്കാ­ത്ത­വയും നിർത്തി പഴു­ക്കാൻ അനു­വ­ദി­ക്കു­ക.

ഇന്ത്യ­യിൽ നേരിട്ട്‌ പറി­ച്ചെ­ടു­ക്കു­ക­യാണ്‌ ചെയ്യു­ന്ന­ത്‌. ഇതിൽ കൂലി­ച്ചെ­ലവ്‌ വളരെ കൂടു­ത­ലാ­ണ്‌.

 

കാപ്പി­ക്കു­രു­വിന്റെ സംഭ­രണം

പച്ച­കാ­പ്പി­ക്കു­രു­വിന്റെ സംഭ­രണം

തണു­പ്പു­ള്ളതും ഈർപ്പ­മി­ല്ലാ­ത്ത­തു­മായ സഥ­ല­ത്തു­വേണം കാപ്പി സംഭ­രി­ക്കേ­ണ്ട­ത്‌. സൂര്യ­പ്ര­കാ­ശ­ത്തിൽ തുറ­ന്ന­വ­യാ­കു­കയോ ഈർപ്പം­ക­ട­ക്കു­കയോ ചെയ്താൽ കാപ്പി­യുടെ മൂല്യം പെട്ടെന്നു കുറ­യും. കയ­റ്റു­മ­തിക്ക്‌ തൊട്ടു­മുൻപു­വരെ ?പെർഗാ­മിനോ? യിൽ സംഭ­രി­ക്കാൻ ഉപ­യോ­ഗി­ക്കാ­റു­ണ്ട്‌. പേർബാ­ഗു­കളോ പ്ളാസ്റ്റി­ക്ബാ­ഗു­ക­ളോ, ഉപ­യോ­ഗി­ക്കു­ന്ന­തി­നേ­ക്കാൾ അധികം കാലം ഇരി­ക്കു­കയും ചെയ്യും. കാപ്പി­സം­ഭ­രി­ക്കു­ന്ന­തിനു മുൻപ്‌ ബർലാപ്പ്‌ ബാഗു­കളുടെ മണം കള­യ­ണം. ഇല്ലെ­ങ്കിൽ ബാഗിന്റെ ഗന്ധം കാപ്പി­ക്കു­രു­വിൽ പിടിച്ച്‌ കാപ്പി­യുടെ മണം വ്യത്യാ­സ­പ്പെ­ടും.

 

കാപ്പി വിത്തിന്റെ സംഭ­രണം കാപ്പി­വിത്ത്‌ 15 ഡിഗ്രി സെന്റി­ഗ്രേ­ഡിൽ 41 % ഈർപ്പ­ത്തോടെ വായു­ക­ട­ക്കാത്ത പോളി­ത്തീൻ ബാഗു­ക­ളിൽ രണ്ടു­വർഷ­ത്തോളം കേടു­കൂ­ടാ­തെ­യി­രിക്കും എന്നാൽ കെനി­യ­യിൽ നടന്ന പഠ­ന­ങ്ങൾ തെളി­യി­ക്കു­ന്ന­ത്‌.

വറുത്ത കാപ്പി­യുടെ സംഭ­രണം

 

കാപ്പി­ക്കുരു ആ അവ­സ്ഥ­യിൽ അതിന്റെ പുതു­മയും ഗന്ധവും നില­നിർത്തും. എന്നാൽ പൊടിച്ച കാപ്പി അതിന്റെ സംര­ക്ഷി­ത­മായ കോശ­ഘ­ടന പൊട്ടി­പോ­കു­ന്ന­തു­കൊണ്ട്‌ മേൽ പറഞ്ഞ ഗുണ­ങ്ങൾ പെട്ടെന്ന്‌ നഷ്ട­മാ­കും. അതി­ല­ട­ങ്ങി­യി­രി­ക്കുന്ന വൊള­ട്ട­യിൽ വസ്തു അന്ത­രീ­ക്ഷ­വു­മായ സമ്പർക്ക­തി­തി­ലാ­യാൽ ഓക്സീ­ക­ര­ണ­ത്തി­നു­ വിധേ­യ­മാ­കു­ന്ന­തു­കൊ­ണ്ടാ­ണി­ത്‌. നൈട്ര­ജൻ പോലുള്ള നിർവീ­ര്യ­വാ­തകം സംര­ക്ഷി­ക്കാം.

നൈട്ര­ജൻ ഉപ­യോ­ഗിച്ച്‌ കാപ്പി­ക്കുരു രണ്ടു­വർഷംവരെ സൂക്ഷിക്കാം എന്ന്‌ ചില ആളു­കൾ അവ­കാ­ശ­പ്പെ­ടു­ന്നുണ്ട്‌ എന്നാൽ കുറച്ച്‌ ആഴ്ച­കൾക്കു­ശേഷം തന്നെ പുതു­തായി വറു­ത്തെ­ടുത്ത കാപ്പി­പോലെ ഗന്ധ­ത്തി­ലോ, രുചി­യിലോ പ്രവർത്ത­ന­ക്ഷ­മ­മ­ല്ല. ഒരു കാര­ണ­വ­ശാലും കാപ്പി­ക്കുരു ഒരാ­ഴ്ച­യിൽ ക്കൂടു­തൽ അന്ത­രീ­ക്ഷ­ത്തിൽ തുറന്ന്‌ വക്ക­രു­ത്‌. കാപ്പി­ക്കുരു നന്നായി കറു­പ്പിച്ച്‌ വറു­ത്താൽ ഓക്സീ­ക­ര­ണത്തെ പ്രധി­രോ­ധി­ക്കാൻ കഴിയും എങ്കിലും വളരെ ചെറിയ കാല­യ­ള­വി­ലേക്ക്‌ മാത്രമേ ഇങ്ങിനെ സൂക്ഷി­ക്കാൻ കഴി­യൂ.

കാപ്പി­യു­ണ­ക്കൽ

 

ഈർപ്പ­ത്തിന്റെ / കാപ്പി­ക്കുരു അളവ്‌ ഈർപ്പ­ത്തിന്റെ / കാപ്പി­ക്കുരു അളവ്‌ ഉണക്കി കാപ്പി­ക്കു­രു­വിന്റെ ഈർപ്പം അള­ക്കുന്ന ഉപ­ക­ര­ണ­ഉ­പ­യോ­ഗിച്ച്‌ ഈർപ്പ­ത്തിന്റെ അള­വ­ള­ക്കു­ന്ന­തിനു ശേഷ­മാണ്‌ കയ­റ്റു­മതി നട­ത്താ­റ്‌. കാപ്പി 60­ശ­ത­മാനം ഈർപ്പം തുടങ്ങി 11­-12 ശത­മാനം ഈർപ്പം വരെ ഉണ­ക്ക­ണം. വലിയ പാർഷ്യോ­ക­ളിലോ സിമന്റു­ത­റ­യിലോ 5 സെ. മീ കനത്തിൽ പരത്തി ഉണ­ക്ക­ണം. തുടർന്ന്‌ മെക്കാ­നി­ക്കൽ ഡൈയ­റി­യി­ലേക്ക്‌ മാറ്റ­ണം. ഓരോ വരി­ക­ളു­ടെയും ഇടക്ക്‌ തുറന്ന നിലം ആയി­രി­ക്കും. ഈ സ്ഥലം വെയി­ലേറ്റ്‌ ഉണക്കി ചൂടു പിടി­ച്ചു­ക­ഴി­യു­മ്പോൾ വരി­അ­ങ്ങോട്ടു മാറ്റിയി­ടു­കയും മാറ്റി­യ­സ്ഥലം ഉണക്കി ചൂടാ­വു­മ്പോൾ കാപ്പി­ക്കുരു തിരിച്ച്‌ അങ്ങോ­ട്ടു­മാ­റ്റു­കയും വേണം. ഇത്‌ ഓരോ 30­-40 മിനി­ട്ടിലും ആവർത്തി­ക്കു­ക. ഈ പ്രവൃത്തി വേഗം ഉണ­ക്കാൻ സഹാ­യി­ക്കു­കയും കുരു പുളി­ക്കാതെ പൂപ്പൽ ആവാതെയിരി­ക്കു­കയും ചെയ്യും. ഈ രീതി­യിൽ കാപ്പി ഉണ­ക്കാൻ 6-7 ദിവസം എടു­ക്കും. പൾപ്പ്‌ നാചു­റ­ലിന്‌ 8-9 ദിവ­സവും നാചു­റ­ലിന്‌ 12­-14 ദിവ­സവും എടു­ക്കും. ?പേഷ്യോ?രീതി­യാണ്‌ കുടു­തൽ അഭി­കാ­മ്യം. ഈ രീതി­യിൽ 15 ശത­മാനം ഈർപ്പം ആകു­ന്ന­തു­വരെ ഉണക്കി മെക്കാ­നി­ക്കൽ ഡ്രൈയ­റി­ലേക്ക്‌ മാറ്റ­ണം.

ഈർപ്പ­ത്തിന്റെ അളവ്‌ ഒരി­ക്കൽ 25% ആയി­ക്ക­ഴി­ഞ്ഞാൽ പിന്നെ രാത്രി പരുത്തി തുണി­കൊണ്ട്‌ മൂടി തുറന്ന്‌ വക്കാം. മഴ­യു­ണ്ടെ­ങ്കിൽ മൂടാൻ പ്ളാസ്റ്റിക്‌ ഷീറ്റ്‌ ഉപ­യോ­ഗി­ക്ക­ണം.

സർലാവ്‌ ചാക്കു­കൊണ്ട്‌ മൂട­രുത്‌ ഇത്‌ കാപ്പിയുടെ സുഗ­ന്ധ­ത്തിൽ ബർലാ­പ്പിന്റെ ഗന്ധം കുറ­യാൻ ഇട­യാ­ക്കും.

കാപ്പി ഉണ­ങ്ങൽ വിവി­ധ­ഘ­ട്ട­ങ്ങൾ കെനി­യ­യിൽ കാമ്യം നട­ത്തിയ പഠ­ന­ങ്ങ­ളിൽ കാപ്പി­ക്കുരു ഉണ­ങ്ങു­ന്ന­തിനു 6 ഘട്ട­ങ്ങൾ­ഉ­ണ്ടെന്ന്‌ കണ്ടെ­ത്തി­യി­ട്ടു­ണ്ട്‌.

1 സ്കിൻസൈ­യിംക്ത്‌ (തൊ­ലി­ഉ­ണ­ക്കു­ന്നു) ഈർപ്പം 55­-45 %

2 വൈറ്റ്‌ സ്റ്റേജ്‌ ഡ്രൈയിംങ്ങ്‌ - 44-33 %

3 സോഫ്റ്റ്‌ ബാക്ക്‌ സ്റ്റേജ്‌ - 32-22%

4 മീഡിയം ബാക്ക്‌ സ്റ്റേജ്‌ - 21-16%

5 ഹാർഡ്ബാക്ക്‌ സ്റ്റേജ്‌ - 15-12%

6 പൂർണ്ണ­മായി ഉണ­ങ്ങി­യ­കാപ്പി - 11­-10%

 

കാപ്പി­യുടെ ഗുണ­നി­ല­വാരം നില­നിർത്താൻ മൂന്നാ­മ­ത്തെ­ഘട്ടം നിർബ­ന്ധ­മാ­ണെ­ന്നി­ദ്ദേഹം കണ്ടെ­ത്തു­ന്നു. മാത്ര­മല്ല ഇക്കാ­ലത്ത്‌ അന്ത­രീക്ഷ ഊഷ്മാവ്‌ 40ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്‌ ഇട­യി­ലാ­യാൽ ( അതാ­യത്‌ കാപ്പി­ക്കു­രു­വിന്റെ ഊഷ്മാവ്‌ 35 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്‌ ) കൂടു­തൽ ഗുണം ചെയ്യും. അവ­സാന രണ്ട­ഘ­ട്ട­ങ്ങൾ ഉണ­ങ്ങാൻ വെറും 6 മണി­ക്കൂർ 4 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യ­സിൽ മെക്കാ­നി­ക്കൽ ഡ്രൈയ­റിൽ ഇടേണ്ട ആവ­ശ്യ­മേ­യു­ള്ളൂ.

കാപ്പി ഉണ­ക്കു­ന്ന­തി­നുള്ള ഉപ­ക­രണം

 

കാപ്പി ഉണ­ക്കു­ന്ന­തിന്‌ അനേകം സംവി­ധാ­ന­ങ്ങൾ ലഭ്യ­മാ­ണ്‌. പഴയ ഉണ­ക്കാ­യ­ത­ങ്ങൾഗ്രേ­യിൻ ഡ്രൈയേഴ്സ്‌ മാറ്റി അവ­യാ­കട്ടെ പുതി­ഹൊ­റി­സോൺഡൽ ബാരൽ ഡ്രൈയ­റു­കളെ അത്രക്ക്‌ കാര്യ­ക്ഷ­മ­വു­മ­ല്ല. പുതിയ ഉണ­ക്കു­നൂ­ങ്ങൾ ഇട­ക്കി­ടക്ക്‌ മിശ്രണം നടത്തി എല്ലാ­ക്കു­രുവും ഒരു­പോലെ ഉണ­ക്കാൻ സഹാ­യി­ക്കുന്നവയാ­ണ്‌. മെക്കാ­നി­ക്കൽ ഡൈയർ ഉപ­യോ­ഗി­ക്കു­മ്പോൾ ഏറ്റവും സാവ­ധാന ഉണ­ങ്ങുന്ന അവസ്ഥ (15­-11% ഈർപ്പം) കൂടു­തൽ ത്വരി­ത­പ്പെ­ടു­ത്തു­ന്നു. മാത്ര­മല്ല, കാപ്പി പുളി­ക്കാതെ ഉണ­ക്കി­യെ­ടു­ക്ക­ണം.

വളരെ ഉയർന്ന ബാഷ്പ­സാ­ന്ദ്ര­ത­യുള്ള ചുറ്റു­പാ­ടിൽ മുഴു­വൻ ഉണക്കും മെക്കാ­നി­ക്കൽ ഡ്രൈയ­റി­യിൽ തന്നെ­യാ­ക്കു­ന്നു. മെക്കാ­നി­ക്കൽ ഡ്രൈയർ ഒരി­ക്കലും 40­-45 ഡിഗ്രി കൂടു­തൽ ഊഷ്മാ­വിൽ പ്രവർത്തി­പ്പി­ക്ക­രു­ത്‌. ഉയർന്ന ഊഷ്മാ­വിൽ കാപ്പി­യുടെ സുഗ­ന്ധ­മൂല്യം നശി­പ്പി­ക്ക­പ്പെ­ടു­ന്നു. ഉയർന്ന ഊഷ്മാ­വിൽ കാപ്പി­ക്കുരു ക്രിസ്റ്റൽ രൂപ­ത്തി­ലാ­വു­കയും ഒരു ചുറ്റി­ക­യെ­ടുത്ത്‌ അടി­ച്ചാൽ ഗ്ളാസ്‌ പോലെ പൊട്ടി­പോ­കു­ന്നത്‌ കാണാം.

കാപ്പി ഉണക്കാനു-പയോഗിക്കുന്ന മറ്റു യന്ത്രങ്ങൾ

കാപ്പി ഉണക്കാനുപയോഗിക്കുന്ന ഗുളികകളാണ് ഏറ്റവും നല്ലതും ഏന്നാൽ ഏറ്റവും കുറവ് ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നതും. എല്ലാവശത്തുനിന്നും കാറ്റേൽക്കാൻ കഴിയുന്ന ഉയരത്തിയ തറകളിൽ പൾപ്പ് ആക്കി പുളിപ്പിച്ച കാപ്പി കനം കുറച്ച് പരത്തുക. ഇടക്കിടക്ക് കൈകൊണ്ട് ഇളക്കുക. ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്നുള്ള ഏകദേശം മുഴുവൻ  കാപ്പിയും ഈ രീതിയിലാണ് ഉണക്കുന്നതും. ലോകം മുഴുവൻ ഇത് പിൻ തുടരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.
താരതമ്യേന പുതിയൊരു മാർഗ്ഗമാണ് സോളാർ ബ്രൈയിംങ്ങ്. മറ്റു യന്ത്രോപകരണങ്ങളേക്കാൾ ഇത് സാമ്പത്തികമായി ലാഭകരമാണ്. ഇതിന് വൈദ്യുതിയോ മറ്റു ഇന്ധനമോ ആവശ്യമില്ല എന്നതു തന്നെ കാരണം.
പേഷ്യോ ബ്രൈയിംങ്ങിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഈ ഉപകരണം കൂറെക്കൂടി കാര്യക്ഷമമാണ്. പേഷ്യോ ബ്രൈയിംങ്ങ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഉയർന്ന ഊഷ്മാവിൽ ഉയർന്ന നിരക്കിലാണ് കാപ്പി ഉണങ്ങുക. സോളാർ ബ്രൈയർ ഊർജ്ജം ലഭിക്കാന്നുണ്ടെങ്കിലും വ്യാപകമായി ഉപയോഗിച്ചുകാണുന്നില്ല.

കാപ്പി സംസ്കരണം

വിളവെടുപ്പ് രീതി എന്തു തന്നെ ആയലും പച്ചകാപ്പിക്കുരുവും നന്നായി പഴുത്തക്കുരുവും  സംസ്കരിക്കുന്നതിനു മുൻപ് വേർതിരിക്കണം. പാകം തെറ്റിയ കുരുവും വളർച്ചയെത്താത്തകുരുവും വെള്ളത്തിൽ പൊങ്ങികിടക്കും പാകമായവമാത്രം ഫെർമെന്റേഷൻ ടാ‍ങ്കിലിടുക. ഉണങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് മാംസളമായ വസ്തുക്കൾ നീക്കം ചെയ്യനാണിത്.
പൾൽ‌പ്പാക്കിയ കാപ്പി സിമറ്റു ടാങ്കിലുട്ട് വെള്ളമൊഴിച്ച് 16-36 മണിക്കൂർ വക്കുക. ഫെർമെന്റേഷൻ ടാങ്കിൽ എത്തുന്നതിനു മുൻപ് മറ്റോരു സാന്ദ്രതാ തരംതിരിവുണ്ട്. ഏറ്റവും ഗുണമേന്മയുള്ള കാപ്പി ഏറ്റവും സാന്ദ്രത കൂടിയതാണ്. ഇത് തരം തിരിച്ച് പ്രത്യേകം ടാങ്കിൽ ഫെർമെന്റുചെയ്യണം.

കാപ്പിയുടെ ഫെർമെന്റേഷൻ (പുളിപ്പിക്കൽ)

പുളിപ്പിക്കാനിടുന്ന കാപ്പിയുടെ അളവ്, വെള്ളത്തിന്റെ ഊഷ്മാവ്, ബാഷ്പസാന്ദ്രത എന്നീ ഘടകങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചാണ് പുളിക്കാനെടുക്കുന്ന സമയം കണക്കാക്കുന്നത്. പ്രോട്ടോപെക്റ്റിൻ 33% ഗ്ലൂക്കോസും പ്രക്റ്റോസും അടങ്ങിയ നിരോക്സീകരിച്ച ഷുഗർ 30%, നിരോക്സീകരിക്കാത്ത ഷുഗറായ സുക്രോസ് 20% സെല്ലുലോസ് 17% എന്നിവയാണ് പൾപ്പിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. 
പ്രൊട്ടോപെക്റ്റിൻ വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കില്ല. അത് ഫെർമെന്റേഷൻ ടാങ്കിൽ ഹൈഡ്രേലൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ട പെക്റ്റിനിക് ആസിഡ് ആയിത്തീരും.
പ്രോട്ടോപെക്റ്റിന്റെ ജലീകരണവും ഐൻസൈറ്റുകളിൽ പെക്റ്റിന്റെ വിഘടനവുമാണ് ഫെർമെന്റേഷനിൽ നടക്കുന്നത്. ഫെർമെന്റേഷൻ അവസാനിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് അവയിൽ പൾപ്പ് പറ്റിപിടിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയാണ്. 36-72 മണിക്കൂർ ഫെർമെന്റേഷൻ നടന്നാൽ ‘സ്റ്റിങ്കൾ കാപ്പിക്കുരു’ ഉണ്ടാവും.
ലാക്റ്റിക് ആസിഡ്, അസെറ്റിക് ആസിഡ്, പ്രൊപിയോനിക് ആസിഡ് എന്നിവ ഈ പ്രക്രിയയിൽ ഉണ്ടാവും. ബാഷ്പസാന്ദ്രമായ അവസ്ഥയിൽ പേഷ്യോ രീതിയിൽ ഉണക്കിയ കാപ്പിക്കുരുവിൽ പൂപ്പൽ സാധാരണ കണ്ടുവരാറുണ്ട്. ഇത് കാപ്പിയുടെ രുചിയെ ബാധിക്കുമെന്ന് വിശ്വാസിച്ചു പോരുന്നുണ്ട്.

കാപ്പിയുണക്കൽ

ഫെർമെന്റേഷൻ ടാങ്കിൽ നിന്നും ഉണക്കാനുള്ള പേഷ്യേയിലേക്ക് കാപ്പിക്കുരു മാറ്റപ്പെടുന്നു. ഇവിടെ ഈർപ്പത്തിന്റെ അൾവ് 11-12% ആകുന്നതുവരെ ഉണക്കുന്നു. ഒരുമിനിറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് അല്പം കാപ്പിക്കുരു പൊടിക്കുന്നു. ഗുണമേന്മ അനുസരിച്ച് 100 ഗ്രാം വീതം,300 ഗ്രാം കാപ്പി വർഗ്ഗീകരിക്കണം.തുടർന്ന് 200-300 ഗ്രാം കാപ്പി വറുത്ത് കപ്പ് ചെയ്ത് ഗുണമേന്മ നിശ്ചയിച്ചശേഷം മാത്രമേ മുഴുവൻ സ്റ്റോക്കും തമ്മിൽ ചേർക്കുകയുള്ളൂ. കയറ്റുമതിയുടെ സമയം വരെ രുചിയും മണവും നഷ്ടപെടാതെ സൂഷിക്കുന്നു.

കടപ്പാട് : ഫാം എക്സ് ടെൻഷൻ മാനേജർ

2.91139240506
Anonymous Feb 08, 2017 02:04 PM

വളരെ ഉപകാരം

നിങ്ങളുടെ നിര്‍ദ്ദേശം പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക

(നിങ്ങള്‍ക്ക് അന്വേഷണങ്ങള്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയോ ചര്‍ച്ച ചെയ്യുകയോ ചേര്‍ക്കുകയോ ചെയ്യാം)

Enter the word
നവിഗറ്റിഒൻ
Back to top