Skip to content. | Skip to navigation

Vikaspedia

ഹോം പേജ് / സാമൂഹ്യ ക്ഷേമം / മുതിർന്ന പൗരനമാരുടെ ക്ഷേമം / മാതാപിതാക്കളുടെയും മുതിർന്ന പൌരന്മാരുടെയും പരിപാലനം / മാതാപിതാക്കളുടെയും മുതിർന്ന പൌരന്മാരുടെയും പരിപാലന, ക്ഷേമ നിയമം
പങ്കുവയ്ക്കുക
Views
 • നില എഡിറ്റ്‌ ചെയുവാൻ വേണ്ടി തയ്യാ

മാതാപിതാക്കളുടെയും മുതിർന്ന പൌരന്മാരുടെയും പരിപാലന, ക്ഷേമ നിയമം

മാതാപിതാക്കള്ക്കും മുതിർന്ന പൌരന്മാര്ക്കും് വേണ്ടി ഭരണഘടന ഉറപ്പാക്കിയതും അംഗീകരിച്ചതുമായ വ്യവസ്ഥകള്‍ കൂടുതല്‍ ഫലപ്രദമായി നടപ്പാക്കാനും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റുകാര്യങ്ങളും സംബന്ധിച്ച നിയമം.

മാതാപിതാക്കളുടെയും മുതിര്‍ന്ന പൌരന്മാരുടെയും പരിപാലന, ക്ഷേമ നിയമം, 2007

रजिस्ट्रेशन सं. डी. एल.- (एन) 04/0007/2003-07

രജിസ്റ്റര്‍ നമ്പര്‍. DL - (N) 04/0007/2003-07

असाधारण

അസാധാരണം

भाग II - खण्ड 1

പാര്‍ട്ട് II – വകുപ്പ് I

प्राधिकार से प्रकाशित

അധികാരിയാല്‍  പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടത്

[सं 75] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 31, 2007/ 10, 1929

നംപര്‍ 67 | ന്യൂഡല്‍ഹി, തിങ്കളാഴ്ച്ച. ഡിസംബര്‍ 31. 2007 /പോഷ 10. 1929

ഒരു വ്യത്യസ്ത സമാഹരണം പോലെ ഫയല്‍ചെയ്യുന്നതിന് ഈ ഖണ്ഡത്തിലേയ്ക്ക് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ഏട് നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്

നിയമ-നീതിന്യായ മന്ത്രാലയം
(
ലെജിസ്ലേറ്റീവ് ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് )
ന്യൂഡല്‍ഹി, 31 ഡിസംബര്‍, 2007/പോഷ 10, 1929 (ശക)

പാര്‍ലമെന്‍റിന്‍റെ താഴെപ്പറയുന്ന നിയമത്തിന് 2007  ഡിസംബര്‍ 29ന്‌ പ്രസിഡന്‍റിന്‍റെ അനുമതി ലഭിച്ചു. അതിനാല്‍ പൊതുജനങ്ങളുടെ അറിവിലേയ്ക്കായി ഇവിടെ  പ്രസിദ്ധികരിക്കുന്നു:

മാതാപിതാക്കളുടെയും മുതിര്‍ന്ന പൌരന്മാരുടെയും പരിപാലന ക്ഷേമ നിയമം , 2007

നമ്പര്‍. 56 OF 2007

[ഡിസംബര്‍ 29, 2007]

മാതാപിതാക്കള്‍ക്കും മുതിര്‍ന്ന പൌരന്മാര്‍ക്കും വേണ്ടി  ഭരണഘടന ഉറപ്പാക്കിയതും അംഗീകരിച്ചതുമായ വ്യവസ്ഥകള്‍ കൂടുതല്‍ ഫലപ്രദമായി നടപ്പാക്കാനും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റുകാര്യങ്ങളും സംബന്ധിച്ച നിയമം.

ഇന്ത്യയുടെ റിപ്പബ്ലിക്കിന്‍റെ അമ്പത്തെട്ടാമത്തെ വര്‍ഷത്തില്‍ പാര്‍ലിമെന്‍റ് അംഗീകരിച്ച നിയമം താഴെപ്പറയുംപ്രകാരമാണ്.

അദ്ധ്യായം I: പ്രാരംഭം

1. ചെറിയ തലക്കെട്ട്, വലിപ്പം, പ്രാരംഭം

1.  ഈ നിയമം, മാതാപിതാക്കളുടെയും മുതിര്‍ന്ന പൌരന്മാരുടെയും പരിപാലനക്ഷേമനിയമം, 2007 എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു.

2.  നിയമത്തിന് ജമ്മുകാശ്മീര്‍ ഒഴികെ ഇന്ത്യയുടെ  മുഴുവന്‍ ഭാഗങ്ങളിലും സാധുതയുണ്ടായിരിക്കും. കൂടാതെ ഇത് ഇന്ത്യയ്ക്കു പുറത്തുള്ള  ഇന്ത്യന്‍ പൌരന്മാര്‍ക്കു വേണ്ടിയും പ്രയോഗിക്കുന്നു.

3. സംസ്ഥാന ഗവണ്‍മെന്‍റ് ഔദ്യോഗികഗസറ്റില്‍  പരസ്യപ്പെടുത്തുന്ന തീയതിമുതല്‍ ഈ നിയമം ആ സംസ്ഥാനത്ത് പ്രാബല്യത്തില്‍  വരുന്നതാണ്.

2. നിര്‍വ്വചനങ്ങള്‍

ഈ നിയമപ്രകാരം, സന്ദര്‍ഭം മറ്റൊരുവിധത്തില്‍  ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ലെങ്കില്‍ -

"കുട്ടികളില്‍" മകന്‍, മകള്‍, പേരമകന്‍, പേരമകള്‍  എന്നിവര്‍ ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്നു. പക്ഷെ പ്രായപൂര്‍ത്തിയാകാത്തവര്‍ ഉള്‍പ്പെടുകയില്ല

b.  "പരിപാലനത്തില്‍" ഭക്ഷണം, വസ്ത്രം, പാര്‍പ്പിടം, വൈദ്യ ശുശ്രൂഷ, ചികിത്സ എന്നിവയ്ക്കു വേണ്ടിയുള്ള വ്യവസ്ഥകള്‍ ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്നു

 1. "മൈനര്‍" എന്നാല്‍,  1857ലെ മജോരിറ്റി ആക്ടിന്‍റെ വ്യവസ്ഥകള്‍ക്ക്  കീഴില്‍, പ്രായപൂര്‍ത്തിയാകാത്ത വ്യക്തിയെന്നാണ് അര്‍ത്ഥമാക്കുന്നത്

d.  "അച്ഛനമ്മമാര്‍"- എന്നത് ജീവശാസ്ത്രപരമായതോ ദത്തെടുക്കപ്പെട്ടതോ ആയ  അച്ഛന്‍ അല്ലെങ്കില്‍ അമ്മ,  രണ്ടാനച്ഛന്‍ അല്ലെങ്കില്‍ രണ്ടാനമ്മ ചിലപ്പോള്‍ അച്ഛനോ അമ്മയോ മുതിര്‍ന്ന പൌരന്മാരോ അല്ലാത്തവരോ ആകാം എന്നാണ്‌‌ അര്‍ത്ഥമാക്കുന്നത്.

e.  "നിര്‍ദ്ദേശിക്കല്‍" എന്നാല്‍ അര്‍ത്ഥമാക്കുന്നത് ഈ നിയമത്തിന്‌ കീഴില്‍ സംസ്ഥാനഗവണ്‍മെന്‍റ് ഉണ്ടാക്കിയ  നിയമങ്ങള്‍  പ്രകാരമുളള നിര്‍ദ്ദേശം എന്നാണ്.

 1. "സ്വത്ത്" എന്നാള്‍ അര്‍ത്ഥമാക്കുന്നത് ചലിക്കുന്നതും ചലിക്കാത്തതും,  പൈതൃകമായതോ സ്വയം സമ്പാദിച്ചതോ, പ്രത്യക്ഷമായതോ അല്ലാത്തതോ ഏത് തരത്തിലുള്ള സ്വത്തും ആണ്‌. അത്തരം സ്വത്തിന്‍മേലുളള താല്‍പര്യങ്ങളും   ഇതില്‍പെടുന്നു.

g.  "ബന്ധു" എന്നാല്‍ അര്‍ത്ഥമാക്കുന്നത് മൈനറല്ലാത്ത കുട്ടികളില്ലാത്ത മുതിര്‍ന്ന പൌരന്‍റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതും അവന്‍റെ സ്വത്ത് അവന്‍റെ മരണശേഷം അനന്തരാവകാശമായി ലഭിക്കാനുള്ള നിയമപരമായ അവകാശമുളളയാളുമാണ്.

h.  "മുതിര്‍ന്ന പൌരന്മാര്‍" എന്നാല്‍ അര്‍ത്ഥമാക്കുന്നത് അറുപതു വയസിനോ അതിനുമുകളിലോ പ്രായമുളള ഇന്ത്യാക്കാരനെയാണ്.

 1. "സ്റ്റേറ്റ് ഗവണ്‍മെന്‍റ്" എന്നാല്‍, ഇന്ത്യന്‍ ഭരണഘടനയുടെ  വകുപ്പ് 239നു  കീഴില്‍  നിയമിച്ചിട്ടുള്ള ഭരണാധികാരി.
 2. "നീതിന്യായക്കോടതി" എന്നാല്‍ അര്‍ത്ഥമാക്കുന്നത് ഭാഗം 7ന്‍റെ കീഴില്‍ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള സംരക്ഷണ നീതിന്യായക്കോടതി ആണ്‌.

k.  "ക്ഷേമം" എന്നാല്‍ അര്‍ത്ഥമാക്കുന്നത് മുതിര്‍ന്ന പൌരന്മാര്‍ക്ക് ആവശ്യമായ ഭക്ഷണം, ആരോഗ്യസംരക്ഷണം, മനോരഞ്ജന  കേന്ദ്രങ്ങള്‍, മറ്റു സൌകര്യങ്ങള്‍ എന്നിവയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള എന്നിവയാണ്.

3. മറികടക്കല്‍  ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടുളള നിയമം.

മറ്റുനിയമങ്ങളില്‍  എന്തുതന്നെയായിരുന്നാലും അല്ലെങ്കില്‍ മറ്റുനിയമങ്ങളില്‍  എന്തുതന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നാലും, അവയ്ക്കതീതമായി ഈ നിയമത്തിലെ വ്യവസ്ഥകള്‍ക്ക് സാധുതയുണ്ടായിരിക്കും.

അദ്ധ്യായം II: മാതാപിതാക്കളുടേയും മുതിര്‍ന്ന പൌരന്മാരുടേയും പരിപാലനം

4. മാതാപിതാക്കളുടെയും മുതിര്‍ന്ന പൌരന്മാരുടെയും പരിപാലനം

1.  സ്വന്തം സമ്പാദ്യങ്ങളോ സ്വത്തോ കൊണ്ട് നിലനില്‍ക്കാന്‍ കഴിയാത്ത  അച്ഛനമ്മമ്മാര്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള മുതിര്‍ന്ന  പൌരന് താഴെപ്പറയുന്ന സന്ദര്‍ഭങ്ങളില്‍ വകുപ്പ് 5 ന്‍റെ  കീഴില്‍ അപേക്ഷ  നല്‍കാവുന്നതാണ്-

 1. i.        അച്ഛനമ്മമാര്‍ക്കും അപ്പൂപ്പനും അമ്മൂമ്മയ്ക്കും മൈനറല്ലാത്ത മക്കള്‍ ഒഴികെയുളളവര്‍ക്കെതിരെ.
 2. ii.        കുട്ടികളില്ലാത്ത മുതിര്‍ന്ന  പൌരന് വകുപ്പ് 2ന്‍റെ ജി ക്ലോസില്‍ പരാമര്‍ശിക്കുന്ന ബന്ധുവിന്‌ എതിരെ

 

2.  മുതിര്‍ന്ന പൌരനെ ഒരു സാധാരണജീവിതം നയിക്കത്തക്കവിധം സംരക്ഷിക്കുകയെന്നതാണ് കുട്ടികളുടെയോ ബന്ധുക്കളുടേയോ കര്‍ത്തവ്യം.

3.  അച്ഛനെയോ അമ്മയെയോ രണ്ടുപേരെയുമോ ഒരു സാധാരണജീവിതം നയിക്കത്തക്കവിധം സംരക്ഷിക്കുകയെന്നതാണ് കുട്ടികളുടെ കടമ.

4.  ഒരു മുതിര്‍ന്ന പൌരന്‍റെ ഒരു ബന്ധുവും പര്യാപ്തമായ സ്ഥാനവുമുള്ള ഏതൊരു വ്യക്തിയും ഈ മുതിര്‍ന്ന പൌരന്മാരെ സംരക്ഷിക്കണം  അങ്ങിനെയെങ്കില്‍ ഈ മുതിര്‍ന്ന പൌരന്മാരുടെ സ്വത്തിന്‍റെ ഉടമസ്ഥത അവനാകും അല്ലെങ്കില്‍ ഈ പൌരന്മാരുടെ സ്വത്ത് അനന്തരാവകാശമായി അവന്‌ ലഭിക്കും:അങ്ങിനെയെങ്കില്‍ ഒരു മുതിര്‍ന്ന പൌരന്‍റെ സ്വത്തിന്‍റെ അനന്തരാവകാശിയായി ഒന്നില്‍ കൂടുതല്‍  ബന്ധുക്കളെ അധികാരപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കില്‍, അവന്‍റെ സ്വത്തിന്‍റെ പിന്‍ഗാമിയാകുന്നതിന്‍റെ  അനുപാതത്തില്‍ ഈ ബന്ധുവിനാല്‍ മുതിര്‍ന്ന പൌരന്മാരുടെ സംരക്ഷണത്തിന്‌‌ പണം കൊടുക്കണം.

5. സംരക്ഷണത്തിന്‌ വേണ്ടിയുള്ള അപേക്ഷ

1.  വകുപ്പ് 4 ന്‍റെ സംരക്ഷണത്തിന്‌ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു അപേക്ഷ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരുപക്ഷെ -

a.  ഒരു മുതിര്‍ന്ന  പൌരന്മാര്‍ അല്ലെങ്കില്‍ ഒരു മാതാപിതാവ് മുഖേനയാണ്‌; അല്ലെങ്കില്‍

b.  അവന്‍ കഴിവില്ലാത്തവനാണെങ്കില്‍, അവനാല്‍ അധികാരപ്പെടുത്തിയ മറ്റൊരു വ്യക്തിയോ  അല്ലെങ്കില്‍ സംഘടനയോ മുഖേനയാണ്‌; അല്ലെങ്കില്‍

 1. നിയമസഭ ഒരുപക്ഷെ അവലോകനം എടുക്കും ഷ്വാ മോട്ടു

വിശദീകരണം: ഈ വകുപ്പിന്‍റെ ലക്ഷ്യങ്ങള്‍ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള "സംഘടന" അര്‍ത്ഥമാക്കുന്നത് സൊസൈറ്റികളുടെ രജിസ്ട്രേഷന്‍ ആക്ട്, 1860  ന്‍റെ അധീനതയിലെ ഏതൊരു വൊളണ്ടറി സംഘടന  അല്ലെങ്കില്‍ കൃത്യമായി ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്തിന്‌ വേണ്ടിയുള്ള മറ്റേതൊരു നിയമവുമാണ്‌.

1.  ഈ വകുപ്പിന്‌ കീഴിലെ സംരക്ഷണത്തിന്‌ വേണ്ടിയുള്ള മാസ വേതനത്തേക്കുറിച്ചുള്ള നടപടിക്കുറിപ്പിന്‍റെ തീര്‍ച്ചപ്പെടുത്തലിന്‍റെ സമയത്ത്, ന്യായസഭ ഒരുപക്ഷെ ഈ കുട്ടികളേയും ബന്ധുവിനേയും അച്ഛനമ്മമാര്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള മുതിര്‍ന്ന പൌരന്മാരുടെ കാലാന്തരാള സംരക്ഷണത്തിന്‌ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു മാസ വേതനം ഉണ്ടാക്കാന്‍ ക്രമീകരിക്കുന്നു കൂടാതെ അതേ തുക തന്നെ  മാതാപിതാക്കള്‍ ഉള്‍പ്പെടേയുള്ള ഈ മുതിര്‍ന്ന പൌരന്മാരും അടയ്ക്കാനും ഭരണഘടന സമയാസമയങ്ങളില്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു.

2.  സംരക്ഷണത്തിന്‌ വേണ്ടിയുള്ള ഉപവകുപ്പ് (I) ന്‍റെ അധീനതയിലെ ഒരു അപേക്ഷയുട  സ്വീകാരപത്രത്തില്‍, കുട്ടികള്‍ക്കും ബന്ധുവിനും ഈ അപേക്ഷയുടെ നോട്ടീസ് നല്‍കിയതിന്‌ ശേഷം കേള്‍ക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം പാര്‍ട്ടികള്‍ക്ക് കൊടുത്തതിന്‌ ശേഷം, സംരക്ഷണ തുക  കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന്‌ ഒരു അന്വേഷണം നിലനിര്‍ത്തുക

3.  സംരക്ഷണത്തിനുള്ള മാസ വേതനത്തിനും നടത്തിപ്പിനുള്ള ചിലവുകള്‍ക്കും വേണ്ടിയുള്ള ഉപവിഭാഗം (2) ന്‍റെ അധീനതയില്‍ പൂരിപ്പിച്ച ഒരു അപേക്ഷ അത്തരം വ്യക്തിയുടെ അപേക്ഷയുടെ നോട്ടീസിന്‍റെ സേവനത്തിന്‍റെ തിയതിമുതല്‍ തൊണ്ണൂറ്   ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ ബാദ്ധ്യത തീര്‍ക്കും: അങ്ങിനെയെങ്കില്‍, കാരണങ്ങള്‍ എഴുതി രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിന്‌ വേണ്ടി പ്രത്യേക  പരിതഃസ്ഥിതിയില്‍ ന്യായസഭ പറഞ്ഞ സമയം ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ മുപ്പത് ദിവസം ഒരു തവണ വ്യാപിപ്പിക്കും.

4.  ഒന്നോ അതിലധികമോ വ്യക്തികള്‍ക്ക് എതിരായി ഉപവിഭാഗം (I) ന്‍റെ കീഴില്‍ ഒരു അപേക്ഷ പൂരിപ്പിക്കും: അങ്ങിനെയെങ്കില്‍ സംരക്ഷണത്തിനുള്ള  അപേക്ഷയില്‍ ഈ കുട്ടികളോ ബന്ധുവോ അച്ഛനമ്മമാരെ സംരക്ഷിക്കാന്‍ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള മറ്റൊരു വ്യക്തിയെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.

5.  ഒരു സംരക്ഷണ ആജ്ഞ ഒന്നോ അതിലധികമോ വ്യക്തികള്‍ക്ക് എതിരായി  ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ അവരില്‍ ഒരാളുടെ മരണം സംരക്ഷണത്തിനുള്ളത് അടയ്ക്കുന്നത് തുടരുന്നതിന്‌ മറ്റുള്ളവര്‍ക്കുള്ള ഉത്തരവാദിത്വത്തെ ബാധിക്കില്ല.

6.  സംരക്ഷണത്തിനു വേണ്ടിയും അതിന്‍റെ നടത്തിപ്പിനുള്ള ചിലവുകള്‍ക്ക് വേണ്ടിയും ഏത് തരത്തിലുമുള്ള വേതനവും നിയമക്രമത്തിന്‍റെ തിയതി മുതലാണ്‌.

7.  കുട്ടികള്‍ക്കോ ബന്ധുവിനോ ഉചിതമായ കാരണങ്ങളില്ലാതെ ഈ ആജ്ഞ  അനുസരിക്കാന്‍ കഴിയാതിരിക്കുകയാണെങ്കില്‍, ഈ ആജ്ഞയുടെ എല്ലാ നിയമലംഘനത്തിന്‌ വേണ്ടിയും, അത്തരത്തിലുള്ള ഏതൊരു ന്യായസഭയും ഒരുപക്ഷേ പിഴ വസൂലാക്കുന്ന  രീതിയില്‍ കടം വസൂലാക്കുന്നതിന്‌ വേണ്ടി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കും കൂടാതെ സമ്പൂര്‍ണ്ണതയ്ക്ക് വേണ്ടിയും സംരക്ഷണത്തിനും നടത്തിപ്പിനുള്ള ചിലവുകള്‍ക്കും വേണ്ടിയുള്ള ഓരോ മാസ വേതനത്തിന്‍റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗം നിയമപരമായ ഉത്തരവിന്‍റെ നടപ്പാക്കലിന്‌ ശേഷം പണം അടയ്ക്കാതെ  ബാക്കിയായാല്‍ എത്രയും വേഗം അടയ്ക്കുന്നതിന്‌ വേണ്ടി ഒരു മാസമോ അല്ലെങ്കില്‍ തുക മുഴുവനും അടയ്ക്കുന്നത് വരേയും അത്തരം വ്യക്തികളെ കോടതി തടവുശിക്ഷയ്ക്ക്  വിധിക്കും: അങ്ങിനെയെങ്കില്‍ പിഴയായ ദിവസം  മുതല്‍ ഒരു മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളില്‍ ഈ തുക  വസൂലാക്കാന്‍ ന്യായസഭ ഒരു അപേക്ഷ  തയ്യാറാക്കിയില്ലെങ്കില്‍ ഈ വകുപ്പിന്‌ കീഴിലുള്ള ഏതൊരു കടത്തിന്‍റേയും വീണ്ടെടുപ്പിനു വേണ്ടി ഒരു ഉത്തരവും പുറപ്പെടുവിക്കില്ല.

6. ന്യായാധികാരവും നടപടിക്രമവും

1.  വകുപ്പ് 5ന്‌ കീഴിലുള്ള  വ്യവസ്ഥകള്‍ ഏതെങ്കിലും ജില്ലയിലെ ഏതെങ്കിലും കുട്ടികള്‍ക്കോ ബന്ധുവിനോ എതിരായി എടുക്കും -

a.  എവിടെയാണ്‌ അവന്‍ താമസിക്കുന്നത്  അല്ലെങ്കില്‍ അവസാനം താമസിച്ചത്.

b.  കുട്ടികളും ബന്ധുവും താമസിക്കുന്നത് എവിടെയാണ്‌.

2.  വകുപ്പ് 5ന്‍റെ കീഴിലെ അപേക്ഷയുടെ  രസീതില്‍ ന്യായസഭ അപേക്ഷപൂരിപ്പിച്ച ആള്‍ക്കെതിരെ നില്‍ക്കുന്ന കുട്ടികളുടേയോ ബന്ധുവിന്‍റെയോ സന്നിദ്ധ്യം നേടുന്നതിന്‌ വേണ്ടി ഒരു നടപടി പുറപ്പെടുവിക്കും.

3.  കുട്ടികളുടെയും ബന്ധുവിന്‍റെയും ശുശ്രൂഷ സുരക്ഷിതമാക്കുന്നതിന്‌ വേണ്ടി, ക്രിമിനല്‍ നടപടി,1973 ന്‍റെ കോഡിന്‌ കീഴില്‍ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സ്  ജുഡീഷ്യല്‍ മജിസ്ട്രേറ്റിന്‍റെ അധികാരം ഈ ന്യായസഭയ്ക്ക് ഉണ്ട്.

4.  ഇത്തരം വ്യവസ്ഥകളുടെ എല്ലാ തെളിവും സംരക്ഷണ തുക അടയ്ക്കുവാന്‍ ഉത്തരവുണ്ടാക്കിയ വ്യക്തിക്ക് എതിരായി നില്‍ക്കുന്ന കുട്ടികളുടെയും ബന്ധുവിന്‍റെയും സാന്നിദ്ധ്യത്തില്‍ എടുക്കപ്പെടും കൂടാതെ വിളിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന കേസുകള്‍ക്ക് വേണ്ടി നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന  രീതിയില്‍ രേഖപ്പെടുത്തും: അങ്ങിനെയെങ്കില്‍ സംരക്ഷണ തുകയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉത്തരവ് ഉണ്ടാക്കിയ വ്യക്തിയ്ക്ക് എതിരായ കുട്ടികളോ ബന്ധുവോ ബുദ്ധിപൂര്‍വ്വമായി സേവനം  ഒഴിവാക്കിയതില്‍ അല്ലെങ്കില്‍ ന്യായസഭയെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ബുദ്ധിപരമായി ഉപേക്ഷ കാണിക്കുന്നതില്‍ ന്യായസഭയെ  തൃപ്തിപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കില്‍, മുമ്പത്തെ പാര്‍ട്ടിയുടെ കേസ് കേള്‍ക്കാനും നിര്‍ണ്ണയിക്കാനും മുമ്പോട്ടുപോകുന്നു

5.  കുട്ടികളും ബന്ധുവും താമസിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുറത്താണെങ്കില്‍, ഇതിന്‍റെ  പകുതിയില്‍ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്ന ഔദ്യോഗിക ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനത്തിലൂടെ കേന്ദ്രഗവണ്‍മെന്‍റിനെ പോലെ, അത്തരം സംഘടനയിലൂടെ ഈ ന്യായസഭ  വിളിപ്പിക്കലുകള്‍ പ്രയോജനപ്പെടുത്തും.

6.  വകുപ്പ് 5ന്‌ കീഴിലെ ഒരു അപേക്ഷയുടെ വാദത്തിന്‌ മുന്‍പ്, ഈ ന്യായസഭ ഒരു അനുരഞ്ജന ഉദോഗസ്ഥനോട് ഇതേപറ്റി അന്വേഷിക്കും കൂടാതെ ഈ അനുരഞ്ജന  ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാര്‍ ഒരു  മാസത്തിനുള്ളില്‍ അവന്‍റെ  അന്വേഷണഫലങ്ങള്‍ സമര്‍പ്പിക്കണം കൂടാതെ അനുകൂലമായ ഒത്തുത്ഒത്തുതീര്‍പ്പില്‍ എത്തിച്ചേരുകയാണെങ്കില്‍, ഈ ന്യായസഭ അത്  നടപ്പില്‍ വരുത്താന്‍ ഒരു ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കും.

വിശദീകരണം – ഈ ഉപവിഭാഗത്തിന്‍റെ ലക്ഷ്യങ്ങള്‍ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള "അനുരഞ്ജന ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍" അര്‍ത്ഥമാക്കുന്നത് വകുപ്പ് 5ന്‍റെ ഉപവിഭാഗം(1) ലേക്കുള്ള വിശദിക്കരണത്തില്‍ പരാമര്‍ശിക്കുന്ന ഒരു സംഘടനയുടെ ഏതെങ്കിലും വ്യക്തി അല്ലെങ്കില്‍ പ്രതിനിധിയേയോ  അല്ലെങ്കില്‍ വകുപ്പ് 18ന്‍റെ ഉപവിഭാഗം (1)ന് കീഴിലുള്ള സ്റ്റേറ്റ് ഗവണ്‍മെന്‍റിനാല്‍ നിയുകതനായ സംരക്ഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനേയോ അല്ലെങ്കില്‍ ഈ ലക്ഷ്യത്തിനു വേണ്ടി ന്യായസഭ നാമ നിര്‍ദ്ദേശം ചെയ്ത മറ്റേതെങ്കിലും വ്യക്തിയേയോ ആണ്‌.

7. സംരക്ഷണ നീതിന്യായക്കോടതിയുടെ രൂപവത്ക്കരണം

1.  ഈ ആക്ടിന്‍റെ പ്രാരംഭ തിയതി  മുതല്‍ ഒരു ആറുമാസത്തിനുള്ളില്‍ സ്റ്റേറ്റ് ഗവണ്‍മെന്‍റ്, ഔദ്യോഗിക ഗസ്സറ്റ് വിജ്ഞാപനത്തിലൂടെ, വകുപ്പ് 5ന്‌ കീഴിലെ സംരക്ഷണത്തിന്‌ വേണ്ടിയുള്ള ഉത്തരവിനുമീതെയുള്ള വിധിനിര്‍ണ്ണയിക്കലിന്‍റേയും വിധി കല്‍പ്പിക്കലിന്‍റേയും ലക്ഷ്യത്തിനു വേണ്ടി വിജ്ഞാപനത്തില്‍ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതു പോലെ ഓരോ ഉപവിഭാഗത്തിനും ഒന്നോ അതിലധികമോ  ന്യായസഭകള്‍ രൂപവത്ക്കരിക്കും.

2.  ഒരു സ്റ്റേറ്റിന്‍റെ ഉപവിഭാഗ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍റെ റാങ്കിനു താഴെയുള്ള ഒരു നോയി ഉദ്യോഗസ്ഥനിലൂടെ ന്യായസഭ തുടര്‍ച്ചയായി നേതൃത്വം വഹിക്കും.

3.  ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്തിന്‌ രണ്ടോ അതിലധികമോ ന്യായസഭകള്‍ രൂപവത്ക്കരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍, പ്രത്യേക ഉത്തരവ് പ്രകാരം സ്റ്റേറ്റ് ഗവണ്‍മെന്‍റ്, അവരോടൊത്തുള്ള ഇടപാട് നിയന്ത്രിക്കും.

8. അന്വേഷണത്തിന്‍റെ ആമുഖ നടപടിക്രമം

1.  വകുപ്പ് 5ന്‌ കീഴില്‍ ഏതെങ്കിലും അന്വേഷണം നിലനിര്‍ത്തുന്നുണ്ടെങ്കില്‍, ഇതിന്‍റെ  പകുതിയില്‍ സ്റ്റേറ്റ് ഗവണ്‍മെന്‍റിനാല്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട ഏതു നിയമങ്ങളുടേയു വിഷയത്തില്‍ ഈ ന്യായസഭ അത് ഉചിതമായി  നിരൂപിക്കാന്‍ ചില ആമുഖ നടപടിക്രമം അനുസരിക്കും.

2.  അപശബ്ദത്തില്‍ തെളിവുകള്‍ എടുക്കുന്നതിന്‍റെയും സാക്ഷികളുടെ  ഹാജരാകല്‍ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന്‍റെയും പ്രമാണങ്ങളുടെയും വസ്തുക്കളുടെയും  ആവിഷ്ക്കരണത്തിനും നിര്‍മ്മാണത്തിനും   നിര്‍ബന്ധം പിടിക്കുന്നതിന്‍റെയും ലക്ഷ്യങ്ങള്‍ക്കും നിര്‍ദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടതു പോലുള്ള മറ്റ് ലക്ഷ്യങ്ങള്‍ക്കും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു  സിവില്‍ കോടതിയുടെ എല്ലാ അധികാരങ്ങളും ഈ നീതിന്യായക്കോടതിയ്ക്ക് വേണം; ക്രിമിനല്‍ നടപടിക്രമങ്ങളുടെ കോഡ്, 1973 ന്‍റെ അദ്ധ്യായം XXVI ന്‍റെയും വകുപ്പ് 195 ന്‍റെയും എല്ലാ ലക്ഷ്യങ്ങള്‍ക്കും വേണ്ടി നീതിന്യായക്കോടതിയെ ഒരു  സിവില്‍ കോടതിയായി കരുതുന്നു

3.  ഇതിന്‍റെ പകുതിയില്‍ ഉണ്ടാക്കിയ ഏതു നിയമത്തിലേയും വിഷയത്തില്‍, സംരക്ഷണത്തിന്‌ വേണ്ടിയുള്ള നഷ്ടപരിഹാരത്തിന്‍റെ തീര്‍പ്പാക്കലിന്‍റേയും തീരുമാനിക്കലിന്‍റേയും ലക്ഷ്യങ്ങള്‍ക്ക് വേണ്ടി ഈ ന്യായസഭ അന്വേഷണത്തിന്‍റെ നടത്തിപ്പില്‍ അതിനെ  സഹായിക്കാന്‍ അന്വേഷണത്തിന്‌ ആവശ്യമായ ഏത് കാര്യങ്ങളുടെയും പ്രത്യേക അറിവ് ഉള്ള ഒന്നോ അതിലധികമോ വ്യക്തികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കും.

9. സംരക്ഷണത്തിന്‌ വേണ്ടിയുള്ള ഉത്തരവ്

1.  സ്വയം സംരക്ഷിക്കാന്‍ കഴിയാത്ത മുതിര്‍ന്ന പൌരന്മാരെ സംരക്ഷിക്കാന്‍ കുട്ടികളും ബന്ധുക്കളും തിരസ്ക്കരിക്കുകയോ തള്ളിക്കളയുകയോ  ചെയ്താല്‍, അത്തരം നിഷേധത്തിലും നിരാകരണത്തിലും  തൃപ്തിപ്പെട്ടാല്‍, ന്യായസഭ  കുട്ടികളോടും ബന്ധുക്കളോടും മുതിര്‍ന്ന പൌരന്മാരുടെ പരിപാലനത്തിന്‌ വേണ്ടി ഒരു മാസവേതനം ഉണ്ടാക്കാന്‍ ഉത്തരവിടും  ഇത് ന്യായസഭ ഉചിതമായി കരുതിയതും മുതിര്‍ന്ന പൌരന്മാര്‍ക്ക് വേണ്ടി  അടയ്ക്കാന്‍ സമയാസമയങ്ങളില്‍ ന്യായസഭ നിര്‍ദ്ദേശിച്ചതും ആകും.

2.  ഈ ന്യായസഭയാല്‍ ഉത്തരവാക്കപ്പെട്ട ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ സംരക്ഷണ വേതനം സ്റ്റേറ്റ് ഗവണ്‍മെന്‍റ് നിര്‍ദ്ദേശിച്ചതു പോലെ ഒരു മാസം പതിനായിരം  രൂപയില്‍ കവിയുകയില്ല.

10. വേതനത്തിലെ പരിവര്‍ത്തനം

1.  തെറ്റായ പ്രാതിനിധ്യത്തിന്‍റേയും വസ്തുതയുടെ പിശകിന്‍റേയും എതൊരു വ്യക്തികളുടെയും ചുറ്റുപാടുകളുടെ മാറ്റത്തിന്‍റേയും തിരുത്തു പകര്‍പ്പില്‍ സംരക്ഷണത്തിന്‌ വേണ്ടി ഉത്തരവിട്ട വകുപ്പ് 9ന്‌ കീഴില്‍ ഒരു മാസവേതനം സ്വീകരിക്കുന്നു, സംരക്ഷണത്തിന്‌ വേണ്ടി ന്യായസഭ വേതനത്തില്‍ ഇത്തരം ഉചിതമായ പരിവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ഉണ്ടാക്കും.

2.  ഇത് ന്യായസഭയില്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും എങ്ങിനെ എന്നാല്‍ സമര്‍ത്ഥമായ സിവില്‍ കോടതിയുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു തീരുമാനത്തിന്‍റെ  പരിണതഫലത്തില്‍ വകുപ്പ് 9ന്‌ കീഴില്‍ ഉണ്ടാക്കിയ ഏതെങ്കിലും ഉത്തരവ് റദ്ദുചെയ്യണം അല്ലെങ്കില്‍ രൂപഭേദം വരുത്തണം, അത് ഉത്തരവ് റദ്ദു ചെയ്യും അല്ലെങ്കില്‍ അപ്രകാരം തന്നെ നിലനില്‍ക്കും.

11. സംരക്ഷണ ഉത്തരവിന്‍റെ നിര്‍വഹണം

1.  ഏര്‍പ്പാടുകളുടെ ചിലവുകള്‍ കുറിച്ചുള്ള ഉത്തരവ് ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്ന സംരക്ഷണ ഉത്തരവിന്‍റെ ഒരു പകര്‍പ്പ് ഫീസുകളൊന്നും അടയ്ക്കാതെ മുതിര്‍ന്ന പൌരന്മാര്‍ക്കും അച്ഛനമ്മമാര്‍ക്കും നല്‍കും, ആരെ സഹായിക്കാനാണ്‌ അത് ഉണ്ടാക്കിയത്, അത്തരം ഉത്തരവ് ഇതുണ്ടാക്കിയ ആള്‍ക്കെതിരായ വ്യക്തിയുടെ സ്ഥലത്തെ  ന്യായസഭയില്‍ നടപ്പിലാക്കും, പാര്‍ട്ടികളുടെ വ്യക്തിത്വം, മാസവേതനം  കൊടുക്കാതിരിക്കല്‍, ചിലവുകള്‍, പിഴ  എന്നിവയില്‍ അത്തരം  ന്യായസഭകള്‍ തൃപ്തിപ്പെടുന്നു.

2.  ഈ ആക്ടിന്‌ കീഴില്‍ ഉണ്ടാക്കിയ സംരക്ഷണ ഉത്തരവിന്‌ ക്രിമിനല്‍ നടപടിക്രമം, 1973 ന്‍റെ കോഡിന്‍റെ അദ്ധ്യായം IX ന്‌ കീഴില്‍ പാസാക്കിയ ഒരു ഉത്തരവ് പോലെ അതേ പ്രാബല്യവും സ്വാധീനവും വേണം, ആ കോഡിലൂടെ അത്തരം ഉത്തരവിന്‍റെ  നിറവേറ്റല്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട രീതിയില്‍ നടപ്പാക്കണം.

12. ഏതാനും കേസുകളിലെ സംരക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള അധികാരം

അങ്ങിനെയാണെങ്കില്‍ ക്രിമിനല്‍ നടപടിക്രമം, 1973 ന്‍റെ കോഡിന്‍റെ അദ്ധ്യായം IX ല്‍ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള സംരക്ഷണത്തിന്‌ വേണ്ടി ഒരു മുതിര്‍ന്ന പൌരനേയും മാതാപിതാവിനേയും അവകാശപ്പെടുത്തും മത്രമല്ല, ഈ ആക്ടിനു കീഴിലും സംരക്ഷണത്തിന്‌ വേണ്ടി അവകാശപ്പെടുത്തുംഅവകാശപ്പെടുത്തും, മുന്‍വിധി കൂടാതെ പറഞ്ഞ കോഡിന്‍റെ അദ്ധ്യായം IX ന്‍റെ വ്യവസ്ഥകള്‍ക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ആക്ടിന്‍റെ  കീഴില്‍ ഇത്തരം സംരക്ഷണത്തിന്‌ നഷ്ടപരിഹാരം ചോദിക്കുക.

13. സംരക്ഷണ തുകയുടെ നിക്ഷേപം

ഈ അദ്ധ്യായത്തിന്‌ കീഴില്‍ ഒരു ഉത്തരവ്  ഉണ്ടാക്കുമ്പോള്‍, ഈ ഉത്തരവിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ തുക അടയ്ക്കേണ്ട കുട്ടികളും ബന്ധുവും ന്യായസഭ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ച തിയതി  മുതല്‍ മുപ്പത്  ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ ഉത്തരവിട്ട മൊത്തം തുകയും ന്യായസഭ നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള  രീതിയില്‍ നിക്ഷേപിക്കണം.

14.എതെങ്കിലും നഷ്ടപരിഹാരം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ പലിശയുടെ ന്യായത്തീര്‍പ്പ്

ഏതെങ്കിലും ന്യായസഭ ഈ ആക്ടിനു  കീഴില്‍ സംരക്ഷനത്തിന്‍ വേണ്ടി ഒരു ഉത്തരവ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് എങ്കില്‍, ആ ന്യായസഭ സംരക്ഷണ തുകയോടൊപ്പം ഒരു നിശ്ചിത  നിരക്കില്‍ ഉള്ള അതിന്‍റെ പലിശ, അഞ്ച് ശതമാനത്തിന്‌ താഴെയും എട്ട് ശതമാനത്തിന്‌ കൂടുതലുമല്ലാത്ത തുക ഒരു നിശ്ചിത  തിയതിയില്‍ അടയ്ക്കാന്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു: അങ്ങിനെയെങ്കില്‍ ക്രിമിനല്‍ നടപടിക്രമം,1973 ന്‍റെ കോഡിന്‍റെ ഒമ്പതാം അദ്ധ്യായത്തിന്‌ കീഴിലെ സംരക്ഷണത്തിന്‌ വേണ്ടിയുള്ള ഏതൊരു അപേക്ഷയും ഈ ആക്ടിന്‍റെ  തുടക്കത്തില്‍ ഒരു കോടതിയ്ക്കു  മുമ്പില്‍ തീര്‍ച്ചപ്പെടാത്തതാണ്‌, അതിനുശേഷം കോടതി അച്ഛനമ്മമാരുടെ അപേക്ഷയില്‍ അത്തരം അപേക്ഷകളുടെ പിന്‍വലിക്കല്‍ അനുവദിക്കും കൂടാതെ ഈ അച്ഛനമ്മമാര്‍ ന്യായസഭയ്ക്ക്  മുമ്പില്‍  സംരക്ഷണത്തിന്‌ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു അപേക്ഷ  ഫയല്‍ ചെയ്യാന്‍ അധികാരപ്പെടുത്തും.

15. അപ്പീല്‍ കേള്‍ക്കാന്‍ അധികാരമുള്ള നീതിന്യായക്കോടതിയുടെ രൂപവത്ക്കരണം

1.  ഔദ്യോഗിക ഗസ്സറ്റിലെ വിജ്ഞാപനത്തിലൂടെ സ്റ്റേറ്റ് ഗവണ്‍മെന്‍റ്, ന്യായസഭയുടെ ഉത്തരവിന്‍‌ എതിരായി  അപ്പീല്‍ കേള്‍ക്കാന്‍ ഓരോ ജില്ലയ്ക്കും വേണ്ടി  അപ്പീല്‍ കേള്‍ക്കാന്‍ അധികാരമുള്ള ഒരു നീതിന്യായക്കോടതി രൂപീകരിക്കും.

2.  ഡിസ്ട്രിക് മജിസ്ട്രേറ്റിന്‍റെ റാങ്കിനു താഴെയല്ലാത്ത ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ്‌ അപ്പീല്‍ കേള്‍ക്കാന്‍ അധികാരമുള്ള ഈ  നീതിന്യായക്കോടതിയ്ക്ക് നേതൃത്വം വഹിക്കുന്നത്.

16. നിവേദനങ്ങള്‍

1.  ഏതെങ്കിലും മുതിര്‍ന്ന പൌരനോ ഒരു മാതാപിതാവോ ഒരു ന്യായസഭയുടെ  ഉത്തരവിനാല്‍ വേദനിക്കുകയാണെങ്കില്‍, ഉത്തരവിന്‍റെ തിയതി മുതല്‍ അറുപത്  ദിവസത്തിനുള്ളില്‍, അപ്പീല്‍ കേള്‍ക്കാന്‍ അധികാരമുള്ള  നീതിന്യായക്കോടതിയില്‍ അപ്പീല്‍ കൊടുക്കുക: അങ്ങിനെയെങ്കില്‍ ആ അപ്പീലില്‍ സംരക്ഷണ തുക നല്‍കേണ്ട കുട്ടികളും ബന്ധുവും ന്യായസഭയാല്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട  രീതിയില്‍ തുടര്‍ച്ചയായി  അടയ്ക്കണം: അപ്പീല്‍ സമയത്ത് തിരഞ്ഞെടുത്തതില്‍ നിന്ന് പര്യാപ്തമയ കാരണങ്ങളിലൂടെ   അപ്പീല്‍വാദിയെ  നിവാരണം  ചെയ്യുന്നതില്‍ തൃപ്തിപ്പെടുകയാണെങ്കില്‍ ഈ നീതിന്യായക്കോടതി അപ്പീലിന്‍റെ സമയ പരിധിയെ രമിപ്പിക്കും.

2.  ഒരു അപ്പീലിന്‍റെ രശീതില്‍, അപ്പീലേറ്റ് നീതിന്യായക്കോടതി, പ്രതിവാദിയെ സേവിക്കുന്ന ഒരു നോട്ടീസ് ഉണ്ടാക്കും.

3.  ന്യായസഭയില്‍ നിന്ന് ഏര്‍പ്പാടുകളുടെ രേഖയ്ക്ക് വേണ്ടി അപ്പീലേറ്റ് നീതിന്യായക്കോടതി വിളിക്കും.

4.  അപ്പീലും രേഖകളും പരിശോധിച്ചതിനു ശേഷം, അപ്പീല്‍ അനുവദിക്കാനും പിന്‍വലിക്കാനും അപ്പീലേറ്റ് നീതിന്യായക്കോടതി വിളിക്കപ്പെടും.

5.  ന്യായസഭയുടെ ഉത്തരവിന്‌ എതിരായി കേട്ട അപ്പീലിനു മീതെ അപ്പീലേറ്റ് നീതിന്യായക്കോടതി തീരുമാനിക്കും തീര്‍പ്പാക്കും കൂടാതെ ഈ അപ്പീലേറ്റ് നീതിന്യായക്കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് അവസാനത്തേതാണ്‌: തക്കസമയത്ത് അധികാരപ്പെടുത്തിയ ഒരു പ്രതിനിധിയിലൂടെ കേട്ട  ഉഗ്രഭയങ്ങള്‍ക്ക് ഒരു അവസരവും നല്‍കിയില്ലെങ്കില് അപ്പീലൊന്നും പിന്‍വലിക്കില്ല.

1.  ഒരു അപ്പീലിന്‍റെ സ്വീകാരപത്രം ഒരു  മാസത്തിനുള്ളില്‍ അതിന്‍റെ  എഴുതിയ ഉത്തരവ്  ഉച്ചരിക്കാന്‍ അപ്പീലേറ്റ് നീതിന്യായക്കോടതി ഒരു  പര്‍ശ്രമിക്കും.

2.  ഉപവകുപ്പ് (3) പ്രകാരമുള്ള എല്ലാ ഓര്‍ഡറുകളുടേയും ഒരു പകര്‍പ്പ് ഇരു കക്ഷികള്‍ക്കും സൌജന്യമായി അയച്ച് കൊടുക്കേണ്ടതാണ്.

17. നിയമപരമായ പ്രാതിനിധ്യത്തിന്‍റെ അവകാശം

അപ്പീലേറ്റ് നീതിന്യായക്കോടതി ഒരു നിയമപരമായ അഭ്യസ്ഥനാല്‍ പ്രതിനിധീകരിക്കപ്പെടുന്നു.

18. സംരക്ഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍

1.  സ്റ്റേറ്റ് ഗവണ്‍മെന്‍റ് ജില്ലാ സാമൂഹ്യ ക്ഷേമ ഉദ്യോഗസ്ഥനേയോ അതിന്‍റെ താഴെയല്ലാത്ത റാങ്കുള്ള ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനേയോ സംരക്ഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി നാമനിര്‍ദ്ദേശം ചെയ്യുന്നു.

2.  ഉപവിഭാഗം (1)ല്‍ പരാമര്‍ശിച്ചിട്ടുള്ള സംരക്ഷണ ഉദ്യോസ്ഥന്‍, അപ്പീലേറ്റ് നീതിന്യായക്കോടതിയുടെ ഏര്‍പ്പാടുകളുടെ സമയത്ത് അവന്‍ ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കില്‍ ഒരു മാതാപിതാവിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.

അദ്ധ്യായം III: വൃദ്ധസദനങ്ങളുടെ  സ്ഥാപനം

19. വൃദ്ധസദനങ്ങളുടെ  സ്ഥാപനം

1.  ലഭ്യമായ സ്ഥലങ്ങളില്‍ ധാരാളം വൃദ്ധ സദനങ്ങള്‍ സ്റ്റേറ്റ് ഗവണ്‍മെന്‍റ് സ്ഥാപിക്കുകയും നിലനിര്‍ത്തുകയും ചെയ്യും, ഘട്ടംഘട്ടമായി നിര്‍വ്വഹിക്കുന്ന  രീതിയില്‍ നിര്‍നിര്‍ദ്ധനരായ മുതിര്‍ന്ന പൌരന്മാരെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് നൂറ്റി അമ്പതോളം പേരെ ഇത്തരം  സദനങ്ങളില്‍ പാര്‍പ്പിക്കാന്‍ ഓരോ ജില്ലയിലും കുറഞ്ഞ പക്ഷം ഒന്നോടുകൂടി തുടങ്ങേണ്ടത് അത്യാവശ്യമായി കരുതുന്നു.

2.  വൃദ്ധസദനങ്ങളുടെ കാര്യനിര്‍വ്വഹണത്തിന്‌ വേണ്ടി ഒരു സ്കീം സ്റ്റേറ്റ് ഗവണ്‍മെന്‍റ് നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു, നിലവാരം, അത്തരം സദനങ്ങളിലെ നിവാസികളുടെ വൈദ്യപരിപാലനത്തിനും ഇടസമയ ആഘോഷത്തിനും വേണ്ടി അത്യാവശ്യമായ, അവരാല്‍ നല്‍കപ്പെടുന്ന പല തരത്തിലുള്ള  സേവനങ്ങള്‍ എന്നിവ ഇതില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നു.

വിശദീകരണം – ഈ വകുപ്പിന്‍റെ ലക്ഷ്യങ്ങള്‍ക്ക് വേണ്ടി,  "നിര്‍ദ്ധനര്‍" അര്‍ത്ഥമാക്കുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് ഗവണ്‍മെന്‍റ് നിശ്ചയിച്ച പോലെ സമയാസമയങ്ങളില്‍ സ്വന്തമായി സംരക്ഷിക്കാന്‍ പര്യാപ്തമായ സ്ഥിതിയില്ലാത്ത ഏതെങ്കിലുമൊരു മുതിര്‍ന്ന പൌരന്‍ എന്നാണ്‌

അദ്ധ്യായം IV: മുതിര്‍ന്ന പൌരന്‍റെ വൈദ്യസംരക്ഷണത്തിന്‌ വേണ്ടിയുള്ള  ഏര്‍പ്പാടുകള്‍

20. മുതിര്‍ന്ന പൌരന്മാര്‍ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വൈദ്യസഹായം

സ്റ്റേറ്റ് ഗവണ്‍മെന്‍റ് ഉറപ്പുവരുത്തും -

1.  ഗവണ്‍മെന്‍റ്  ആസുപത്രികള്‍ അല്ലെങ്കില്‍ ഗവണ്‍മെന്‍റിനാല്‍ മുഴുവനായോ ഭാഗികമായോ പണം കൊടുക്കുന്ന ആശുപത്രികള്‍ സാദ്ധ്യമായ എല്ലാ മുതിര്‍ന്ന പൌരന്മാര്‍ക്കും കിടക്കകള്‍ ലഭ്യമാക്കും;

2.  മുതിര്‍ന്ന പൌരന്മാര്‍ക്ക് വേണ്ടി വ്യത്യസ്തമായ  വരികള്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തും;

3.  പഴക്കം ചെന്നതും, മാരകമായതും, മോശവുമായ രോഗങ്ങളുടെ ചികിത്സ്യ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള  സൌകര്യങ്ങള്‍ മുതിര്‍ന്ന പൌരന്മാര്‍ക്ക് വേണ്ടി വ്യാപിപ്പിക്കും;

4.  പഴക്കം ചെന്ന മൂത്ത രോഗങ്ങള്‍ക്കും പ്രായമാകലിനും വേണ്ടിയുള്ള ഗവേഷണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ വ്യാപിപ്പിക്കും;

5.  വാര്‍ദ്ധക്യ സംരക്ഷണത്തില്‍ മുന്‍പരിചയമുള്ള ഒരു വൈദ്യ ഉദ്യോഗസ്ഥനാല്‍ നേതൃത്വം വഹിക്കുന്ന എല്ലാ ജില്ലാ ആശുപത്രികളിലും വാര്‍ദ്ധക്യ രോഗികള്‍ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സൌകര്യങ്ങള്‍ വിപുലീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

അദ്ധ്യായം V: മുതിര്‍ന്ന പൌരന്‍റെ ജീവിതത്തിന്‍റേയും സ്വത്തിന്‍റേയും സംരക്ഷണം

21. മുതിര്‍ന്ന പൌരന്മാരുടെ ക്ഷേമത്തിനുള്ള പ്രസിദ്ധിയ്ക്കും അവബോധത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള   വഴികള്‍

താഴെപ്പറയുന്നത് ഉറപ്പു  വരുത്താന്‍ സ്റ്റേറ്റ് ഗവണ്‍മെന്‍റ് എല്ലാ വഴികളും എടുക്കും -

 1. i.        ഈ ആക്ടിന്‍റെ ഏര്‍പ്പാടുകളെപ്പറ്റി പതിവായ ഇടവേളകളില്‍ ടെലിവിഷന്‍, റേഡിയോ, പ്രിന്‍റ് എന്നീ പൊതു മാദ്ധ്യമങ്ങളിലൂടെ വലിയ പ്രചാരണം നല്‍കുന്നു;
 2. ii.        പോലീസുകാര്‍, നിയമപരമായ സേവനങ്ങളുടെ അംഗങ്ങളും ഉള്‍പ്പെടുന്ന കേന്ദ്രഗവണ്‍മെന്‍റിന്‍റെയും സ്റ്റേറ്റ് ഗവണ്‍മെന്‍റിന്‍റെയും ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാര്‍ ഈ ആക്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട  വിഷയങ്ങളില്‍ ആനുകാലികമായ ഉത്തേജനവും അറിവും പരിശീലനവും നല്‍കപ്പെടുന്നു;
 3. iii.        മുതിര്‍ന്ന പൌരന്മാരുടെ ക്ഷേമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങള്‍ അഭിസംബോധന  ചെയ്യാന്‍, നിയമം, കുടുംബവിഷയങ്ങള്‍, ആരോഗ്യം, ക്ഷേമം എന്നിവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന മിനിസ്ട്രികളാലും ഡിപ്പാര്‍ട്ടുമെന്‍റുകളാലും   സേവനങ്ങള്‍ തമ്മിലുള്ള ഫലപ്രദമായ കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കല്‍ നല്‍കപ്പെടുന്നു, കൂടാതെ ഇതിന്‍റെ ആനുകാലികമായ പുനരവലോകനം നടത്തപ്പെടുന്നു.

22. ഈ ആക്ടിന്‍റെ വ്യവസ്ഥകള്‍ നടപ്പിലാക്കാന്‍ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്ന അധികാരികള്‍

1.  സ്റ്റേറ്റ് ഗവണ്‍മെന്‍റ്, ഒരു ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് മജിസ്ട്രേറ്റിന്‍റെ അത്തരം  അധികാരങ്ങള്‍ നകുകയും അത്തരം  ചുമതലകള്‍ വശത്താക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശമാണ്‌, ഈ ആക്ടിന്‍റെ  വ്യവസ്ഥകള്‍ ശരിയായി നിലനിര്‍ത്തുകയും ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് മജിസ്ട്രേറ്റ് അവന്‍റെ സബോര്‍ഡിനേറ്റ് ആയ എല്ലാ അധികാരങ്ങളും അഭ്യസിക്കുന്ന, എല്ലാ ചുമതലകളും നിര്വ്വഹിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനെ പ്രസ്താവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഉറപ്പ് വരുത്തുക, അതുകൊണ്ട്  ഉദ്യോഗസ്ഥനാല്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടതു പോലെ തദ്ദേശീയ പരിമിതികള്‍ ഈ അധികാരങ്ങള്‍ക്കും ചുമതലകള്‍ക്കും  ഉള്ളില്‍ പുറത്തെടുക്കുകയും കല്‍പ്പിച്ച് കൊടുക്കുകയും നിര്‍ബന്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

2.  മുതിര്‍ന്ന പൌരന്മാരുടെ ജീവനും സ്വത്തിനും സംരക്ഷണം നല്‍കുന്നതിന്‌ വേണ്ടി സ്റ്റേറ്റ് ഗവണ്‍മെന്‍റ് ഒരു വിസ്തരിച്ചുള്ള പ്രവര്‍ത്തന പ്ലാന്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കും.

23. ഏതാനും പരിതഃസ്ഥിതികളില്‍ സ്വത്ത് കൈമാറ്റം റദ്ദാക്കപ്പെടുന്നു

1.  ഈ ആക്ടിന്‍റെ തുടക്കത്തിനു ശേഷം, ഏതൊരു മുതിര്‍ന്ന പൌരന്‍റേയും സ്വത്തിന്‍റെ കൈമാറ്റം ട്രാന്സ്ഫറര്‍ക്ക് അടിസ്ഥാന സൌകര്യങ്ങളും അടിസ്ഥാന ശാരീരിക ആവശ്യങ്ങളും ലഭ്യമാക്കുന്നു കൂടാതെ ഇത്തരം  കൈമാറ്റങ്ങള്‍ ഇത്തരം സൌകര്യങ്ങളും ശാരീരിക ആവശ്യങ്ങളും നല്‍കുന്നതിന്‌ നിഷേധിക്കുന്നു, ഈ പറഞ്ഞ സ്വത്തിന്‍റെ കൈമാറ്റം വഞ്ചനയിലൂടെയോ ബലാല്‍ക്കാരത്തിലൂടെയോ അനുചിതമായ പ്രഭാവത്തിലൂടെയോ ഉണ്ടാക്കിയതായി കരുതപ്പെടുന്നു കൂടാതെ ട്രാന്‍സ്ഫററുടെ ഈ  അവസരം  ന്യായസഭയാല്‍ റദ്ദു ചെയ്തതായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടുന്നു.

2.  ഒരു തോട്ടത്തിനു പുറത്ത് സംരക്ഷണം  സ്വീകരിക്കാന്‍ ഏതെങ്കിലും ഒരു മുതിര്‍ന്ന പൌരന്‌ അവകാശമുണ്ടെങ്കില്‍ അത്തരം തോട്ടമോ ഭാഗമോ ഇതില്‍ നിന്ന് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടും, ട്രാന്‍സ്ഫറീക്ക് അവകാശത്തിന്‍റെ നോട്ടിസുണ്ടെങ്കില്, അല്ലെങ്കില്‍ കൈമാറ്റം ഇഷ്ടദാനമാണെങ്കില്‍,  സംരക്ഷണം സ്വീകരിക്കാനുള്ള അവകാശം ട്രാന്‍സ്ഫറീക്ക് എതിരായി നടപ്പിലാക്കും; അവക്ജാശത്തിന്‍റെ നോട്ടീസ് ഇല്ലാതെയും പരിഗണനയ്ക്കും വേണ്ടി ട്രാന്‍സ്ഫറീക്ക് എതിരല്ല.

3.  ഉപവിഭാഗം (1) നും (2)നും കീഴിലെ   അവകാശങ്ങള്‍  നടപ്പിലാക്കാന്‍ ഏതെങ്കിലുമൊരു മുതിര്‍ന്ന പൌരന്‌ കഴിവില്ലെങ്കില്‍ വകുപ്പ് 5ന്‍റെ ഉപവിഭാഗം (1) ലെ വിശദീകരണത്തില്‍ ഏതെങ്കിലും സംഘടനയിലൂടെ അവന്‍റെ അസാന്നിദ്ധ്യത്തില്‍ പ്രതികരണങ്ങള്‍ എടുക്കണം.

അദ്ധ്യായം VI: അപരാധങ്ങളും വിചാരണയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള നടപടിക്രമവും

24. മുതിര്‍ന്ന പൌരന്‍റെ വ്യക്തീകരണവും പരിത്യാഗവും

മുതിര്‍ന്ന പൌരന്മാരുടെ സംരക്ഷണം ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് ആരായാലും പൂര്‍ണ്ണ പരിത്യാഗത്തിന്‍റെ ഉദ്ദേശ്യത്തോടു കൂടിയുള്ള ഏതൊരു സ്ഥലത്തേയും മുതിര്‍ന്ന  പൌരന്‍, മൂന്ന് മാസത്തെ ജയില്‍ശിക്ഷയോടു കൂടിയോ അയ്യായിരം രൂപയോടുകൂടിയോ രണ്ടും കൂടിയോ ശിക്ഷിക്കപ്പെടും.

25. അപരാധങ്ങളുടെ  അവലോകനം

1.  ക്രിമിനല്‍ നടപടിക്രമം, 1973 ന്‍റെ  കോഡില്‍ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഈ  ആക്ടിന്‌ കീഴിലുള്ള എല്ലാ അപരാധവും നിരീക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ജാമ്യം നല്‍കപ്പെടുകയും ചെയ്യും.

2.  ഈ ആക്ടിന്‌ കീഴിലെ ഒരു അപരാധം ആകെത്തുകയായി ഒരു  മജിസ്ട്രേറ്റിനാല്‍ വിചാരണ ചെയ്യും.

അദ്ധ്യായം VII: വിവിധതരത്തിലുള്ളവ

26. ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാര്‍ ജനസേവകരാകുക

ഈ ആക്ടിന്‌ കീഴിലെ  ചുമതലകള്‍ അഭ്യസിക്കാന്‍ നിയമിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഉദ്യോഗസ്ഥരും സ്റ്റാഫും ഇന്ത്യന്  പീനല്‍ കോഡിന്‍റെ വകുപ്പ് 21ന്‍റെ അര്‍ത്ഥമായ ഒരു ജനസേവകനായി കരുതപ്പെടുന്നു.

27. സിവില്‍ കോടതികളുടെ  വക്കീല്‍ സംഘങ്ങളുടെ ന്യായാധികാരം

ഒരു സിവില്‍ കോടതിയ്ക്കും ഈ ആക്ടിന്‍റെ ഒരു വ്യവസ്ഥയുടെയും ഒരു കാര്യത്തിന്‍റെയും  വിഷയത്തില്‍ ന്യായാധികാരം ഇല്ല കൂടാതെ ഈ ആക്ടിന്‌ കീഴില്‍ ചെയ്യാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതോ ചെയ്തതോ ആയ  കാര്യത്തില്‍ ഏതൊരു സിവില്‍ കോടതിയിലൂടെയും ഒരു ഇന്‍ജക്ഷനും അനുവദിക്കുകയില്ല.

28. നല്ല വിശ്വാസത്തില്‍ എടുത്തപ്രവര്‍ത്തനത്തിന്‍റെ സംരക്ഷണം

പ്രോസെക്യൂഷനോ മറ്റു നിയമപരമായ ഏര്‍പ്പാടുകളോ കേന്ദ്ര സ്റ്റേറ്റ് ഗവണ്‍മെന്‍റുകള്‍, തദ്ദേശീയ സംഘടന, ഗവണ്‍മെന്‍റിന്‍റെ ഏതെങ്കിലും ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാര്‍  നല്ല  വിശ്വാസത്തില്‍ ചെയ്ത അല്ലെങ്കില്‍ ഈ ആക്ടിന്‍റെ അന്വേഷണത്തില്‍ ചെയ്യാന്‍ ഉദ്ദേശിച്ച ഏതെങ്കിലും കാര്യത്തിന്‍റെ വിഷയവും അതിനുശേഷം ഉണ്ടാക്കിയ നിയമങ്ങളോ ഉത്തരവുകളോ  തമ്മില്‍ ഒരു ചേര്‍ച്ചയുമില്ല.

29. തടസ്സങ്ങള്‍ നീക്കാനുള്ള അധികാരം

ഈ ആക്ടിന്‍റെ വ്യവസ്ഥകള്‍ക്ക് അര്‍ത്ഥം നല്‍കുന്നതില്‍ എന്തെങ്കിലും  തടസ്സങ്ങള്‍  ഉയര്‍ന്നാല്‍ ഔദ്യോഗിക  ഗസ്സറ്റില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഉത്തരവിലൂടെ, സ്റ്റേറ്റ് ഗവണ്‍മെന്‍റ് ഈ ആക്ടിന്‍റെ വ്യവസ്ഥകള്‍ക്ക് അനുചിതമല്ലാത്ത വ്യവസ്ഥകള്‍ ഉണ്ടാക്കും, ഇത് തടസ്സം  നീക്കാന്‍ അത്യാവശ്യമാണ്‌: അങ്ങിനെയെങ്കില്‍ ഈ ആക്ടിന്‍റെ തുടക്കത്തിന്‍റെ തിയതി  മുതല്‍ രണ്ട് വര്‍ഷത്തിന്‍റെ ഒരു കാലഹരണ സമയത്തിന്‌ ശേഷം അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഉത്തരവും ഉണ്ടാകില്ല.

30. നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ നല്‍കാനുള്ള കേന്ദ്രഗവണ്‍മെന്‍റിന്‍റെ അധികാരം

ഈ ആക്ടിന്‍റെ വ്യവസ്ഥകളുടെ നടപ്പാക്കലിന്‍റെ നിര്‍വ്വഹണത്തിന്‌ കേന്ദ്രഗവണ്‍മെന്‍റ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവണ്‍മെന്‍റിന്‌ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ നല്‍കും.

31. പുനരവലോകനത്തിനുള്ള കേന്ദ്രഗവണ്‍മെന്‍റിന്‍റെ അധികാരം

കേന്ദ്രഗവണ്‍മെന്‍റ് ആനുകാലികമായ ഒരു പുനരവലോകനം ഉണ്ടാക്കും കൂടാതെ ഈ ആക്ടിന്‍റെ വ്യവസ്ഥകളുടെ നടപ്പാക്കലിന്‍റെ മുന്നേറ്റം സ്റ്റേറ്റ് ഗവണ്‍മെന്‍റിനാല്‍ നിരീക്ഷിപ്പിക്കും.

32. നിയമങ്ങളുണ്ടാക്കാനുള്ള സ്റ്റേറ്റ് ഗവണ്‍മെന്‍റിന്‍റെ അധികാരം

1.  ഈ ആക്ടിന്‍റെ  ലക്ഷ്യങ്ങള്‍ നിറവേറ്റാന്‍ ഔദ്യോഗിക ഗസ്സറ്റ് വിജ്ഞാപനത്തിലൂടെ സ്റ്റേറ്റ് ഗവണ്‍മെന്‍റ്  നിയമങ്ങള്‍ ഉണ്ടാക്കും.

2.  മേല്‍പ്പറഞ അധികാരത്തിന്‍റെ  സാധാരണത്വത്തില്‍ മുന്‍വിധികളില്ലാതെ ഇത്തരം  നിയമങ്ങള്‍ താഴെപ്പറയുന്നവയ്ക്ക് വേണ്ടി നല്‍കപ്പെടും -

a.  വകുപ്പ് 8ന്‍റെ ഉപവിഭാഗം (1) ന്‌ കീഴില്‍ നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ അത്തരം നിയമങ്ങളുടെ അന്വേഷണം വകുപ്പ് 5ന്‌ കീഴില്‍ നിലനിര്‍ത്തുന്നതിന്‍റെ രീതി;

b.  വകുപ്പ് 8ന്‍റെ ഉപവിഭാഗം (2) ന്‌ കീഴിലെ മറ്റ് ലക്ഷ്യങ്ങള്‍ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള നീതിന്യായക്കോടതിയുടെ നടപടിക്രമവും അധികാരവും.

 1. വകുപ്പ് 9ന്‍റെ ഉപവിഭാഗം (2) ന്‌ കീഴില്‍ ന്യായസഭയാല്‍ ഉത്തരവിട്ട ഏറ്റവും  കൂടുതല്‍ സംരക്ഷണ വേതനം;

d.  വകുപ്പ് 19ന്‍റെ ഉപവിഭാഗം (2)ന്‌ കീഴിലുള്ള വൃദ്ധസദനങ്ങളുടെ കാര്യനിര്‍വ്വഹണത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള സ്കീം, വൈദ്യസംരക്ഷണത്തിനും മനോരഞ്ജനത്തിനും അത്യാവശ്യമായ നിലവാരം, പലതരത്തിലുള്ള സേവനങ്ങള്‍ എന്നിവ  ഇതില്‍ ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്നു.

e.  വകുപ്പ് 22ന്‍റെ ഉപവിഭാഗം (1) ന്‌ കീഴില്‍ ഈ ആക്ടിന്‍റെ വ്യവസ്ഥകളുടെ നടപ്പാക്കലിന്‌ വേണ്ടിയുള്ള അധികാരികളുടെ അധികാരങ്ങളും ചുമതലകളും;

 1. വകുപ്പ് 22ന്‍റെ ഉപവിഭാഗം (2) ന്‌ കീഴില്‍ മുതിര്‍ന്ന പൌരന്മാരുടെ ജീവനും സ്വത്തിനും സംരക്ഷണം നല്‍കുന്നതിന്‌ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു വിശാലമായ പ്രവര്‍ത്തന  പ്ലാന്‍;

g.  നിര്‍ദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം

3.  ഈ ആക്ടിന്‌ കീഴില്‍ ഉണ്ടാക്കിയ എല്ലാ നിയമങ്ങളും അവ് ഉണ്ടാക്കിയതിന്‌ ശേഷം സ്റ്റേറ്റ് നിയമസഭയുടെ ഓരോ ഹൌസിനു മുമ്പിലും അടിത്തറയിടും, സ്റ്റേറ്റ് നിയമസഭയ്ക്ക് രണ്ട് ഹൌസുകളാണുള്ളത്, ഒരു ഹൌസിനു മുന്നിലായി മറ്റേ ഹൌസ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

കെ.എന്‍.ചതുര്‍വേദി,
ഇന്ത്യയുടെ ഗവണ്‍മെന്‍റ് സെക്രട്ടറി

3.14285714286
Suryan Jan 25, 2019 12:13 AM

എതിർ ലിംഗത്തോട് ആസക്തി തോന്നിതുടങ്ങുന്ന പ്രായത്തിൽ കല്യാണം കഴിച്ച്, ലൈംഗിക സുഖം മാത്രം ലക്ഷ്യം വെച്ച്ജീ വിക്കുന്നതിനിടെ അബദ്ധത്തിൽ പിറവിയെടുക്കുന്ന കുഞ്ഞിനെ നേർവഴിക്ക് നടത്തുകയോ നേരായ കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യാതെ നാടിനും വീടിനും കൊള്ളരുതാത്തവനായി വളർത്തുന്നതിൽ മാതാപിതാക്കൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ വഹിക്കുന്ന പങ്ക് ചെറുതല്ല...
സ്വന്തം സുഖം മാത്രം ലക്ഷ്യം വെച്ച് വഴിവിട്ട ജീവിതം നയിച്ച മാതാപിതാക്കൾ മക്കൾക്ക് നേരെ വയോജന സംരക്ഷണ നിയമം പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ ഒന്നോർത്ത് നോക്കണം. മക്കളെ മക്കളായി, അവർക്ക് ആശ്രയമായി ജീവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ഗതി വരുമായിരുന്നോ എന്ന്?.
ദുരിതം ഇരന്നു വാങ്ങിയ ശേഷം കൈകാലിട്ടടിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല....
മക്കളുമായി ലഹളയ്ക്ക് നിൽക്കുന്ന മതപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി രൂപം നൽകിയ വയോജന സംരക്ഷണ നിയമം പൊളിച്ചെഴു തണം

Reena joseph Aug 08, 2016 02:59 PM

ഇത് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതും ഉപകരമുള്ളതുമാണ്

ബിജൊ Apr 21, 2016 12:42 PM

നല്ലത് ആണ്....

നിങ്ങളുടെ നിര്‍ദ്ദേശം പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക

(നിങ്ങള്‍ക്ക് അന്വേഷണങ്ങള്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയോ ചര്‍ച്ച ചെയ്യുകയോ ചേര്‍ക്കുകയോ ചെയ്യാം)

Enter the word
നവിഗറ്റിഒൻ
Back to top