Skip to content. | Skip to navigation

Vikaspedia

പങ്കുവയ്ക്കുക
Views
  • നില എഡിറ്റ്‌ ചെയുവാൻ വേണ്ടി തയ്യാ

ഉപരിപഠന കോഴ്സുകൾ- 2

വിവിധ തരത്തില് ഉള്ള ഉപരിപഠന കോഴ്സുകൾ

ഡിജിറ്റല്‍ മാര്ക്കരറ്റിങ്ങ്

ഡിജിറ്റല്‍ മാര്ക്കരറ്റിങ്ങ് – വിപണന കലയിലെ പുതുവഴി

സംരംഭകത്വത്തിലെ 5 M കളിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട M ആണ് മാര്ക്ക്റ്റിങ്ങ് എന്നത്. മണി, മെഷീന്‍, മെന്‍, മെറ്റീരിയല്‍ എന്നിവയാണ് മറ്റുള്ളവ. സത്യത്തില്‍ ഒരു കലയായ ഇതാണ് എത് ബിസിനസിന്റേതയും ജീവശ്വാസമെന്ന് പറയാം. ഈ കമ്പ്യൂട്ടര്‍ യുഗത്തില്‍ എല്ലാം ഡിജിറ്റലായപ്പോള്‍ മാര്ക്ക്റ്റിങ്ങും മാറി നിന്നില്ല. പേഴ്സണല്‍ കമ്പ്യൂട്ടറും മൊബൈലുമെല്ലാമായി ലോകം വിരല്ത്തുളമ്പിലേക്ക് ചുരുങ്ങിയപ്പോള്‍ പരസ്യങ്ങളിപ്പോള്‍ വ്യക്തികളിലേക്ക് ടാര്ഗമറ്റ് ചെയ്യുന്നയവസ്ഥയായി. നമുക്കെന്താണ് വേണ്ടതെന്ന് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കി അതിന്റെ് പരസ്യങ്ങള്‍ നമ്മുടെ മാത്രം മൊബൈലിലും, ഇ മെയിലിലുമെത്തുന്നത് ഇന്ന് സര്വ്വ് സാധാരണമായിക്കഴിഞ്ഞു. സൂപ്പര്മാാര്ക്കനറ്റുകളില്‍ നിന്നുമൊക്കെ സാധനങ്ങള്‍ വാങ്ങുമ്പോള്‍ ഒരു പ്രത്യേക ഉല്പ്പഞന്നം ആരാണ് അല്ലെങ്കില്‍ ഏത് വിഭാഗത്തിലുള്ളവരാണ് വാങ്ങുന്നതെന്ന് കൃത്യമായി കണക്കെടുക്കുന്ന സോഫ്റ്റ് വെയറുകളിന്നുണ്ട്. പ്രത്യകിച്ച് ഓണ്ലൈനന്‍ മാര്ക്ക റ്റിങ്ങ് കമ്പനികളുടെ അഭൂതപൂര്വ്വുമായ വളര്ച്ചെ ഈ രംഗത്തെ അവസരങ്ങള്‍ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഓര്ഡരര്‍ ചെയ്യുന്നതിന്റെത പിറ്റേ ദിവസം ഉല്പ്പെന്നം ഉപഭോക്താവിന്റെ് കയ്യിലെത്തിക്കുക മാത്രമല്ല വിപണി വിലയേക്കാള്‍ കുറവില്‍ സാധനങ്ങള്‍ കിട്ടുമ്പോഴുള്ള ഉപഭോക്താവിന്റെക സംതൃപ്തിയുടെ അളവ് കോല്‍ പോലും അപ്പോഴപ്പോള്‍ അറിയുവാനുള്ള സൌകര്യം വരെ കമ്പനികള്ക്കിതന്നുണ്ട്.

എന്തൊക്കെയാണ് ജോലി

സത്യത്തില്‍ ഡിജിറ്റല്‍ മാര്ക്കയറ്റിങ്ങ് എന്നത് വലിയൊരു അംബ്രല്ലാ ടേം ആണ്. ഡിജിറ്റല്‍ മീഡിയകളെ ഉല്പ്പതന്നങ്ങളുടെ പ്രോഷനായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയെന്നതാണ് ഇത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ് കീഴില്‍ ടെലി മാര്ക്ക റ്റിങ്ങ്, സോഷ്യല്‍ മീഡിയ മാര്ക്കമറ്റിങ്ങ്, സെര്ച്ച് എന്ജി്ന്‍ ഒപ്റ്റിമൈസേഷന്‍, സെര്ച്ച് എന്ജി,ന്‍ മാര്ക്കിറ്റിങ്ങ്, ഇ മെയില്‍ ഡയറക്ട് മാര്ക്കിറ്റിങ്ങ്, ഇന്ഫ്ലുഷവെന്സ ര്‍ മാര്ക്കദറ്റിങ്ങ്, കണ്ടന്റ്‍ ഓട്ടോമേഷന്‍, ഡിസ്പ്ലേ മാര്ക്ക റ്റിങ്ങ്, ഇ കോമേഴ്സ് മാര്ക്ക റ്റിങ്ങ് തുടങ്ങി നിരവധി വിഭാഗങ്ങളുണ്ട്. ഇതിന്റെങയെല്ലാം സോഫ്റ്റ് വെയറ്‍ പ്രോഗ്രാമുകളുടെ രൂപകല്പ്പറനയും പരിപാലനവുമെല്ലാം ഇതില്ത്ത്ന്നെ വരുന്നതാണ്. ഇതിനായുള്ള മൊബൈല്‍ ആപ്ലിക്കേഷന്‍ ഡവലപ്മെന്റും ഈ രംഗത്ത് ആവശ്യമാണ്.

എങ്ങനെ പഠിക്കാം

ബിരുദം പോലും ഈ രംഗത്ത് ആവശ്യമില്ല. ഉണ്ടെങ്കില്‍ നല്ലതാണെന്ന് മാത്രം. ഇംഗ്ലീഷ് നന്നായി കൈകാര്യം ചെയ്യുവാനറിയുകയും കമ്പ്യൂട്ടര്‍ പരിജ്ഞാനവുമാണിവിടെ ആവശ്യം. എന്‍ ഐ ഐ ടി അയരലചന്റിുലെ ഡിസ്റ്റ ന്റ്ക മാര്ക്കവറ്റിങ്ങ് ഇന്സ്റ്റി റ്റ്യൂട്ടുമായി സഹകരിച്ച് 25000 പേര്ക്ക്് പരിശീലനം നല്കുുന്ന ഒരു പരിപാടി ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്ക്ക് http://www.niitimperia.com/,http://www.ibotsolutions.com/,

http://www.innovairre.com/ തുടങ്ങിയ വെബ്സൈറ്റുകള്‍ സന്ദര്ശി,ക്കുക.

ഇന്ത്യന്‍ റീട്ടയില്‍ വിപണിയുടെ 40 ശതമാനം ലക്ഷ്യമിട്ട് നീങ്ങുന്ന ഈ ന്യൂ ജനറേഷന്‍ രംഗത്ത് താല്പ്പ്ര്യമുള്ളവര്ക്ക്ആ ആകര്ഷ0കമായ കരിയര്‍ കണ്ടെത്തുവാന്‍ കഴിയും

വിഷ്വല്‍ മര്ച്ചൈടന്റിസിങ്ങ്

ഉല്പ്പരന്ന വിതരണത്തിന് വിഷ്വല്‍ മര്ച്ചൈടന്റിസിങ്ങ്

ഒരു ഉല്പ്പകന്നം അത് എത്ര നല്ലതാണെങ്കിലും യഥാര്ഥള ഉപഭോക്താവിന്റെഫ കൈകളിലെത്തിപ്പെട്ടില്ലെങ്കില്‍ ഉല്പ്പഥന്ന വിതരണമെന്ന ആ ശൃഖല പൂര്ണ്ണപമാവില്ല. മാത്രവുമല്ല അങ്ങനെ വന്നെങ്ങില്‍ മാത്രമേ പിന്നീടുള്ള ബിസിനസും മുന്നേറുകയുള്ളു. അതിനാലാണ് ഉപഭോക്താവിന്റെര കൈകളില്‍ ഉല്പ്പ്ന്നമെത്തിക്കുന്നത് ഇന്നൊരു പ്രൊഫഷണല്‍ കരിയര്‍ ആയി മാറിയത്. ഇതാണ് വിഷ്വല്‍ മര്ച്ചൈഷന്റ സിങ്ങ്.

എന്താണി പ്രൊഫഷന്‍

ഉപഭോക്താവിനെ ആകര്ഷിുക്കുവാന്‍ സെല്ലിങ്ങ് ടെക്നിക്കിലെ വിവിധങ്ങളായ സാധ്യതകള്‍ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നവരാണിവര്‍. ആകര്ഷങകമായ ഉല്പ്പ ന്ന ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നവരാണിവര്‍. ചില്ലറ വില്പ്പങനയുടെ പിന്നിലെ ബുദ്ധി കേന്ദ്രമാണിവരെന്ന പറയാം. ശാസ്ത്രീയവും കലാപരവുമായ ഷോറൂം രൂപകല്പ്പ്നയിലാണി വിഭാഗക്കാര്‍ ശ്രദ്ധിക്കുക.

എവിടെയാണ് ജോലി സാധ്യതകള്‍

ഷോപ്പിങ്ങിനെ അനായാസവും ആകര്ഷ‍കവുമായ ഒരനുഭവമാക്കുകയെന്നതാണ് ആധുനിക വില്പ്പകന രീതി. ബ്രാന്ഡവഡ് ഷോറൂമിലും വലിയ മാളുകളിലും ഇവരുടെ സേവനം കൂടിയേ തീരു. ഇന്ന് കോരളത്തില്‍ പോലും ചെറു പട്ടണങ്ങള്‍ തോറും വന്കിാട മാളുകള്‍ വരുന്നുണ്ട്. എക്സ്പോര്ട്ട് ഏജന്സി കളിലും ഉല്പ്പുന്ന നിര്മ്മാ ണ കമ്പനികളിലും ജോലി സാധ്യതകളുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും ഇതൊരു ക്രിയേറ്റീവ് ഫീല്ഡ്ള ആണെന്നോര്ക്കുക.

എങ്ങനെ പഠിക്കാം

ബിരുദത്തിന് ശേഷമുള്ള ഹ്രസ്വകാല സര്ട്ടിുഫിക്കറ്റ്/ഡിപ്ലോമ കോഴ്സുകള്‍ ആണ് ഈ രംഗത്തുള്ളത്. നാഷണല്‍ ഇന്സ്റ്റി റ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫാഷന്‍ ടെക്നോളജിയുടെ (http://www.nift.ac.in) തിരഞ്ഞെടുത്ത സെന്റുറുകളില്‍ ഈ കോഴ്സ് പഠിക്കുവാന്‍ കഴിയും. പ്ലസ് ടുവാണ് യോഗ്യത. 6 മാസക്കാലാവധിയാണുള്ളത്. ജെ ഡി ഇന്സ്റ്റി റ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫാഷന്‍ ടെക്നോളജി (http://www.jdinstitute.com/), പേള്‍ അക്കാദമി (http://pearlacademy.com), റാഫിള്സ്t അക്കാദമി (http://www.raffles.edu.au/),എന്നിവിടങ്ങളിലും സര്ട്ടിാഫിക്കറ്റ്/ഡിപ്ലോമ പ്രോഗ്രാമുകളുണ്ട്.

പാലിയന്റോlളജി

പാലിയന്റോlളജി – ചരിത്രത്തിന്റെ ജീവശാസ്ത്രം

പുരാതനകാലത്തെക്കുറിച്ചും ഫോസിലുകളെക്കുറിച്ചും മനസ്സിലാക്കണോ, ദിനോസറുകള്‍ കളം നിറഞ്ഞാടിയ പഴയ കാലത്തെക്കുറിച്ചറിയണമോ, അതില്ത്ത ന്നെ ഗവേഷണം നടത്തണമോ എങ്കില്‍ നിങ്ങള്‍ പഠിക്കേണ്ടത് പാലിയന്റോ്ളജിയാണ്. ഗവേഷണം തന്നെയാണിവിടുത്തെ കരിയര്‍. അതിനാല്ത്ത്ന്നെ അനിതര സാധാരണമായ ക്ഷമ ഈ രംഗത്താവശ്യം. അമേരിക്കയില്‍ ഈ പഠനവും ഗവേഷണവും ആരംഭിച്ചിട്ട് അര നൂറ്റാണ്ടായെങ്കിലും ഇന്ത്യയില്‍ ഇതൊരു ഇന്റവര്‍ ഡിസിപ്ലിനറി ശാഖയായി അറിയപ്പെടുവാന്‍ തുടങ്ങിയിട്ട് അധികം നാളുകളായില്ല. ജിയോളജിയുടേയും ബയോളജിയുടേയും ഒത്ത് ചേരലാണീ ശാസ്ത്ര ശാഖ.

വെട്രിബേറ്റ് പാലിയന്റോ ളജി, ഇന്‍വെട്രിബേറ്റ് പാലിയന്റോ‍ളജി, മൈക്രോ പാലിയന്റോ്ളജി, പാലിയോ ബോട്ടണി, പാലിയോ ഇക്കോളജി എന്നിങ്ങനെ ഉപശാഖകള്‍ നിരവധിയുണ്ട്.

എങ്ങനെ പഠിക്കാം

ഇന്ത്യയില്‍ പാലിയന്റോാളജിക്കായി ബിരുദ, ബിരുദാനന്തര കോഴ്സുകളില്ലെങ്കിലും ഗവേഷണത്തിന് സൌകര്യമുണ്ട്. എം എസ് സി ജിയോളജിക്കാര്ക്കാിണ് മുന്ഗഎണന.

എവിടെയാണ് ഗവേഷണ സൌകര്യങ്ങള്‍

ലഖ്നോവിലെ ബീര്ബ ല്‍ സാഹ്നി ഇന്സ്റ്റി റ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് പാലിയോ ബോട്ടണി (http://www.bsip.res.in), വാരണസിയിലെ ബനാറസ് ഹിന്ദു യൂണിവേഴ്സിറ്റി (http://www.bhu.ac.in/), കൊല്ക്കണത്തയിലെ ജാദവ്പൂര്‍ യൂണിവേഴ്സിറ്റി (http://www.jaduniv.edu.in/), ഡറാഡൂണിലെ വാഡിയ ഇന്സ്റ്റി റ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഹിമാലയന്‍ ജിയോളജി (http://www.wihg.res.in/) എന്നിവിടങ്ങളിലെല്ലാം ഗവേഷണം നടത്തുവാന്‍ കഴിയും.

ആര്ക്കിനയോളജിക്കല്‍ സര്വേw ഓഫ് ഇന്ത്യ (http://asi.nic.in/), ജിയോളജിക്കല്‍ സര്വേക ഓഫ് ഇന്ത്യ (http://www.portal.gsi.gov.in/), എന്നി സര്ക്കാ ര്‍ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ തുടര്‍ ഗവേഷകരാകുവാനും യുവ ഗവേഷകരുടെ ഗൈഡാകുവാനും കഴിയും. സര്വതകലാശലകളിലെ ജിയോളജി ഡിപ്പാര്ട്ട്മെ ന്റിുല്‍ അധ്യാപകരാകുവാനും കഴിയും.

പ്രധാന സ്ഥാപനങ്ങള്‍

1. International Paleontological Association, Paleontological 
Institute, 1475, Lindey Hall, University of Kanas (US) 
(http://paleo.ku.edu/)

2. The Paleontological Research Institute, 1259 Transburg 
Road, ITHACA, NY 14850 (US) (https://www.priweb.org/)

3. The Paleontological Society, Dept. of Earth and 
Environment, Franklin & Marshall College, Lancaster PA 
17604 (http://paleosoc.org/)

ഫ്ലോറികള്ച്ചര്‍

പൂക്കളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാന്‍ ഫ്ലോറികള്ച്ചര്‍

അടിസ്ഥാന പരമായി ഇന്ത്യയൊരു കാര്ഷിഴക രാജ്യമാണ്. ആയതിനാല്ത്തോന്നെ കാര്ഷിാകാധിഷ്ടിത വ്യവസായങ്ങള്ക്കും തന്മൂംലം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കരിയറുകള്ക്കുംല എന്നും പ്രസക്തിയുണ്ട്. എന്നാല്‍ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇവിടെ വാര്ത്താ പ്രാധാന്യം നേടാത്തതിനാല്‍ നാമത് അത്ര കണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല. കാര്ഷിാക പഠനത്തില്‍ ഏറെ പ്രാധാന്യമുള്ളയൊരു പഠന ശാഖയാണ് ഫ്ലോറികള്ച്ച ര്‍ എന്നത്. ഇന്ത്യക്ക് വന്‍ തോതില്‍ വിദേശ നാണ്യം നേടിത്തരുന്നയൊന്നാണ് പൂക്കളുടേതെന്നതിനാല്‍ പൂക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്നവര്ക്ക്ം ഈ രംഗത്ത് മികച്ചയൊരു കരിയര്‍ കണ്ടെത്തുവാന്‍ കഴിയും.

എന്താണ് പഠിക്കുവാനുള്ളത്

പുഷ്പിക്കുന്ന ചെടികളുടെ പരിപാലനം, പുതിയ രീതികള്‍ വികസിപ്പിക്കുക, പുതിയ നിറങ്ങളിലെ പൂക്കള്‍ ജനിതക സാങ്കേതിക വിദ്യയുമായി സമന്വയിപ്പിച്ച് കൊണ്ട് കണ്ടെത്തുക, ആധുനിക ടിഷ്യൂകള്ച്ചളര്‍ വിത്തിനങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തുക, പുത്തന്‍ കൃഷി രീതികളും ഹാനികരമല്ലാത്ത കീടനാശിനികള്‍ ഗവേഷണ ഫലമായി നിര്മ്മി ക്കുക എന്നിങ്ങനെ പുത്തന്‍ രീതിയിലെ പോളി ഹൌസ് ഫാമിങ്ങ് മുതല്‍ അന്തര്ദേമശീയ മാര്ക്ക്റ്റിങ്ങ് വരെയുള്ള കാര്യങ്ങള്‍ പഠിക്കേണ്ടി വരും.

മനോഹരമായ ലാന്ഡ്സ്കേ പ്പുകളും പൂന്തോട്ടങ്ങളും ഡിസൈന്‍ ചെയ്യുവാന്‍ ഇവര്ക്ക് കഴിയും. എര്ത്ത്ള സയന്സും പ്ലാന്റ് ടോക്സിക്കോളജിയും മുതല്‍ പൂക്കളില്‍ നിന്ന് സുഗന്ധം വേര്തിാരിക്കുന്നത് വരെയുള്ള കാര്യങ്ങള്വഡരെ ഇവര്‍ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്.

കോഴ്സുകളും യോഗ്യതയും

BSc അഗ്രിക്കള്ച്ച്ര്‍ പോലെ തന്നെ പ്രാധാന്യമുള്ള കോഴ്സാണിത്. 4 വര്ഷഹമാണ് ഈ BSc കോഴ്സിന്റെ് കാലാവധി. MSc, PhD കോഴ്സുകളുമുണ്ട്. ബയോളജി അടങ്ങിയ പ്ലസ് ടുവാണ് അടിസ്ഥാന യോഗ്യത.

പ്രധാന സ്ഥാപനങ്ങള്‍

തൃശൂരിലെ കേരള അഗ്രിക്കള്ച്ച റല്‍ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയില്‍ (http://www.kau.in/) ബിരുദ കോഴ്സുണ്ട്. കേരളത്തിലെ പൊതു പ്രവേശന പരീക്ഷ എഴുതേണ്ടതുണ്ട്. ഓള്‍ ഇന്ത്യ അഗ്രിക്കള്ച്ച റല്‍ എന്ട്രതന്സ് വഴി പഞ്ചാബ് അഗ്രിക്കള്ച്ച റല്‍ യൂണിവേഴ്സിറ്റി (http://www.pau.edu/), കോയമ്പത്തൂര്‍ കേന്ദ്രമായ തമിഴ്നാട് അഗ്രിക്കള്ച്ചചറല്‍ യൂണിവേഴ്സിറ്റി (http://www.tnau.ac.in/) എന്നിവിടങ്ങളിലും പ്രവേശനം നേടാം. മറ്റ് അനവധി സ്ഥാപനങ്ങളുമുണ്ട്.

കരിയര്‍ സാധ്യതകള്‍

ഇന്ത്യയില്‍ മാത്രമല്ല വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലും സാധ്യതയുള്ള വിഷയമാണിത്. വിയറ്റ്നാം, തായ് ലന്ഡ്യ, സ്വീഡന്‍, ഇസ്രായേല്‍, ഹോളണ്ട് തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലെ ഏറ്റവും വലിയ കയറ്റ് മതിയിലൊന്ന് പൂക്കളാണ്. ഇന്ഡ്യവന്‍ കൌണ്സിളല്‍ ഓഫ് അഗ്രിക്കള്ച്ചളറല്‍ റിസേര്ച്ചിയന്റെ‍ കീഴിലുള്ള ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ ജോലി നേടുവാന്‍ കഴിയും. വിവിധ മ്യൂസിയങ്ങള്‍, നേഴ്സറികള്‍, ദേശീയോദ്യാനങ്ങള്‍, ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയവയിലെല്ലാം ജോലി നേടാം. ഇന്ഡ്യധന്‍ അഗ്രിക്കള്ച്ച റല്‍ റിസേര്ച്ച്ി സര്വീിസ് (ARS) എഴുതിയെടുത്ത് ശാസ്ത്രജ്ഞരാകുവാന്‍ കഴിയും. സംരംഭകരാകുവാനും ഈ പഠന ശാഖ വഴി കഴിയും.

ക്രോപ് പ്രോസസിങ്ങ് ടെക്നോളജി

സംസ്കരിച്ച ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളുടെ കയറ്റുമതിയില് ചൈനയ്ക്കും അമേരിക്കക്കും പിറകില്‍ മൂന്നാമതാണ് ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം. അതിനാല്‍ തന്നെ ഈ രംഗത്ത് തൊഴിലവസരങ്ങള്‍ ഇനിയേറുകയേയുള്ളു.

എന്താണ് ക്രോപ് പ്രോസസിങ്ങ് ടെക്നോളജി

കാര്ഷി്കോല്പ്പിന്നങ്ങളെ ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ സഹായത്താല്‍ സംസ്കരിക്കുന്നതാണ് ക്രോപ് പ്രോസസിങ്ങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്ന് ഈ രംഗം വളര്ച്ചകയുടെ പാതയിലാണ്. ഇതൊരു വന്‍ വ്യവസായമായതിനാല്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥനാവാന്‍ മാത്രമല്ല സ്വന്തം സംരംഭങ്ങള്‍ തുടങ്ങുവാനും ഈ പഠന മേഖല പ്രയോജനമേകും.

എവിടെ പഠിക്കാം

കേന്ദ്ര സര്ക്കാകരിന്റെത ഭക്ഷ്യ സംസ്കരണ മന്ത്രാലയത്തിന്റെി രാജ്യത്തെ ഏക പരിശീലന സ്ഥാപനമാണ് തമിഴ്നാട്ടിലെ തഞ്ചാവൂരിലെ Indian Institute of Crop Processing Technology. ധാന്യങ്ങള്‍ ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ സഹായത്തോടെ പൊടിയാക്കി സംസ്കരിച്ച് കയറ്റുമതിക്കനുയോജ്യമായ രീതിയില്‍ പാക്ക് ചെയ്യുന്ന വിവിധ തരം ജോലികള്‍ ഇവിടെയുണ്ട്. ഫലപ്രദമായ ഭക്ഷ്യ വിതരണത്തിന്റെന മാനേജ്മെന്റ്യ വിദ്യയും ഇവിടുത്തെ പഠന വിഷയമാണ്.

കോഴ്സുകള്‍

Food Process Engineering, Food Science & Technology എന്നിവയാണിവിടുത്തെ കോഴ്സുകള്‍. Food Process Engineering ല്‍ B.Tech, M.Tech, PhD പ്രോഗ്രാമുകളും Food Science & Technology യില്‍ M.Tech കോഴ്സുമാണുള്ളത്. B.Tech ന് Mathematics, Physics and Chemistry എന്നിവയടങ്ങിയ പ്ലസ് ടു സയന്സ് ആണ് വേണ്ടത്. IIT JEE Advanced ആണ് പ്രവേശന പരീക്ഷ. 40 സീറ്റുകളാണുള്ളത്.

2 വര്ഷ.ത്തെ M.Tech Food Process Engineering പ്രോഗ്രാമിന് Food Process Engineering, Agricultural Engineering, Agricultural Process Engineering, Post-Harvest Technology and Food Technology and Food science and Technology എന്നിവയിലുള്ള B.Tech ഉം M.Tech Food Science & Technology കോഴ്സിന് Food Technology, Home Science, Food Science and Nutrition, Food Science and Quality Control, Food process Engineering, Agricultural Engineering, Food Processing Technology, Post harvest technology എന്നിവയിലുള്ള നാല് വര്ഷcത്തെ ഡിഗ്രിയോ വേണം. രണ്ട് പ്രോഗ്രാമിനും 10 സീറ്റുകള്‍ വീതമാണുള്ളത്. പ്രത്യേക പ്രവേശന പരീക്ഷയുണ്ടാകും.

3 വര്ഷകത്തെ PhD പ്രോഗ്രാമിന് 60 ശതമാനം മാര്ക്കോരട് കൂടി Food Process Engineering, Agricultural Process Engineering, Post Harvest Technology, Agricultural Engineering, Food science and Technology എന്നിവയിലേതിലെങ്കിലും M.Tech വേണം. 5 സീറ്റുകളാണുള്ളത്. പ്രവേശന പരീക്ഷയുണ്ടാകും.

വിലാസം

The Director
Indian Institute of Crop Processing Technology
Ministry of Food Processing Industries, Government of India
Pudukkottai Road, Thanjavur - 613 005
Tamil Nadu
India.

Contact No. : 91 4362 228155 
Fax : 91 4362 227971 
Mail Id : director@iicpt.edu.in

വെബ് വിലാസം http://www.iicpt.edu.in

ഗ്രീന്‍ ടെക്നോളജി

പ്രകൃതിയുടെ ചൂഷണമാണ് വ്യവസായമെന്നാണ് പൊതുവേയുള്ള കാഴ്ചപ്പാട്. ഏതൊരു കാലഘട്ടത്തിലും മനുഷ്യന്റെന അനുദിനമുള്ള ആവശ്യങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുവാന്‍ വ്യവസായങ്ങളനിവാര്യമാണെന്നുള്ളത് നിഷേധിക്കാനാവാത്ത വസ്തുതയാണ്. എന്നാല്‍ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളുടെ അമിതമായ ചൂഷണം ഭാവി തലമുറയുടെ നിലനില്പ്പി നെ തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യം മുന്പി ലുണ്ടെന്ന വസ്തുത നാം കാണാതിരുന്നു കൂടാ. പ്രത്യേകിച്ചും കേരളം പോലെ ജനസാന്ദ്രത കൂടിയ ഒരു സംസ്ഥാനത്ത്. അതിനാലാണ് ലോകരാഷ്ട്രങ്ങള്‍ തന്നെ ഒരു ബദല്‍ മാര്ഗ്ഗം ആരാഞ്ഞ് തുടങ്ങിയത്. പരിസ്ഥിതിക്ക് ഹാനികരമായ പ്രവണതകള്‍ കുറക്കാനും ഊര്ജ്ജട സംരംക്ഷണത്തെയും പ്രകൃതി സംരംക്ഷണത്തെയും യോജിപ്പിച്ച് പുതിയൊരു സാങ്കേതിക വിദ്യ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ലോകം ചിന്തിച്ച് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഇവിടെയാണ് ഗ്രീന്‍ ടെക്നോളജിയുടെ പ്രസക്തി..

എന്താണ് ഗ്രീന്‍ ടെക്നോളജി

സാങ്കേതിക ലോകത്ത് താരതമേന്യ പുതിയ പദമാണിത്. പരിസ്ഥിതി സൌഹാര്ദ്ദങമായ സാങ്കേതിക വിദ്യയെന്ന് പൊതുവേ നിര്വ്വ ചിക്കാം. ഊര്ജ്ജസ ഉപയോഗം താരതമേന്യ കുറഞ്ഞ ഉല്പ്പതന്ന നിര്മ്മാേണമാണിനിയുള്ള കാലത്തിലെ ട്രെന്റ്ജ. മലീനീകരണമില്ലാത്തതോ അല്ലായെങ്കില്‍ താരതമേന്യ കുറഞ്ഞതോ ആയ വ്യവസായങ്ങള്ക്ക്ാ മാത്രമേ ഇനി നില നില്പ്പു ള്ളുവെന്ന തിരിച്ചറിവാണ് ഈ ദിശയിലേക്ക് ചിന്തിക്കുവാനുള്ള കാരണം. ആയതിനാല്‍ തന്നെ വ്യവാസായിക ലോകവും വിവിധ ഗവണ്മെനന്റുമകളും ഈ തരത്തിലാണിപ്പോള്‍ കാര്യങ്ങള്‍ നീക്കുന്നത്. വികസനമെല്ലാം തന്നെ Sustainable ആയെങ്കില്‍ മാത്രമേ ഈ പ്രകൃതി അതു പോലെ നില നില്ക്കു വെന്ന് ഇപ്പോള്‍ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഭാവി തലമുറയുടെ ആവശ്യങ്ങള്‍ പരിഗണിച്ചു കൊണ്ട് മാത്രമുള്ള വികസനത്തിനാണ് Sustainable Development എന്ന് പറയുന്നത്.
സാങ്കേതിക ലോകവും വിവിധ ഗവണ്മെന്റുികളുമെല്ലാം ഈ ദിശയില്‍ ചിന്തിക്കുമ്പോള്‍ വ്യാവസായിക രംഗത്ത് വിവിധ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാവുമെന്ന് മാത്രമല്ല കൂടുതല്‍ തൊഴിലവസരങ്ങളും ഉടലെടുക്കുവാനിടയാകും.

കോഴ്സുകള്‍

എം ടെക് കോഴ്സായിട്ടാണ് ഇപ്പോള്‍ ഇത് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. പരിസ്എഥിതി നാശങ്ങള്‍ തടയാനുതകുന്ന പുതി യ സാങ്കേതിക വിദ്യകള്‍ വികസിപ്പികുക, ഊര്ജ്ജി സംരംക്ഷണം കാര്യക്ഷമമാക്കാനുള്ള സാങ്കേതിക സംവിധാനങ്ങള്‍ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക ബദല്‍ ഊര്ജ്ജോഷല്പ്പാാദന രീതികള്‍ കണ്ടു പിടിക്കുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങലില്‍ വിദ്യാര്ഥിയകളെ പ്രാപ്തരാക്കുക എന്നതാണ് കോഴ്സിന്റെത ലക്ഷ്യം.

ഗ്രീന്‍ എനര്ജി ജനറേഷന്‍, ഗ്രീന്‍ കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങ്, വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ്ാ, നാനോ ടെക്നോളജി ആന്റ് എനര്ജിത, ഗ്രീന്‍ പ്രോസസ്. എന്വിുയോണ്മെ്ന്റ ല്‍ സസ്റ്റയനബിലിറ്റി തുടങ്ങി ഒരു പാട് മേഖലകള്‍ പാഠ്യ വിഷയമായി വരുന്നുണ്ട്.

എങ്ങനെ പഠിക്കാം

ഏതെങ്കിലും എഞ്ചിനിയറിങ്ങ് ബിരുദമാണ് പ്രവേശന യോഗ്യത.

എവിടെ പഠിക്കാം

നിലവില്‍ ദേശീയ തലത്തില്ത്തരന്നെ ശ്രദ്ധേയമായ ഭോപാലിലെ മൌലാനാ ആസാദ് നാഷണല്‍ ഇന്സ്റ്റി റ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജിയാണ് (http://www.manit.ac.in/) ഈ കോഴ്സ് നടത്തി വരുന്നത്. കൂടുതല്‍ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ ഈ കോഴ്സ് ആരംഭിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

ബയോപോളിമര്‍ സയന്സ്

പരിസ്ഥിതി സൌഹാര്ദ്ദi പ്ലാസ്റ്റിക്കിനെക്കുറിച്ചറിയാന്‍ ബയോപോളിമര്‍ സയന്സ്

മനുഷ്യന്‍ പരിസ്ഥിതി സംരംക്ഷണത്തിലേക്ക് തിരിയേണ്ടതിന്റെ‍ ആവശ്യകത ലോക രാഷ്ട്രങ്ങള്‍ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആയതിനാലാണ് അനിവാര്യമായ പ്ലാസ്റ്റിക്കിന് ബദല്‍ എന്തെന്ന ചോദ്യത്തിനുത്തരമെന്നോണം ബയോ പോളിമറിലേക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിഞ്ഞത്. അതിനാല്ത്ത്ന്നെ നാളുയുടെ വ്യവസായത്തില്‍ നിര്ണ്ണാ യക സ്ഥാനമായിരിക്കും ഇതിനുള്ളത്. ഇത് ഈ രംഗത്തെ തൊഴില്‍ സാധ്യതകളിലേക്ക് വിരല്‍ ചൂണ്ടുന്നു. യൂറോപ്യന്‍ രാജ്യങ്ങളില്‍ ബയോ പോളിമര്‍ വ്യവസായം വളര്ച്ചയ പ്രാപിക്കുന്നുണ്ട്.

ഈ സാധ്യത കണ്ടിട്ടാണ് ഇന്ത്യയില്‍ത്തന്നെ ആദ്യമായി ഈ വിഷയത്തില്‍ എം എസ് സി കോഴ്സ് ആരംഭിച്ചത്. Central Institute of Plastics Engineering and Technology യുടെ കൊച്ചി കാമ്പസായ Centre for Bio-Polymer Science and Technology (CBPST) യിലാണ് ഇതുള്ളത്. ബി എസ് സി കെമിസ്ട്രിയാണ് പ്രവേശന യോഗ്യത. കൊച്ചിന്‍ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ എന്ട്ര്ന്സ്പ വഴിയാണ് പ്രവേശനം. 20 സീറ്റുണ്ട്.

ബയോ പോളിമര്‍ സയന്സ്ള ആന്ഡ്വ ടെക്നോളജിയില്‍ M.Tech ഉം ഇവിടെയുണ്ട്.

ഗവേഷണത്തിനും സൌകര്യമുണ്ട്.

http://cipet.gov.in/visitourcampus/cbpst/cbpst.html ആണ് വെബ് വിലാസം. ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ 0484 255 5750 ആണ്.

വിലാസം

Centre for Bio-Polymer Science and Technology (CBPST)
Old JNM Hospital Campus, FACT Township
Eloor, Udyogamandal P.O
Cochin, Kerala, India - 683 501

ജിനോമിക്സ്

ജീവശാസ്ത്രത്തിലെ ഒരു അതി നൂതന പഠന മേഖല

ഗവേഷണ കുതുകികളായവര്ക്ക്ന ഏറ്റവും ഇണങ്ങുന്ന ഒന്നാണ് ജിനോമിക്സ് പഠനം. ഒരു കാലത്തെ ജനറ്റിക്സ് എഞ്ചിനിയറിങ്ങിന്റെഏ പരിഷ്കരിച്ച രൂപമാണ് ഈ പഠന ശാഖ. ജീവശാസ്ത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ആകര്ഷ്കമായ ഒരു പഠന ശാഖയാണിതെന്ന് പറയാം.

എന്താണ് പഠിക്കുവാനുള്ളത്?

ജീനുകളെ വേര്തിുരിക്കല്‍, തരം തിരിക്കല്‍, സൂക്ഷ്മാണു നിരീക്ഷണം, ഡി എന്‍ എ പരിശോധന തുടങ്ങിയവയൊക്കെ ഇവിടെ പഠന വിഷയങ്ങളാണ്. മോളിക്യുലാര്‍ സയന്സുംാ, പ്രോട്ടോമിറ്റ്സും, ബയോഇന്ഫോതര്മാരര്റിക്സും, സെല്‍ ബയോളജിയുമെല്ലാം ചേര്ന്നര ഒരു ഇന്റhര്‍ ഡിസിപ്ലിനറി പഠന ശാഖയാണിത്.

ഗവേഷണ, ജോലി സാധ്യതകള്‍ എവിടെയെല്ലാം
ഫോറന്സിിക് ഗവേഷണം, രോഗപ്രതിരോധം, ഫാര്മാസി എന്നീ മേഖലകളിലെല്ലാം തന്നെ ജിനോമിക് സയന്റി്സ്റ്റുകളെ ആവശ്യമുണ്ടിന്ന്. സി എസ് ഐ ആര്‍ ഗവേഷണ കേന്ദ്രങ്ങള്‍, ടാറ്റാ ഇന്സ്റ്റി റ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫണ്ടമെന്റില്‍ റിസേര്ച്ച്ി, ബ്രയിന്‍ റിസേര്ച്ച് ഇന്സ്റ്റി റ്റ്യൂട്ട്, നാഷണല്‍ ഇന്സ്റ്റി റ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സെല്ലുലാര്‍ ആന്റ്ി മോളിക്യുലാര്‍ ബയോളജി തുടങ്ങി രാജ്യത്തിനകത്തെ നിരവധി കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ ഗവേഷണം നടത്താമിന്ന്. സര്വറകലാശാലകളിലും ഗവേഷണ സൌകര്യമിന്നുണ്ട്.

എങ്ങനെ പഠിക്കാം?

ബി എസ് സി സൂവോളജി, ബോട്ടണി, ബയോകെമിസ്ട്രി, ജെനറ്റിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, ബയോടെക്നോളജി എന്നിവ കഴിഞ്ഞവര്ക്ക് ജിനോസിക്സില്‍ എം എസ് സിക്ക് ചേരാം. തുടര്ന്ന് ഗവേഷണവും നടത്താം.

എവിടെ പഠിക്കാം?

1. കേരളത്തിലെ കാസര്കോനടിലുള്ള കേന്ദ്ര സര്വ്വ കലാശാലയില്‍ എം എസ് സിക്ക് ചേരാം (http://cukerala.ac.in). എന്ട്രദന്സ്ര ഉണ്ടാവും.

2. മധുരൈ കാമരാജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയില്‍ Integrated M.Sc-Ph.D കോഴ്സുണ്ട്. (http://mkuniversity.org)

3. ജിവാലി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്വാളിയാര്‍ (http://www.jiwaji.edu)

4. മൈസൂര്‍ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ സെന്റ(ര്‍ ഫോര്‍ ഹ്യൂമന്‍ ജെനറ്റിക്സ് (http://www.chg.res.in)

5. CSIR-Institute of Genomics and Integrative Biology, Delhi (https://www.igib.res.in/)

6. കര്പ്പാ.ഗം യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോയമ്പത്തൂര്‍ (http://www.karpagamuniversity.edu.in)

7. കുരുക്ഷേത്ര യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഹരിയാന (http://www.kuk.ac.in/)

8. ഇന്സ്റ്റി റ്റ്യൂട്ട് ജെനറ്റിക് മെഡിസിന്‍ ആന്റ്w ജിനോമിക് സയന്സ്i, കൊല്ക്ക്ത്ത (http://www.igmgs-india.com/)

9. മഹര്ഷി. ദയാനന്ദ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഹരിയാന (http://www.mdurohtak.ac.in/)

ടാക്സേഷന്‍

നികുതിയെക്കുറിച്ചറിയാനൊരു കോഴ്സ് – ടാക്സേഷന്‍

നിത്യ ജീവിതത്തില്‍ നിരവധി നികുതികളുമായിട്ടിടപെടുന്നവരാണ് നാമെല്ലാവരും. എന്നാല്‍ ആധികാരികമായി ഇതിനെപ്പറ്റി അറിയാവുന്നവരാകട്ടെ ചുരുക്കവും. ഇവിടെയാണ് ഈ രംഗത്തെ പ്രഫഷണലുകളുടെ സാധ്യതയും. ഇന്ന് ബിസിനസ്സുകള്‍ ഏറിയതിനാല്‍ ഈ മേഖലയില്‍ അവസരങ്ങള്‍ക്ക് കുറവ് വരില്ല. സ്വന്തമായി കണ്‍സള്‍ട്ടന്‍സി നടത്തുകയുമാവാം.

എന്താണ് പഠന വിഷയങ്ങള്‍

ഇന്‍കം ടാക്സ്, സെയില്‍ ടാക്സ്, സെന്‍ട്രല്‍ എക്സൈസ്, സര്‍വീസ് ടാക്സ, വാറ്റ് നിയമങ്ങള്‍, പ്രോപര്‍ട്ടി ടാക്സ് എന്നിവയുടെ നിയമങ്ങളും നിയന്ത്രണങ്ങളുമാണ് പ്രധാന പഠന വിഷയങ്ങള്‍. ഹെല്‍ത്ത് മാനേജ്മെന്‍റ്, ബിസിനസ്സ് എന്‍വിയോണ്‍മെന്‍റ്, കോസ്റ്റ് അനാലിസിസ്സ് ആന്‍റ് കണ്‍ട്രോള്‍, അഡ്വാന്‍സഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കല്‍ അനാലിസിസ്, മാനേജേരിയല്‍ ഇക്കണോമിക്സ്, എന്‍ട്രപ്രണര്‍ഷിപ്പ് ആന്‍റ് സ്കില്‍ ഡവലപ്മെന്‍റ്, ഡയറക്ട് ആന്‍റ് ഇന്‍ഡയറക്ട് ടാക്സ് എന്നിവയും പഠന വിഷയങ്ങളാണ്.

എങ്ങനെ പഠിക്കാം

എം കോമിനാണ് ഈ വിഷയം പഠിക്കുവാനുള്ളത്. ചില സ്ഥാപനങ്ങള്‍ അഡ്വാന്‍സഡ് ടാക്സേഷന്‍ വിത്ത് അക്കൌണ്ടിങ്ങ് എന്ന പേരിലും കോഴ്സ് നടത്തുന്നുണ്ട്. എന്നാല്‍ പഠിക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തില്‍ പ്ലേസ്മെന്‍റ് ഉണ്ടോയെന്ന് നോക്കേണ്ടതത്ത്യാവശ്യമാണ്. എം ഫില്‍, പി എച്ച് ഡി പഠന സൌകര്യങ്ങളുണ്ട്.

ജോലി സാധ്യതകള്‍

കയറ്റ്മതി ഇറക്ക്മതി കമ്പനികളില്‍ ടാക്സ് കണ്‍സള്‍ട്ടന്‍റ്, ടാക്സ് എക്സ്പേര്‍ട്ട്, എംപ്ലോയ്മെന്‍റ് ടാക്സ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ്, ഓഡിറ്റര്‍, ടാക്സ് അസ്സോസിയേറ്റ്, എന്നീ നിലകളില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുവാന്‍ കഴിയും. കെ പി എം ജി, ഏണസ്റ്റ് ആന്‍റ് യങ്ങ്, പ്രൈസ് വാട്ടര്‍ ഹൌസ് കൂപ്പേഴ്സ്, ഔട്ട് സോഴ്സിങ്ങ് കമ്പനികള്‍ എന്നിവയിലെല്ലാം അവസരങ്ങളുണ്ട്. ഗവണ്‍മെന്‍റ് സ്ഥാപനങ്ങളിലും സാധ്യതകളുണ്ട്.

പ്രധാന സ്ഥാപനങ്ങള്‍

നിരവധി സ്ഥാപനങ്ങള്‍ ടാക്സേഷന്‍ പഠനത്തിന് അവസരമൊരുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും പ്രധാന സ്ഥാപനങ്ങള്‍ താഴെപ്പറയുന്നു.

1. AISECT University Bhopal (www.aisectuniversity.ac.in)
2. IIS University Jaipur (www.iisuniv.ac.in/)
3. M S University Vadodara (www.msubaroda.ac.in/)
4. St. Xaviers College Calcutta (www.sxccal.edu)
5. Aligarh Muslim University (www.amu.ac.in)
6. Jiwaji University Gwalliar (www.jiwaji.edu/)

7. Symbiosis International University Pune (www.siu.edu.in)

പ്ലാന്റ് ജെനറ്റിക്സ്

കൃഷിക്ക് എറ്റവും അധികം പ്രാധാന്യമുള്ള ഈ കാലഘട്ടത്തില്‍ ഗവേഷണാഭിരുചിയുള്ളവര്ക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന പ്രൊഫഷനാണ് പ്ലാന്റ്ഷ ജനറ്റിക്സിന്റേളത്.

പഠന വിഷയങ്ങള്‍

കൂടുതല്‍ ഉല്പ്പാ്ദനക്ഷമതയുള്ള വിത്തിനങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തുക, ,ചെടികള്‍ വികസിപ്പിക്കുക, പ്രതിരോധശേഷിയുള്ള ചെടികളേയും വിത്തുകളേയും വികസിപ്പിക്കുക, സംരക്ഷിക്കുക ഇവയെല്ലാം ഇതില്‍ പഠന വിധേയമാക്കുന്നു,

എങ്ങനെ പഠിക്കാം

രണ്ട് രീതിയില്‍ ഈ മേഖലയിലേക്ക് കടക്കാം. അഗ്രിക്കള്ച്ചമര്മേറഖലയിലെ ബിരുദ കോഴ്സുകള്‍ വഴിയെ ബയോളജിക്കല്‍ സയന്സി ലെ പൊതുവായ ബിരുദം വഴിയോ ഈ മേഖലയിലെ ഉപരി പഠനത്തിലേക്ക് തിരിയാം. ബിരുദതലത്തില്‍ പ്ലാന്റ്മ ജനറ്റിക്സ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ചില സ്ഥാപനങ്ങളെങ്കിലുമുണ്ട്. എന്നാല്‍ ബിരുട തലത്തില്‍ അഗ്രിക്കള്ച്ചപറിന് ശേഷം പ്ലാന്റ്് ജനറ്റിക്സ് എടുക്കുന്നതാണ് അഭികാമ്യം. ബി എസ് സി അഗ്രിക്കള്ച്ചരര്‍, ബി എസ് സി ബോട്ടണി, ബി എസ് സി ജെനറ്റിക്സ്, ബി എസ് സി ബയോടെക്നോളജി എന്നിവയാണ് മിക്ക കോഴ്സുകളുടേയും പഠന യോഗ്യത. പ്ലാന്റ്ജ ജെനറ്റിക്സിന് ശേഷം പ്ലാന്റ് ബ്രീഡിങ്ങ്, മെഡിസിനല്‍ പ്ലാന്റ്റ ബയോടെക്നോളജി, അരോമാറ്റിക് പ്ലാന്റ്ബ പ്ലാന്സ്എ ബയോടെക്നോളജി പോലുള്ള മേഖലകളിലേക്കും മാറാവുന്നതാണ്. ഒട്ടേറെ വിദേശ പഠന ഗവേഷണ സ്കോളര്ഷിളപ്പുകളും ലഭ്യമാണ്. 
തൊഴിലസരങ്ങള്‍ എവിടെയെല്ലാം
വിത്തുല്പ്പാ ദന സംരംഭങ്ങള്‍, കാര്ഷി കാനുബന്ധ വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങള്‍, ജൈവ സാങ്കേതിക സ്ഥാപനങ്ങള്‍, ഔഷധ നിര്മ്മാ ണ ഉല്പ്പാ ദന സ്ഥാപനങ്ങള്‍, ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍, സര്വ്കലാശാലകള്‍, ഭക്ഷ്യോല്പ്പാ ദന യൂണിറ്റുകള്‍ തുടങ്ങിയവയിലെല്ലാം അവസരങ്ങളുണ്ട്.

സ്ഥാപനങ്ങളും കോഴ്സുകളും

1. കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി – എം എസ് സി പ്ലാന്റ്ഉ 
ബ്രീഡിങ്ങ് ആന്ഡ്ങ പ്ലാന്റ്ക ജെനറ്റിക്സ്
(http://www.keralauniversity.ac.in/)

2. ഇന്ത്യന്‍ അഗ്രിക്കള്ച്ചംറല്‍ റിസേര്ച്ച് ഇന്സ്റ്റി 
റ്റ്യൂട്ട് ഡല്ഹിി – എം എസ് സി ജെനറ്റിക്സ് ആന്ഡ്വ 
പ്ലാന്റ്ക ബ്രീഡിങ്ങ് (http://www.iari.res.in/)

3. സാം ഹിഗ്ഗിന്ബോണട്ടം ഇന്സ്റ്റി റ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് 
അഗ്രിക്കള്ച്ചറല്‍, ടെക്നോളജി ആന്ഡ്ല സയന്സ്ോ, 
അലഹബാദ് (http://www.shiats.edu.in/)

4. യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കൊല്ക്ക്ത്ത 
(http://www.caluniv.ac.in/)

5. ചൌധരി ചരണ്സി ങ്ങ് അഗ്രിക്കള്ച്ച റല്‍ 
യൂണിവേഴ്സിറ്റി, ഹരിയാന (http://hau.ernet.in/)

ടീ മാനേജ്മെന്റ്

ആഗോളീകരണത്തിന്റെ‍ ഈ കാലഘട്ടത്തില്‍ പുത്തന്‍ കോഴ്സുകളും ഉടലെടുത്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ചെറുപ്പമെന്നും വെല്ലുവിളികള്ക്ക് പിറകേയാണ്. പരമ്പരാഗത കോഴ്സുകള്ക്ക പ്പുറം പഠനത്തിന്റെന പുത്തന്‍ വാതയാനങ്ങള്‍ തേടുന്ന തലമുറ ഈ കാലഘട്ടത്തിന്റെ് പ്രത്യേകതയാണ്. ഇക്കാലഘട്ടത്തിലെ പുത്തന്‍ കോഴ്സുകളിലൊന്നാണ് ടീ മാനേജ്മെന്റ്‍. പഠിച്ചിറങ്ങിയവര്‍ അധികമില്ലായെന്നത് ഈ കോഴ്സിനെ തൊഴില്‍ സാധ്യതയേറിയതാക്കിയിരിക്കുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസമില്ലാത്തവര്‍ മുതല്‍ ഉന്നത കാര്ഷിതക ബിരുദധാരികള്‍ വരെ വിഹരിക്കുന്ന ഒരു മേഘലയാണിത്. ഈ രംഗത്ത് സ്പെഷലൈസ് ചെയ്യാവുന്ന മേഖലകള്‍ ഏറെയാണ്. ഗവേഷകര്‍, പ്ലാന്റേൈഷന്‍ മാനേജര്മാിര്‍, ടീ ബ്രോക്കര്മാ ര്‍, കണ്സയള്ട്ട്ന്‌്ര സ്, ടീ ടേസ്റ്റേഴ്സ് തുടങ്ങിയവ അവയില്‍ ചിലത് മാത്രം. ഇതിനെയെല്ലാം ആകെക്കൂടി ചേര്ത്താ ണ് ടീ മാനേജ്‌മെന്റ്ര എന്ന് വിളിക്കുന്നത്.

എന്താണ് പഠിക്കുവാനുള്ളത്

കൃഷിയുടെ വിവിധ മേഘലകളില്‍ പരിശീലനം, തേയില ഉല്പ്പാ ദനം, വിപണനം, ധനകാര്യം തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് പുറമേ ചായ രുചിച്ചറിയുവാനുള്ള കഴിവും ഇത് പഠിക്കുന്നവര്ക്ക് സ്വന്തം.

യോഗ്യതകളും കോഴ്സുകളും

ടീ മാനേജ്മെന്റുസമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിരവധി കോഴ്സുകളുണ്ട്.

Degree Courses in Tea Management
- B.Sc in Tea Husbandry and Technology
- M.Sc in Tea Husbandry and Technology

Diploma or Certificate Courses in Tea Management

- Post Graduate Diploma in Tea Management
- Certificate Programme on Computer Application in Tea
- Advanced Programme on Computer Application in Tea 
- Certificate Programme in Tea Tasting and Marketing
എന്നിവയാണ് പ്രധാന കോഴ്സുകള്‍.

പ്ലസ്ടുവാണ് അടിസ്ഥാന യോഗ്യതയെങ്കിലും ബോട്ടണി, ഫുഡ് സയന്സ്, അഗ്രിക്കള്ച്ച്ര്‍ എന്നിവയിലേതെങ്കിലും ബിരുദവും അഭിരുചിയുമുണ്ടെങ്കില്‍ ഈ രംഗത്ത് ശോഭിക്കുവാന്‍ കഴിയും.

എവിടെ പഠിക്കാം

പ്രധാന സ്ഥാപനങ്ങള്‍

1. Assam Agricultural University, 
Department of Tea Husbandry and Technology, Jorhat, Assam -785013 
website :www.aau.ac.in
Course offered: (B.Sc & M.Sc) Agriculture in Tea Husbandry and Technology

2. Indian Institute of Plantation Management, 
Jnana Bharathi Campus, P.0 Malathalli, Bangalore-560056
Phone :91-80-3211716
Fax:91-80-23212775 
E-mail : Contact Us , 
Website: www.iipmb.edu.in

Courses offered:
Professional Certificate Programme on Tea Tasting and Marketing (PCP-TTM)
Eligibility: Graduation with proficiency in English
Duration:45 days
Professional Certificate Programme on Tea Estate Managment(PCP-TEM)
Eligibility: Graduation
Duration:30 days

3. Dipras Institute of Professional Studies,
23/28 Gariahat Road, Kolkata-700029
Phone : 033-24600743/ 65458717
Website: www.dipras.in

Course offered:
Certificate course in Tea Management
Eligibility: Graduation
Duration: 1 year
Tea Tasting Course
Eligibility: candidates with tea knowledge
Duration: 2 months

4. NITM, 
Darjeeling Tea Research and Management Association
P.O Kadamtala,Silguri-734011, Dist. Darjeeling, West Bengal
Phone : 0353-2581582
Website: www.nitm.in

Course offered:
Post Graduate Diploma in Tea (PGDT)
Eligibility: Graduation
Duration: 9 months

5. UPASI Tea Research Institute, 
Nirar Dam BPO, Valparai-642127 (Tamil Nadu)
Phone:(04253) 235301
Website: www.upasitearesearch.org

6. Birla Institute of Futuristic Studies, 
17A Darga Road, Park Circus, Kolkata-700017
Phone: 033 22816879/2985
Fax: 033 22896381
Website: www.bifsmgmt.org

Course offered:
Tea Tasting Course
Eligibility: Graduation
Duration: 3 months

7. The Tea Tasters Academy, 
Coonoor, Nilgiris (Tamilnadu)

8. University of North Bengal
Department of Tea Management
Raja Rammohunpur, Dist. Darjeeling
West Bengal-734013
Phone:0353 2776380, 2776357
Website: www.nbu.ac.in/tea.html

Course offered:
Post Graduate Diploma in Tea Management (PGDTM)
Eligibility: Graduation
Duration: 1 year 
M.Sc. in Tea Science
Eligibility: B.Sc. Honours in any branch of Science, Agriculture or Equivalent degree.
Duration: 2 Years

ജോലി സാധ്യതകള്‍

അഗ്രിക്കള്ച്ച്റല്‍ സയന്സ് , ബോട്ടണി, ഫുഡ് സയന്സ്d, ഹോര്ട്ട് കള്ച്ച ര്‍ തുടങ്ങിയവയിലെ ബിരുദധാരികള്ക്ക് തേയിലത്തോട്ടങ്ങളില്‍ അസിസ്റ്റന്റുബമാരാകാം. ഇവര്ക്ക് അസിസ്റ്റന്റ്ട മാനേജര്‍, മാനേജര്‍ എന്നിങ്ങനെ ഉയര്ച്ച്യും നേടാനാവും. നേതൃപാടവവും തൊഴിലാളികളുമായി നന്നായി ഇടപെടാനും കഴിവുള്ളവര്ക്ക് ഈ മേഖലയില്‍ ശോഭിക്കാനാവും. വിവിധയിനം തേയിലകളെക്കുറിച്ച് സമഗ്രമായ അറിവുള്ളവര്ക്ക് ടീ ടേസ്റ്ററാവാം. ടീ മാനേജ്മെന്റിeല്‍ വിവിധ കോഴ്സുകള്‍ കഴിഞ്ഞവര്ക്ക് തേയിലത്തോട്ടങ്ങളില്‍ ഉയര്ന്നി തസ്തികകളിലേക്കെത്തിപ്പെടുവാന്‍ കഴിയും. ഗവണ്മെവന്റികന്റെ് തേയില ബോര്ഡിാലും ജോലി ലഭിക്കാവുന്നതാണ്. ഗവേഷണ രംഗത്തും അവസരങ്ങളുണ്ട്.

സെക്രട്ടേറിയല്‍ പ്രാക്ടീസ്

പത്തിന് ശേഷം സെക്രട്ടേറിയല്‍ പ്രാക്ടീസ്

പത്താം ക്ലാസിന് ശേഷം അധികമൊന്നും പഠിക്കാതെ തന്നെ ജോലി വേണമെന്നുള്ളവര്ക്ക്ള തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ് സെക്രട്ടേറിയല്‍ പ്രാക്ടീസ് കോഴ്സ്. സംസ്ഥാന സര്ക്കാിരിന്റെോ സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പാണ് ഈ ഡിപ്ലോമ കോഴ്സ് നടത്തുന്നത്.

എന്താണ് പഠിക്കുവാനുള്ളത്

ഷോര്ട്ട് ഹാന്ഡ്്, ടൈപ്പ് റൈറ്റിങ്ങ്, കമ്പ്യൂട്ടര്‍ പരിജ്ഞാനം ഇവയാണ് പ്രധാന പാഠ്യ വിഷയങ്ങള്‍.
യോഗ്യതയും കാലാവധിയും
എസ് എസ് എല്‍ സി അല്ലെങ്കില്‍ ടി എച്ച് എസ് എല്‍ സി ആണ് യോഗ്യത. പ്ലസ് ടു പാസായവര്ക്ക് 10 മാര്ക്ക് ഗ്രേസ് മാര്ക്കു ണ്ട്. 60 സീറ്റ് വീതമുള്ള ഈ കോഴ്സിന്റെങ കാലാവധി 2 വര്ഷ1മാണ്.

ജോലി സാധ്യത

സര്ക്കാധര്‍ സര്വീാസില്‍ സ്റ്റെനോഗ്രാഫര്‍, ടൈപ്പിസ്റ്റ് തസ്തികകളിലും സെക്രട്ടേറിയേറ്റില്‍ റിപ്പോര്ട്ടാര്‍, പോളിടെക്നിക് കോളേജുകളില്‍ ഇന്സ്ട്ര ക്ടര്‍ തസ്തികകളിലും ജോലി നേടുവാന്‍ പര്യാപ്തമാണീ കോഴ്സ്. സ്വകാര്യ മേഖലയിലും അവസരങ്ങളുണ്ട്. പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിയായോ ഓഫീസ് അസിസ്റ്റന്റ്് ആയോ ജോലി നോക്കാം.

എവിടെ പഠിക്കാം

സംസ്ഥാനത്തെ 17 ഗവ. കൊമേഴ്സ്യല്‍ ഇന്സ്റ്റി റ്റ്യൂട്ടുകളിലുമാണ് കോഴ്സ് നടത്തുന്നത്. വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലെ സ്ഥാപനങ്ങള്‍.

തിരുവനന്തപുരം

മണ്ണന്തല, നാലാഞ്ചിറ – 0471 2540494

കൊല്ലം

നെല്ലിപ്പള്ളി, പുനലൂര്‍ - 0475 2229670

ആലപ്പുഴ

ഇരുമ്പുപാലം പി ഓ, കല്ലുപാലം – 0477 2237175

കോട്ടയം

ഏറ്റുമാനൂര്‍ - 0481 2537175
ളാലം, പാലാ – 04822 2201650

ഇടുക്കി

കാഞ്ചിയാര്‍, കട്ടപ്പന – 04868 8271058

എറണാകുളം

കലൂര്‍
കോതമംഗലം – 04855 2828557
പോത്താനിക്കാട്, മൂവാറ്റുപുഴ – 0485 2564709

തൃശൂര്‍

അഷ്ടമിച്ചിറ, മാള – 0480 2892619

പാലക്കാട്

നൂറാണി – 04912 2532371

മലപ്പുറം

മഞ്ചേരി, കരുവമ്പ്രം വെസ്റ്റ് – 0483 2761565

കോഴിക്കാട്

കോറയങ്ങാട് സ്ട്രീറ്റ്, കൊയിലാണ്ടി – 0496 2624060
കല്ലാച്ചി, ബടകര – 0496 2554300

കണ്ണൂര്‍

തളിപ്പറമ്പ്
ചെറുകുന്ന്, കണ്ണപുരം – 0497 2861819

വയനാട്

മീനങ്ങാടി

പാക്കേജിങ്ങ് ടെക്നോളജി

ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിന്റെ ആവശ്യകതയായ വ്യവസായ രംഗം, അത് തുറന്നിടുന്ന തൊഴില്‍ സാധ്യതകളോ അനവധി, എന്നാല്‍ വേണ്ടത്ര വിദഗ്ദരെ കിട്ടാനില്ലാത്ത അവസ്ഥയും ഇതാണ് പാക്കേജിങ്ങ് ടെക്നോളജിയെന്ന ഈ പുതുതലമുറ കോഴ്സിന്റെര ഇന്നത്തെ സാഹചര്യം. വ്യാവസായിക മേഖലയില്‍ ഒഴിച്ച് കൂടാനാവത്തയൊന്നാണ് പാക്കേജിങ്ങ്. ഒരു ഉല്പ്പഥന്നത്തെ പൊതിഞ്ഞ് കെട്ടി എളുപ്പത്തില്‍ കൈകാര്യം ചെയ്യുവാനും ദൂരെ സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ട് പോകുവാനും വിപണനം നടത്തുവാനും സഹായിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് പാക്കേജിങ്ങ്. ഉള്ക്കൊുള്ളിക്കല്‍, സംരക്ഷിക്കല്‍, കേട് പറ്റാതെ നോക്കല്‍, തിരിച്ചറിയല്‍, അറിവ് പകരല്‍, പകര്ന്ന് കൊടുക്കല്‍ തുടങ്ങിയ ധര്മ്മപങ്ങളാണ് പ്രധാനമായും ഒരു പാക്കേജിന് നിര്വ്വുഹിക്കാനുള്ളത്.

തൊഴില്‍ സാധ്യതകള്‍

ഇന്ന് നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിന്റെ‍ ഭാഗം തന്നെയാണ് പാക്കേജിങ്ങ്. അത് തന്നെയാണ് ഈ രംഗത്തെ വ്യാവസായിക തൊഴില്‍ സാധ്യതകളുടെ പ്രസക്തിയും. പേപ്പറില്‍ നിര്മ്മിതക്കുന്ന കൂറ്റന്‍ കാര്ട്ട്ണുകള്‍ മുതല്‍ ഓരോ ഉല്പ്പപന്നത്തിനും യോജിച്ച ഇക്കോ ഫ്രണ്ടിലി പാക്കേജിങ്ങ് ആണ് ഇന്ന് നടപ്പാക്കി വരുന്നത്. അതിനാല്ത്തെന്നെ പുതിയ ഗവേഷണങ്ങള്‍ നടന്ന് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മേഖലയാണിത്. ചെറുതും വലുതുമായ 22000 ലധികം കമ്പനികള്‍ ഇന്ന് രാജ്യത്തുണ്ട്. ഗ്ലാസ് പാക്കേജിങ്ങ്, ഫ്ലക്സിബിള്‍ പാക്കേജിങ്ങ്, പേപ്പര്‍ പാക്കേജിങ്ങ്, വുഡന്‍ പാക്കേജിങ്ങ്, പ്ലാസ്റ്റിക് പാക്കേജിങ്ങ് എന്നിങ്ങനെ അനേകവിധം രീതികള്‍ ആധുനിക സാങ്കേതിക മെഷീനുകള്‍ ഉപയോഗിച്ചാണ് നടത്തുക. ലോജിസ്റ്റിക്, പരിസ്ഥിതി, വിതരണം തുടങ്ങിയവയിലെല്ലാമാണ് അവസരങ്ങള്‍. ബില്കെിയര്‍ ലിമിറ്റഡ്, എസ്സല്‍ പ്രോ പാക്ക്, പരേഖ് അലു മിനക്സ്, ഗര്വാളറേ പോളി, പോളിപ്ലക്സ്, ജിണ്ടാല്‍ പോളി ഫിലിം, യൂഫ്ലെക്സ്, ടൈം ടെക്നോപ്ലാസ്റ്റ് തുടങ്ങിയവ ഈ രംഗത്തെ പ്രധാന കമ്പനികളാണ്.

കോഴ്സുകളും സ്ഥാപനങ്ങളും

ഇന്ത്യയിലെ ഈ രംഗത്തെ പ്രധാന സ്ഥാപനമാണ് ഇന്ത്യന്‍ ഇന്സ്റ്റി റ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് പാക്കേജിങ്ങ് (http://www.iip-in.com). മിനിസ്ട്രി ഓഫ് കൊമേഴ്സ് ആന്ഡ്ി ഇന്ഡ്സ്ട്രിയുടെ കീഴിലുള്ള സ്ഥാപനമായതിനാല്‍ ഫീസ് കുറവാണിവിടെ. ബി എസ് സി. ബി ടെക് ബിരുദ ധാരികള്ക്കാiയുള്ള രണ്ട് വര്ഷവത്തെ ഫുള്ടൈം് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജ്വേറ്റ് ഡിപ്ലോമയാണിവിടുത്തെ പ്രധാന കോഴ്സ്. അഖിലേന്ത്യാ എന്ട്രടന്സ്ു വഴിയാണ് പ്രവേശനം. സ്ഥാപനത്തിന്റെി ഡല്ഹി , മുംബൈ, കൊല്ക്കാത്ത, ഹൈദരാബാദ് സെന്റവറുകളിലായാണ് പരിശീലനം. ആദ്യ മൂന്ന് സെമസ്റ്ററുകള്‍ സ്ഥാപനത്തിലും അവസാന സെമസ്റ്റര്‍ തിരഞ്ഞെടുത്ത വ്യവസായ സ്ഥാപനത്തിലുമാകും. ബി എസ് സി. ബി ടെക് ബിരുദ ധാരികള്ക്കാായുള്ള 3 മാസത്തെ സര്ട്ടി്ഫിക്കറ്റ് കോഴ്സും വിദൂര വിദ്യാഭ്യാസം വഴിയുള്ള 18 മാസത്തെ മറ്റൊരു കോഴ്സും ഇവിടെയുണ്ട്.

നവി മുംബൈയിലെ SIES SCHOOL OF PACKAGING - PACKAGING TECHNOLOGY CENTRE (http://www.siessop.edu.in) ആണ് മറ്റൊരു പ്രധാന സ്ഥാപനം.

• 2 year postgraduate programme in Packaging Science & 
Technology (eligibility: BSc/B.Tech or B.E/ B.Ppharm) 
• One year Graduate Diploma in packaging Technology (part 
time)
• One year Graduate Diploma in Packaging Technology ( 
Distance learning)
• Industry oriented short term courses

എന്നിവയാണിവിടുത്തെ കോഴ്സുകള്‍.

പാക്കേജിങ്ങ് ടെക്നോളജി കഴിഞ്ഞവര്‍ക്ക് സ്വന്തം സംരംഭങ്ങള്‍ ആരംഭിക്കുവാനും കഴിയും.

എത്തിക്കല്‍ ഹാക്കിങ്ങ്

മനുഷ്യന്റെു സമസ്ത മേഖലകളിലുമിന്ന് കമ്പ്യൂട്ടര്‍ പിടി മുറുക്കി കഴിഞ്ഞു. അതിനാല്ത്തതന്നെ അതിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള തൊഴിലവസരങ്ങളും ഏറി. എന്നാല്‍ ഇന്ന് എല്ലാവര്ക്കുംി അത്യാവശ്യം കമ്പ്യൂട്ടര്‍ അറിയാമെന്നതിനാല്‍ ഈ രംഗത്തെ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകള്ക്കാ ണിന്ന് സാധ്യത. ഇതില്ത്ത ന്നെ ഏറെ തൊഴില്‍ സാധ്യതകള്‍ ഉള്ള മേഖലയാണ് എത്തിക്കല്‍ ഹാക്കിങ്ങ്. സാധാരണ ഹാക്കിങ്ങ് എന്നത് സൈബര്‍ ലോകത്തെ നെഗറ്റീവ് വാക്കാണെങ്കിലും ഇതിനും ചില എത്തിക്സ് ഉണ്ടെന്നതാണ് വാസ്തവം. എന്നാല്‍ ഈ രംഗത്ത് വേണ്ടത്ര വിദഗ്ദരെ കിട്ടാനില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണിന്നുള്ളത്. സൈബര്‍ ക്രൈമുകള്‍ നിരവധി വര്ദ്ധിനച്ചിരിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തില്‍ ഈ കോഴ്സിന്റെ. പ്രസക്തി ഏറെയാണ്.

എന്താണ് ജോലി?

ബിസിനസ് മുതല്‍ ഡിഫന്സ്ി വരെ നീണ്ട് കിടക്കുന്നതാണ് ഹാക്കര്മാ്രുടെ സേവന മേഖല. സൈബര്‍ സെക്യൂരറ്റിയെ തകര്ക്കുനന്നവരെ തകര്ത്ത്ൈ തരിപ്പണമാക്കുന്ന ആന്റിന വൈറസ് ഓപ്പറേഷന്‍ നടത്തുകയാണ് യഥാര്ഥ് ജോലി. ബാങ്കുകള്‍, ഫിനാന്സ്റ സ്ഥാപനങ്ങള്‍, ഇന്ഷു റന്സ് കമ്പനികള്‍, എന്നിങ്ങനെ മള്ട്ടിാ മില്യണ്‍ ഡോളര്‍ ബിസിനസ്സ് ചെയ്യുന്നവരുടെ സൈറ്റില്‍ കയറി സൈബര്‍ അറ്റാക്ക് നടത്തുന്ന ക്രാക്കര്മാടരെ തുരത്തുവാന്‍ എത്തിക്കല്‍ ഹാക്കര്മാ്രുടെ സേവനം കൂടിയേ തീരു. അന്താരാഷ്ട്ര സൈബര്‍ നിയമങ്ങള്ക്കും നിബന്ധനകള്ക്കും വിധേയരായ നുഴഞ്ഞ് കയറ്റക്കാര്‍ തന്നെയാണിവര്‍.

ഹാക്കിങ്ങിലെ വിവിധ വശങ്ങളും സര്സീവസും മനസ്സിലാക്കാന്‍ അല്പ്പംി കൂടുതല്‍ വിവേചന ബുദ്ധി വേണ്ടി വേണ്ടി വരും. വിവിധ തരത്തിലുള്ള ഹാക്കിങ്ങ് രീതികളാണിവര്‍ പരിശീലിക്കുക. ട്രോജന്‍ വൈറസ്, ഹൈജാക്കിങ്ങ് ആന്ഡ്ള ഇംപേഴ്സനേഷന്‍, ഡിനൈല്‍ ഓഫ് സര്വീലസ്, ഫിഷിങ്ങ് എന്നിങ്ങനെ വിവിധങ്ങളായ ഹാക്കിങ്ങ് രീതികളുണ്ട്.

ഏതാണ് കോഴ്സുകള്‍?

ഹ്രസ്വകാല കോഴ്സുകള്‍ നിരവധിയുണ്ട്. ഓണ്ലൈാന്‍ കോഴ്സുകള്‍ അനവധിയുണ്ടെങ്കിലും നേരിട്ടുള്ള കോഴ്സുകള്‍ ചെയ്യുന്നതാണ് അഭികാമ്യം. സൈബര്‍ സെക്യൂരറ്റിയില്‍ എം ടെക് കോഴ്സ് നടത്തുന്ന സ്ഥാപനങ്ങള്‍ ഇന്നുണ്ട്. എന്നാല്‍ കമ്പ്യൂട്ടര്‍ സയന്സി ലോ ഐ ടിയിലോ ബി ടെക്/ബി എസ് സി ബിരുദവും ഒപ്പം International Council of Electronic Commerce Consultants (EC Council) (http://www.eccouncil.org/) എന്ന അന്തര്ദേcശീയ സ്ഥാപനം അംഗീകരിച്ച സര്ട്ടി ഫിക്കറ്റ് പ്രോഗ്രാം കൂടി ചെയ്താല്‍ ഈ രംഗത്ത് പ്രൊഫഷണലാകാം. അമേരിക്കയിലെ ന്യൂ മെക്സിക്കോയിലാണ് ഈ സ്ഥാപനം. രാജ്യത്തെ മികച്ച സര്ട്ടി ഫിക്കേഷന്‍ കോഴ്സ് നടത്തുന്നത് എന്‍ ഐ ഐ ടി തന്നെയാണ്. ഇ സി കൌണ്സിചലിന്റെട അംഗീകാരമുള്ള കോഴ്സാണിവിടെ. ചെറുതും വലുതുമായ ഹ്രസ്വകാല പാക്കേജില്‍ ഫുള്ടൈംെ കോഴ്സ് നടത്തുന്ന അനേകം സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട്.

പ്രധാന സ്ഥാപനങ്ങള്‍

1. Indian School of Ethical Hacking, Kolkata 
(https://www.isoeh.com/) 
2. GRRAS Solutions Pvt. Ltd, Ahmedabad 
(http://www.grras.com)
3. Bindya Technologies, Bengaluru (http://www.techgig.com
/bindyahs1)
4. AEM Kolkata (http://www.aemk.org/)
5. Appin Technologies, Indore, Bhopal ( 
http://www.appintechnology.com/)
6. KIT Education, Jaipur, Rajastan 
(http://www.kiteducation.com/)
7. Techno Corporation, Shivaji Nagar, Pune 
(http://www.technocorp.co.in/) 
8. National Institute of networking Technology, Ambattur, 
Chennai (http://www.nintedu.com/)
9. Jetking, Bangalore (http://www.jetking.com/)
10. Ethickal Hacking Training Institute, New Delhi
11. NIIT (http://www.niitethicalhacking.com/)

തൊഴില്‍ സാധ്യതകള്‍

നാസ്കോമിന്റെ‍ ഏറ്റവും പുതിയ കണക്കനുസരിച്ച് 2020 ല്‍ രണ്ട് ലക്ഷം എത്തിക്കല്‍ ഹാക്കര്മാ്രെ ഇന്ത്യക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. ഇപ്പോള്‍ വെറും 15000 പേര്‍ മാത്രമേയുള്ളുവെന്നാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. സര്ട്ടിണഫൈഡ് എത്തിക്കല്‍ ഹാക്കര്മാ5രുടെ ശമ്പളം അവരുടെ കഴിവും പരിചയവും യോഗ്യതയുമനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും.

സ്പെയ്സ് സയന്സ്

അനന്തമായ ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ അടുത്തറിയുവാനും ആഴത്തില്‍ ഗവേഷണം നടത്തുവാനും താല്പ്പയര്യമുണ്ടോ? അന്തര്ദേആശീയ സെമിനാറുകളില്‍ പേപ്പറുകള്‍ അവതരിപ്പിക്കുവാനും മികവുണ്ടെങ്കില്‍ അമേരിക്കയിലെ നാസയില്‍ വരെ എത്തിപ്പെടുവാന്‍ ആഗ്രഹമുണ്ടോ? എന്നാല്‍ നിങ്ങള്‍ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടുന്ന വഴി ബഹിരാകാശ ശാസ്ത്രത്തിന്റേ താണ്.

ബഹിരാകാശശാസ്ത്രം ഇന്ന് വളരെ വികാസം പ്രാപിച്ച ഒരു പഠനമേഖലയാണ്. അസ്ട്രോ ഫിസിക്സ്, ഗലാറ്റിക്സ് സയന്സ്ാ, അസ്ട്രോനോട്ടിക്സ്സ് ആന്ഡ്് സ്പെയ്സ് ട്രാവല്‍, സ്പെയ്സ് ഡിഫന്സ്് തുടങ്ങിയവ ഇതിലുള്പ്പെ ടുന്നു. ഗാലക്സികള്‍, നക്ഷത്രങ്ങള്‍, അവയുടെ ഭ്രമണപഥം, ഭാവി തുടങ്ങി ഒട്ടനവധി വിഷയങ്ങള്‍ ഉള്ക്കൊ്ള്ളുന്നവയാണ് അസ്ടോഫിസിക്സ്.

എങ്ങനെ പഠിക്കാം?

ബഹിരാകാശ ശാസ്ത്രവും അസ്ട്രോഫിസിക്സും പ്രത്യേകമായി പഠിക്കുവാന്‍ ഇന്ന് അവസരമുണ്ട്. 
തിരുവനന്തപുരം വലിയ മലയിലെ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സ്പെയ്സ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയില്‍ (IIST). ബഹിരാകാശ സയൻസിൽ ഡിഗ്രി തലം മുതൽ പോസ്റ്റ് ഡോക്ട്രേറ്റ് തലം വരെ പഠനം നടത്താം.

ബി ടെക്, എം ടെക്, എം എസ്, പി എച്ച് ഡി, പോസ്റ്റ് ഡോക്ടറൽ ഫെലോ എന്നീ തലങ്ങളിലാണിവുടുത്തെ കോഴ്സുകൾ. സ്പെയ്സ് സയൻസിൽ 3 ബി ടെക് കോഴ്സുകളാണിവിടെയുള്ളത്.

1. ബി ടെക് ഏവിയോണിക്സ് (60 സീറ്റ്)

ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ്, കൺട്രോൾ സിസ്റ്റംസ് തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യാം.

2. ബി ടെക് എയറോസ്പേസ് എഞ്ചിനിയറിങ്ങ് (60 
സീറ്റ്)

ഫ്ലൈറ്റ് ഡൈനാമിക്സ്, എയറോസ്പേസ് സ്ട്രക്ചർ, മെഷിൻ ഡിസൈൻ ആൻഡ് മാനുഫാക്ച്വറിങ്ങ് തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യാം.

3. ബി ടെക് ഫിസിക്കൽ സയൻസ് (38 സീറ്റ്)

അസ്ട്രോണമി, എർത്ത് സിസ്റ്റം സയൻസ്, അസ്ട്രോ ഫിസിക്സ്, പ്ലാനറ്ററി സയൻസ് ആൻഡ് റിമോട്ട് സെൻസിങ്ങ് എന്നീ മേഖലകളിൽ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യാം.

+2 സയൻസ് ആണു യോഗ്യത. ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്നിവക്ക് 70 ശതമാനം മാർക്ക് വേണം. നിയമാനുസൃതമായ സംവരണം വേണം. ഐ ഐ ടികൾ നടത്തുന്ന ജെ ഇി ഇ (അഡ്വാൻസഡ്) യുടെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ നിന്നാണു ബി ടെക് വിദ്യാർത്ഥികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്.

അസ്ട്രോഫിസിക്സ് പഠിക്കാന്‍ ഫിസിക്സില്‍ ബി എസ്സ് സി എടുത്തതിന് ശേഷം അസ്ട്രോഫിസിക്സ് സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്ത് എം എസ് സി എടുക്കണം. തുടര്ന്ന് ഗവേഷണത്തിലേക്ക് കടക്കാം. താല്പ്പിര്യമുള്ളവര്‍ +2 സയൻസ് എടുത്താണ് പഠനം തുടരേണ്ടത്.

വ്യക്തിപരമായ സവിശേഷതകള്‍

ഈ മേഖലയിലേക്ക് തിരിയേണ്ടവര്ക്ക്ക നല്ല ഗണിതശാസ്ത്രപരിജ്ഞാനം ആവശ്യമാണ്. എം എസ് സിക്ക് ശേഷം ഗവേഷണമേഖലയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോഴെ അസ്ട്രോഫിസിക്സ്റ്റ് ആയി മാറുകയുള്ളുവെന്നതിനാല്‍ ഗവേഷണാഭിരുചിയുള്ളവര്‍ മാത്രം ഈ മേഖല തിരഞ്ഞെടുത്താല്‍ മതിയാകും. പെട്ടെന്ന് ജോലി വേണമെന്ന് താല്പ്പാര്യമുള്ളവര്ക്കിരണങ്ങുന്ന മേഖലയല്ലായിതെന്നര്ത്ഥംട.

എവിടെ പഠിക്കാം?

അസ്ട്രോഫിസിക്സ് ഒരു ഇലക്ടീവ് സബ്ജക്ട് ആയി കേരളത്തിലെ വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ പഠിക്കുവാന്‍ കഴിയും. കൊച്ചിന്‍ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ്. ബാഗ്ലൂരിലെ ഇന്‍ഡ്യന്‍ ഇന്സ്റ്റി റ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് അസ്ട്രോ ഫിസിക്സ് (http://www.iiap.res.in/), ഭൂവനേശ്വറിലെ ഇന്സ്റ്റി് റ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫിസിക്സ് (http://www.iopb.res.in), പൂനയിലെ ഇന്റrര്‍ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സെന്റകര്‍ ഫോര്‍ അസ്ട്രോണമി ആന്ഡ്w അസ്ട്രോ ഫിസിക്സ് (http://www.iucaa.ernet.in/), ബാംഗ്ലൂരിലെ രാമന്‍ റിസേര്ച്ച് ഇന്സ്റ്റി റ്റ്യൂട്ട് (http://www.rri.res.in/), അഹമ്മദാബാദിലെ ഫിസിക്കല്‍ റിസേര്ച്ച്് ലബോറട്ടറി (http://www.prl.res.in/), ഗുജറാത്തിലെ അഹമ്മദാബാദിലെ ഇന്സ്റ്റി റ്റ്യൂട്ട് ഫോര്‍ പ്ലാസ്മാ റിസേര്ച്ച്േ (http://www.ipr.res.in/), ബാംഗ്ലൂരിലെ ഇന്ഡ്യaന്‍ ഇന്സ്റ്റി റ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയന്സ്ച (http://www.iisc.ernet.in/) തുടങ്ങിയവ ഈ രംഗത്തെ എടുത്ത് പറയേണ്ട സ്ഥാപനങ്ങളാണ്.

തൊഴില്‍ സാധ്യതകള്‍

ഈ മേഖലയില്‍ ഗവേഷണം തന്നെയാണ് കരിയര്‍. വ്യത്യസ്തമായ നിരവധി ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ ഇന്ഡ്യ യില്‍ തന്നെയുണ്ട്. എം എസ് സിയും നെറ്റും ഉണ്ടെങ്കില്‍ സര്വപകലാശാലകളില്‍ പ്രൊഫസറാകുവാന്‍ കഴിയും. അമേരിക്കയിലെ നാസ വരെ നീളുന്നതാണ് ഇതിന്റെ് തൊഴില്‍ മേഖല.

വി എച്ച് എസ് സി കോഴ്സുകള്‍

തൊഴില്‍ പരിശീലനത്തിനായി വി എച്ച് എസ് സി കോഴ്സുകള്‍

ഹയര്‍ സെക്കന്ഡീറി പഠിക്കുന്നതോടൊപ്പം തൊഴില്‍ പരിശീലനവും നേടണമെന്നുണ്ടോ? എങ്കില്‍ നിങ്ങള്ക്ക്ാ വി എച്ച് എസ് സി തിരഞ്ഞെടുക്കാം. പത്താം ക്ലാസ് യോഗ്യതയാണ് ആവശ്യം. പലപ്പോഴും പ്ലസ് ടു വിന് അഡ്മിഷന്‍ കിട്ടാത്ത കുട്ടികളാണ് ഈ കോഴ്സുകള്ക്ക് ചേരുന്നതെങ്കിലും ഗവണ്മെ ന്റ്സ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതല്ല. മിടുക്കരായ കുട്ടികള്‍ ഹയര്സൊക്കന്ഡ്റി തലത്തില്ത്തകന്നെ പ്രായോഗിക തൊഴില്‍ പരിചയം നേടുകയും അത് വഴി ജോലിക്ക് മാത്രമല്ല സ്വന്തം സംരംഭങ്ങളാരംഭിക്കുവാന്‍ പോലും അവരെ പ്രാപ്തരാക്കുക എന്നതാണ്.

പ്രത്യേകതകള്‍

രണ്ട് വര്ഷളത്തെ കോഴ്സ് പാസാകുന്നവര്ക്ക് ഹയര്സെഅക്കന്ഡകറിക്ക് സമാനമായ സര്ട്ടിരഫിക്കറ്റിന് പുറമേ ഒരു ട്രേഡ് സര്ട്ടി ഫിക്കറ്റ് കൂടി ലഭിക്കും. ഐ ടി ഐ, കെ.ജി.സി.ഇ, കെ.ജി.ടി.ഇ സര്ട്ടി്ഫിക്കറ്റുകള്ക്ക് തത്തുല്യമായ അംഗീകാരമുള്ള സര്ട്ടി ഫിക്കറ്റാണിത്. പല ജോലികള്ക്കു്മായി 12 ട്രേഡുകളിലുള്ള വി എച്ച് എസ് സി സര്ട്ടി്ഫിക്കറ്റുകള്‍ കേരള പബ്ലിക് സര്വീളസ് കമ്മീഷന്‍ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാത്രവുമല്ല ഈ വര്ഷം് മുതല്‍ നാലു സെമസ്റ്ററാക്കി കോഴ്സ് തിരിച്ചിട്ട് ഓരോ സെമസ്റ്ററിലും ഓരോ സ്കില്സ്എ പഠിപ്പിക്കുകയും അങ്ങനെ 2 വര്ഷം് കഴിയുമ്പോള്‍ 4 സ്കില്‍ സര്ട്ടിനഫിക്കറ്റുകള്‍ അധികമായി ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും.

സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ എഞ്ചിനിയറിങ്ങ് ഡിപ്ലോമ കോഴ്സുകള്ക്കുംല വി എച്ച് എസ് സിക്കാര്ക്കറ് സീറ്റ് സംവരണമുണ്ട്. സ്കൂള്‍ ലാബുകളിലെ പരിചയത്തിന് പുറമേ ബന്ധപ്പെട്ട വ്യവസായ ശാലകളില്‍/തൊഴില്‍ മേഖലകളില്‍ 16 ദിവസം നീളുന്ന ‘ഓണ്‍ ജോബ്’ പരിശീലനവും ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നുണ്ട്. വിദ്യാര്ത്ഥി കളെ സംരംഭകത്വത്തിന്റെ ബാലപാഠങ്ങള്‍ പഠിപ്പിക്കുവാനായി സംസ്ഥാന വ്യവസായ വകുപ്പിന്റെത സഹായത്തോടെയുള്ള ‘എന്റഠര്പ്രബണര്ഷി്പ്പ് ഡവലപ്പമെന്റ്ന ക്ലബും’ പ്രവര്ത്തിഥക്കുന്നുണ്ട്.

കോഴ്സുകള്‍

Group I

Engineering Technology Courses

1 Civil Construction and Maintenance
2 Maintenance and Repairs of Two Wheelers and Three 
Wheelers 
3 Maintenance and Repairs of Automobiles 
4 Maintenance and Repairs of Radio and Television
5 Maintenance and Repairs of Domestic Appliances
6 Mechanical Servicing (Agro-machinery)
7 Refrigeration and Air-conditioning
8 Printing Technology (Pre-Press Operation) 
9 Printing Technology (Press work and finishing) 
10 Rubber Technology
11 Textile Dyeing and Printing 
12 Textile Weaving 
13 Data Processing and Console Operation
14 Computer Application 
15 Computer Programming

Group II

I. Agricultural Courses

1 Agriculture (Plant Protection) 
2 Agriculture (Fruits and Vegetables) 
3 Agriculture (Nursery Management and Ornamental 
Gardening)
4 Agriculture (Seri culture)

II. Animal Husbandry Courses

1 Livestock Management (Dairy Husbandry) 
2 Livestock Management (Poultry Husbandry)
3 Dairying (Milk Products)

III. Fisheries Courses

1 Fisheries (Aquaculture) 
2 Fisheries (Fishing Craft and Gear Technology) 
3 Fisheries (Maintenance and Operation of Marine Engines)
4 Fisheries (Fish Processing Technology)

IV. Paramedical

1 Medical Laboratory Technician
2 Maintenance and Operation of Biomedical Equipments 
3 ECG and Audio metric Technician 
4 Domestic Nursing 
5 Dental Technology
6 Physiotherapy
7 Ophthalmic Technician

V. Physical Education

1 Physical Education

VI. Home Science

1 Clothing and Embroidery 
2 Cosmetology and Beauty Parlour Management
3 Creches and Preschool Management

Group III

Humanities

1 Travel and Tourism

Group IV

Business and Commerce

1 Office Secretaryship 
2 Accountancy and Auditing 
3 General Insurance 
4 Marketing and Salesmanship 
5 Reception, Bookkeeping and Communication
6 Catering and Restaurant Management 
7 Banking Assistance

സ്ഥാപനങ്ങള്‍

സംസ്ഥാനത്തൊട്ടാകെ 389 വി എച്ച് എസ് സി സ്കൂളുകളാണുള്ളത്. 261 എണ്ണം സര്ക്കാ ര്‍ മേഖലയിലാണ്. ബാക്കിയുള്ളവ എയ്ഡഡ് മേഖലയിലും. എല്ലാ കോഴ്സുകള്ക്കും കൂടി 33000 സീറ്റുകളാണുള്ളത്.

പ്രവേശനം

എസ് എസ് എല്‍ സി പരീക്ഷാ ഫലം വന്നതിന് ശേഷം ഹയര്സെൂക്കന്ഡഴറിക്ക് സമാനമായി ഓണ്ലെസനായി ഏകജാലക സംവിധാനത്തിലൂടെയാണ് ഈ കോഴ്സുകളിലേക്ക് പ്രവേശനം ലഭിക്കുക. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്ക്ക് www.vhse.kerala.goc.inസന്ദര്ശി3ക്കുക.

ഫോറന്സി്ക് സയന്സ്

കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ കുരുക്കഴിക്കാന് ഫോറന്സി്ക് സയന്സ്

മനുഷ്യന് ശാസ്ത്രീയ പുരോഗതിയില് ഉന്നതിയിലേക്ക് കുതിക്കുമ്പോള് കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ എണ്ണത്തില് പക്ഷേ വര്ദ്ധഫനവാണുണ്ടാകുന്നത്. ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക രംഗത്തെ മാറ്റങ്ങള് മനുഷ്യന് കുറ്റകൃത്യങ്ങള്ക്കാ യി ഉപയോഗിക്കുമ്പോള് ഇത് തുറന്നിടുന്ന തൊഴിലവസരങ്ങള് ഏറെയാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും ഫോറന്സിഫക് സയന്റിഗസ്റ്റുകളുടെ കാര്യത്തില്. കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനക്ക് ഫോറന്സിചക് സയന്റിോസ്റ്റുകളുടെ സേവനം കൂടിയേ തീരു. ഇന്ന് ഈ പഠന ശാഖ ഏറെ വികസിച്ച ഒന്നാണ്. ഡി എന് എ ഫിംഗര് പ്രിന്റിഇങ്ങ്, നുണ പരിശോധന, സൈബര് കുറ്റകൃത്യങ്ങള് ഇവയെല്ലാം ഇന്ന് ഈ പഠനശാഖയുടെ പരിധിയില് വരുന്നു.

മികച്ച അക്കാദമിക് റെക്കോഡും വിഷയത്തിലെ ഉന്നതബിരുദവും മാത്രം കുറ്റാന്വേഷണ മേഖലയില് ശോഭിക്കാനുള്ള യോഗ്യതകളല്ല. സൂക്ഷ്മമായ അവലോകനശേഷിയും അന്വേഷണത്വരയും അഭിരുചിയും നിരന്തര പരിശ്രമത്തിനുള്ള മനോഭാവവും മനസ്സാന്നിധ്യവുമുള്ളവര്ക്കാ്ണ് ഫോറന്സിമക് സയന്സ്മ നന്നായി ഇണങ്ങുക. മറ്റു മേഖലകളിലെ വിദഗ്ധരുമായി സംയോജിച്ച് പ്രവര്ത്തിരക്കേണ്ടതുണ്ട്. മനസ്സും ശരീരവും കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാന് ഒരുക്കിയിരിക്കേണ്ടതുമുണ്ട്.

എന്താണ് ജോലി?

ശാസ്ത്രീയമായി കുറ്റം തെളിയിക്കുകയാണ് ഫോറന്സിതക് സയന്സ്മ വിദഗ്ധന്റൊ ചുമതല. ഒരു കുറ്റകൃത്യം നടന്നാല് അവിടുത്തെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകള് ശേഖരിക്കുന്നത് മുതല് അത് അനലൈസ് ചെയ്ത് കൃത്യമായ നിഗമനത്തിലെത്തുന്നത് വരെ ഫോറന്സി്ക് സയന്റിൃസ്റ്റുകളുടെ ജോലിയില് വരും.

നിരവധി സ്പെഷ്യലൈസേഷനുകള് ഈ മേഖലയില് ലഭ്യമാണ്

ഫോറന്സിസക് പതോളജി: അസ്വഭാവിക മരണത്തിന്റെ കാരണങ്ങള് തേടുന്നവരാണിവര്. 
മുറിവുകള്, ഉപയോഗിച്ച ആയുധം തുടങ്ങിയവയൊക്കെ പഠന വിധേയമാക്കുന്നു. ഇവര്ക്ക് മെഡിക്കല് ബാക്ക്ഗ്രൌണ്ട് ആവശ്യമാണ്.

ക്രൈം സീന് ഇന്വെ്സ്റ്റിഗേഷന്: കുറ്റകൃത്യങ്ങള് നടന്ന സ്ഥലത്തുനിന്ന് തെളിവുകള് ശേഖരിക്കല്

ഫോറന്സിലക് ടോക്സിക്കോളജി: ഒരു മൃതദേഹത്തിലുള്ള രാസവസ്തുക്കള്, വിഷാംശം തുടങ്ങിയവയൊക്കെ ഇവര് പഠന വിധേയമാക്കുന്നു. ഇത് മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത വിഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. അനലറ്റിക്കല് ടോക്സിക്കോളജിയില് ആന്തരികാവയവയങ്ങളുടെ രാസ പരിശോധനക്ക് പ്രാമുഖ്യം കൊടുക്കുന്നു. പോയിസണ് ഇന്ഫോതര്മേ്ഷനില് വിവിധ തരം വിഷയങ്ങളെപ്പറ്റി പഠിക്കുമ്പോള് വിഷ വസ്തുക്കള് കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ഇഫക്ടിന്റെെ കാലപരിധിയെപ്പറ്റിയും പഠിക്കുന്ന മറ്റൊരു ശാഖ കൂടിയുണ്ട്.

ഫോറന്സിിക് സൈക്യാട്രി: കുറ്റവാളി കുറ്റം ചെയ്ത സമയത്തുള്ള മാനസികാവസ്ഥയെപ്പറ്റി പഠിക്കുന്നു.

ഫോറന്സിനക് മൈക്രോബയോളജി: ഫോറന്സിളക് സയന്സിസല് സൂക്ഷ്മാണുക്കളുടെ സാന്നിധ്യമാണിവിടുത്തെ വിഷയം. ഒപ്പം ഡി എന് എ അനാലിസിസ് പോലെയുള്ളവയും ഇതിന്റെ് പരിധിയില് വരുന്നു.

ഫോറന്സി്ക് ഓഡന്റോബളജി: പല്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തെളിവുകള് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന പഠന ശാഖയാണിത്

ഫോറന്സിതക് ആന്ത്രപ്പോളജി: ഒരു മൃതദേഹത്തില് നിന്നും അതിന്റൊ പ്രായം, പാരമ്പര്യം, ലിംഗ നിര്ണ്ണതയം തുടങ്ങിയവയൊക്കെ പഠന വിധേയമാക്കുന്നു.

ഫോറന്സിതക് ടാഫോണമി: ഒരു മൃതദേഹത്തിന്റെ് ദഹനശേഷമുള്ള പ്രകൃതിയിലെ അതിന്റെി ഇഫക്ട് പഠന വിധേയമാക്കുകയാണിവിടെ.

ക്ളിനിക്കല് ഫോറന്സി ക് മെഡിസിന്: കുറ്റവാളികളില്നിലന്ന് ലഭിക്കുന്ന വൈദ്യശാസ്ത്രപരമായ തെളിവുകള് വിശകലനം ചെയ്യല്. ലൈംഗിക അതിക്രമങ്ങളിലുള്ള അന്വേഷണത്തിലുള്പ്പെ്ടെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു.
ഫോറന്സിപക് എന്റനമോളജി: കൊലപാതകം നടന്ന സ്ഥലത്ത് മനുഷ്യാവശിഷ്ടങ്ങളിലുള്പ്പെപടെയുള്ള കീടങ്ങളെ പഠനം നടത്തി മരണത്തിന്റ സമയവും സ്ഥലവും കണ്ടത്തൊന്. മൃതദേഹം സ്ഥലംമാറ്റിയിട്ടുണ്ടോയെന്നും കണ്ടത്തൊന് ഇത് സഹായകമാണ്.

ഫോറന്സി്ക് സെറോളജി: ശരീരസ്രവങ്ങളെക്കുറിച്ച പഠനം

ഫോറന്സി്ക് കെമിസ്ട്രി:നിയമവിരുദ്ധമായ ലഹരിവസ്തുക്കളുടെയും രാസപദാര്ഥ ങ്ങളുടെയും സാന്നിധ്യം കണ്ടത്തൊന്

ഫോറന്സിയക് ഡാക്ടിലോസ്കോപി:വിരലടയാള പഠനം

ഫോറന്സിയക് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ്: ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് വിദഗ്ധരുടെ സഹായത്തോടെ നിയമത്തിലെ കുരുക്കുകള്ക്ക്ട പ്രതിവിധി കാണാന്.

ഫോറന്സികക് ബാലിസ്റ്റിക്സ്: കുറ്റകൃത്യങ്ങളില് ഉപയോഗിച്ച വെടിയുണ്ടയും വെടിയുണ്ടയുടെ ആഘാതവും തിരിച്ചറിയാന്. കോടതി ഈ സംവിധാനം ഉപയോഗപ്പെടുത്താറുണ്ട്.

ഫോറന്സിതക് എന്ജി്നീയറിങ്: അപകട കാരണങ്ങള് കണ്ടത്തൊന് സഹായിക്കുന്ന പഠനം.

ഫോറന്സിതക് ഫോട്ടോഗ്രഫി -ദൃശ്യങ്ങള് വിശകലനം ചെയ്യലും തെളിവു ശേഖരിക്കലും.

ഫോറന്സിതക് ആര്ട്ടി സ്റ്റ്സ് ആന്ഡ്ശ സ്കള്പ്ചേ ഴ്സ് -ലഭ്യമായ അവശിഷ്ടങ്ങള് അല്ളെങ്കില് തെളിവുകള് ഉപയോഗിച്ച് കാണാതായവയുടെ മാതൃക പുനര്നിസര്മിസക്കല്. പ്രതികളുടെ ഛായാചിത്രം വരക്കുന്നതില് കുറ്റാന്വേഷണ വിഭാഗം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു.

സൈറ്റോളജിക്കല് ഇന്വൊസ്റ്റിഗേഷന് -കുറ്റാന്വേഷണത്തില് ജനിതകശാസ്ത്രം, പ്രധാനമായും കോശങ്ങളുടെ പഠനം ഉപയോഗപ്പെടുത്തല്.

ഫോറന്സിുക് ജിയോളജി -മണ്ണ്, ധാതുക്കള്, ഇന്ധനങ്ങള് എന്നിവയില്നി,ന്നുള്ള തെളിവുകള് ഉപയോഗപ്പെടുത്തല്.

കോഴ്സുകള് ഏതൊക്കെ?

ഫോറന്സിളക് സയന്സികല് ബി എസ് സി, എം എസ് സി കോഴേസുകളുണ്ട്. സയന്സ്് വിഷങ്ങളിലെ പ്ലസ് ടുവാണ് ബിരുദത്തിനുള്ള അടിസ്ഥാന യോഗ്യത. ഉയര്ന്നണ മാര്ക്കോ ടെ കെമിസ്ട്രി, ബയോകെമിസ്ട്രി, ഫിസിക്സ്, സൂവോളജി, ബോട്ടണി, മൈക്രോബയോളജി, ഫാര്മഠസി തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില് ബിരുദമുള്ളവര്ക്കാ ണ് എം എസ് സിക്കര്ഹ്തയുള്ളത്. ഗവേഷണത്തിനും അവസരമുണ്ട്. എം ബി ബി എസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫോറന്സിഎക് മെഡിസിന് സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്ത് എം ഡി എടുക്കുവാനും കഴിയും. സൈബര് ഫോറന്സിനക് ആന്ഡ്പ ഇന്ഫോ്ര്മേചഷന് സെക്യൂരിറ്റി, ഫോറന്സിസക് സയന്സ്ന ആന്ഡ്ഡ ക്രിമിനോളജി എന്നിവയിലും പി ജി കോഴ്സുകള് ലഭ്യമാണ്.

എവിടെ പഠിക്കാം?.

ഫോറന്സിഠക് സയന്സ്് പഠിക്കുവാന് സ്ഥാപനങ്ങള് താരതമേന്യ കുറവാണ്. കേരളത്തില് തിരുവനന്തപുരത്തെ രാജീവ് ഗാന്ധി സെന്റകര് ഫോര് ബയോടെക്നോളജിയില് 3 മാസത്തെ DNA Fingerprinting & Bar coding എന്ന ഒരു ട്രെയിനിങ്ങ് പ്രോഗ്രാം നടക്കുന്നുണ്ട്.

പ്രധാന സ്ഥാപനങ്ങള് താഴെപ്പറയുന്നു.

മദ്രാസ് സര്വനകലാശാല, ചെപ്പോക്ക്, ചെന്നൈ – 600005 – പി ജി ഡിഗ്രി ഇന് സൈബര് ഫോറന്സിരക് ആന്ഡ്o ഇന്ഫറര്മേോഷന് സെക്യൂരിറ്റി

ഡിപ്പാര്ട്ട്മെ ന്റ് ഓഫ് ഫോറന്സികക് സയന്സ് , ഡോ ഭീം റാവു അംബേദ്കര് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആഗ്ര, ഉത്തര് പ്രദേശ് (http://www.dbrau.ac.in)

ലോക് നായ്ക് ജയപ്രകാശ് നാരായണന് നാഷണല് ഇന്സ്റ്റി റ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ക്രിമിനോളജി ആന്ഡ്ോ ഫോറന്സിാക് സയന്സ്ഓ ന്യൂഡല്ഹിേ (http://www.nicfs.nic.in)
എം എ ക്രിമിനോളജി – ഏത് ഡിഗ്രിക്കാര്ക്കും 
എം എസ് സി ഫോറന്സിറക് സയന്സ്ര – സയന്സ്ക ഡിഗ്രിക്കാര്ക്ക്s
ഗവേഷണത്തിനും ഇവിടെ അവസരമുണ്ട്

പഞ്ചാബ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി
എം എസ് സി സി ഫോറന്സി്ക് സയന്സ് ആന്ഡ്– ക്രിമിനോളജി, പി ജി ഡിപ്ലോമ
ജെയിന് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബാംഗ്ലൂര് – ബി എസ് സി ഫോറന്സി ക് സയന്സ്ോ, എം എസ് സി സി ഫോറന്സിൂക് സയന്സ്സ

സെന്റ് സേവ്യേഴ്സ് കോളേജ് മുംബൈ (http://xaviers.edu/main/) – ഡിപ്ലോമ ഇന് ഫോറന്സി്ക് സയന്സ്യ ആന്ഡ് ക്രിമിനല് ലോ

ഇന്സ്റ്റി റ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ബേസിക് സയന്സ്ി, ഡോ. അംബേദ്കര് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആഗ്ര – എം എസ് സി ഫോറന്സികക് സയന്സ്

ഡിപ്പാര്ട്ട്മെ ന്റ്് ഓഫ് ഫോറന്സിിക് സയന്സ്e, ഗുജറാത്ത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി, അഹമ്മദാബാദ്, ഗുജറാത്ത് (http://www.gfsu.edu.in/) - എം എസ് സി ഫോറന്സി്ക് ഒഡന്റോാളജി, പിജി ബേസിക് ഡിപ്ലോമ ഇന് ഫോറന്സിmക് നേഴ്സിങ്ങ്

ഇന്സ്റ്റി റ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫോറന്സിഇക് സയന്സ്ന ആന്ഡ് ക്രിമിനോളജി, ബുന്തേല്ഖറണ്ഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി, (https://www.bujhansi.org) ഉത്തര്പ്ര്ദേശ്

ഓസ്മാനിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഹൈദരാബാദ് (http://www.osmania.ac.in/)

കര്ണാനടക യൂണിവേഴ്സിറ്റി, പാവേറ്റ് നഗര്, ധര്വാ ഡ് (http://www.kud.ac.in/) – എം എ ക്രിമിനോളജി ആന്ഡ് ഫോറന്സിിക് സയന്സ്

മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഐ എഫ് എസ് എഡ്യൂക്കേഷന് ഡിപ്പാര്മാaട്ട്മെന്റ്ാ (http://www.ifs.edu.in/) ഫോറന്സിരക് സയന്സ്് അനുബന്ധ വിഷയങ്ങളില് വിദൂര വിദ്യാഭ്യാസ രീതിയില് നിരവധി കോഴ്സുകളുണ്ട്.

ഗവേഷണം

ജൂനിയര് റിസേര്ച്ച് ഫെലോഷിപ്പോട് കൂടി ഫോറന്സിദക് സയന്സിോല് ഗവേഷണ പഠനത്തിന് കേന്ദ്രസര്ക്കാകരിന് കീഴിലെ ബ്യൂറോ ഓഫ് പോലീസ് സയന്സ്ോ ആന്ഡ് ഡവലപ്മെന്റ്ോ (http://bprd.nic.in/) ന്യൂഡല്ഹി് അവസരം നല്കാആറുണ്ട്. ഫോറന്സിpക് കെമിക്കല് സയന്സ്വ, ഫോറന്സിക് ഫിസിക്കല് സയന്സ്, ഫോറന്സിുക് ബയോളജിക്കല് സയന്സ്ക തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങള് സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യാം. ഹൈദരാബാദ്, ചണ്ഢീഗഢ്, കൊല്ക്കത്ത എന്നിവിടങ്ങളിലെ സെന്ട്രെല് ഫോറന്സിസക് സയന്സ്ല ലബോറട്ടറികളിലും ഗവേഷണ പഠന സൌകര്യങ്ങള് ലഭ്യമാണ്. മുംബൈയിലെ ഭാഭാ ആറ്റോമിക് റിസേര്ച്ച്ട സെന്റഷറിന്റേ ന്യൂട്രോണ് ആക്ടിവേഷന് അനാലിസിസ് യൂണിറ്റില് (http://www.barc.gov.in/) ഫോറന്സിതക് കെമിക്കല് സയന്സിേല് ഗവേഷണം നടത്താം. ഫോറന്സിോക് സയന്സ്b, ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, മൈക്രോബയോളജി, ബയോടെക്നോളജി വിഷയങ്ങളില് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സ് എം സ് സി യോഗ്യതയുള്ളവര്ക്കാനണ് ഗവേഷണ പഠനങ്ങളില് പ്രവേശനം.

തൊഴില് സാധ്യതകള്

ക്രൈംബ്രാഞ്ച്, സി.ബി.ഐ, പൊലീസ്, ഇന്വെ്സ്റ്റിഗേഷന് ബ്യൂറോ, സേനാവിഭാഗങ്ങള്, നാര്കോരട്ടിക്സ് വിഭാഗം, കോടതി, ബാങ്ക്, ഇന്ഷുെറന്സ്ത ഏജന്സിേകള്, സര്വസകലാശാലകള്, ഡിറ്റക്ടീവ് ഏജന്സിികള് എന്നിവിടങ്ങളിലുള്പ്പെ ടെ സര്ക്കാാര്, സ്വകാര്യ മേഖലകളില് വന് സാധ്യതകളാണ് ഫോറന്സിക് സയന്സ്ന പഠനത്തിലൂടെ ലഭിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയില് 4 സെന്ട്രില് ഫോറന്സിളക് ലബോറട്ടറികള്, 20 സംസ്ഥാന ഫോറന്സികക് ലബോറട്ടറികള്, 3 സെന്ട്രില് ഡോക്യുമെന്റേസഷന് എക്സാമിനേഷന് ലബോറട്ടറികള്, 9 സംസ്ഥാന ഡോക്യുമെന്റേ3ഷന് എക്സാമിനേഷന് ലബോറട്ടറികള്, 31 റീജിയണല് ഫോറന്സിക് ലബോറട്ടറികള്, 131 ജില്ലാ മൊബൈല് ഫോറന്സിറക് സയന്സ്ന യൂണിറ്റുകള് എന്നിവയുണ്ട്. അധ്യാപന ഗംഗത്തും അവസരങ്ങളുണ്ട്. വിദേശങ്ങളിലും അവസരങ്ങളുണ്ട്.

ഹോര്ട്ടിികള്ച്ചാര്‍

കൃഷി അനുബന്ധ തൊഴില്‍ മേഖലയായിട്ടാണ് ഉയര്ന്ന്ി വന്നതെങ്കിലും ഇന്ന് വൈവിധ്യങ്ങളുടെ കലവറയാണ് ഹോര്ട്ടി കള്ച്ചമര്‍ എന്ന കരിയര്‍. ഔഷധച്ചെടികള്‍, ഫലവൃക്ഷങ്ങള്‍, അലങ്കാരച്ചെടികള്‍, പൂച്ചെടികള്‍ എന്നിവയുടെ കൃഷി രീതികള്‍, രോഗബാധ തടയാനുള്ള മാര്ഗ്ഗചങ്ങള്‍, മണ്ണു സംരംക്ഷണം, പൂന്തോട്ട പരിപാലനം തുടങ്ങി നഗരങ്ങളുടെ സൌന്ദര്യവല്ക്കഗരണം വരെ ഒരു ഹോര്ട്ടികള്ച്ചണറിസ്റ്റിന്റെ് പ്രവര്ത്ത ന പരിധിയില്‍ വരും. പുഷ്പങ്ങളെപ്പറ്റി പഠിക്കുന്ന ഫ്ലോറി കള്ച്ച ര്‍, വെജിറ്റബളിനെപ്പറ്റി പഠിക്കുന്ന ഒളരി കള്ച്ചപര്‍, ഫലവൃക്ഷങ്ങളുടെ പരിപാലനമായ പോമോളജി തുടങ്ങി വ്യത്യസ്തമായ നിരവധി ശാകകള്‍ ഇന്ന് ഹോര്ട്ടി കള്ച്ചളറിനുണ്ട്.

എങ്ങനെ പഠിക്കാം?

ഹോര്ട്ടി കള്ച്ചടറില്‍ ബിരുദ, ബിരുദാനന്തര, ഗവേഷണ കോഴ്സുകള്‍ ലഭ്യമാണ്. സയന്സ് വിഷയങ്ങളിലെ പ്ലസ് ടുവാണ് അടിസ്ഥാന യോഗ്യത. നാലു വര്ഷ മാണ് ബിരുദ കോഴ്സിന്റെേ കാലാവുധി. രണ്ട് വര്ഷഥത്തെ എം എസ് സി കോഴ്സിന് വെജിറ്റബിള്‍ സയന്സ്േ, ഫ്രൂട്ട് സയന്സ്ധ, ഫ്രൂട്ട് ബ്രീഡിങ്ങ്, എന്റിമോളജി, ലാന്റ് സ്കേപ്പിങ്ങ് ആന്റ്സ ഫ്ലോറികള്ച്ചറര്‍, പോസ്റ്റ് ഹാര്വെധസ്റ്റ് ടെക്നോളജി തുടങ്ങി നിരവധി സ്പെഷ്യലൈസേഷനുകള്‍ ലഭ്യമാണ്.

എവിടെ പഠിക്കാം?

കേരളത്തില്‍ കേരള കാര്ഷിനക സര്വ്വൈകലാശാല എം എസ് സി ഹോര്ട്ടി കള്ച്ചാര്‍ കോഴ്സ് നടത്തുന്നുണ്ട്.

പ്രധാന സ്ഥാപനങ്ങള്‍

1. Marath Wadha Agricultural University, College of Horticulture, Krishi Nagar Parbhani – 431402, www.mkv2.mah.nic.in
BSc Horticulture

2. Dr. Yashwant Singh Parmar University, College of Horticulture & Forestry, Nauni, Solan, Himachal Pradesh – 173230,www.yspuniversity.ac.in
BSc, MSc Horticulture

3. University of Horticulture Sciences, Sector No. 60, Nava Nagar Bagalkot 587102 www.bagalkot.nic.in
BSc Horticulture

4. Acharya NG Ranga Agricultural University, Rajendra Nagar Hyderabad – 500030, www.angrau.ac.in
PhD in Horticulture

5. Tamil Nadu Agricultural University, Coimbatore – 641003,www.tnan.ac.in
Bsc Horticulture, MSc Fruit Science, Vegitable Science, Flouri Culture & Medicinal Crops, Spices & Plantation Crops

6. University of Agricultural Sciences, Gandhi Krishi Vignana Kendra Campus, Bangalore – 560065, www.uasbangalore.edu.in
BSc, MSc Horticulture,

തൊഴില്‍ സാധ്യതകള്‍

ഹോര്ട്ടി കള്ച്ചധര്‍ പഠിച്ചവര്ക്ക് മുന്നില്‍ ഇന്ന് നിരവധി തൊഴില്‍ സാധ്യതകളുണ്ട്. ഹോര്ട്ടി കള്ച്ചധര്‍ ബോര്ഡ്വ, ഹോര്ട്ടി കള്ച്ചധര്‍ മിഷന്‍ തുടങ്ങിയ ഗവണ്മെകന്റ്് ഏജന്സി കള്‍, പബ്ലിക് ഗാര്ഡ്നുകള്‍, വിവിധ സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയവയിലെല്ലാം അവസരങ്ങളുണ്ട്. അധ്യാപന ഗവേഷണ രംഗമാണ് മറ്റൊരു തൊഴില്‍ മേഘല. സെയില്സ്െ ആന്റ്ണ മാര്ക്കളറ്റിങ്ങ്, ലാന്ഡ്ാ സ്കേപ്പിങ്ങ്, പെസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ്ല, തുടങ്ങിയവയിലും അവസരങ്ങളുണ്ട്. സ്വന്തമായ സംരംഭങ്ങളാരംഭിക്കുവാന്‍ നല്ല സാധ്യതയുള്ള മേഖലയാണ് ഈ രംഗം.

ആന്ത്രപ്പോളജി

കാലം ചെല്ലുന്തോറും വികസിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പഠനശാഖയാണ് നരവംശശാസ്ത്രം അഥവാ ആന്ത്രപ്പോളജി. മാനവരാശിയുടെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ആന്ത്രപ്പോളജി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഒരു കാലത്ത് ഫോസിലുകളെക്കുറിച്ചും ആദിവാസി വിഭാഗങ്ങളെക്കുറിച്ചും മാത്രം പഠനം നടത്തിയിരുന്ന ശാസ്ത്രശാഖയായിരുന്നു ഇത്. എന്നാല്‍ ഇന്ന് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെh സമസ്ത മേഖലകളേയും സ്പര്ശിാക്കുന്നയൊരു ശാസ്ത്രശാഖയായി ഇത് വളര്ന്ന് കഴിഞ്ഞു. മനുഷ്യന്റെി സംസ്കാരം, വിശ്വാസം, ആചാരം, ആര്കിളടെക്ചര്‍, സംഗീതം തുടങ്ങിയവയൊക്കെ ആന്ത്രപ്പോളജിയുടെ കീഴില്‍ വരുന്ന വിഷയങ്ങളാണ്. കൂടാതെ താരതമ്യ പഠനവും ആന്ത്രപ്പോളജിസ്റ്റുകള്‍ നടത്തുന്നു. വിവിധ രാജ്യങ്ങളുടെ സംസ്കാരം, ഇവ എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നിവയെല്ലാം ആന്ത്രപ്പോളജിസ്റ്റുകള്‍ പഠിക്കുന്നു.

ഫോക് ലോര്‍, സൈക്കോളജി, പൊളിറ്റിക്കല്‍ സയന്സ്ള, തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിലുള്ള പരിജ്ഞാനം ആന്ത്രപ്പോളജിസ്റ്റിന് മുതല്ക്കൂജട്ടാണ്. ട്രൈബല്‍, റൂറല്‍, അര്ബയന്‍ തുടങ്ങി സമൂഹത്തിന്റെശ എല്ലാ തലങ്ങളേയും ആന്ത്രപ്പോളജി കോഴ്സില്‍ പഠന വിധേയമാക്കാം.

നരവംശശാസ്ത്രം ഏറെ വെല്ലുവിളികളുള്ള ഒരു തൊഴില്‍ മേഖലയാണ്. ആദിവാസി/ഗ്രാമീണ മേഖലകളിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്നു പ്രവര്ത്തിളക്കാനുള്ള താല്പ്പ ര്യം, നിരീക്ഷണ പാടവം, വിവരങ്ങള്‍ ശേഖരിക്കാനും കണ്ടെത്തുവാനുമുള്ള കഴിവ് ഇവയെല്ലാം ഒരു നരവംശ ശാസ്ത്രജ്ഞന് കൈമുതലായിരിക്കണം.

കോഴ്സുകളും യോഗ്യതകളും

ബയോളജി ഒരു വിഷയമായി പഠിച്ച സയന്സ്ല പ്ലസ് ടുവാണ് ബിരുദ കോഴ്സിന്റെ, അടിസ്ഥാന യോഗ്യത. ബിരുദാനന്തര ബിരുദ കോഴ്സുകളും ഗവേഷണത്തിനുള്ള അവസരങ്ങളുമുണ്ട്. ഇന്റയര്നാരഷണല്‍ ഏജന്സി കളാണ് ലക്ഷ്യമെങ്കില്‍ പി എച്ച് ഡി നിര്ബരന്ധമാണ്.

സ്പെഷ്യലൈസേഷനുകള്‍

ബിരുദാനന്തര ബിരുദ തലത്തില്‍ വ്യത്യസ്തമായ സ്പെഷ്യലൈസേഷനുകള്‍ തിരഞ്ഞെടുക്കുവാന്‍ കഴിയുന്ന വിഷയമാണ് നരവംശ ശാസ്ത്രം. മനുഷ്യന്റെ് ശാരിരിക പ്രത്യേകതകളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ശാഖയാണ് ഫിസിക്കല്‍ ആന്ത്രപ്പോളജി. ഫോസിലുകളെക്കുറിച്ച് പഠനം നടത്തുന്നതിവരാണ്. മനുഷ്യ വര്ഗ്വ്ത്തിന്റെര സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന കള്ച്ചാറല്‍ ആന്ത്രപ്പോളജി, പരിസ്ഥിതി ഒരു ജനവിഭാഗത്തെ എങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കുന്നുവെന്ന് പഠിക്കുന്ന ഇക്കോളജിക്കല്‍ ആന്ത്രപ്പോളജി, വ്യത്യസ്ത സംസ്കാരങ്ങളില്‍ വ്യക്തികളുടെ സ്വഭാവത്തെപ്പറ്റിപ്പഠിക്കുന്ന സൈക്കോളജിക്കല്‍ ആന്ത്രപ്പോളജി, ഒരു ജനവിഭാഗത്തിന്റെവ രോഗങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള അവബോധത്തെപ്പറ്റിപ്പഠിക്കുന്ന മെഡിക്കല്‍ ആന്ത്രപ്പോളജി, മാനുഷിക ബന്ധങ്ങളെപ്പറ്റി പഠനം നടത്തുന്ന സോഷ്യല്‍ ആന്ത്രപ്പോളജി, എങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യവര്ഗ്ഗതങ്ങള്‍ അവരുടെ ബിസിനസ്സ് നടത്തിയിരുന്നതെന്ന് പഠിക്കുന്ന ഇക്കണോമിക് ആന്ത്രപ്പോളജി, വ്യത്യസ്ത വര്ഗ്ഗ ങ്ങള്‍ തമ്മിലുണ്ടായിരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെപ്പറ്റി പഠനം നടത്തുന്ന പൊളിറ്റിക്കല്‍ ആന്ത്രപ്പോളജി, മനുഷ്യവര്ഗ്ഗ ങ്ങളുടെ ഭാഷയുടെ വികാസത്തെപ്പറ്റി പഠിക്കുന്ന ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ആന്ത്രപ്പോളജി തുടങ്ങി സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യാവുന്ന മേഖലകള്‍ നിരവധിയാണ്. ഫൊറന്സിറക് ആന്ത്രപ്പോളജി, മീഡിയ ആന്ത്രപ്പോളജി, ആര്ക്കിേയോളജിക്കല്‍ ആന്ത്രപ്പോളജി, വിഷ്വല്‍ ആന്ത്രപ്പോളജി, സോഷ്യോ കള്ച്ചോറല്‍ ആന്ത്രപ്പോളജി, ഡിജിറ്റല്‍ ആന്ത്രപ്പോളജി തുടങ്ങി വിവിധ ഉപവിഭാഗങ്ങള്‍ ഇനിയുമുണ്ട്.

തൊഴില്‍ സാധ്യതകള്‍

സര്ക്കാ്ര്‍ മേഖലയിലും സ്വകാര്യ മേഖലയിലും എന്ജിഉഓകളിലും ജോലി ചെയ്യുമാവാനുള്ള അവസരം ഈ കോഴ്സ് നല്കുസന്നുണ്ട്. യുണൈറ്റഡ് നേഷന്സി്ല്‍ വരെ ആന്ത്രപ്പോളജിസ്റ്റുകള്ക്ക്ആ ജോലി ചെയ്യുവാനുള്ള അവസരമുണ്ട്.

ആന്ത്രപ്പോളജിക്കല്‍ സര്വേ് ഓഫ് ഇന്ഡ്യ്, പ്ലാനിങ്ങ് കമ്മീഷന്‍, കമ്മീഷന്‍ ഫോര്‍ ഷെഡ്യൂള്ഡ് കാസ്റ്റ് ആന്ഡ്് ട്രൈബ്സ്, ട്രൈബല്‍ റിസേര്ച്ച്വ ഡിപ്പാര്ട്ട്മെ ന്റ്്, ഡബ്ല്യു എച്ച് ഓ, യുനസ്കോ, യൂനിസെഫ് എന്നിവിടങ്ങളിലോക്കെ ഗവേഷണ സാധ്യതകളുണ്ട്. വിവിധ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലും കോളേജുകളിലും അധ്യാപകരാവാനും കഴിയും. കൂടാതെ സോഷ്യല്‍ സര്വീിസ് ഓര്ഗസനൈസേഷനുകളിലും എന്ജിയഓകളിലും സോഷ്യല്‍ വര്ക്കലര്‍, മ്യൂസിയം മാനേജര്‍, ക്യുറേറ്റര്‍, ആര്ക്കി്വിസ്റ്റ് തുടങ്ങിയ തസ്തികകളിലും ജോലി ചെയ്യുവാന്‍ കഴിയും. ഇതിന് പുറമേ ക്രൈം ഡിറ്റക്ഷന്‍, ഫൊറന്സികക് സയന്സ്ു ഉള്പ്പെറടെയുള്ള ക്രിമിനല്‍ ഇന്വെ്സ്റ്റിഗേറ്റീവ് ഡിപ്പാര്ട്ട്മെ ന്റുുകളിലും തൊഴില്‍ സാധ്യതകളുണ്ട്. 
ആര്ക്കി്യോളജിക്കല്‍ ടെക്നീഷ്യന്‍, പ്രിസര്വേ ഷന്‍ പ്ലാനര്‍, ആര്ക്കി്ടെക്ചറല്‍ ഹിസ്റ്റോറിയന്‍ എന്നീ നിലകളിലും തൊഴില്‍ സാധ്യതയുള്ള കോഴ്സാണിത്.

പ്രസിദ്ധീകരണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍, കോര്പ്റേറ്റ് ഓഫീസുകളിലെ ഹ്യൂമന്‍ റിസോഴ്സ് വിഭാഗം, സെന്സിസ് ഓഫ് ഇന്ഡ്യ്, നാഷണല്‍ ഇന്സ്റ്റി റ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് റൂറല്‍ ഡവലപ്മെന്റ്് ഹൈദരാബാദ്, സെന്റിര്‍ ഫോര്‍ ഇക്കണോമിക്സ് ആന്ഡ്് സോഷ്യല്‍ സയന്സ്ഫ, ഇന്സ്റ്റി റ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ആന്ഡ്ി കള്ച്ചനര്‍ പോണ്ടിച്ചേരി, ഫോക് ലോര്‍ റിസേര്ച്ച്ഫ സെന്റരര്‍ ചെന്നൈ എന്നിവിടങ്ങളിലൊക്കെ ഈ കോഴ്സ് പൂര്ത്തി യാക്കിയവര്ക്ക്ഴ അവസരങ്ങളുണ്ട്.

പ്രധാന സ്ഥാപനങ്ങള്‍

ആന്ത്രപ്പോളജി കോഴ്സുള്ള രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച സര്വങകലാശാലയായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് മദ്രാസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് (http://www.unom.ac.in/) 2 വര്ഷകത്തെ എം എ, 5 വര്ഷ ത്തെ ഇന്റാഗ്രേറ്റഡ് എം എ, പി എച്ച് ഡി എന്നിവ ഇവിടെയുണ്ട്.

യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഹൈദരാബാദ് (http://www.uohyd.ac.in) – എം എ, എം ഫില്‍, പി എച്ച് ഡി കോഴ്സുകളാണിവിടെയുള്ളത്.

ആന്ധ്രാ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയില്‍ (http://www.andhrauniversity.edu.in/) M.A./M.Sc. Anthropology ആണുള്ളത്.

കര്ണാരടക യൂണിവേഴ്സിറ്റി (http://www.kud.ac.in), ഡെല്ഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റി (http://www.du.ac.in), യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് മൈസൂര്‌ (http://www.uni-mysore.ac.in) – M.Sc. Anthropology, കുരുക്ഷേത്ര യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഹരിയാന (http://www.kuk.ac.in/), ശ്രീ വെങ്കിടേശ്വര യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആന്ധ്ര (http://www.svuniversity.ac.in) - M.Sc Social Anthropology, M.Sc Physical Anthropology, M.Sc Archeological Anthropology, പോണ്ടിച്ചേരി യൂണിവേഴ്സിറ്റി (http://www.pondiuni.edu.in) - M.A. Anthropology, Ph.D. Anthropology, കല്ക്ക.ട്ട യൂണിവേഴ്സിറ്റി (http://www.caluniv.ac.in) - M.A./M.Sc. Anthropology, Ph.D. Anthropology തുടങ്ങിയവയെല്ലാം തന്നെ പരിഗണിക്കാവുന്ന മികച്ച സ്ഥാപനങ്ങളാണ്.

ഓഷ്യാനോഗ്രാഫി

ആഴക്കടലിനെ പ്രണയിക്കുന്നവര്ക്കാiയൊരു കരിയര്‍ - ഓഷ്യാനോഗ്രാഫി

ജീവിതത്തിലെന്നും വ്യത്യസ്തതകള്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് ഭൂരിഭാഗം പേരും. പക്ഷേ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ജോലിയൊ അല്ലായെങ്കില്‍ സാഹചര്യങ്ങളുടെ സമ്മര്ദ്ദം കൊണ്ട് എത്തിപ്പെടുന്ന ജോലിയോ ആവര്ത്തയന വിരസമായിരിക്കാം. എന്നാല്‍ അതില്‍ നിന്നോക്കെയും വ്യത്യസ്തമാണ് ഗവേഷണ രംഗം. ദിനംപ്രതി പുതിയ കാര്യങ്ങളെ പഠിക്കുവാനും കണ്ടെത്തുവാനും കഴിയുന്ന മേഖല. അതില്ത്ത ന്നെ പ്രാമുഖ്യമുള്ളയൊന്നാണ് ഓഷ്യാനോഗ്രഫി.

ആഴക്കടലിനെക്കുറിച്ചറിയുവാനും ആ അറിവുകള്‍ സമൂഹ നന്മോയ്ക്കായി ഉപയുക്തമാക്കുവാനും കഴിയുന്ന പഠന ശാഖ. പെട്ടന്ന് ജോലി കിട്ടണമെന്ന ചിന്താഗതിക്കാര്ക്ക ല്ല മറിച്ച് ആഴത്തിലുള്ള ഗവേഷണത്തിനായി മനസ്സും ശരീരവും സമര്പ്പി്ക്കുന്നവര്ക്കാ ണീ പ്രൊഫഷനിണങ്ങുക. ആയതിനാല്ത്തയന്നെ വര്ഷരങ്ങള്‍ നീളുന്ന ഗവേഷണത്തിന് താല്പരര്യമുള്ളവര്‍ മാത്രം ഈ വഴി തിരഞ്ഞെടുത്താല്‍ മതിയാകും.

എന്താണ് ജോലി

തിരമാലകള്‍, കടലിലെ ജീവി വര്ഗ്ഗിങ്ങളുടെ ജീവിത രീതി, കടലിലെ ധാതു വര്ഗ്ഗിങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയവയുടെ വിവര ശേഖരണം, അപഗ്രഥനം തുടങ്ങിയവയെല്ലാം ഇതിലുള്പ്പെടടും. പഠനത്തിന്റെട ഭാഗമായി കടലില്‍ സഞ്ചരിക്കേണ്ടതായി വന്നേക്കാം.

വ്യത്യസ്ത പഠന ശാഖകള്‍

ഓഷ്യാനോഗ്രഫി ഇന്ന് വൈവിധ്യമാര്ന്നവയൊരു പഠന മേഖലയാണ്. ഫിസിക്കല്‍ ഓഷ്യാനോഗ്രഫി, കെമിക്കല്‍ ഓഷ്യാനോഗ്രഫി, ബയോളജിക്കല്‍ ഓഷ്യാനോഗ്രഫി, ജിയോളജിക്കല്‍ ഓഷ്യാനോഗ്രഫി, മറൈന്‍ ജിയോളജി തുടങ്ങി വിവിധങ്ങളായ ഉപശാഖകളുണ്ടിതിന്.

ബയോളജിക്കല്‍ ഓഷ്യാനോഗ്രഫി

കടലിനടിയിലെ ജീവി വര്ഗ്ഗയങ്ങളുടെ ജീവിത രീതി, അവയുടെ പ്രത്യേകതകള്‍ എന്നവയെല്ലാം ഇവര്‍ പഠന വിധായമാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഫിഷറീസ് സയന്സികന് ഏറ്റവും ആവശ്യമായ വിവരങ്ങളാണിത്.

കെമിക്കല്‍ ഓഷ്യനോഗ്രഫി

കടല്‍ വെള്ള‍ത്തിലുള്ള വിവിധ കെമിക്കലുകളുടെ കോണ്സസന്ട്രേറഷന്‍, അവയുടെ കരയിലേക്കുള്ള ആഗമനം, മാലിന്യങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയവയെല്ലാം ഈ പഠന ശാഖയില്‍ വരും.

ഫിസിക്കല്‍ ഓഷ്യാനോഗ്രഫി

തിരമാല, കടലിലെ ഊഷ്മാവ് തുടങ്ങി ഫിസിക്കലായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങള്‍ വരെ പഠന വിഷയമാക്കുന്ന ഈ ശാസ്ത്ര ശാഖയില്‍ സാറ്റലൈറ്റുപയോഗിച്ചുള്ള റിമോട്ട് സെന്സികങ്ങ് വഴിയാണ് വിവര ശേഖരണം നടത്തുന്നത്.

ജിയോളജിക്കല്‍ ഓഷ്യാനോഗ്രഫി

കടലിനടിത്തട്ടും ധാതു നിക്ഷേപങ്ങളും, ഭൂമിയുടെ ചലനം കൊണ്ട് കടലിനുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങള്‍ എന്നിവയെല്ലാം ഇതിലുള്പ്പെ ടുന്നു.

മറൈന്‍ ജിയോളജി

കടലിനടിയിലെ പെട്രോളിയത്തിന്റെ് നിക്ഷേപം, അവയുടെ പരിസ്ഥിതി ബന്ധം തുടങ്ങിയവയെല്ലാം ഇവിടെ പഠന വിധേയമാക്കപ്പെടുന്നു.

കോഴ്സുകള്‍

പോസ്റ്റ് ഗ്രാജ്വേറ്റ് തലത്തിലാണ് കൂടുതലും പഠന സൌകര്യങ്ങളുള്ളത്. എം എസ് സി, എം ടെക് കോഴ്സുകളാണുള്ളത്. ഗവേഷണത്തിനും അവസരമുണ്ട്. പ്ലസ്ടുവിന് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഉള്പ്പെ്ടുന്ന സയന്സ്ി ഗ്രൂപ്പിന് ശേഷം എഞ്ചിനിയറിങ്ങ്, മറെന്‍ ജിയോളജി, മറൈന്‍ ജിയോ ഫിസിക്സ് തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് ശേഷം ഓഷ്യാനോഗ്രാഫിക്ക് ചേരാം.

പ്രധാന സ്ഥാപനങ്ങള്‍

1. കൊച്ചിന്‍ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് സയന്സ്് ആന്ഡ്് 
ടെകനോളജി (http://www.cusat.ac.in/) 
2. ഐ ഐ ടി ഡല്ഹി. (http://cas.iitd.ac.in) 
3. ഐ ഐ ടി ചെന്നൈ (http://www.doe.iitm.ac.in/) 
4. ബെര്ഹാംഡബുര്‍ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഒറീസ്സ 
(http://www.buodisha.edu.in/)
5. ഗോവ യൂണിവേഴ്സിറ്റി (www.unigoa.ac.in) (മറൈന്‍ 
സയന്സാaണിവിടെയുള്ളത്)
6. കര്ണാൂടക യൂണിവേഴ്സിറ്റി (http://www.kud.ac.in) (മറൈന്‍ 
സയന്സാtണിവിടെയുള്ളത്)
7. ചെന്നൈ യൂണിവേഴ്സിറ്റി (http://www.unom.ac.in)
8. അണ്ണാ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ചെന്നൈ (https://www.annauniv.edu) 
9. ആന്ധ്രാ യൂണിവേഴ്സിറ്റി (http://www.andhrauniversity.edu.in)

തുടങ്ങിയവ ഈ രംഗത്തെ പ്രധാന സ്ഥാപനങ്ങളാണ്

തൊഴില്‍ സാധ്യതകള്‍

ഗവേഷണ രംഗത്താണ് അവസരങ്ങളേറെയും. കേന്ദ്ര ഗവണ്മെ.ന്റിrന്റെ. നിരവധി ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട്. ഗോവയിലെ നാഷണല്‍ ഇന്സ്റ്റി റ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഓഷ്യാനോഗ്രഫി (http://www.nio.org) പ്രശസ്തമായ ഗവേഷണ സ്ഥാപനമാണ്. Indian National Centre for Ocean Information Service Hyderabad, Central Institute of Fisheries Education Mumbai (http://www.cife.edu.in), Bhabha Atomic Research Centre Environmental Assessment Division Mumabi (http://www.barc.gov.in), Central Institute of Brackish water Aquaculture Chennai (http://www.ciba.res.in/), Central Salt and Marine Chemicals Research Institute, Gujarat (http://www.csmcri.org/), National Institute for Ocean Technology Chennai (https://www.niot.res.in/) തുടങ്ങി നിരവധി ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട്. കൂടാതെ ONGC (http://www.ongcindia.com), വിദേശ രാജ്യങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയിടത്തും അവസരങ്ങളുണ്ട്.

3.11764705882
നിങ്ങളുടെ നിര്‍ദ്ദേശം പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക

(നിങ്ങള്‍ക്ക് അന്വേഷണങ്ങള്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയോ ചര്‍ച്ച ചെയ്യുകയോ ചേര്‍ക്കുകയോ ചെയ്യാം)

Enter the word
നവിഗറ്റിഒൻ
Back to top