Skip to content. | Skip to navigation

Vikaspedia

പങ്കുവയ്ക്കുക

കടലിലെ മത്സ്യക്യഷി

കടലിലെ മത്സ്യക്യഷി

Posted by ഫെബിൻ ആലപ്പുഴ at May 15. 2017
കടലിലെ മത്സ്യസമ്പത്ത് കുറഞ്ഞുവരുകയും കടലിനെമാത്രം ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ടു ജീവികുന്ന മത്സ്യതൊഴിലാളികൾക്ക്. കടലിൽ കൂട് കെട്ടി മത്സ്യം വളർത്തുന്നത്തിന് ഫിഷറീസ് വകുപിലെ എന്തെഗിലും സഹായ പധ്ദതി ഉണ്ടോ? എന്റെ ഫോണ് 90****45
You are an anonymous user. If you want, you can insert your name in this comment.
(ആവശ്യമാണ്)
Enter the word
നവിഗറ്റിഒൻ
Back to top