Skip to content. | Skip to navigation

Vikaspedia

പങ്കുവയ്ക്കുക


ഉപയോക്താവിന്‍റെ പ്രതികരണം
Name Feedback Feedback Date
ഷിബു കെ. മാത്യു ഒരു വാഹനത്തിൽ എന്തെല്ലാം രേഖകളാണ് സൂക്ഷിക്കേണ്ടത്? Aug 30, 2019
Ravi m b ഭവന പദ്ധതിയെ കുറിച്ച് സാധാരണ ജനങ്ങളെ ബോധവാന്മാർ ആക്കുക.. Jul 07, 2019
Deepa.p.s കേരളത്തിലെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും ഓടുമെങ്കതും വാസയോഗ്യ മല്ലാത്ത വീടുകളും വാർക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പദ്ധതി രൂപീകരിക്കുക Jul 03, 2019
പ്രഭാകരൻ പിള്ള please advise about the procedure & application form availability details . Jun 27, 2019
Anju. V Nehru yuva kendra sankathan source and all program Jun 18, 2019
Sisira Malayalam prevention of communicable diseases Dec 12, 2018
ക്രിസ്റ്റഫർ വിൻസെന്റ് പി ജിപി ആർ എന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെയോ മറ്റേതെങ്കിലും മിശ്രിതമോ കുമിള്നാശിനികളോ കിട്ടാനായി ബെന്ധപെടണ്ട അഡ്രസ് ,നമ്പറുകൾ ദയവായി അറിയിക്കുക. Nov 19, 2018
navas ARD 235 a.sakkir Hussain എന്ന ആളുടെ പേരിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പൊതു വിതരണ കേന്ദ്രത്തിൽ പുഴു അരിച്ച രീതിയിൽ ഉള്ള അരിയും ഗോധംബും വിതരണം ചെയ്യുകയും നല്ല അരികൾ മറിച്ച് വിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്.ഇതിന് എതിരായി നടപടി എടുക്കുമെന്ന് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ നന്മക്കായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം യുവ ജനങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു... വന്ദേ മാതരം.... Nov 17, 2018
Najilanazar സന്തോഷവും അഭിവൃദ്ധിയും Oct 07, 2018
Muhammed Shajid.P ഞാൻ 2018 മാർച്ചിൽ കൗശൽ കേന്ദ്രയിൽ ടാലി പരീക്ഷ എഴുതി, ഇതുവരെ എനിക്ക് അതിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിച്ചിട്ടില്ല, കോഴിക്കോട് കൗശൽ കേന്ദ്രയിലേക്ക് വിളിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന മറുപടി തൃപ്തികരവുമല്ല Sep 24, 2018
anu.unni കൃഷികവശ്യമായ വളങ്ങളെ കുറിച്ച് വിശദമായി പ്രതിപാധിക്കുമെങ്കിൽ വളരെയധികം കർഷകർക്ക് ഉപകരപ്രദമാകും..ഉദാഹരണത്തിന് യൂറിയ , അമോണിയം സൾഫേറ്റ് തുടങ്ങി എല്ലാം.. Sep 14, 2018
Gautham Ganesh pv ഞാൻ +2 വിന് ശേഷം പഞ്ചവത്സര LLB പരീക്ഷാ പരിശീലനം നടത്തുന്ന വിദ്യാർത്ഥിയാണ്. പിന്നോക്ക സമുദായ വികസന വകുപ്പ് മെഡിക്കൽ/എൻജിനീയറിംങ് മേഖലയിൽ ശ്രമിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രം ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകുന്നത് ഞങ്ങളോട് കാണിക്കുന്ന അനീതിയാണ്. CLAT , BALLB, LLB തുടങ്ങി നിയമപഠനത്തിനായി ശ്രമിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെ അവഗണിക്കുക മാത്രമല്ല അപമാനിക്കുക കൂടെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ഞങ്ങളെ മാനസികമായും വല്ലാതെ തളർത്തുന്നു. ഡോക്ടര്‍മാരും, എൻജിനീയർമാരും മാത്രം അടങ്ങുന്നതാണോ സമൂഹം??? ",.... ഞങ്ങളും പിന്നോക്ക സമുദായത്തിൽ ഉള്ളവരാണ് ഞങ്ങൾക്കും പഠിക്കണം...." ബന്ധപ്പെട്ടവർ ഈ പോസ്റ്റ് കാണുമെന്ന വിശ്വാസത്തോടെ നിയമപഠനത്തിനായി ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥി Sep 12, 2018
മനു വി എസ് അംഗീകൃത സർവ്വകലാശാലയിൽ ഒരു വർഷം ഡിപ്ലോമാ ഇൻ ജിറിയാട്രിക് കെയർ യോഗ്യതയുള്ള നൂറോളം ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ തൊഴിൽരഹിതരായിയിരിക്കേ ആശുപത്രികളിൽ ജിറിയാട്രിക് വാർഡിലും സാമുഹ്യ നീതി വകുപ്പ് ക്ഷേമസ്ഥാപനങ്ങളിൽ കെയർ ഗിവർ ,കെയർ ടേക്കർ എന്നിവരുടെ നിയമനത്തിൽ മറ്റുള്ളവർ കടന്നു കൂടുന്നു ഇതു അന്യായമാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ പരിഹാരം കാണുമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ Sep 03, 2018
രാധാകൃഷ്ണൻ .ടി എനിക്ക് കുരുമുളക്ക്, ഇഞ്ചി, മഞ്ഞൾ എന്നിവയുടെ കേരളത്തിലുള്ള പുതിയ ഇനങ്ങളെ കുറിച്ചും അവ ലഭിക്കുന്ന സ്ഥലത്തെ കുറിച്ചും അറിയണം. എവിടെ അന്വേഷിക്കണം. Jul 12, 2018
ജാഫർ കുറച്ചു നാളായിട്ടു കൊടുവള്ളി വില്ലേജിൽ നിന്നും അത്യാവശ്യമായി വേണ്ട രേഖകൾക് ഭൂമി നികുതി അടച്ച രസീത് വേണ്ടതിനാൽ അവിടെ ഇപ്പോൾ നികുതി അടക്കാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യമാണുള്ളത്.അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ നികുതി സെക്ഷൻ താത്കാലികമായി നിർത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഓഫീസർ മുഖേന അറിയാൻ സാധിച്ചത്.ദയവായി ഈ പ്രശ്നത്തിന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പരിഹാരാം കാണണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു Jul 11, 2018
പ്രഭാകരന്‍ ഏ.പി കേരളത്തില്‍ പ്രതിവര്‍ഷംഏഴര ശതമാനം പശുക്കളുടെ ഏണ്ണംകുറയുവാനുള്ളകാരണം ബന്ധപ്പെട്ടവകുപ്പ് പരിശോധിക്കണം.MSDP പദ്ധതികള്‍മുഖേനകോടികണക്കിന്രൂപയാണ് ഗവര്‍മെന്റ്നല്‍കുന്നത്.സബ്സിഡികള്‍വാങ്ങുന്നവര്‍ മുഴുവന്‍പശുവിനെവാങ്ങുന്നില്ലഇതിനുപരിഹാരംബ്ലോക്ക്‌തലത്തില്‍മോനിടരിംഗ്കമ്മിറ്റിഉണ്ടാക്കുകയാണ് Apr 21, 2018
Mekha N കുട്ടികള്‍ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടേ എല്ലാ വിവരങ്ങളും ഉള്‍കൊള്ളിച്ചു. Jan 16, 2018
Mekha N കുട്ടികള്‍ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടേ എല്ലാ വിവരങ്ങളും ഉള്‍കൊള്ളിച്ചു. Jan 16, 2018
Shanavas Karimattam പുതിയ പേജ് എങ്ങനേയാണ് ആഡ് ചെയ്യുക... Dec 18, 2017
മനു സി ആന്റണി സാർ എനിക്ക് രണ്ടുമൂന്നു മാസമായി ലിംഗത്തിന്റെ അകത്ത് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കുരുക്കൾ ഉണ്ടാകാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയുണ്ടാകുന്നത് ഇത് മാറ്റാൻ വല്ല പ്രതിവിധിയും ഉണ്ടോ എന്നെ ഒന്നു സഹായിക്കുമോ Sep 05, 2017

Back to top